Accounts-bloggen

Kategori: Nyheter

Laddbox i hemmet blir skattepliktig förmån

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att om en arbetsgivare bekostar installation av en laddbox (laddstation) för elbilar i en anställds bostad, ska detta blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller installationer som görs efter den 31 december...

Korttidsarbete

(Uppdaterat 2021-10-05) Den 7 april 2020 trädde systemet för korttidspermittering i kraft, men det gäller retroaktivt för permitteringar från 16 mars. Förslaget presenterades av Regeringen som en åtgärd för företag som drabbats av ekonomiska problem till följd av Coronakrisen. Vi beskriver här...

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2021-12-20) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år. Kostnaden och antal perioder som kan påverkas har successivt förändrats. Nedan beskrivs vad som gäller per idag (se...

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2021-12-09) Under perioden april 2020 till september 2021 får arbetsgivare ersättning för en större del än normalt av sina sjuklönekostnader. I december 2021 föreslogs att återinföra högre ersättning än normalt under tiden 8 december 2021 till 31 mars 2022....

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...