Våra priser

Vi arbetar endast med fasta priser. Som kund hos oss vet du alltid hur mycket din redovisning kostar, oavsett månadsvariationer och hur ofta du kontaktar oss. Alla priser är i SEK och exkl moms.

Våra prispaket

Paketen nedan är för våra två vanligaste kundtyper. Om ditt företag inte passar in i något av baspaketen anpassar vi ett paket efter dina förutsättningar.

Paketen gäller för upp till i snitt 25 underlag/månad. Ett underlag är ett kvitto, en faktura eller något annat vi bokför. Vi använder antal underlag mest som ett riktmärke när vi sätter startpriset, så det är inte ett exakt mått.

Detta ingår i alla prispaket

Löpande bokföring månadsvis, bokslut/årsredovisning, inkomst­deklarationer, moms- och arbetsgivar­deklarationer, kontrolluppgifter och lönesupport, periodiska samman­ställningar, preliminär­deklarationer, MOSS, hjälp med blanketter, rådgivning.

Kort sagt allt du behöver vad gäller bokföring och skatter.

Villkor och detaljer om våra tjänster

Vad händer om priset behöver justeras?

Paketen nedan och vår första offert är ditt startpris, som normalt gäller fram till nästa bokslut. Inför varje bokslut utvärderar vi sedan ditt pris och om vi behöver justera det hör vi av oss i god tid innan.

Det kan ju hända att ditt företag växt eller krympt det gångna året, blivit mer eller mindre komplicerat, eller att uppdraget av någon annan anledning blev annorlunda än vi trott från början.

Värva och spara pengar

Om du gillar våra tjänster, berätta gärna för dina kompisar! Om du värvar en kund till oss drar vi av två månader på din nästa faktura. Du kan värva hur många kunder du vill.

Mer information om provisionen

Enskild firma

  • Konsultverksamhet med en person
  • Års- eller kvartalsmoms
  • Ej arbetsgivare
  • Upp till 25 underlag/månad

22 000 kr/år

Aktiebolag

  • Konsultverksamhet med en person
  • Års- eller kvartalsmoms
  • Arbetsgivare
  • Upp till 25 underlag/månad

28 000 kr/år

Tilläggstjänster

Vissa saker tar vi lite extra betalt för, då de bara förekommer hos vissa av våra kunder.
Ibland kanske du vill ha hjälp med något utanför det vanliga uppdraget och då debiterar vi timarvode enligt nedan.

4000 kr/år

Månadsmoms

Månadsmoms är sällsynt och oftast onödigt för små företag.

3000 kr/år

Företag med revisor

Förberedelse för revision innebär en del extrajobb för oss.

6000 kr/år 1-3 Anställda

Lönebesked

Oftast bara aktuellt om företaget har anställda utöver ägarna.

10000 kr/år 4-6 Anställda

Lönespecar

För varje ytterligare tre anställda tillkommer 4 000 kr per år.

Timarvode löpande arbete 700 kr

Timarvode bokslut, deklarationer, löner o dyl 900 kr

Timarvode rådgivning, emissioner o dyl 1100 kr