Accounts-bloggen

Förmån eller nettolöneavdrag

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

En fråga vi får rätt ofta gäller förmåner (oftast bilförmåner) och alternativ med nettolöneavdrag istället för förmån.

Vad gäller det?

När en anställd (även i sitt eget aktiebolag) får en skattepliktig förmån ska den beskattas av den anställde och företaget ska betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Men det finns ett annat sätt att hantera det som kan vara fördelaktigt på många sätt. Om du redan har koll på hur förmåner funkar kan du direkt hoppa ned till avsnittet om nettolöneavdrag.

Denna post gäller endast anställda/ägare i aktiebolag och i viss mån anställda i enskilda firmor och handelsbolag (dock inte ägare i EF/HB).

Om förmåner

En förmån är enkelt uttryckt någonting du får eller får tillgång till av din arbetsgivare, som inte är pengar. Det allra vanligaste är t ex gymkort och bilförmån, men det kan röra allt ifrån fri bostad och tillgång till fjällstuga till fria måltider.

En förmån kan vara skattefri eller skattepliktig. För skattefria förmåner uppstår ingen effekt alls – mottagaren skattar inte på förmånen och arbetsgivaren betalar inga arbetsgivaravgifter. Kostnaden är också oftast avdragsgill för arbetsgivaren. Ett av de vanligaste exemplen på skattefria och avdragsgilla förmåner är gymkort.

Sedan har vi förmåner som är skattepliktiga för mottagaren och avdragsgilla för arbetsgivaren, det absolut vanligaste exemplet är bilförmån. Detta är vad vi kommer att diskutera nedan.

(UPDATE 2021-09-22: Jag har skrivit om detta stycke för att reflektera regeländringar) Det fanns tidigare även ett fåtal förmåner som var skattefria för den anställde men ej avdragsgilla för arbetsgivaren. Det vanligaste exemplet var privat sjukvård eller sjukvårdsförsäkringar. Men från 1 juli 2019 är förmån av privat sjukvård skattepliktig. Och jag känner inte till några andra förmåner i den här kategorin.

Hur beskattas en förmån?

Om du får en skattepliktig förmån av din arbetsgivare eller ditt eget AB, ska man först bestämma förmånsvärdet. För t ex bilförmåner och kostförmåner finns det fastställda schablonvärden, medan övriga förmåner ska värderas till marknadsvärde.

Om vi leker med tanken att du har en förmånsbil där förmånsvärdet (per månad) är 4000 kr. Då blir du varje månad beskattad för en inkomst på 4000 kr extra – om du har en bruttolön på 25000 kr blir du alltså med förmånen beskattad för 29000 kr. Om vi säger att din skattesats är exakt 30%, skulle du utan förmånen ha 17500 kr netto efter skatt i fickan (25000 * 0,7), medan med förmånen skulle du ha 16300 kr (25000 – 29000 * 0,3). Mindre i fickan alltså, men du har ju å andra sidan en bil att köra omkring i. 🙂 Om du är anställd i någon annans företag och får en förmånsbil utöver din vanliga lön, blir din kostnad för bilen alltså skatten du betalar på förmånen, i det här fallet 30% av 4000 kr.

Samtidigt betalar din arbetsgivare soc (arbetsgivaravgifter) på 29000 kr istället för 25000 kr. Kostnaden för arbetsgivaren blir alltså soc på förmånsvärdet, plus såklart att bekosta bilen.

Om det skulle röra sig om en förmån till marknadsvärde (t ex hyra för din lägenhet) inser vi efter lite matte att effekten blir exakt samma som om arbetsgivaren ger dig 4000 kr extra i bruttolön och du själv betalar hyran. Vi räknar på det: 29000 * 0,7 – 4000 = 16300 kr. För skattepliktiga förmåner till marknadsvärde är det alltså ingen poäng för egna företagare att låta företaget betala kostnaden och man själv skattar för förmånen, jämfört med att helt enkelt ta kostnaden själv.

Bilförmåner är ju lite annorlunda. Även om förmånsvärdet är 4000 kr per månad vet vi ju inte säkert att kostnaden för att bekosta bilen privat skulle ligga på exakt 4000 kr per månad. Vi kan t o m ana att förmånsvärdena på bilar är satta i underkant – det ingår nämligen en räntedel i förmånsvärdet och reglerna sattes på den tiden räntorna låg på 10-15%. Normalt sett är det alltså en bra affär att låta ditt företag äga/leasa bilen och själv betala förmånsskatt, i alla fall för nya bilar. Av den här anledningen håller man också på att se över bilförmånsreglerna och vi kan komma att se en försämring där i framtiden. 🙁

(Obs, reglerna för t ex bilförmåner är något mer komplicerade än vad jag går in på här, så man får läsa på lite till om man är på gång att skaffa förmånsbil)

Förmånsbil, tjänstebil eller firmabil?

Vad är egentligen skillnaden? Mja, jag vet inte om det finns några exakta definitioner, men det här är min tolkning:

 • ”Tjänstebil” brukar användas för en bil som bekostas av företaget och är avsedd att användas i tjänsten. För en tjänstebil brukar det alltså finnas en poäng i ditt arbete för att du ska få tillgång till en bil. Om du använder bilen privat kan det även blir en förmånsbil.
 • ”Förmånsbil” är en bil som bekostas av företaget och som du använder privat och får betala förmånsskatt på.
 • ”Firmabil”….hmm, lite osäker här, men det känns som ett uttryck företagare använder för bilar som de låter företaget betala. Dvs en förmånsbil och kanske även tjänstebil.

Som sagt, inga exakta definitioner såvitt jag vet.

Nettolöneavdrag

Så till huvudpoängen med artikeln. Det finns ett alternativ till att betala förmånsskatt på en förmån. Vi tar exemplet med bilförmånen på 4000 kr igen.

Säg att du skulle ersätta företaget med 4000 kr per månad, då skulle det ju inte uppstå någon förmån. Du kan ersätta företaget på flera olika sätt:

 • Du kan helt enkelt betala företaget 4000 kr.
 • Företaget kanske är skyldigt dig pengar (ganska vanligt att man lånar in pengar i sitt AB) och de 4000 kr kan då dras från skulden.
 • Företaget kan göra ett nettolöneavdrag från din lön. Ett nettolöneavdrag är alltså en reducering av det belopp efter skatt som betalas ut till dig.

Är du med så långt? Du ersätter företaget med 4000 kr och det blir ingen förmån. Vi utgår nedan ifrån att du gör ett nettolöneavdrag, men du kan alltså lika gärna ersätta företaget på annat sätt.

Poängen med nettolöneavdrag

Varför ska man då göra detta? Jo, om vi säger att du höjer till bruttolön med samma belopp som förmånsvärdet (från 25000 kr till 29000 kr i exemplet ovan) och sedan gör nettolöneavdrag, blir effekten exakt densamma som om du istället skattar för förmånen. Samma skatt för dig och samma soc för företaget. Men istället för bruttolön 25000 kr och förmån 4000 kr har du en bruttolön på 29000 kr.

Finesserna med detta är:

 1. Bruttolönen ökar ditt löneunderlag i fåmansbolagsreglerna, dvs hur mycket utdelning du kan ta ut till låg skatt. Där räknas inte förmåner med.
 2. Bruttolönen ökar din SGI (sjukpenningsgrundande inkomst) hos Försäkringskassan. Där räknas inte förmåner med.
 3. Man slipper komma ihåg att ange förmånsbelopp på skattedeklarationen.

Här brukar många invända att de inte riktigt ser hur det kan bli samma effekt. Så vi räknar lite: Vi räknade ovan fram att med 250o0 kr brutto och 4000 kr förmån har man 16300 kr kvar i fickan och en bil att köra omkring i. Lönekostnaden för företaget är soc på 29000 kr (25000 + 4000). Om vi istället höjer bruttolönen och gör nettolöneavdrag, får du fortfarande 16300 kr kvar i fickan (29000 * 0,7 – 4000) och en bil att köra omkring i. Företaget betalar även här soc på 29000 kr.

Det finns inga nackdelar med att köra höjd bruttolön och nettolöneavdrag istället för förmån. Så länge du har användning av ditt löneunderlag och sin SGI är det alltså bara fördelar.

Sammanfattning

Vi tar exemplet igen: du driver eget AB, tar ut en bruttolön på 25000 kr per månad och är på väg att skaffa en förmånsbil med förmånsvärde 4000 kr per månad. Istället för att skatta på förmånen, höj istället din bruttolön med 4000 kr till 29000 kr och gör ett nettolöneavdrag (avdrag på ”belopp att utbetala”) med 4000 kr. Det blir exakt samma skatteeffekt för dig, exakt samma kostnad för företaget, men du har höjt din kontanta bruttolön vilket är positivt för fåmansbolagsreglerna och din SGI.

UPPDATERING 2015-02-17

Justerade punkt 3 i stycket ”Poängen med nettolöneavdrag”. Man slipper ange förmånsbelopp på skattedeklarationen, men man måste ändå ange det på kontrolluppgiften. Även om man ersätter företaget för förmånen ska man ändå på kontrolluppgiften ange modellkoden på bilen, förmånsvärdet (som blir noll om man ersatt med nettolöneavdrag) samt hur mycket man betalt för förmånen (dvs nettolöneavdraget).

Och här är ett förtydligande på sin plats: Även om man ersätter företaget för bilförmånen med nettolöneavdrag, har man ändå en förmånsbil. Det är bara det att förmånsvärdet blir noll. Men schablonvärdet för skattefri milersättning är fortfarande 9,50 kr/mil (bensin) resp 6,50 kr/mil (diesel) jämfört med 18,50 kr/mil för privata bilar.

 

Frågor eller synpunkter? Gå loss i kommentarerna!

Se även

Nettokostnad för tjänstebil

Bil i företaget eller privat?

320 Kommentarer

 • Hej Mikael.
  Intressant men för att få göra nettolöneavdrag istället för att ha förmånsvärde, behöver inte alla bilkostnader som bolaget tar också kompenseras för (inte bara för den ökade skatten)?

  Jag menar leasingkostnaden, service, däck, försäkring etc…

  /Krister

  • Hej och tack för väldigt bra info! Jag undrar om man måste ta upp bildförmånen respektive göra nettolöneavdrag eller återbetala förmånsvärdet månatligen eller om det istället räcker om man gör det en gång per år?

   Tack på förhand!

   • Hej Johan!

    Eftersom förmånen anses uppstå varje månad måste tyvärr även förmånen beskattas (eller nettolöneavdrag göras) månatligen.

    Om man av enkelhetsskäl vill göra det mer sällan kan man ju göra en engångsbetalning i början av året och lägga detta som en skuld till dig själv, och sedan dra från denna varje månad som ”nettolöneavdrag”.

  • Hej jag har eget bygg företag men jobbar bara i bland på de ! Tar inte ut någon lön utan har en anställd som driver runt de om ja ska ta en förmånsbil som inte tar ut lön hur gör ja då så slipper kör med min privat bil nör ja väl jobbar mvh jens wiölander

   • Hej Jens!

    Förstod jag din fråga rätt att du undrar hur man hanterar en förmånsbil om man inte tar ut nån lön i bolaget?

    Skattemässigt blir det samma sak, dvs om bilen har ett förmånsvärde på 4000 kr/månad blir du beskattad för 4000 kr/månad. Det är väl rent praktiskt som man får hantera det lite annorlunda – du tar ju ingen lön som man kan dra skatten på förmånen från. Du har några olika alternativ här:

    1. Strunta i skatteavdrag och ta hela skatten på förmånen som kvarskatt istället.

    2. Betala in ett belopp motsvarande skatten till bolaget varje månad. Bolaget ”drar skatt” på förmånen och betalar in beloppet (som du betalat in till bolaget) till Skatteverket.

    3. Ta ut en liten lön varje månad, där skatteavdraget på lön+förmån blir samma som bruttolönen. Påhittat exempel: om förmånen är 4000 kr och vi leker med tanken att skatteavdraget på en inkomst på 5000 kr skulle vara 1000 kr, skulle du kunna ta ut en lön på 1000 kr varje månad. Skatteavdraget på 1000+4000 kr blir alltså 1000 kr i vårt exempel och det blir noll att utbetala. Och det har dragits skatt på förmånen.

    4. Bekosta förmånsbilen med ett nettolöneavdrag – ämnet för bloggposten ovan. Men istället för nettolöneavdrag (du har ju ingen lön) så betalar du in förmånsvärdet med privata pengar till bolaget varje månad. Du har ersatt bolaget för förmånsbilen och förmånen att skatta för blir noll.

    Hoppas jag besvarade frågan.

 • Hej Krister!
  Nope, förmånsvärdet är ju tänkt att täcka alla löpande kostnader för att äga eller leasa bilen, dvs leasingavgift, service, trängselskatt, försäkring, skatt mm. Bilar är ju väldigt speciellt där, eftersom man tagit fram schablonvärden för förmånen, istället för att titta på de verkliga kostnaderna.
  Och eftersom det anses vara värt just förmånsvärdet att köra omkring i den här bilen, om man ersätter företaget med förmånsvärdet uppstår ingen förmån. Eller rättare sagt, det är fortfarande en förmånsbil, men belopp att beskatta blir noll kr. Däremot, om man kör bilen i tjänsten och vill ta milersättning, blir det 9,50 kr/mil (eller 6,50 kr för diesel) som för en förmånsbil, inte 18,50 kr/mil som för en privat bil. Det där sista tycker jag själv inte är så logiskt, men så är det.

  • Hej Mikael! Måste mitt aktiebolag betala soc avgifter på förmångsvärdet för min leasingbil även om jag kompenserar bolaget genom att betala in en summa motsvarande förmånsvärdet till bolaget (jag tar inte ut någon lön så inget avdrag på lön kan göras)? Tack för fantastisk site!

   • Hej Johan!
    Förlåt sent svar. Nej, bolaget betalar bara sociala avgifter på det förmånsvärde du skattar för. Och om du reducerat det till noll genom att betala in pengar motsvarande förmånsvärdet, blir det heller ingen soc för företaget att betala.

   • Skulle även jag vilka veta!

 • Okej, tack för klargörandet. Låter som jag ska se över mitt eget upplägg 🙂

  /Krister

 • Hej!

  Anta att man gör som ovan, ett nettolöneavdrag . Vet du möjligtvis hur lönen/utbetalningen skall bokföras? Jag får inte riktigt ihop det… Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning
  Anna Einarsson

 • Hela lönen bokförs som vanligt, medan nettolöneavdraget bokförs som en intäkt i kredit, förslagsvis skapar man ett 738X- eller 739X-konto. Så det blir egentligen en negativ kostnad, men det blir samma effekt.

 • Hej,
  Kan du förklara mer punkt 3 du skriver ovan?
  3.Man slipper komma ihåg att ange förmånsbelopp på skattedeklarationen och kontrolluppgifter.

  Betyder det att om man kör modellen med nettolöneavdrag så ska man inte uppge bilförmån till skatteverket på kontrolluppgiften? Varken belopp eller att man ens har förmånsbil?

  mvh
  Elizabet

 • Hej Elizabet!
  Tack för frågan – jag var faktiskt ute och cyklade lite där och hade missat att uppdatera blogginlägget. Har nu uppdaterat punkt 3 och gjort ett tillägg på slutet.
  Jo, man har ju faktiskt en förmånsbil även om man använder nettolöneavdrag, men förmånsvärdet blir noll och förmånen skattefri. Men på kontrolluppgiften ska man faktiskt ange modellkoden på bilen, antal månader man haft bilen, förmånsvärdet (som blir noll om man använt nettolöneavdrag fullt ut) och vad man betalat för förmånsbilen (dvs nettolöneavdraget).
  Tack, bra att ni håller ordning på mig! 🙂

 • Hej!
  Hur hanterar man det om företaget har ett maxbelopp på förmånsvärdet på säg 4.000 och den anställde väljer en bil där förmånsvärdet är 5.000 och det är OK, men då gäller nettolöneavdrag på mellanskillnaden och hur bokförs det då?
  Mvh
  Kicki

 • Hej Kicki!
  Precis som med andra nettolöneavdrag, dvs att man intäktsför nettolöneavdraget på t ex ett 739X-konto. Dvs den anställde ersätter bolaget med 1000 kr månatligen som bokförs som intäkt.
  Den anställdes beskattningsbara förmån blir då i slutändan 4000 kr/månad.
  /Micke

 • Karl Gunnar Sjöqvist

  Omjag har förstått resonemanget rätt här kan man även låta sitt företag stå för bilen, betala in en summa till företaget varje månad som motsvarar förmånsvärdet och sedan slippa betala skatt och arbetsgivaravgift på förmånen. Det finns ju en del företag som drivs på sidan av en heltidsanställning, och då kanske inte intäkterna räcker för att man ska kunna ta ut någon lön.

  Eller finns det krav på att man måste ta ut lön för att sedan göra nettolöneavdrag?

 • Ledsen för sent svar, körig vecka med momsdeadline. 😉
  Det stämmer, du kan lika gärna betala in beloppet till företaget eller dra det från ditt avräkningskonto i företaget, om där ligger en skuld från företaget till dig. Att man använder nettolöneavdrag är bara en praktikalitet eftersom många även har en lön från sitt bolag. Huvudsaken är att man ersätter bolaget med sina privata, skattade pengar.

 • Tack för saklig och nyttig information!

 • Om jag hittat en bil som kostar låt säga 4000 exkl moms i leasingkostnad och har förmånsvärde på 1750:- (55% skatt då jag idag har en grundlön på 51000) och har en dialog med min arbetsgivare om att hitta ett upplägg för tjänste/förmånsbil som inte slår för hårt på arbetsgivaren och ej heller för hårt på min nettolön.
  Hur bör man då lägga upp det?
  Vilka kostnader i de olika uppläggen åker företaget på?

 • Hej Mikael!

  Man kan ju göra allt ifrån att det blir kostnadsneutralt för arbetsgivaren till att det blir oförändrad lön för dig, och var ni lägger er däremellan blir ju en förhandlingsfråga.

  Om vi börjar med den ena varianten – kostnadsneutralt för arbetsgivaren. Fullständig kostnadsneutralitet är ju svår att uppnå, eftersom det i princip skulle kräva att du ersätter arbetsgivaren för kostnaderna för bilen. Men om vi leker med tanken att du sänker din bruttolön med 1750 kr men istället får en förmån på 1750 kr. Då är din skatt oförändrad, företagets soc är oförändrad, arbetsgivarens lönekostnad går ned med 1750 kr men bilkostnaderna går upp med 4500 kr (halv moms avdragsgill) plus skatt, försäkring, underhåll mm. Nu innebär det inte att arbetsgivaren går back 4500+övrigt-1750 kr varje månad, för gissningsvis kommer det att ligga ett ”övervärde” på bilen när företaget köper loss den efter tre år. Exakt vad arbetsgivaren går back med varje månad är svårt att säga, men rimligtvis går arbetsgivaren back på dealen. Vill man förbättra för arbetsgivaren kan man sänka din bruttolön lite mer, men det blir ju då istället sämre för dig.

  Man uppnår förresten samma effekt om man lämnar bruttolönen oförändrad men gör ett nettolöneavdrag på 1750 kr istället.

  Den andra extremen då – oförändad nettolön för dig. Eller, helt oförändrad nettolön är nog orealistiskt – det skulle innebära att arbetsgivare inte bara bekostar en bil åt dig utan även ersätter dig för skatten på bilförmånen. Det mer normala kanske vore att du har helt oförändrad bruttolön men att du dessutom får en förmånsbil. Din nettolön kommer att minskas med skatten på förmånen. Arbetsgivarens kostnader kommer att öka med soc på förmånen (550 kr) samt kostnaderna för bilen (4500 kr plus skatt, försäkring, underhåll mm). Men arbetsgivare har som sagt förmodligen även ett litet övervärde på bilen i slutändan.

  Och var ni lägger er på den här skalan är ju lite upp till er, helt enkelt. Det finns liksom inga magiska lösningar eller nivåer. För dig är det förmodligen mer värt med en bil med förmånsvärdet 1750 kr än bruttolön 1750 kr (eftersom förmånsvärdena är lågt satta), men då tar ju istället arbetsgivaren en högre kostnad. Och vice versa.

  Hoppas det hjälpte.

 • hej!
  Försöker räkna bilförmån med nettolöneavdrag för en anställd.
  Hur blir det då med alla avvikelser från lönen, vilken lön ska man uttgå ifrån?
  Den anställde har 20 tus i lön ock 3 tus i bilförmån, säger vi.
  Nu vill jag räkna det med nettolöneavdrag istället. Då blir hans bruttolön 23000 då.
  Och så säger vi att han t.ex jobbade över 1 timme. Då ska han få ju högre ersättning helt plötsligt (23000/174 istället att 20000/174). Och så klart tvärtoom- dras det mer vid t.ex. ledighet.
  Eller så utgår man ändå från 20 tus trots nettoavdrag?
  Vet du hur är det vanligast att göra, eller det är något som bestäms mellan arbetsgivare och arbetstagare kanske, eftersom det står inget i mitt kollektivavtal och skatteverket har ingen direkt svar heller.
  MVH Ira
  kolesira@yandex.ru

 • och det var jag igen:)
  Hur gör man i arbetsgivaredeklaration då? Det fylls i den högre bruttolönen bara och förmån blir 0, eller hur?

 • Hej Ira!
  Har man kollektivavtal brukar det oftast stå stipulerat där hur man gör vid övertid etc. Däremot tror jag inte de nämner något om nettolöneavdragsmodellen. Til syvende og sidst är det ofta upp till arbetsgivare och arbetstagare att bestämma. Men jag tycker väl det är mest logiskt att ev övertid, semester o dyl räknas på 20 000 kr, dvs på bruttolönen innan höjning för nettolöneavdrag. Höjningen är ju enbart till för att ersätta förmånen, och man får ju aldrig övertid, semester o dyl på förmånsvärdet, eller hur? Så den modellen skulle väl jag förorda, men det är som sagt upp till er att bestämma.
  Men skattemässigt är det 23 000 kr som är bruttolön, så det är vad ni fyller i vid AG-deklarationen.

 • Hej

  Har nu läst detta och även om detta på andre sidor.
  Det jag inte får ihop riktigt det är om som i mitt fall tar en lön på 36600 eder vad det nu är precis innan statlig skatt.
  Om jag då gör på detta sättet och skall höja min lön med 5300 som förmånsvärdet är på en xc70.
  Då kommer jag ju inte att få ut exakt samma.
  Eller är jag helt ute och cyklar nu.

 • Hej Micke!
  Om du skaffar en bil med förmånsvärde på t ex 4 000 kr och sedan tidigare har t ex 36 600 kr i lön, kommer du att få ut lika mycket om du lägger en förmån på 4 000 kr på lönen jämfört med om du höjer bruttolönen med 4 000 och gör nettolöneavdrag. Du måste alltså jämföra nettolöneavdragsmodellen med att betala skatt på förmånen.
  Eller missuppfattade jag din fråga?

  • Här har Du väl fel
   Årslönen blir väl högre om man höjer bruttolönen och då kommer man över gränsen
   Gör man förmånsavdraget så blir det bara mer skatt på bruttolönen men årslönen stannar under gränsen

   • Hej Peter!

    Njae, det blir samma sak. Märk att jag jämför en höjning med bruttolönen med att skatta på förmånen. Förmånsvärdet höjer ju också inkomsten så vi hamnar över brytpunkten.

    Dvs total skattepliktig inkomst med förmånsbeskattning blir 36000 + 4000 (förmånen) = 40000 kr och total inkomst med höjd bruttolön blir 36000 + 4000 (höjd bruttolön) = 40000 kr.

 • Hej Micke

  Tack för en grym artikel. Jag har en fråga. Jag är fast anställd på landstinget och har en en lön som överstiget brytpunkten för en statlig skatt. Vid sidan om det driver jag ett eget konsultbolag som drar in ca 250k per år. Jag tänkte köpa en ny bil som jag kommer använda mestadels privat. Bilen jag tittar på kostar 350k och har ett förmånsvärde på 4100 SEK. Jag tar inte ut någon lön på företaget utan tar ut ca 150k som vinst för mer fördelaktig beskattning. Företaget har inga större utgifter. Jag kommer köra 100mil i tjänst och ca 900 mil privat per år.

  1. Att privatleasea bilen kostar 5000kr.

  2. Att köpa den via bolaget borde kosta mig om jag förstått det rätt följande
  Ränta 3%
  Amortering 60 månader
  Förmånsvärde 4100
  Sociala avgifter på förmånsvärdet
  Värdeminskning

  Förmånsvärdet här, dras det av den lön jag får av landstinget? Detta iomed att jag inte tar ut någon lön från företaget?

  Värdeminskningen, kan jag dra av den som förlust/utgift för företaget? Säg att värdeminskningen är ca 50k första året. 250k-50k= 200k som företaget ska bolagskatta för med andra ord? Har jag fått detta helt om bakfoten?

  3. Leasa på företag
  Förmånsvärde borde jag också betala här om jag förstått det rätt. Vad är då fördelen gentemot privatleasing? Drar av leasingavgiften på skatten? Låter fortfarande som en ej helt optimal affär.

  4.Köpa bilen privat
  Ränta+amortering+värdeminskning?

  Tacksam för svar!!! Är ordentligt förvirrad:)
  Mvh
  Erik

 • Hej Erik!

  Oj, det var ett gäng frågor. 🙂 Vi tar väl en i taget då.

  2. Om du får en bilförmån kommer det i din inkomstdeklaration att läggas till din beskattningsbara inkomst av tjänst. Så den inkomst du betalar inkomstskatt på blir alltså din lön från Landstinget plus bilförmånen, med allt vad det innebär av marginalskatt etc. Skattemässigt blir det alltså samma effekt som om du tar ut 4100 kr i lön av ditt bolag varje månad.

  Värdeminskningen blir avdragsgill i företaget, eller snarare avskrivningarna på bilen. Man brukar väl skriva av den över fem år eller så. Och avskrivningen ska väl motsvara ungefär värdeminskningen, även om bilen till slut har bokfört värde noll medan verkliga värdet ju knappast går ned till noll.

  Om du sedan skulle sälja bilen jämför man försäljningspriset med bokfört värde och reavinsten eller -förlusten blir skattepliktig/avdragsgill i företaget.

  Btw, när du räknar på kostnaderna för bilen, glöm inte löpande kostnader för skatt, försäkring, service mm.

  3. Japp, förmånsbeskattningen är detsamma vare sig företaget köper eller leasar bilen.

  Jag brukar först bestämma mig för om man privat ska införskaffa bilen eller om företaget ska göra det. Sedan kollar jag på köp vs leasing, vilket ju bara är olika finansieringsformer.

  Att exakt räkna på privat vs företaget (förmånsbil) är rätt knepigt. Väldigt många faktorer och antaganden att ta med. Tror det finns konsultfirmor som sysslar bara med detta. Men man anser i allmänhet att förmånsvärdena är rätt lågt satta, dvs de ligger lägre än den verkliga kostnaden för att ha bilen. Delvis för att de innehåller en räntedel och reglerna skapades när räntorna låg på 10-15%. Sedan beror det lite på bilens ålder – förmånsvärdet baseras på nybilsvärdet, så ju äldre bil desto ”dyrare” blir förmånsvärdet.

  Men summa summarum brukar väl en tumregel vara att för en ny bil och eget företag är förmånsbil förmånligare än privat. Speciellt om man har en miljöbil med rabatt på förmånsvärdet.

  3-4. Fördelarna med förmånsbil är såklart att du använder företagets obeskattade pengar för att köpa/leasa bilen och betala för löpande kostnader, istället för att använda privata skattade pengar. Företaget får dessutom dra halva momsen på ev leasingavgift samt hela momsen på löpande kostnader.

  Hoppas det rätade ut några frågetecken.

 • Hej,
  jag har samma fråga som MickeA ovan, för jag tycker inte den blev riktigt besvarad (eller så förstod jag inte svaret…). Om man har valt att ta ut en lön exakt under brytpunkten för statlig skatt (vilket många företagare gör) – då får man ju en högre skatt om man väljer nettolöneavdraget. Eller? Blir det inte då en annan skattesats att räkna med?

  Är det i så fall inte en bättre lösning att kvitta mot tex 2820 – skulder som bolaget har till mig?

 • Hej Pia!
  Okies, försöker igen då. 🙂
  Självklart är det ju så att om du har X i lön idag och lägger till en bil, måste du antingen höja din inkomst (och skatt) eller sänka din summa du får ut efter skatt – det finns ju inga gratisluncher.
  Och när man skaffar förmånsbil kan man antingen betala skatt på förmånen eller göra nettolöneavdrag med förmånsvärdet och därmed slippa betala skatt på förmånen. Huruvida man höjer sin kontanta bruttolön eller inte är upp till var och en, men om man höjer den med exakt förmånsvärdet blir beloppet ut i fickan samma som om man hade skattat på förmånen.
  Självklart kan du också strunta i att höja bruttolönen och bara göra nettolöneavdrag. Då har du samma skattepliktiga inkomst som innan du skaffade bilen, men mindre kvar i fickan pga nettolöneavdraget.
  Och om du har en fordran på bolaget kan du såklart använda denna istället för att göra nettolöneavdrag. Blir ju ofta enklare administrativt, men de flesta kanske inte har en så stor fordran på sina bolag.
  Alternativt kan man helt enkelt betala in summan till bolaget varje månad, om du t ex varken har en fordran eller tar ut lön.

 • Karl Gunnar Sjöqvist

  En variant om man själv äger företaget är ju också att man lägger in privata pengar (eller inbytesbil) för att betala första förhöjda leasinghyra. Den summan ligger då som ägarens fordran på företaget. Låt säga att bilen kostar 300 000 kr inkl. moms och FFH är 20% (60 000 kr). Ägaren har då en fordran på 60 000 kr som man kan använda för att räkna av det första årets förmånsvärden mot. Företaget får genast dra av 50% av momsen på den hyran, och resten (57 000) läggs upp som en finansiell tillgång som skrivs av på samma tid som kontraktet löper.

  Fördelen med att låta företaget leasa bilen är ju momsavdraget som motsvarar 10% av bilens nypris. Ofta kan man också få ett bättre pris på bilen genom att företaget står för kontraktet (specialmodeller för företag, rabatter genom branschorganisationer o s v) och kan spara 10 % till. Så totalt sett blir kostnaden för företaget lägre än den skulle bli för dig som privatperson. Och ersätter du då företaget med skattade pengar enligt förmånsvärdet blir effekten att företaget får en liten kostnad för bilen eller ingen alls. Och händer något oväntat med bilen är det företaget som betalar med oskattade pengar, inte du själv med dubbelbeskattade…

 • Har idag 27400 kr bruttolön och har en skatt på 34 %.Om jag nu kollar på en bil som har ett förmånsvärde på 4000 kr vad kostar det då mitt AB ? och vad kostar det mig som anställd i företaget dvs vad blir totalkostnaden eftersom jag är ägare av företaget ? Går det att räkna ut så man ser vad jag betalr och vad företaget ska betala ?

  jag är mycket okunning inom detta 🙂

  // Micke

 • Karl Gunnar Sjöqvist

  Hej!

  Kostnaden för dig själv respektive företaget beror naturligtvis på olika faktorer, men om vi utgår från modellen med nettolöneavdrag:

  1) Din egen kostnad blir 4000 kr/mån som du betalar in till företaget av skattade pengar (d v s förmånsvärdet). Och bränslekostnaden som du står för privat. Om du kör i tjänsten kan du dra av 6,50 per mil om det är en dieselbil, det är en skattefri milersättning (lite mer för bensinbilar).

  2) Företagets kostnad blir leasingkostnaden för bilen minus halva momsen. Dessutom alla kostnader för försäkring, service, skatt reparationer o s v. Men en del av dessa kostnader kanske ingår i leasingavtalet.

  3) Företaget har också en intäkt för bilen, de 4000 kr som du betalar in per månad. Skillnaden mellan kostnaden och intäkten blir alltså företagets kostnad.

  Jämfört med att köpa eller leasa bilen privat borde det bli billigare att göra så här i de flesta fall. Halva momsen får dras av, plus hela momsen på omkostnader (tvätt, reservdelar o s v) – och den del av kostnaden som överskrider förmånsvärdet är avdragsgill i företaget.

 • Äntligen bra, konkreta texter i denna djungel, tack för det!

  Jag har eget aktiebolag, tar ut 35.850:- brutto för att komma undan statlig skatt.

  Om vi säger att jag har hittat en bil med ett förmånsvärde på 4000:- /månad.
  Då trodde jag att det bokförs som om jag hade 4000:- mer i lön, och jag får betala skatt på det.
  Att jag då med 34% skatt skulle få betala 1360:- mer i skatt om jag tar ut samma lön.
  That´s it.

  Men ni skriver att det blir som en intäkt för företaget? Hur då? Ska jag rent praktiskt betala 4000:- till mitt ab?
  För redan skattade pengar? Jag missar nog någonting här och blir inte riktigt klok på vad jag gör för tankevurpa.

  Nästa fråga: om jag skulle höja min bruttolön med 4000:- och tar det som nettolöneavdrag.
  Kommer jag då över statlig skatt-gräns? Eller hur räknas det?

  Tacksam för hjälp!

 • Hej!
  Om du idag har en lön på brytpunkten för statlig skatt och sedan lägger på en bilförmån med 4000 kr per månad, kommer du ju att hamna 48000 kr i inkomsten över brytpunkten på årsbasis. Så de 48000 kr kommer att beskattas med 20% extra, i ditt fall då ca 54%. I bokföringen bokförs såklart kostnaden för bilen samt de sociala avgifterna på förmånen. Vissa bokför även förmånsvärdet på ett konto i debet och ett annat i kredit, bara för att hålla koll på den. Och varje månad kommer du få ut i fickan lika mycket som tidigare, minus skatten på förmånen (ca 2160 kr i ditt fall).
  Om du istället skulle höja din bruttolön med 4000 kr och köra nettolöneavdrag med samma belopp, skulle du fortfarande ha 48000 kr mer i inkomst (fast allt i kontant lön, ingen förmån) och skatten skulle bli densamma som med förmånen. Jämfört med förmånen skulle bolaget ha ökad lönekostnad med 4000 kr per månad, men å andra sidan en intäkt med 4000 kr för nettolöneavdraget, dvs plus/minus noll. Sammanlagt ingen förändring, fast du har omvandlat förmånen till kontant lön.
  Och vill du hålla dig under brytpunkten får du antingen sänka din bruttolön med 4000 kr och lägga till förmånen på 4000 kr, eller behålla befintlig bruttolön och göra ett nettolöneavdrag med på 4000 kr på det. I båda fall kommer du ju att få 4000 kr mindre i fickan. Finns inga gratisluncher. 🙂
  Låter det vettigt?

 • Jag fattar inget av detta jag blir bara förvirrad.Kan nån hjälpa mig med detta exempel ?

  Har idag ett AB som jag äger och har en nettolön på 20.000 kr.skattetabell (35) Om jag nu vill leasa en bil som kostar 270.000 och som har ett förmånsvärde på 3000 kr brutto per månad. vad blir då den totala kostnaden för bolaget per månad om jag behåller lönen på 20.000 netto.Det jag vill veta är alltså vad blir kostnaden för mig(företaget).Denna fråga har jag ställt i andra forum men ingen har kunnat svara.Jag vill alltså veta totalkostnaden dvs allt som allt med förmåner skatter mm per månad för företaget.

 • Kostnaden för företaget blir:
  Leasingkostnad för bilen (inklusive ev. första förhöjd hyra)
  + halva momsen på leasingavgiften (om du har momspliktig verksamhet)
  + skatt, försäkring, service, reparationer o s v (alla bilkostnader utom bränslet)
  + arbetsgivaravgift på förmånsvärdet (31,42% av förmånsvärdet brutto)

  Din privata kostnad för bilen blir:
  Skatt på förmånsvärdet (ca 30%)
  Bränslekostnad

  I det här fallet gör du varken brutto- eller nettoavdrag på lönen, utan lägger bilförmånen ovanpå din ordinarie lön. Samtidigt sparar du in de bilkostnader du skulle haft för privatbil i vanliga fall. En annan effekt är att du inte längre kan ta ut 18,50 kr/mil skattefritt för körning i tjänsten, utan bara 6,50 (diesel) eller 9,50 (övriga bränslen). Eftersom du bara ska ha ersättning för bränslet – alla andra kostnader betalar ju företaget.

 • Och just det: En tusenlapp i kostnad för företaget motsvarar ungefär en femhundring om du skulle betala med dubbelbeskattade pengar ur egen ficka. Om du ska jämföra med att köpa bil privat är det alltså den jämförelsen man ska titta på.

 • Och summan blir ?

 • Summan blir det som du lägger ihop av de olika kostnaderna jag nämnde här ovanför. Jag vet ju inte vad leasing kostar på just den bil du tänker köpa… Men OK, jag gör ett försök:
  Leasingkostnad 20 % första förhöjd hyra: Ungefär 2000 kr/mån
  Leasing månadskostnad: Ungefär 3000 kr
  Skatt, försäkring, service: 1000 kr/mån
  Arbetsgivaravgift: 950 kr / mån

  Totalt ca 7000 kr/mån kostnader som drabbar företaget (motsvarar 3500 kr om du skulle betala privat)

  Dessutom ungefär en tusenlapp som din inkomstskatt ökar med. Så om du kan t ex privatleasa samma bil för 4500 kr/mån och allt ingår så går det jämnt upp. Men jag har bara höftat kostnaderna, det skiljer sig mycket mellan olika bilmärken och modeller…

 • Så att leasa en bil på 3 år som kostar 270.000 kostar alltså 8.000 i månaden /288.000.leasing är nog det absolut dyraste alternativet som finns.Du betalar av bilens
  Kostnad på 3 år och sedan får du inte behålla den.

 • Hej,

  Är det inte egentligen ett bruttolöneavdrag? Man ersätter ju inte förmånsvärdet med uttagen lön (efter skatt) utan med bruttolön.

 • Jo, det gör man faktiskt, dvs ersätter företaget med privata pengar, dvs lön efter skatt. Tänk på det, företaget bekostar något som för dig privat anses vara värt X kr (förmånsvärdet). Om du ska ”nolla” den transaktionen så ingen värdeöverföring har skett mellan dig och företaget, måste du ju ersätta företaget med dina privata pengar. Så det blir absolut ett nettolöneavdrag.
  Att göra s k löneväxling med bruttolöneavdrag kan man endast göra med saker som inte är skattepliktiga förmåner, t ex privatfinansierad sjukvård, sjukvårdsförsäkringar etc.

 • Men för att ersätta företaget för 4.000 beskattade pengar måste jag brutto ta ut 5.714:- (4.000 / 70%) och då åker företaget på extra sociala avgifter på 538:- till (1.714 * 31,42% utöver de sociala avgifterna på de ursprungliga 4.000) eller tänker jag fel någonstans?

  • Mja, fast om vi jämför följande två alternativ:
   1. Lägga på en förmån på 4000 kr på befintlig lön.
   2. Öka bruttolön med 4000 kr och göra nettolöneavdrag på 4000 kr för att undvika förmån.

   Vi leker med en skatt på 30%, för enkelhetens skull.

   I alternativ 1 får du 1200 kr mindre i fickan varje månad (dvs 30% på 4000 kr). Bolaget betalar 1256 kr mer i soc (31,42% av 4000 kr).
   I alternativ 2 får du 2800 kr mer i fickan varje månad innan nettolöneavdraget (dvs 4000 kr minus 30%). Efter nettolöneavdraget får du 1200 kr mindre i fickan (2800 – 4000 kr), precis som i alt 1. Och bolaget betalar 1256 kr mer i soc (31,42% av 4000 kr), precis som i alt 1.

   Så det blir exakt samma effekt, men i alt 1 ökar vi inkomsten med 4000 kr i förmån och i alt 2 4000 kr i kontant lön.

   Men om du vill ha exakt samma pengar i fickan och dessutom en bil, ja då måste du i alt 2 öka lönen med 5714 kr. Men även i alt 1 måste du höja lönen med 1714 kr för att kompensera för skatten på förmånen och ha samma i fickan även med en bil. Så det blir ändå samma lika.

 • @Mats:
  Bara så vi håller isär jämförelserna:
  1. Vi har dels frågan om att köpa en bil eller leasa den. Leasing är helt enkelt ett finansieringsalternativ, dvs typ en form av avbetalning. I sitt grundutförande betalar man en första förhöjd leasingavgift (typ kontantinsats), månatliga leasingavgifter under 36 månader och köper sedan loss bilen efter 36 månader till ett förbestämt pris (restvärde). Hur finansieringsformen står sig mot att köpa bilen kontant beror såklart mest på vilken ränta leasingföretaget applicerar på kalkylen. Sen har många handlare och leasingföretaget varianter på den här dealen, där de kanske inkluderar service, garanterar att köpa tillbaka bilen från dig direkt vid utköpet osv.

  Leasingkalkylen är en ren finansieringskalkyl och inget hokuspokus. Men vad som är bäst av att leasa eller köpa beror såklart på vilken deal du får, vilka möjligheter du har att kontantköpa och vad din egen kapitalkostnad (alternativränta) är. Men positivt vid leasing är att du får dra av halva momsen, vid köp får du normalt inte dra någon moms alls. Är leasing bättre än köp? Det får nog var och en avgöra för sig.

  2. Vi har dels frågan om att ha bilen i sitt företag med förmån eller att ha bilen privat. Att jämföra de två är en ganska komplex beräkning, med många antaganden om löpande kostnader, bilens värde om tre år, vad du ska göra med den sedan osv. Men i allmänhet brukar man väl säga att förmånsvärdena är lågt räknade för nya bilar, dvs för en egen företagare är det bättre att ha bilen i företaget (för nya bilar) och betala skatt på förmånen. Speciellt om det är miljöbilar med rabatt på förmånsvärdet.

 • Hej!

  Är jag helt ute och cyklar, eller kan man i stället för att betala t.ex. 2000 i förmånsvärde till staten ha 2000 i nettolöneavdrag som därmed går till företaget? Medför det några nackdelar/kostnader för den anställda eller företaget?

 • Hej Olle!
  Nja, om förmånsvärdet är 2000 kr, betalar du skatt på förmånsvärdet (dvs mellan ca 600 och 1100 kr) till staten. Dessutom betalar företaget sociala avgifter på förmånsvärdet (normalt 31,42%, dvs ca 628 kr).
  Om du istället gör ett nettolöneavdrag på 2000 kr (vilket alltså innebär att du ersätter företaget med 2000 kr med skattade pengar), slipper du skatta för förmånen och bolaget slipper betala soc.
  Det innebär inga för- eller nackdelar för dig eller företaget, förutsatt att du äger företaget. Om du inte äger företaget måste du öka din bruttolön med 2000 kr för att nettolöneavdraget ska vara kostnadsneutralt med vanlig förmånsbeskattning. Det blir även kostnadsneutralt för företaget.

