Accounts-bloggen

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Senast uppdaterat 2020-04-16)

Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020.

Arbetsgivaravgifter på löner

Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och med juni 2020. Sänkningen görs på upp till 30 personer per företag varje månad. Dvs det gäller alla företag oavsett antal anställda, men sänkningen görs endast för 30 anställda per månad.

Sänkningen gäller vidare endast upp till 25 000 kr i bruttolön per person. Samma här, det gäller alla anställda oavsett lönenivå, men sänkningen gäller alltså bara på upp till 25 000 kr av lönen för varje person.

Maximal sänkning per person och månad blir alltså (0,3142 – 0,1021) * 25 000 = ca 5 300 kr.

Sänkningen gäller alla typer av anställda, även ägare och närstående. Dvs även löner för ensamföretagare med eget aktiebolag. Det gäller även enskilda firmor och handelsbolag med anställda, däremot inte för företagarna själva i enskilda firmor och handelsbolag.

Hur får jag nedsättningen?

För att få sänkningen måste du kryssa i ruta 062 i arbetsgivardeklarationen. Den rutan används normalt för växa-stödet (nedsatta arbetsgivaravgifter för företagets första anställda). Men nu ska du alltså kryssa i den för alla anställda som ska få nedsatta arbetsgivaravgifter.

Detta har bara gått att göra från den 6 april, då reglerna trädde i kraft. Om du deklarerade mars (eller april) innan dess, eller om du deklarerade efter det och missade kryssa i ruta 062, kan du rätta deklarationen i efterhand.

De flesta löneprogram har redan uppdaterats för att sköta detta åt dig. Fortnox, som vi använder, frågar när du skapar underlaget för arbetsgivardeklaration om du vill ha nedsättningen, och sedan kryssar programmet i ruta 062 på alla anställda. Om företaget har fler än 30 anställda väljer programmet ut 30 lämpliga anställda att kryssa i (med lön över 25 000 kr om möjligt).

Om du deklarerar manuellt behöver du själv kryssa i rutan. I steg 1 Betalningsmottagare, tryck på personnumret för att expandera, tryck Visa alla fält, expandera avsnittet Betalningsmottagare längst ned och kryssa i ruta 062 Reducerad avgift först anställd längst ned.

Läs mer hos Skatteverket.

Kombination med andra nedsättningar

Hur hanteras nedsättningen i kombination med andra nedsättningar?

Du kan kombinera växa-stödet och den tillfälliga nedsättningen. Det är samma ruta man använder, så om du har max 30 anställda kryssar du bara i ruta 062 för samtliga anställda. Det är förmodligen få företag med fler än 30 anställda som använder växa-stödet – det innebär ju att du har växt från 0 till över 30 anställda på mindre än två år. Men om du är en av dem, kan du kryssa i ruta 062 för en person med växa-stöd samt ytterligare 30 anställda för den tillfälliga nedsättningen.

Nedsättningen för Forskning och Utveckling kan användas på delen över 25 000 kr. Då kryssar man alltså i ruta 062 för personen, och tar upp lönedelen över 25 000 kr i underlaget för FoU, som anges på arbetsgivarnivå.

Egenavgifter för enskilda firmor och handelsbolag

För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag görs en liknande sänkning, där du betalar 10,21% i egenavgifter (normalt 28,97%) på de första 100 000 kr av avgiftsunderlaget (inkomst av näringsverksamhet) under 2020. Maximal nedsättning blir alltså (0,2897 – 0,1021) * 100 000 = 18 760 kr.

Detta kommer att skötas automatiskt när du lämnar in din inkomstdeklaration med NE- eller N3A-bilagan.

Man får sedan några år tillbaka normalt alltid en nedsättning av egenavgifterna på 7,5% på underlag upp till 200 000 kr (förutsatt att underlaget är minst 40 000 kr). Hur kommer den ordinarie nedsättningen påverkas av den tillfälliga ”Corona-nedsättningen”? Vi vet inte riktigt än, men gissningsvis får man den tillfälliga nedsättningen på de första 100 000 kr och den normala nedsättningen på allt mellan 100 000 kr och 200 000 kr.

Läs mer i Regeringens artikel.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *