Våra tjänster

Account Factory fungerar lite annorlunda än andra redovisningsbyråer. Men i grunden rör det sig om samma sak – vi sköter din bokföring, dina skatter och hjälper dig ta rätt beslut om din ekonomi.

Löpande bokföring

Vi sköter den löpande bokföringen med de underlag du skickar in, oftast månadsvis. Detta utgör majoriteten av vårt arbete.

Bokslut och årsredovisning

I slutet av året pratar vi igenom ditt bokslut, innan vi slutför ditt bokslut och årsredovisning.

Inkomstdeklaration

Vi skickar in ditt företags inkomstdeklaration varje år. I samband med deklarationen bollar vi skattefrågorna med dig. Vi gör även K10:or för delägare i aktiebolag.

Månatliga deklarationer

Vi deklarerar din moms och dina arbetsgivarskatter varje månad. Vi skickar även in periodiska sammanställningar och MOSS.

Löner

Vi är ditt bollplank i lönefrågor och skickar in dina kontrolluppgifter. Om du vill kan vi även göra lönespecar åt dig.

Rådgivning

När du har frågor hör du av dig till oss via telefon, mail, Skype eller om du vill hälsa på oss. Och vi hör av oss till dig när vi har saker att ta upp.

Vad är speciellt med Account Factory?

I stort fungerar vi som de flesta redovisningsbyråer, dvs vi bokför löpande dina underlag, fixar med bokslut, årsredovisning och deklarationer, samt tar lite frågor som kommer upp däremellan. Men vi gör några saker lite annorlunda:

  • Vi är helt papperslösa och bokför endast digitala underlag.
  • Vi har endast fasta priser. Du vet alltid exakt vad nästa faktura kommer att visa.
  • Du blir inte beroende av "din" konsult, då vi tillsammans ansvarar för alla våra kunder.
  • Du kan logga in i vårt bokföringssystem Fortnox, fakturera, ta ut rapporter mm.
  • Vi har endast små kunder. Alla våra kunder är lika viktiga.

Vad vi inte gör

Vi har paketerat våra tjänster så de ska passa de allra flesta företag i vår målgrupp – framför allt konsultbolag med 1-5 anställda. Därför är det vissa tjänster vi inte utför, för att kunna optimera vårt arbete och hålla ett lågt, fast pris.

  • Vi har inte tillgång till ditt bankkonto, sköter inte dina betalningar eller drar ut kontoutdrag åt dig.
  • Vi fakturerar inte dina kunder eller sköter påminnelser och inkasso.
  • Vi tar inte emot din post eller scannar dina pappersunderlag åt dig.
  • Vi hyr inte ut personal och arbetar inte på plats hos våra kunder.
  • Vi bokför inte oftare än månadsvis.

Så här funkar det i praktiken

Hur går det till i praktiken om du låter oss sköta din bokföring? Här har du alla nitty-gritty detaljer.

1. Samla ihop underlag

Bokföringsunderlag innebär fakturor, kvitton, kontoutdrag, betalningsavier och övriga dokument på affärshändelser. Samla ihop dina underlag och lagra dem digitalt i en mapp på din dator, sorterat på bokföringsmånad.

Underlag som du får digitalt (PDF-fakturor mm) behöver du aldrig skriva ut. Spara bara ned dem i rätt månadsmapp direkt. Underlag som du får på papper (fakturor, kvitton mm) scannar eller fotar du i PDF-format till bokföringsmappen.

2. Leverans

När en månad är komplett mailar du underlagen till oss. Vi kan även sätta upp en delad bokföringsmapp via Dropbox eller Google Drive, så mailar du oss bara och meddelar när en månad är klar.

När du levererar en månad läggs det i vår bokföringskö, tillsammans med alla våra andra kunder. Sedan tar vi dem i tur och ordning.

3. Vi bokför åt dig

Vi bokför dina underlag i bokföringssystemet Fortnox och kopplar underlagen till bokföringen i Fortnox.

När vi är klara med en period meddelar vi dig per email och skickar med ev frågor och kommentarer. Vi bekostar en inloggning i Fortnox åt dig, så du kan se allt vi gör, dra ut rapporter efter önskemål mm.

4. Övriga tjänster och deadlines

Övriga tjänster utanför den månatliga bokföringen gör vi allt eftersom de blir aktuella. Exempel är bokslut, årsredovisning och olika typer av deklarationer.

Vi påminner dig regelbundet om att leverera material och information till oss. När det är en deadline på gång och vi inte fått in vad vi behöver, mailar vi ytterligare påminnelser. Vi har mängder med checklistor som hjälper oss att aldrig missa en deadline.

5. Kommunikation

Vi sköter väldigt mycket av vår kommunikation på email och vid behov även telefon, Skype och möten. Påminnelser, frågor och våra egna fakturor skickar vi alltid på email. Om det är något som bättre diskuteras öga mot öga bokar vi ett möte. Och du kan såklart kontakta oss och/eller boka möten med oss när du vill.

Utöver detta försöker vi hålla oss ur vägen för dig. Vi hör bara av oss när vi har något att ta upp och har inte regelbundna genomgångar med dig när det inte behövs.

6. Arkivering

Själva ”bokföringspärmen” måste sparas i sju år. Med bokföringspärm menar vi alla bokförda underlag, märkta med verifikationsnummer. I vårt fall består ju ”bokföringspärmen” av alla digitala underlag kopplade till verifikationerna i Fortnox.

Dessutom måste alla original sparas i fyra år. Detta gäller pappersoriginal som scannats in och underlag som kom på fil till företaget. Pappers­originalen kan du förvara i en pärm, arkivbox eller den proverbiala skokartongen, sorterade i datumordning så du lätt kan hitta dem vid behov.

Vem är vår kund?

Vår vanligaste kund är ett konsultföretag, med endast ägaren eller med upp till ca 10 personer. Den typen av företag får oftast mest värde av våra paket och har relativt liten mängd pappersunderlag att scanna.

Men självklart har vi även andra typer av kunder. Det är egentligen inte ditt företags storlek eller verksamhet som avgör om vi passar dig, utan mer vilka behov du har. De kunder som har ”vuxit ur oss” har oftast blivit så stora att de skaffat sin egen redovisningsfunktion.

Vi passar perfekt för företaget som vill ha sin bokföring och sina skatter hanterade enkelt och smärtfritt, samt ha möjlighet till hjälp i redovisnings- och skattefrågor när behovet uppstår.

Om du däremot har behov av en ”CFO for hire” för att varje månad gå igenom ekonomin, upprätta kassaflödesprognoser och kostnads-/intäktsanalyser, är vi nog inte byrån för dig. Samma sak om du vill ha tätare arbetsinsatser med postöppning, betalningar och fakturering. Båda dessa typer av tjänster kräver mer involvering i ditt företag och är svåra att sköta på distans med vår modell med kollektivt kundansvar.