Accounts-bloggen

Laddbox i hemmet blir skattepliktig förmån

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande att om en arbetsgivare bekostar installation av en laddbox (laddstation) för elbilar i en anställds bostad, ska detta blir en skattepliktig förmån för den anställde. Detta gäller installationer som görs efter den 31 december 2020.

Vad gäller det?

En bil som drivs helt eller delvis med el kan laddas antingen i ett vanligt vägguttag eller i en särskilt installerad laddbox. Många avråder från att ladda i vägguttag annat än i nödfall, pga att elnätet i huset inte nödvändigtvis är byggt för den höga belastningen.

Laddboxar kan finnas på offentliga platser eller installeras i hemmet. Förutom att de innebär en säkrare lösning kan man ofta ladda en bil snabbare med laddbox än i vägguttag.

Vad är reglerna idag?

Hittills har arbetsgivare kunnat installera en laddbox i bostaden hos en anställd som har en förmånsbil som drivs på el, helt utan skattekonsekvenser. Detta har gällt endast förmånsbilar och såklart inte för privata bilar.

Skatteverket har ansett att en laddbox är en ofrånkomlig förutsättning för att kunna köra elbilen. Laddboxen har inte lagts till extrautrustningen vid beräkningen av bilens förmånsvärde, och om den anställde slutar sin anställning eller byter till en bil som inte drivs på el, kan laddboxen vara kvar i bostaden utan skattekonsekvens.

Det finns dessutom statliga bidrag för att privat installera laddstationer, som ibland har kombinerats med en företagsbekostad laddstation (vilket jag egentligen tvivlar på är OK).

Nytt ställningstagande

I Skatteverkets nya ställningstagande i november 2020 ändrar de nu uppfattning och säger att om arbetsgivaren bekostar installationen av en laddstation i bostaden hos en anställd, är detta en skattepliktig förmån som ska värderas till marknadsvärdet. Anledningarna är flera, t ex att det numera finns många fler elbilar i trafik, många har även elbilar privat och att man därför inte kan hänföra en laddstation till en speciell bil. En laddstation höjer även värdet på fastigheten så om arbetsgivaren bekostar installationen innebär det en värdeöverföring från arbetsgivaren till den anställde.

Skatteverket tycker därför att en laddstation är en helt separat förmån från bilförmånen och bör hanteras på det sättet.

De nya reglerna gäller för installationer som görs efter den 31 december 2020.

Kommentar

Personligen tycker jag de här reglerna har varit väldigt förmånliga, och jag är inte förvånad över att de nu ändras. Lite synd för den som planerat att låta sitt företag bekosta sin laddbox och inte hinner med detta innan årsskiftet (som t ex jag sjäv 🙂 ). Men på intet sätt orimligt, måste man ändå tycka.

2 Kommentarer

  • Kan jag låta företaget betala boxen. Sen anlitar jag privat en installation?

    • Hej Erik,

      Det tror jag tyvärr inte. När de säger att installation av en laddstation i bostaden är en beskattningsbar förmån, menar de rimligtvis både själva utrustningen och installationskostnaden. En laddstation är ju dessutom en ganska ”fast” installation, dvs man kan ju inte enkelt ”lämna tillbaka” den om man skulle byta arbetsgivare eller inte behöva den längre.

      Så även om jag inte hittat det uttryckligen skrivet, tvivlar jag på att man kan låta företaget betala för själva boxen och bara ta installationskostnaden privat.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *