Accounts-bloggen

Kategori: Nyheter

Laddbox i hemmet blir skattepliktig förmån

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att om en arbetsgivare bekostar installation av en laddbox (laddstation) för elbilar i en anställds bostad, ska detta blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller installationer som görs efter den 31 december...

Korttidspermittering

(Senast uppdaterat 2020-11-10 med förslag om förlängning) Den 7 april 2020 trädde systemet för korttidspermittering i kraft, men det gäller retroaktivt för permitteringar från 16 mars. Förslaget presenterades av Regeringen som en åtgärd för företag som drabbats av ekonomiska problem till följd...

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2020-11-10) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till ett år. Vilka skatter gäller det? Detta gäller endast momsbetalningar samt avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på löner. För momsbetalningar gäller...

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Senast uppdaterat 2020-10-14: ersättning förlängd till december 2020, dock med något lägre belopp) Arbetsgivare kommer att få ersättning från staten för sina sjuklönekostnader under april-juli 2020. Tidigare var det endast april-maj men i juni 2020 beslutade Riksdagen att förlänga stödet...

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...