Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Uppdatering 2020-12-21: förslag om att förlänga stödet till april 2021)

(Uppdatering 2020-10-14: ersättning förlängd till december 2020, dock med något lägre belopp)

Arbetsgivare kommer att få ersättning från staten för sina sjuklönekostnader under april-juli 2020. Tidigare var det endast april-maj men i juni 2020 beslutade Riksdagen att förlänga stödet till juli 2020.

I oktober 2020 beslutades att under augusti-december 2020 skulle normala regler om stöd för höga sjuklönekostnader gälla, men med lägre gränsvärden än normalt. Arbetsgivaren står alltså för en lägre del av sjuklönekostnaderna än normalt och får ersättning för resten.

I december 2020 ligger förslag på att förlänga stödet till april 2021.

När anställda är sjuka betalar arbetsgivaren sjuklön med minst 80% av normal lön under dag 2-14 av sjuklöneperioden. Det är denna lönekostnad, inklusive sociala avgifter, som staten nu kommer att ersätta.

Vad är de normala reglerna?

Sedan några år tillbaka får arbetsgivare ersättning av Försäkringskassan om de har haft ovanligt höga sjuklönekostnader. Arbetsgivaren står för en del av sjuklönekostnaden själv, medan allt över en viss gräns ersätts i efterhand av Försäkringskassan.

Gränsen varierar med storleken på företagets lönekostnader. T ex är gränsen 0,5% av totala lönekostnader om företaget har upp till 3 mkr i lönekostnader per år, 0,9% för 3-6 mkr per år osv. Allt detta sker automatiskt baserat på uppgifter som lämnas i arbetsgivardeklarationen.

Under 2020 är det då lite speciella regler. Under januari-mars 2020 gäller de vanliga reglerna, men istället för upp till 3 mkr i lönekostnader är det då 750 tkr (en fjärdedel). Under april-juli 2020 ersätts samtliga sjuklönekostnader. Och under augusti-december 2020 är det tillbaka till normala regler, dock med något lägre gränsvärden, t ex 0,35% för lönekostnader på upp till 250 000 kr per månad, 0,63% för 250 001-500 000 kr per månad osv. Från 2021 är det sedan tillbaka till normala regler och normala gränsvärden, om inget annat bestäms tills dess.

Vi listar inte alla gränsvärden här, men de finns hos Riksdagen.

Hur påverkas lönehanteringen?

Arbetsgivaren gör löner för sina anställda precis som vanligt, inklusive karensavdrag och sedan sjuklön för dag 2-14.

Hur får man ersättning?

Sedan några år tillbaka rapporterar man alltid sjuklönekostnader (sjuklön + sociala avgifter) i arbetsgivardeklarationen varje månad. Dessa rapporterade siffror kommer nu automatiskt ligga till grund för ersättningen även under dessa speciella månader. Ersättningen betalas ut till företagets skattekonto efter årets slut.

Vilka sjukperioder avses?

Detta avser sjuklön som betalas ut i respektive månad, och som deklareras påföljande månad runt the 12:e (17:e i augusti och januari). Varje företags rutiner för hantering av sjuklön kan variera, men en vanlig modell är att man t ex på aprillönen får sjuklön för sjukfrånvaro i mars. I praktiken kan alltså t ex perioden april-juni avse sjukperioder i mars-juni.

Hur är det med karensavdraget?

Vad gäller då för karensavdraget, som oftast är dag 1 i sjukperioden? Arbetsgivaren gör karensavdrag precis som vanligt. Den anställde kan sedan själv söka om ersättning för karensavdraget direkt hos Försäkringskassan. Detta är alltså en separat regel från den om sjuklöneperioden dag 2-14. Läs mer på Slopat karensavdrag.

Gäller detta även enskilda firmor och handelsbolag?

Detta gäller endast anställda, oavsett om arbetsgivaren är ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en enskild firma. Det gäller även företagaren själv som tar lön ur sitt aktiebolag. Det gäller dock inte företagaren själv i enskilda firmor och handelsbolag. Där kan företagaren istället få ersättning motsvarande karensavdraget för upp till 14 dagar, se mer på Slopat karensavdrag.

Läs mer hos Försäkringskassan, hos Regeringen och hos Riksdagen.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *