Accounts-bloggen

Laddbox i hemmet blir skattepliktig förmån

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att om en arbetsgivare bekostar installation av en laddbox (laddstation) för elbilar i en anställds bostad, ska detta blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller installationer som görs efter den 31 december 2020.

Vad gäller det?

En bil som drivs helt eller delvis med el kan laddas antingen i ett vanligt vägguttag eller i en särskilt installerad laddbox. Många avråder från att ladda i vägguttag annat än i nödfall, pga att elnätet i huset inte nödvändigtvis är byggt för den höga belastningen.

Laddboxar kan finnas på offentliga platser eller installeras i hemmet. Förutom att de innebär en säkrare lösning kan man ofta ladda en bil snabbare med laddbox än i vägguttag.

Vad är reglerna idag?

Hittills har arbetsgivare kunnat installera en laddbox i bostaden hos en anställd som har en förmånsbil som drivs på el, helt utan skattekonsekvenser. Detta har gällt endast förmånsbilar och såklart inte för privata bilar.

Skatteverket har ansett att en laddbox är en ofrånkomlig förutsättning för att kunna köra elbilen. Laddboxen har inte lagts till extrautrustningen vid beräkningen av bilens förmånsvärde, och om den anställde slutar sin anställning eller byter till en bil som inte drivs på el, kan laddboxen vara kvar i bostaden utan skattekonsekvens.

Det finns dessutom statliga bidrag för att privat installera laddstationer, som ibland har kombinerats med en företagsbekostad laddstation (vilket jag egentligen tvivlar på är OK).

Nytt ställningstagande

I Skatteverkets nya ställningstagande i november 2020 ändrar de nu uppfattning och säger att om arbetsgivaren bekostar installationen av en laddstation i bostaden hos en anställd, är detta en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Anledningarna är flera, t ex att det numera finns många fler elbilar i trafik, många har även elbilar privat och att man därför inte kan hänföra en laddstation till en speciell bil. En laddstation höjer även värdet på fastigheten så om arbetsgivaren bekostar installationen innebär det en värdeöverföring från arbetsgivaren till den anställde.

Skatteverket tycker därför att en laddstation är en helt separat förmån från bilförmånen och bör hanteras på det sättet.

De nya reglerna gäller för installationer som görs efter den 31 december 2020.

Kommentar

Personligen tycker jag de här reglerna har varit väldigt förmånliga, och jag är inte förvånad över att de nu ändras. Lite synd för den som planerat att låta sitt företag bekosta sin laddbox och inte hinner med detta innan årsskiftet (som t ex jag sjäv 🙂 ). Men på intet sätt orimligt, måste man ändå tycka.

18 Kommentarer

 • Kan jag låta företaget betala boxen. Sen anlitar jag privat en installation?

  • Hej Erik,

   Det tror jag tyvärr inte. När de säger att installation av en laddstation i bostaden är en beskattningsbar förmån, menar de rimligtvis både själva utrustningen och installationskostnaden. En laddstation är ju dessutom en ganska ”fast” installation, dvs man kan ju inte enkelt ”lämna tillbaka” den om man skulle byta arbetsgivare eller inte behöva den längre.

   Så även om jag inte hittat det uttryckligen skrivet, tvivlar jag på att man kan låta företaget betala för själva boxen och bara ta installationskostnaden privat.

 • Skatte verket verkar inte har tagit hänsyn till att föraren betalar laddningen på sin privata elräkning. Hur tar man ut ersättning för det?

  • Nja, det här ställningstagandet gäller ju bara själva investeringen i en laddbox och det påverkar ju inte drivmedlet för bilen.

   Som tidigare kan du ta ut skattefri milersättning om du bekostar drivmedel själv. De skattefria beloppet (2021) är för privata bilar 18,50 kr/mil och för förmånsbilar 6,50 kr/mil för diesel respektive 9,50 kr/mil för övriga drivmedel (inkl el). Se Skatteverkets broschyr (sida 7).

   Många argumenterar att de skattefria beloppen för förmånsbilar är otillräckliga för bensin och diesel, men för elbilar känns de ju däremot ganska förmånliga.

 • Ok. Hur beräknar man förmånsvärdet på en laddbox som installerad och klar kostar t ex 8000 efter subvention? Vad blir månadskostnaden? Hur länge betalar man förmånsskatt, boxen kan ju sitta på huset i 10-15 år? Det är kanske bättre att betala den själv?

  • Jag vet inte ens om det här är möjligt, men om företaget står kvar som ägare till laddboxen (trots att den är installerad i din bostad) lär du bli förmånsbeskattad över användningstiden. Jag tänker att man kan jämföra med hur en cykelförmån beskattas, baserat på en tänkt värdeminskning över tiden. Men denna variant känns ju lite krånglig.

   Vanligare är nog att företaget betalar installationen av laddboxen men att den sedan blir din egendom. Då blir du nog helt enkelt förmånsbeskattad för vad det hade kostat dig att själv betala för installationen av laddboxen. Normalt sett brukar förmånen uppstå vid betalningen.

   Är det då din kostnad efter avdrag för skattereduktion för grön teknik man räknar med? Och får man ens skattereduktionen om någon annan (arbetsgivaren) betalar fakturan? Lite nytt det här med grön teknik, så helt säker är jag inte. Men jag skulle gissa att det inte är några problem med skattereduktionen att din arbetsgivare betalar fakturan. Så kan man ju sedan tidigare göra med ROT- och RUT-avdrag. Och det bör ju även vara din kostnad efter skattereduktionen som du beskattas för.

   Jo, en del av tanken när laddboxarna blev skattepliktig förmån var ju just att man istället kan få den nya skattereduktionen för grön teknik och att det därför inte ska vara så stor skillnad på att betala privat jämfört med att få den som skattefri förmån.

   (Ändrade din kommentar enligt din rättelse)

 • Ok, tack! Så om laddbox och installation kostar 8.000 kr efter subvention för företaget, och laddboxen sedan blir din egendom, så betalar man som förmånstagare skatten som ett ”engångsbelopp”, d v s 8.000 kr läggs på lönen vid nästa löneutbetalning, och man betalar då skatt på den summan? Alternativt att man gör ett bruttolöneavdrag. Jag antar att man ska räkna med moms i summan eftersom man hade betalat den om man betalat laddboxen privat?

  • Ja, så tycker jag det borde bli. Har inte sett några case eller exempel på laddbox som förmån med skattereduktion för grön teknik, men den känns ju rimlig. Hade du betalat den privat så hade du betalat 8000 kr, så det borde du förmånsbeskattas för. Vilket såklart innebär att det inte finns nån egentlig poäng att låta sitt eget företag stå för installationen. Är man anställd och ens arbetsgivare vill bjuda på det är det såklart en annan sak.

   Det brukar vara så att det är betalningstidpunkten som styr förmånen, så rimligtvis borde förmånen läggas på lönen i betalningsmånaden.

   Ett bruttolöneavdrag hjälper tyvärr inte här – det används endast som ett sätt att kompensera arbetsgivaren kostnadsmässigt för något. Om du vill reducera den förmån du beskattas för måste du göra ett nettolöneavdrag. Och det är ju rimligt – om man kunde ”nolla” en förmån med bruttolöneavdrag (dvs oskattade pengar) blir det ju i praktiken en skattefri förmån.

   Och ja, för rena förmåner utan specialregler får företaget aldrig lyfta moms. Undantag är för vissa speciella förmåner t ex bilförmån, där företaget får lyfta halva momsen på operationell leasing.

 • Att installera laddbox på företagets adress innebär ingen förmån. Hur ser det ut om en egenföretagare, som har företaget hemma, installerar en laddbox? Ses det som en förmån för mig som anställd i mitt eget företag eller inte din förmån då den installeras på kontorets adress?

  • Hej Johannes,

   Jag har inget svart på vitt, men min bedömning är att det nog inte förändrar något, dvs att det ändå ses som en förmån om den installeras i bostaden. En av anledningarna i Skatteverkets ställningstagande var ju att installationen kommer fastighetsägaren till godo, och så blir det ju även i det här fallet.

   Men om man har en tydligare uppdelning mellan företagets lokaler och privatbostaden då, t ex om fastigheten har en separat byggnad speciellt för företaget som företaget hyr av dig – förändrar det något? Och vi kan ta det ett steg längre där du även har anställda som arbetar i lokalen och kan nyttja laddboxen, hur blir det då? Jag skulle gissa att det blir en bedömningsfråga helt enkelt. Om företagsnyttan bedöms överväga privata nyttan kanske man kan slippa förmånsbeskattning. Men jag spekulerar lite nu.

   Just när det gäller ensamföretagare där det är suddiga gränser mellan företaget och det privata, upplever jag att Skatteverket är mer restriktiva i sina tolkningar. Jag skulle nog rekommendera att bekosta laddboxen privat om den installeras i bostaden.

 • Hur räknar du fram förmånsvärdet per månad utifrån en förmånsbil på helt el? Hur räknar man fram marknadsvärdet på elen

  • Hej Tommie,

   För förmånsvärdet på själva bilen gör man precis som med vanliga bilar, dvs enklast är att använda Skatteverkets verktyg.

   Om du syftar på förmån av fritt drivmedel, dvs att man får ladda elbilen på jobbet för privat körning, har Skatteverket en förklaring på sin webbsida. I princip kan man använda snittpriset per kWh (inkl moms) som man hade betalat om man laddar hemma som ett slags marknadsvärde för elen. Och man tar marknadsvärdet på laddad el under månaden, dividerar med totalt körda mil och multiplicerar med privata mil. Sedan multipliceras beloppet med 1,2 för att få förmånsvärdet.

   Men vi brukar inte rekommendera att företaget betalar drivmedel för förmånsbilar, såvida inte bilen körs framför allt i tjänsten. Dels är det mycket mer att hålla reda på – drivmedelskostnad, körda privata mil och körda tjänstemil. Och dels skattar man för 120% av marknadsvärdet på drivmedlet. Enklare om man själv betalar drivmedlet och tar milersättning för tjänstemil. Speciellt för elbilar, eftersom milersättningen är samma som för bensin men drivmedlet mycket billigare.

   Men det är klart, om man kan ladda på jobbet är det ju synd att låta bli pga admin.

 • Om man har en hybrid och laddar den på natten hemma. Sen kör man i jobbet först de få milen på el och sedan på bensin. Vårt företag betalar all drivmedel och så skattar man för privata mil. Men hur gör man då med det jag betalat ”privat” hemma.

  • Hej Joakim,

   Jag skulle säga att det är något du behöver fråga arbetsgivaren om. T ex om ni kan komma överens om att få milersättning för privata mil. Vore ju synd om man inte skulle ladda hybriden bara för att man då måste stå för kostnaden själv.

   Och alternativet är att du gör ett avdrag i din deklaration för tjänstemil som du själv ”tankat” (laddat). Se mer phos Skatteverket.

   Generellt är jag inte så förtjust i modellen att arbetsgivaren står för drivmedel eftersom den oftast innebär mer krångel än det underlättar. Utom för bilar som i princip uteslutande körs i tjänsten då. Men det är bara min personliga åsikt.

 • Hej, Kan jag ladda tjänstebilen i hemmet åt företaget och ta ut ersättning för det?

  • Hej Olivia,

   Beror litegrann på hur du menar.

   Om du bekostar drivmedel privat för en tjänstebil så kan du ta ut milersättning för detta enligt reglerna. Från 2023 är skattefri milersättning för tjänstebilar 9,50 kr/mil för rena elbilar och 12 kr/mil för övriga. Detta oavsett om ”bekosta drivmedel” innebär att handla bensin med privata pengar eller ladda bilen hemma. Så då är det körjournal som gäller och milersättning för körda tjänstemil.

   Om du istället tänker dig att agera laddstation åt ditt företag, dvs att företaget betalar dig för att få ladda sin bil hemma hos dig på samma sätt som man betalar för en laddstation på stan? Hmm, det vet jag faktiskt inte, men jag skulle nog inte gå in på det spåret – det känns som ett lite bökigt och otydligt case.

   Hoppas det var någorlunda svar på frågan. 🙂

 • Hej.

  Jag har läst i tråden här, och förstår jag detta rätt att om man har en laddhybrid som förmånsbil får men en milersättning på 12kr/mil? Om man står för drivmedel och laddning själv eller är det 9,50kr/mil, om det är sistnämnda ersättning är det en hyfsat dålig affär.

  • Hej Andreas,
   Från 2023 gäller följande när du privat bekostar drivmedel för körning i tjänsten:
   För förmånsbilar som är rena elbilar: 9,50 kr/mil
   För förmånsbilar som inte är rena elbilar (t ex fossilbilar eller hybrider): 12 kr/mil
   För privata bilar: 25 kr/mil

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *