Accounts-bloggen

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Senast uppdaterat 2020-12-22)

För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till ett år.

Vilka skatter gäller det?

Detta gäller endast momsbetalningar samt avdragen skatt och arbetsgivaravgifter på löner.

För momsbetalningar gäller följande:

  • Om du har månadsmoms: maximalt tre redovisningsperioder (tre månader) under perioden januari till september 2020.
  • Om du har kvartalsmoms: maximalt en redovisningsperiod (ett kvartal) under perioden januari till september 2020.
  • Om du har årsmoms: maximalt en redovisningsperiod (ett år) med deklarationsdag mellan 27 december 2019 och 17 januari 2021.

I slutet av 2020 föreslogs att utöka möjligheten till upp till sex redovisningsperioder (månadsmoms) respektive två redovisningsperioder (kvartalsmoms).

För avdragen skatt och arbetsgivaravgifter gäller det maximalt tre redovisningsperioder (tre månader) under perioden januari till september 2020. Det är alltså löneutbetalningsmånader som räknas, dvs lönen som betalas ut i februari 2020 är en redovisningsperiod.

Man kan välja att få anstånd med hela skattebetalningen för en period eller bara för en del av beloppet. Detta anger man i ansökan.

Hur länge får man anstånd?

Man anger i ansökan hur länge man vill ha anståndet, men senast till ett datum ett år efter ordinarie förfallodag. Om man söker anstånd för en momsperiod med deklarationsdag 12 maj 2020 kan man alltså få anstånd som längst till 12 maj 2021.

(Uppdatering 2020-12-22) Förslag ligger nu om att kunna förlänga befintliga anstånd upp till ett år.

Du kan under anståndstiden kontakta Skatteverket och be om att förkorta anståndstiden och betala in skatten tidigare.

Hur söker man anstånd?

Efter att du har deklarerat redovisningsperioden i fråga kan du söka anståndet i Skatteverkets e-tjänst. Du behöver ansöka för varje redovisningsperiod du vill ha anstånd med, men du kan mata en fler perioder i samma anstånd.

Reglerna trädde i kraft 30 mars och man har kunnat söka anstånden sedan dess. Från den 6 april är även årsmoms inkluderat i anståndsreglerna.

Kostar det något?

Du betalar skattekontots låga kostnadsränta på 1,25% under anståndstiden. Fr o m den sjunde månadern betalar du även en anståndsavgift på 0,2% per månad. För ett års anstånd blir det alltså totalt 1,25 + 6 * 0,2 = 2,45%. Notera att avgifterna är lägre än i det först klubbade förslaget, efter att en sänkningen beslutades av Riksdagen 2020-05-27.

Räntan och avgiften är dock inte avdragsgill. För ett aktiebolag motsvarar det därför en avdragsgill finansieringskostnad (t ex ränta på ett banklån) på 2,45 / 0,786 = 3,12%. För en enskild firma eller handelsbolag blir det ännu högre då även egenavgifterna räknas in.

Får alla anstånd?

Alla företag som i Skatteverkets ögon är seriösa och sköter sina skattebetalningar ska få anståndet beviljat. Dock inte företag med stora skatteskulder sedan tidigare.

Bör jag söka anstånd?

Om du behöver likviditeten är det ju ett ganska smärtfritt sätt att låna pengar av staten. Men det är inte gratis, även efter den föreslagna sänkningen av kostnaden. Så om du inte behöver likviditeten är det nog bättre att avvakta. Du har ju alltid möjligheten att söka anstånd senare under året.

Läs mer hos Skatteverket.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *