Accounts-bloggen

Kategori: Okategoriserad

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

(Senast uppdaterat 2020-06-22) Detta är inte en fullständig redogörelse över de stödåtgärder som lagts fram under Coronakrisen. Snarare en sammanfattning vi gjort för att informera främst våra kunder. Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i korthet vad...