Accounts-bloggen

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

(Senast uppdaterat 2020-04-16)

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du redan deklarerat för 2019 och vill göra en större avsättning till p-fond kan du ändra din deklaration.

För mer information om periodiseringsfonder, se Så funkar det: periodiseringsfonder (ett 10 år gammalt inlägg men fortfarande aktuellt).

Uppdatera prelskatten

Om din deklarerade inkomst för 2019 blir lägre än väntat – pga stor avsättning till p-fond eller av andra skäl – och du därmed har betalat in för mycket preliminär F-skatt under 2019, kan du fram till 30 juni 2020 retroaktivt uppdatera din prelskatt för 2019 och få tillbaka den överskjutande prelskatten inom ett par veckor. Ändra prelskatt gör man genom att skicka in en ny preliminärdeklaration hos Skatteverket.

Hur påverkas SGI mm?

Din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) hos Försäkringskassan påverkas inte av avsättningar till eller återföringar från periodiseringsfonder. Däremot påverkas din PGI (pensionsgrundande inkomst) och din A-kasseersättning kan påverkas.

Inte självklart att maxa avsättningen

Det är inte självklart att du alltid ska sätta av maximalt till p-fond. Din skatt kan t ex bli så låg att du inte kan utnyttja beviljade RUT- och ROT-avdrag, och blir återbetalningsskyldig för dem. Skatten är dessutom inte särskilt hög på lägre inkomstnivåer, så även om du gör en rejäl avsättning kanske du inte ska gå ända ned till noll. Dessutom ska en p-fond alltid återföras förr eller senare. Du har alltså en implicit (och obestämd) skatteskuld du måste hålla reda på och det kan potentiellt bli dyrt om du har höga inkomster det år återföringen görs.

En omedelbar möjlig fördel med en stor avsättning 2019 är att återföra den igen 2020 då egenavgifterna är lägre. Kolla bara så du inte får så hög marginalskatt 2020 att det äter upp de lägre egenavgifterna. Se Tillfälligt sänkta sociala avgifter.

Sammanfattningsvis måste du alltid göra en bedömning i vilken utsträckning avsättningar till p-fond är lämpliga. Ta gärna hjälp av din redovisningsbyrå om du har en sådan.

Läs mer om åtgärden och olika effekter av den i Regeringens artikel samt på Skatteverkets informationssida.

 

För en överblick över fler stödåtgärder, se Statliga stödåtgärder under Coronakrisen.

2 Kommentarer

  • Kan jag fortfarande nu i oktober 2020 göra en större avsättning till p-fond genom att ändra min deklaration för 2019?

    • Hej Johan,

      Absolut, du kan ändra din deklaration i upp till sex år efter beskattningsåret. Spelar ingen roll om du vill rätta ett fel eller bara har ändrat dig vad gäller t ex avsättning till periodiseringsfonder.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *