Accounts-bloggen

Korttidsarbete

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Uppdaterat 2021-10-05)

Den 7 april 2020 trädde systemet för korttidspermittering i kraft, men det gäller retroaktivt för permitteringar från 16 mars. Förslaget presenterades av Regeringen som en åtgärd för företag som drabbats av ekonomiska problem till följd av Coronakrisen.

Vi beskriver här inte i detalj hur man söker stödet, utan ger bara en kort beskrivning med de vanligaste frågorna.

Varje företag som är intresserad av att utnyttja stödet måste själv undersöka möjligheterna och kriterierna hos Tillväxtverket, som hanterar ansökningarna.

Korttidsarbete i korthet

Detta stöd innebär att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter kan reducera arbetstiden för sina anställda. De anställda får trots det nästan oförändrad lön. Staten ersätter arbetsgivaren för största delen (75%) av lönekostnaden för arbetstidsminskningen.

Jag tror det är enklast att förklara med ett exempel. Vi säger att en anställd får sänkt arbetstid med 60%, så man arbetar t ex 16 h i veckan istället för 40 h. Dessa 60% finansieras med 45 procentenheter av Staten, med 7,5 procentenheter av arbetsgivaren och med 7,5 procentenheter av den anställde.

Arbetsgivaren betalar ut 92,5% av den anställdes normala heltidslön (eftersom den anställde finansierar 7,5% genom sänkt lön). Och Staten ersätter arbetsgivaren för lönekostnader (bruttolön + sociala avgifter) motsvarande 45% av heltidslönen.

Arbetsgivarens lönekostnad landar alltså på 47,5% av heltidslönen när den anställde går ned till 40% arbetstid.

Hur mycket kan/får man minska arbetstiden?

Man får välja mellan en minskning på 20%, 40%, 60% och 80%. Man måste välja samma minskning för samtliga anställda som deltar i arbetstidsförkortningen. Se Tillväxtverket för tabeller med olika nivåer och vad de innebär för lönejustering, stöd mm.

Kan alla få stödet?

Nej, ett företag måste söka stödet hos Tillväxtverket och man måste uppfylla vissa kriterier för att få stödet.

Det är avsett för företag som hamnat i ekonomiska svårigheter men företaget får inte redan vara på obestånd. Det gäller företag med anställda oavsett bolagsform, dvs även egna företagare som är anställda i sitt eget aktiebolag. Dock inte ensamföretagare med enskild firma eller handelsbolag.

Företaget måste antingen ha ett kollektivavtal som har stöd för korttidsarbete eller särskilt avtala med minst 70% av medarbetarna på driftsenheten att de godkänner och deltar i arbetstidsförkortningen, och där alla går med på samma minskning i procent.

Företaget måste själv redan ha vidtagit åtgärder för att minska kostnaden för sin arbetskraft.

När och hur länge kan man få stöd?

Stödet gäller under perioden 16 mars 2020 till 30 september 2021. Tidigare var stödet begränsat till ett visst antal månader, men numera finns ingen begränsning.

Efter september 2021 gäller de permanenta reglerna för korttidsarbete, med lite andra regler, gränsvärden, ersättningsnivåer mm. Läs mer hos Tillväxtverket.

Hur hög kan anställdas löner vara?

Stödet gäller alla anställda oavsett lön, men det statliga stödet ges endast på lön upp till 44 000 kr. Dvs i exemplet ovan med 45% av 44 000 kr (plus sociala avgifter).

Gäller stödet alla anställda?

Det gäller ett obegränsat antal anställda, men endast de som varit anställda minst tre månader. Om startdatum för stödet är t ex under perioden 16-31 mars, ska de anställda ha varit anställda i mars och tre månader innan, dvs från december.

Hur gör man rent praktiskt med löner mm?

Arbetsgivaren betalar ut lön som vanligt, men med reducering för den del som den anställde ska finansiera själv. T ex en reducering med 7,5% per kalenderdag (för 60% arbetsminskning) från startdatum för permitteringen. Staten ersätter sedan arbetsgivaren för den del stödet avser.

Kan stödet behöva återbetalas?

Stödet utgår inte för t ex viss typ av frånvaro, så när man slutredovisat en period till Tillväxtverket kan man komma att bli återbetalningsskyldig för en del av stödet.

Stödet är menat för företag i ekonomiska svårigheter, så om företaget betalar ut aktieutdelning eller extra lön till företagsledningen kan detta innebära återbetalningskrav för stödet. Riktlinjerna för vad som är OK och inte uppdateras hela tiden, så om du ska använda dig av korttidsarbete – försök hålla koll på de riktlinjer som ges.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *