Accounts-bloggen

Skatt i enskilda firmor

Den eviga frågan, hur mycket skatt betalar man egentligen i en enskild firma? Vi har ett rätt stort antal enskilda firmor bland våra kunder och det är alltid en utmaning att förklara (och veta) exakt hur mycket skatt företagaren ska...

Laddbox i hemmet blir skattepliktig förmån

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att om en arbetsgivare bekostar installation av en laddbox (laddstation) för elbilar i en anställds bostad, ska detta blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller installationer som görs efter den 31 december...

Räkna om lön till arvode

Vi får ofta frågan ”Om jag ska fakturera arvode istället för att få lön, hur mycket ska jag fakturera?”. Här går vi igenom hur man räknar om en bruttolön till fakturerat arvode och ger exempel som du kan använda i...

Korttidspermittering

(Senast uppdaterat 2020-11-10 med förslag om förlängning) Den 7 april 2020 trädde systemet för korttidspermittering i kraft, men det gäller retroaktivt för permitteringar från 16 mars. Förslaget presenterades av Regeringen som en åtgärd för företag som drabbats av ekonomiska problem till följd...

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2020-11-10) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till ett år. Vilka skatter gäller det? Detta gäller endast momsbetalningar samt avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på löner. För momsbetalningar gäller...

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Senast uppdaterat 2020-10-14: ersättning förlängd till december 2020, dock med något lägre belopp) Arbetsgivare kommer att få ersättning från staten för sina sjuklönekostnader under april-juli 2020. Tidigare var det endast april-maj men i juni 2020 beslutade Riksdagen att förlänga stödet...