Accounts-bloggen

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Okategoriserad

(Senast uppdaterat 2021-02-25)

Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Ett flertal av dessa berör alla företag – stora som små.

Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i korthet vad de innebär. Vårt urval baseras på det vi tror är intressant för våra kunder. Vissa åtgärder har vi skrivit separata inlägg om och länkar till dessa nedan.

Vi försöker hålla inläggen uppdaterade så gott det går och skriver längst upp när vi senast var inne och uppdaterade.

Anstånd med skattebetalningar

(Uppdaterat 2021-02-25)

Eller ”likviditetsförstärkning via skattekontot” som det hette i Regeringens första förslag.

Företag kan få upp till två års anstånd med betalning av moms samt arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på löner.

Läs mer på Tillfälligt anstånd med skattebetalningar.

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2020-12-21: Förslag att förlänga stödet till april 2021)

(Uppdatering 2020-10-14: beslut att förlänga stödet under augusti-december 2020)

Arbetsgivare får ersättning av staten för sjuklönekostnader under april-juli 2020.

I oktober beslutades att under perioden augusti-december 2020 gäller stöd för höga sjuklönekostnader enligt normala regler, dock med något lägre gränsvärden, dvs att arbetsgivaren behöver stå för en mindre del själv än normalt.

Läs mer på Staten tar över sjuklöneansvaret.

Slopat karensavdrag

(Uppdatering 2020-12-21: förslag om förlängning av stödet till den 30 april 2021)

(Uppdatering 2020-10-14: beslut om förlängning av stödet till den 31 december 2020)

Under tiden 11 mars till 31 december 2020 kan arbetstagare få ersättning från Försäkringskassan för karensdagen, dvs den första dagen i en sjuklöneperiod som normalt är obetald. Detsamma gäller enskilda näringsidkare för de första 14 dagarna. Läs mer på Slopat karensavdrag.

Korttidspermittering införs

Företag som hamnar i svårigheter får möjlighet att sänka arbetstiden för sina anställda med 20%, 40% eller 60%. Samt enligt ett senare beslut även med 80% under maj-juli 2020. De anställda har dock kvar nästan samma lön som vanligt, vilket till största delen finansieras av staten och till en mindre del av arbetsgivaren.

I november 2020 kom ett förslag om att förlänga tiden för korttidspermittering från maximalt 9 månader till 16 månader, och som längst till 30 juni 2021.

Läs mer på Korttidspermittering.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42% till 10,21% under mars-juni 2020. Läs mer på Tillfälligt sänkta sociala avgifter.

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Läs mer på Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019.

Ingen förseningsavgift under en period

Skatteverket kommer inte att ge ut förseningsavgifter för sena deklarationer med ordinarie deklarationdag mellan 12 mars och 31 augusti, förutsatt att deklarationen lämnas in inom en månad från ordinarie deklarationsdag. Notera att det ändå blir hög kostnadsränta (16,25%) på det som ska betalas från den ordinarie deklarationsdagen.
Läs mer hos Skatteverket.

Möjlighet ändra momsperiod eller momsmetod

Skatteverket har i ett ställningstagande sagt att om man vill ändra hur man redovisar moms och att ändringen normalt kräver ”särskilda skäl”, innebär Coronakrisen ett sådant ”särskilt skäl”.
Du kan alltså under Coronakrisen göra följande ändringar utan ytterligare särskilda skäl (vilket normalt alltså inte vore möjligt):
1. Byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden/kontantmetoden, förutsatt att du omsätter under 3 miljoner kronor.
2. Byta från månadsmoms till kvartalsmoms eller från kvartalsmoms till årsmoms, trots att det var mindre än 24 månader sedan du bytte senast. Förutsatt att du uppfyller omsättningskraven – max 1 mkr per år för årsmoms och max 40 mkr per år för kvartalsmoms.
3. Byta period för innevarande period, även om du redan har deklarerat delar av den. T ex byta från årsmoms för 2020 även om du redan deklarerat Q1.

Omställningsstöd

(Uppdaterat 2020-11-10)

För företag som pga covid-19 redovisade ett omsättningstapp på minst 30% under mars-april 2020 jämfört med mars-april 2019, finns det möjlighet att ansöka om ett ”omställningsstöd”. Detta betalas ut som ett skattepliktigt näringsbidrag och ersätter 75% av vissa fasta kostnader. Stödet är tillgängligt för företag som hade minst 250 000 kr i omsättning senaste räkenskapsåret, är godkända för F-skatt och som inte har skatteskulder hos Kronofogden eller är på obestånd. För stöd på 100 000 kr och mer krävs även ett yttrande från en revisor. Ansökan måste lämnas in senast 1 september 2020.

I oktober 2020 klubbades en förlängning av stödet till att inkludera även maj-juli 2020. Kravet på omsättningstapp för att utnyttja stödet är 40% för maj och 50% för juni-juli, jämfört med motsvarande period 2019. Ansökan för maj-juli 2020 kan göras fr o m nu och fram till 30 november 2020.

(Uppdatering 2020-12-21) Ett förslag ligger på att förlänga stödet till att innefatta även perioderna augusti-oktober 2020 för omsättningstapp på minst 40% samt november-december 2020 med ett omsättningstapp på minst 30%. Ersättningsnivån ska vara 70% av vissa fasta kostnader, dock 75% för mindre företag (se Regeringen).

Läs mer hos Skatteverket.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

(Uppdatering 2020-12-21: Förslag att förlänga stödet till februari 2021)

Då ett flertal enskilda firmor har drabbats hårt ekonomiskt och dessutom haft svårt att använda sig av andra åtgärder som t ex omställningsstödet och korttidspermittering, beslutade Regeringen den 5 november 2020 om ett stöd särskilt riktat mot enskilda firmor.

Stödet avser stora omsättningstapp under perioden mars-juli 2020 och ges med 75% av omsättningstappet. Maximalt stöd är 48 000 kr för mars-april, 24 000 kr för maj och 48 000 kr för juni-juli. Senare förlängdes stödet till att omfatta augusti-december 2020 och i slutet av 2020 föreslogs en förlängning till och med februari 2021.

En förutsättning för stödet är ett omsättningstapp jämfört med samma period 2019 med minst 30% under mars-april, minst 40% under maj och minst 50% under juni-juli. Omsättningstappet måste så gott som uteslutande bero på spridningen av covid-19. Du måste även ha haft en omsättning på minst 200 000 kr under 2019 samt vara godkänd för F-skatt.

Förordningen träder i kraft 2020-11-09, ansökan kan göras från 2020-11-10 och senast 2021-01-31. Ansökan görs i Boverkets e-tjänst, beslut fattas av Länsstyrelserna och stödet betalas ut av Boverket.

(Uppdatering 2020-11-10) I november föreslogs att stödet förlängs till att innefatta även augusti-oktober 2020, med ett krav på omsättningstapp på 50% likt juni-juli 2020 samt en ersättningsnivå på 70%.

Läs mer hos RegeringenVerksamt.seLänsstyrelsen i Östergötland (som samordnar stödet) och Boverket.

Skattefri parkering och skattefria gåvor

(Tillägg 2020-05-31)

Riksdagen beslutade nyligen om tillfällig skattefrihet för parkering på arbetsplatsen och gåvor till anställda på upp till 1000 kr.

Om arbetsgivaren bekostar en parkeringsplats vid arbetsplatsen för en anställd med privat bil, är detta normalt en skattepliktig förmån. Nu införs en tillfällig skattefrihet för parkeringsplatser vid arbetet under april-december 2020. Syftet är att underlätta för anställda att undvika kollektivtrafiken till och från jobbet.

Gåvor till anställda kan normalt sett ges skattefritt endast vid jul (upp till 450 kr) och som jubileums- eller minnesgåvor. Nu införs även en skattefri gåva på upp till 1000 kr inkl moms under perioden juni-december 2020. Läs mer om olika sorters gåvor hos Skatteverket.

Vi har inte hittat något explicit om detta, men vi får anta att båda dessa regler gäller alla typer av anställda, även anställda i eget aktiebolag. Dock förmodligen inte egna företagare med enskild firma eller handelsbolag.

Coronatest skattefria

(Tillägg 2020-06-10)

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket kan arbetsgivare bekosta Coronatest för sina anställda som en skattefri förmån. Det gäller alltså test för att kontrollera om någon har eller har haft Covid-19.

Som vanligt nämner man inte enskilda firmor eller handelsbolag, men eftersom Skatteverket ser denna typ av tester som företagshälsovård, bör även näringsidkare få avdrag för kostnaderna.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *