Accounts-bloggen

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Okategoriserad

(Senast uppdaterat 2020-05-14)

Detta är inte en fullständig redogörelse över de stödåtgärder som lagts fram under Coronakrisen. Snarare en sammanfattning vi gjort för att informera främst våra kunder. Det finns gott om andra bloggar som skriver bättre och mer ingående om dessa åtgärder.

Vi listar här några (inte alla) av de åtgärder som föreslagits och i korthet vad de innebär. Vårt urval baseras på det vi tror är intressant för våra kunder (dvs småföretag). Vissa åtgärder har vi skrivit separata inlägg om och länkar till dessa nedan.

Vi försöker hålla inläggen uppdaterade så gott det går och skriver längst upp när vi senast var inne och uppdaterade.

Anstånd med skattebetalningar

Eller ”likviditetsförstärkning via skattekontot” som det hette i Regeringens första förslag.

Företag kan få upp till ett års anstånd med betalning av moms samt arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på löner. Läs mer på Tillfälligt anstånd med skattebetalningar.

Staten tar över sjuklöneansvaret

Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnader under april och maj 2020. (2020-05-06: Förslag finns på att utöka detta till att även innefatta juni och juli 2020). Läs mer på Staten tar över sjuklöneansvaret.

Slopat karensavdrag

Under tiden 11 mars till 31 maj kan arbetstagare få ersättning från Försäkringskassan för karensdagen, dvs den första dagen i en sjuklöneperiod som normalt är obetald. Läs mer på Slopat karensavdrag.

Korttidspermittering införs

Företag som hamnar i svårigheter får möjlighet att sänka arbetstiden för sina anställda med 20%, 40% eller 60%. Nu (2020-04-26) ligger även ett förslag på att kunna sänka med 80% under maj-juli 2020. De anställda har dock kvar nästan samma lön som vanligt, vilket till största delen finansieras av staten och till en mindre del av arbetsgivaren. Läs mer på Korttidspermittering.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42% till 10,21% under mars-juni 2020. Läs mer på Tillfälligt sänkta sociala avgifter.

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Läs mer på Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019.

Ingen förseningsavgift under en period

Skatteverket kommer inte att ge ut förseningsavgifter för sena deklarationer med ordinarie deklarationdag mellan 12 mars och 30 april, förutsatt att deklarationen lämnas in inom en månad från ordinarie deklarationsdag.
Läs mer hos Skatteverket.

Möjlighet ändra momsperiod eller momsmetod

Skatteverket har i ett ställningstagande sagt att om man vill ändra hur man redovisar moms och att ändringen normalt kräver ”särskilda skäl”, innebär Coronakrisen ett sådant ”särskilt skäl”.
Du kan alltså under Coronakrisen göra följande ändringar utan ytterligare särskilda skäl (vilket normalt alltså inte vore möjligt):
1. Byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden/kontantmetoden, förutsatt att du omsätter under 3 miljoner kronor.
2. Byta från månadsmoms till kvartalsmoms eller från kvartalsmoms till årsmoms, trots att det var mindre än 24 månader sedan du bytte senast. Förutsatt att du uppfyller omsättningskraven – max 1 mkr per år för årsmoms och max 40 mkr per år för kvartalsmoms.
3. Byta period för innevarande period, även om du redan har deklarerat delar av den. T ex byta från årsmoms för 2020 även om du redan deklarerat Q1.

Stöd för omsättningstapp

Den 30 april 2020 presenterade Regeringen ett stöd för företag som upplevt stora omsättningstapp under Coronakrisen. Inget är beslutat ännu och man kommer att återkomma med mer detaljer kring stödet så småningom.

Stödet gäller företag vars omsättning gått ned med minst 30% under mars-april 2020 jämfört med samma period föregående år. Det gäller endast företag med F-skatt och en omsättning på minst 250 000 kr det senaste räkenskapsåret.

Storleken kommer att variera mellan 22,5% och 75% av företagets fasta kostnader under mars-april 2020.

Läs mer hos Regeringen och Skatteverket.

 

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *