Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Senast uppdaterat 2020-06-22)

Arbetsgivare kommer att få ersättning från staten för sina sjuklönekostnader under april-juli 2020. Tidigare var det endast april-maj men i juni beslutade Riksdagen att förlänga stödet till juli 2020.

När anställda är sjuka betalar arbetsgivaren sjuklön med minst 80% av normal lön under dag 2-14 av sjuklöneperioden. Det är denna lönekostnad, inklusive sociala avgifter, som staten nu kommer att ersätta.

Hur påverkas lönehanteringen?

Arbetsgivaren gör löner för sina anställda precis som vanligt, inklusive karensavdrag och sedan sjuklön för dag 2-14.

Hur får man ersättning?

Sedan några år tillbaka rapporterar man alltid sjuklönekostnader (sjuklön + sociala avgifter) i arbetsgivardeklarationen varje månad. Dessa rapporterade siffror kommer nu automatiskt ligga till grund för ersättningen för april-juli 2020.

Vilka sjukperioder avses?

Detta avser sjuklön som betalas ut i april-juli 2020, och som deklareras påföljande månad runt the 12:e (17:e i augusti). Varje företags rutiner för hantering av sjuklön kan variera, men en vanlig modell är att man t ex på aprillönen får sjuklön för sjukfrånvaro i mars. I praktiken kan det alltså vara sjukperioder i mars-juni som man får ersättning för.

Hur är det med karensavdraget?

Vad gäller då för karensavdraget, som oftast är dag 1 i sjukperioden? Arbetsgivaren gör karensavdrag precis som vanligt. Den anställde kan sedan själv söka om ersättning för karensavdraget direkt hos Försäkringskassan. Detta är alltså en separat regel från den om sjuklöneperioden dag 2-14. Läs mer på Slopat karensavdrag.

Gäller detta även enskilda firmor och handelsbolag?

Detta gäller endast anställda, oavsett om arbetsgivaren är ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild firma. Det gäller även företagaren själv som tar lön ur sitt aktiebolag. Det gäller dock inte företagaren själv i enskilda firmor och handelsbolag. Där kan företagaren istället få ersättning motsvarande karensavdraget för upp till 14 dagar, se mer på Slopat karensavdrag.

Hur är det med den vanliga ersättningen för höga sjuklönekostnader?

Som vi nämner ovan har man redan i några år rapporterat sina sjuklönekostnader månatligen i arbetsgivardeklarationen. Om man under ett kalenderår kommit upp i sjuklönekostnader över en viss gräns, har man automatiskt fått ersättning för delar av sjuklönekostnaderna från Försäkringskassan.

Vi vet inte än hur detta kommer att hanteras under 2020, eftersom samtliga sjuklönekostnader kommer att ersättas under april-juli. En gissning är att april-juli helt enkelt plockas ur ekvationen när man räknar ihop 2020 och istället bara tittar på övriga åtta månader. Men vi får se hur det blir.

Läs mer hos Försäkringskassan och hos Regeringen.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *