Accounts-bloggen

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Okategoriserad

(Senast uppdaterat 2022-03-12)

Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Ett flertal av dessa berör alla företag – stora som små.

Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i korthet vad de innebär. Vårt urval baseras på det vi tror är intressant för våra kunder. Vissa åtgärder har vi skrivit separata inlägg om och länkar till dessa nedan.

Vi försöker hålla inläggen uppdaterade så gott det går och skriver längst upp när vi senast var inne och uppdaterade.

Anstånd med skattebetalningar

(Uppdaterat 2022-03-12)

Eller ”likviditetsförstärkning via skattekontot” som det hette i Regeringens första förslag.

Företag kan få upp till två års anstånd med betalning av moms samt arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på löner. I februari 2022 beslutades om möjlighet att förlänga anståndet med ytterligare 36 månader, kopplat till en avbetalningsplan.

Läs mer på Tillfälligt anstånd med skattebetalningar.

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdaterat 2022-02-07)

Arbetsgivare får ersättning av staten för samtliga sjuklönekostnader under april-juli 2020.

Under perioden augusti 2020 till september 2021 gäller ersättning för höga sjuklönekostnader enligt normala regler, dock med något lägre gränsvärden, dvs att arbetsgivaren behöver stå för en mindre del själv än normalt. Under oktober-november 2021 gäller normala regler med normala gränsvärden, och under december 2021 till mars 2022 är det tillbaka till reglerna som gällde fram till september 2021. Se mer detaljer om gränsvärden mm hos Försäkringskassan.

Uppgifter om sjuklönekostnader lämnas som alltid i den månatliga arbetsgivardeklarationen och ersättning för höga sjuklönekostnader betalas ut automatiskt från Försäkringskassan, så det är inget du som företagare behöver göra.

Läs mer på Staten tar över sjuklöneansvaret.

Slopat karensavdrag

(Uppdaterat 2022-02-07)

Under perioden 11 mars 2020 till 30 september 2021 samt perioden 8 december 2021 till 31 mars 2022 kan arbetstagare få ersättning från Försäkringskassan för karensdagen, dvs den första dagen i en sjuklöneperiod som normalt är obetald. Detsamma gäller enskilda näringsidkare för de första 14 dagarna.

Läs mer på Slopat karensavdrag.

Korttidsarbete (korttidspermittering) införs

(Uppdaterat 2021-10-05)

Företag som hamnar i svårigheter får möjlighet att sänka arbetstiden för sina anställda med 20%, 40% eller 60%. Samt enligt ett senare beslut även med 80% under maj-juli 2020 och januari-september 2021. De anställda har dock kvar nästan samma lön som vanligt, vilket till största delen finansieras av staten och till en mindre del av arbetsgivaren.

Läs mer på Korttidspermittering.

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgifterna sänks från 31,42% till 10,21% under mars-juni 2020. Läs mer på Tillfälligt sänkta sociala avgifter.

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Läs mer på Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019.

Ingen förseningsavgift under en period

Skatteverket kommer inte att ge ut förseningsavgifter för sena deklarationer med ordinarie deklarationdag mellan 12 mars och 31 maj 2020, förutsatt att deklarationen lämnas in inom en månad från ordinarie deklarationsdag. Notera att det ändå blir hög kostnadsränta (16,25%) på det som ska betalas från den ordinarie deklarationsdagen.
Läs mer hos Skatteverket.

Möjlighet ändra momsperiod eller momsmetod

Skatteverket har i ett ställningstagande sagt att om man vill ändra hur man redovisar moms och att ändringen normalt kräver ”särskilda skäl”, innebär Coronakrisen ett sådant ”särskilt skäl”.
Du kan alltså under Coronakrisen göra följande ändringar utan ytterligare särskilda skäl (vilket normalt alltså inte vore möjligt):
1. Byta från faktureringsmetoden till bokslutsmetoden/kontantmetoden, förutsatt att du omsätter under 3 miljoner kronor.
2. Byta från månadsmoms till kvartalsmoms eller från kvartalsmoms till årsmoms, trots att det var mindre än 24 månader sedan du bytte senast. Förutsatt att du uppfyller omsättningskraven – max 1 mkr per år för årsmoms och max 40 mkr per år för kvartalsmoms.
3. Byta period för innevarande period, även om du redan har deklarerat delar av den. T ex byta från årsmoms för 2020 även om du redan deklarerat Q1.

Omställningsstöd

(Uppdaterat 2022-02-07)

För företag som pga covid-19 redovisar ett större omsättningstapp jämfört med motsvarande period föregående år, finns det möjlighet att ansöka om ett ”omställningsstöd”. Detta betalas ut som ett skattepliktigt näringsbidrag och ersätter en stor del av vissa fasta kostnader. Stödet är tillgängligt för företag som hade minst 250 000 kr i omsättning senaste räkenskapsåret, är godkända för F-skatt och som inte har skatteskulder hos Kronofogden eller är på obestånd. För stöd på 100 000 kr och mer krävs även ett yttrande från en revisor.

Stöd ges för individuella månader eller grupper av månader under mars 2020 till september 2021. I februari 2022 beslutades att återinföra stödet även för december 2021 och januari-februari 2022. Detaljerna varierar för olika månader, t ex hur månader grupperas, hur stort omsättningstapp som krävs för att utnyttja stödet, hur stor del av kostnader som ersätts, beräkningsmodell och sista ansökningsdag. Om du är intresserad av att söka stödet, kolla upp vilka regler som gäller hos Skatteverket.

Notera att ett bolag som får omställningsstöd inte får besluta om vinstutdelning under vissa perioder. Se länken till Skatteverket ovan för detaljer.

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

(Uppdaterat 2022-02-07)

Då ett flertal enskilda firmor har drabbats hårt ekonomiskt och dessutom haft svårt att använda sig av andra åtgärder som t ex omställningsstödet och korttidspermittering, beslutade Regeringen den 5 november 2020 om ett stöd särskilt riktat mot enskilda firmor.

Stödet avser stora omsättningstapp under perioden mars 2020-september 2021 och ges med 75-90% av omsättningstappet. I februari 2022 beslutades att återinföra stödet även för december 2021 och januari-februari 2022.

En förutsättning för stödet är ett omsättningstapp jämfört med samma period året innan med minst 30-40% (beroende på månad). Omsättningstappet måste så gott som uteslutande bero på spridningen av covid-19. Du måste även ha haft en omsättning på minst 200 000 kr under 2019 samt vara godkänd för F-skatt.

Detaljerna varierar för olika månader, t ex hur stort omsättningstapp som krävs för att utnyttja stödet, hur stor del som ersätts och sista ansökningsdag. Om du är intresserad av att söka stödet, kolla upp vilka regler som gäller hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Ansökan görs i Boverkets e-tjänst, beslut fattas av Länsstyrelserna och stödet betalas ut av Boverket.

Läs mer hos Verksamt.se, Boverket och Länsstyrelsen i Östergötland (som samordnar stödet).

Skattefri parkering och skattefria gåvor

(Uppdaterat 2022-02-07)

Om arbetsgivaren bekostar en parkeringsplats vid arbetsplatsen för en anställd med privat bil, är detta normalt en skattepliktig förmån. Under Coronakrisen har det införts en tillfällig skattefrihet för parkeringsplatser vid arbetet under april-december 2020, hela 2021. samt januari-juni 2022. Syftet är att underlätta för anställda att undvika kollektivtrafiken till och från jobbet.

Gåvor till anställda kan normalt sett ges skattefritt endast vid jul (upp till 450 kr 2020, 500 kr från 2021) och som jubileums- eller minnesgåvor. Det har även införts en skattefri gåva på upp till 1000 kr inkl moms under perioden juni-december 2020 och upp till 2000 kr under hela 2021. Läs mer om olika sorters gåvor hos Skatteverket.

En skillnad mot t ex julgåvor är att om man ger en gåva värd mer än 2000 kr (2021) beskattas endast den överskjutande delen. För en gåva värd 2300 kr under 2021 beskattas alltså endast 300 kr. Medan en julgåva värd mer än 500 kr blir skattepliktig i sin helhet.

Den tillfälliga skattefria gåvan och t ex julgåvan kan kombineras till t ex en julklapp värd 2500 kr (2021).

Dessa regler gäller alla typer av anställda, även anställda i eget aktiebolag. Dock inte egna företagare med enskild firma eller handelsbolag.

OBS, ”Coronagåvan” måste betalas av arbetsgivaren, dvs den anställde kan inte själv betala för gåvan som ett utlägg. Se Skatteverket.

Coronatest skattefria

(Tillägg 2020-06-10)

Enligt ett ställningstagande från Skatteverket kan arbetsgivare bekosta Coronatest för sina anställda som en skattefri förmån. Det gäller alltså test för att kontrollera om någon har eller har haft Covid-19.

Som vanligt nämner man inte enskilda firmor eller handelsbolag, men eftersom Skatteverket ser denna typ av tester som företagshälsovård, bör även näringsidkare få avdrag för kostnaderna.

Skattereduktion för köp av inventarier

(Tillägg 2021-10-14)

Riksdagen har beslutat att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier, för att locka företag att tidigarelägga sina investeringar. Skattereduktionen är på 3,9% av anskaffningsvärdet och är tillgänglig för alla typer av företag (enskilda firmor, aktiebolag m fl). Det gäller fysiska inventarier som köpts in under 2021 och som skrivs av över flera år, dvs inte korttidsinventarier eller inventarier av mindre värde som kostnadsförs direkt. Skattereduktionen begär man i inkomstdeklarationen för beskattningsåret som avslutas 31 december 2022 eller senare. En förutsättning är att inventarien finns kvar i företaget i slutet av 2022. Skattereduktion som inte kan utnyttjas första året (t ex om det inte finns nog med skatt att reducera) kan sparas till ett år till efterföljande år.

Det finns ett antal ytterligare detaljerade förbehåll, så kolla upp reglerna hos Skatteverket innan ni applicerar dem.

Tillfällig skattereduktion för privatpersoner

(Tillägg 2021-10-14)

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattereduktion för privatpersoner under 2021 och 2022 som en stöd för ökade arbetskostnader under pandemin. Skattereduktionen gäller för personer med årsinkomster mellan 60 000 kr och 500 000 kr. Som övriga skattereduktioner räknas den automatiskt av mot din skatt och du lär inte behöva göra något speciellt för att få denna skattereduktion.

Riksdagens beslut

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *