Accounts-bloggen

Kategori: Okategoriserad

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

(Senast uppdaterat 2020-05-14) Detta är inte en fullständig redogörelse över de stödåtgärder som lagts fram under Coronakrisen. Snarare en sammanfattning vi gjort för att informera främst våra kunder. Det finns gott om andra bloggar som skriver bättre och mer ingående...