Accounts-bloggen

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Senast uppdaterat 2021-10-05)

För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år.

Kostnaden och antal perioder som kan påverkas har successivt förändrats. Nedan beskrivs vad som gäller per idag (se uppdateringsdatum ovan).

Vilka skatter gäller det?

Detta gäller endast momsbetalningar samt avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på löner:

  • Om du har månadsmoms: maximalt sex redovisningsperioder (sex månader) under perioden januari 2020 till januari 2021.
  • Om du har kvartalsmoms: maximalt två redovisningsperioder (två kvartal) under perioden januari till december 2020.
  • Om du har årsmoms: maximalt en redovisningsperiod (ett år) med deklarationsdag mellan 27 december 2019 och 17 januari 2022.
  • Om du är arbetsgivare: maximalt sju redovisningsperioder (sju månader) under perioden januari 2020 till januari 2021.

Man kan välja att få anstånd med hela skattebetalningen för en period eller bara för en del av beloppet. Detta anger man i ansökan.

Hur länge får man anstånd?

Man anger i ansökan hur länge man vill ha anståndet, men senast till ett datum ett år efter den dag Skatteverket beviljar ditt anstånd, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. Anstånd för arbetsgivarskatter, månadsmoms och kvartalsmoms kan som allra längst löpa till den 12 mars 2022 och årsmoms till den 17 januari 2023.

Du kan då anståndstiden löper ut förlänga anståndet i upp till ett år, och då maximalt till den 12 mars 2023 respektive för årsmoms 17 januari 2024.

Det finns ett förslag från Regeringen att möjliggöra förlängning av anstånden i ytterligare 15 månader tillsammans med en avbetalningsplan, läs mer hos Regeringen.

Du kan under anståndstiden kontakta Skatteverket och be om att förkorta anståndstiden och betala in skatten tidigare.

Hur söker man anstånd?

Efter att du har deklarerat redovisningsperioden i fråga kan du söka anståndet i Skatteverkets e-tjänst. Du behöver ansöka för varje redovisningsperiod du vill ha anstånd med, men du kan mata en fler perioder i samma anstånd.

I samma tjänst kan du ansöka om att ändra ett anstånd, dvs förlänga, förkorta eller återkalla ett anstånd.

Reglerna trädde i kraft 30 mars 2020 och man har kunnat söka anstånden sedan dess.

Kostar det något?

Du betalar skattekontots låga kostnadsränta på 1,25% under anståndstiden. Fr o m den sjunde månadern betalar du även en anståndsavgift på 0,2% per månad. För ett års anstånd blir det alltså totalt 1,25 + 6 * 0,2 = 2,45%.

För anstånd som beviljats efter den 4 februari 2021 tas anståndsavgiften ut från första månaden men avgiften är sänkt till 0,1% per månad.

Räntan och avgiften är dock inte avdragsgill. För ett aktiebolag motsvarar det därför en avdragsgill finansieringskostnad (t ex ränta på ett banklån) på 2,45 / 0,786 = 3,12%. För en enskild firma eller handelsbolag blir det ännu högre då även egenavgifterna räknas in.

Får alla anstånd?

Alla företag som i Skatteverkets ögon är seriösa och sköter sina skattebetalningar ska få anståndet beviljat. Dock inte företag med stora skatteskulder sedan tidigare.

Bör jag söka anstånd?

Om du behöver likviditeten är det ju ett ganska smärtfritt sätt att låna pengar av staten. Men det är inte gratis, även om kostnaden har successivt sänks sedan åtgärden infördes. Så om du inte behöver likviditeten är det nog bättre att avvakta. Du har ju alltid möjligheten att söka anstånd retroaktivt senare under året.

Tänk på att när anstånden löper ut kan det bli ganska mycket pengar som ska betalas tillbaka. Om du maxat löptiden på anstånden kommer återbetalningsdeadline dessutom förmodligen vara ganska orubblig. Du bör alltså söka anstånd med eftertanke och sedan hålla koll på när de löper ut.

Läs mer hos Skatteverket.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *