Accounts-bloggen

Korttidsarbete

(Uppdaterat 2021-10-05) Den 7 april 2020 trädde systemet för korttidspermittering i kraft, men det gäller retroaktivt för permitteringar från 16 mars. Förslaget presenterades av Regeringen som en åtgärd för företag som drabbats av ekonomiska problem till följd av Coronakrisen. Vi beskriver här...

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2023-02-17 med utökade möjligheter till anstånd) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år. I februari 2022 beslutades om möjlighet att förlänga anstånd med upp till ytterligare...

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2022-02-07) Under perioden april 2020 till september 2021 samt perioden december 2021 till mars 2022 får arbetsgivare ersättning för en större del än normalt av sina sjuklönekostnader. När anställda är sjuka betalar arbetsgivaren sjuklön med minst 80% av normal...

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...

Slopat karensavdrag

(Uppdaterat 2022-02-07) Mellan 11 mars 2020 och 30 september 2021, samt mellan 8 december 2021 och 31 mars 2022, slopas karensavdraget vid sjukdom för anställda, för enskilda näringsidkare och för delägare i handelsbolag. Vad är karensavdraget? När man som anställd...