 • Jag uttryckte mig slarvigt – jag menade att den anställda betalar 2000 kr netto i skatt för förmånsbilen. Tjänar företaget i så fall på att i stället göra ett nettolöneavdrag på samma summa? I min värld blir det kostnadsneutralt för den anställda, medan företaget tjänar/sparar in 2000 per anställd med förmånsbil.

 • Ah, jag förstår.
  Fast jag är inte säker på att jag förstår frågan. Är basfallet en förmånsbil med förmånsvärde på…ska vi säga 4000 kr (netto skatt 2000 kr med 50% skatt)? Och vad är det ni vill uppnå?
  Om ni vill omvandla förmån till kontant lön, höjer ni bruttolönen med 4000 kr och gör ett nettolöneavdrag på 4000 kr. Kostnadsneutralt för båda parter, jämfört med en vanlig bilförmån.
  Om ni vill göra det kostnadsneutralt för företaget, jämfört med en situation utan förmånsbil, blir det lite svårare. Man vet ju faktiskt aldrig på förhand hur stora kostnaderna för bilen blir. Jag gissar att man då måste göra nettolöneavdrag på det högsta av förmånsvärdet och verkliga kostnader, med nån slags årsavräkning när man vet de verkliga kostnaderna.
  När man jämför utfall måste man alltså vara noga med vilka scenarion man jämför.

 • Jag äger idag ett företag.Låt oss säga att leasingkostnaden är
  4000 kr för bilen och förmånsvärdet 2500.Kan jag då låta företaget
  Betala leasingen och att jag själv betalar 2500 kr till företaget för
  Förmånsvärdet.?. Blir det då som jag tror att min privata kostnad
  Är 2500 per månad och för företaget 4000 kr.
  Dvs man slipper arbgiv och skatt !! Totalkostnad 6500 eftersom jag
  äger företaget ?

 • @Mickeeee
  Japp, det stämmer. Om du själv betalar in förmånsvärdet till företaget blir det ingen skatt och ingen soc. Din privata kostnad blir 2500 kr, företagets blir 4000 – 2500 = 1500 kr (de 2500 kr du betalar in blir ju en intäkt i företaget).
  Sen kan ju även företaget ta andra löpande kostnader för bilen, t ex skatt, försäkring, service, så totalkostnad i företaget blir något högre.
  Och värt att dubbelkolla är att förmånsvärdet verkligen är 2500 kr – ibland säger bilhandlaren ett belopp som förmånsvärde, men vad de egentligen menar är vad skatten på förmånsvärdet blir, vilket de brukar benämna ”förmånsvärde netto”. Väldigt onödig begreppsförvirring, tycker jag.

 • Hej!

  Mycket bra artikel, hr letat länge efter bra och konkreta svar på dessa frågor. har dock en situation som du gärna får bekräfta för mig att det stämmer:

  Företaget jag jobbar för har sagt att leasingkostander upp till 4500 kr/mån för en bil är OK och då ska jag bara betala förmånskatten på bilen. T ex om bilen kostar företaget 4500 kr/mån att leasa och det är ett förmånsvärde på 2000 kr ska jag bara betala runt 1100 kr i skatt och har inget nettolöneavdrag.

  Man har också bestämt att det är OK att välja en dyrare bil än så om man vill men kostanderna över 4500 kr/mån dras av i form av nettolöneavdrag. D v s att om jag väljer en bil som kostar företaget 6500 kr/mån kommer 2000 kr/mån dras av från min nettolön. Låt säga att förmånsvärdet på denna lite dyrare bil är 4000 kr/mån och jag har en skattesats på 55%. Då borde jag väl betala runt 2200 kr/mån i skatt MINUS de 2000 kr/mån som företaget redan drar av från nettolönen => alltså bara 500 kr/mån skatt? Kan det verkligen stämma?

  Mvh B

 • Karl Gunnar Sjöqvist

  Boris:
  Om du väljer en förmånsbil som kostar företaget t ex 6500 kr/månad i leasing (jag antar att de drar av halva momsen först) och de bara vill stå för 4500 kr, kan de dra 2000 kr från din nettolön. Du kommer då att få betala skatt på förmånsvärdet för bilen minus de 2000 kr som du betalar i nettolöneavdrag. I ditt fall då 2000 kr som ska förmånsbeskattas (1100 kr i skatt om du har 55%). De 2000 kr som dras av i nettolön ska dras efter att skatten är betald, så din beräkning på slutet stämmer tyvärr inte…

 • Hmm inte säker på att jag förstår men betyder det att jag ska betala 1100 kr i skatt/mån ?

 • Hej!

  Jag är delägare i ett AB. (Vi är 4st med 25% vardera)
  Om jag tar en förmånsbil med en leasingavgift på 5200kr och ett förmånsvärde på 3750kr. Hur mycket bör de andra höja sin lön alternativt jag sänka min lön för att det ska bli någorlunda ”rättvist”?

  Tacksam för hjälp med detta, då jag känner mig osäker.

  // Simon

 • Karl Gunnar Sjöqvist

  Simon:
  Om man utgår från resonemanget med nettolöneavdrag ”betalar” du till företaget lika mycket som förmånen anses värd (d v s förmånsvärdet). Däremot kan kostnaden för företaget bli högre – och det är ju inte bara leasingkostnaden man ska räkna på utan även skatt, försäkring, service, tvätt o s v. Så vill man ha det helt rättvist mellan delägarna bör nog alla ha förmånsbil. Men i de flesta fall räknar man på förmånsvärdet, så om du sänker din lön med lika mycket som förmånsvärdet (eller gör nettolöneavdrag) blir det ändå hyfsat rättvist.

 • @Boris
  Det stämmer, med dina exempelsiffror skulle du betala 1100 kr/månad i skatt. Du har ett förmånsvärde på 4000 kr men det görs ett nettolöneavdrag på 2000 kr på din lön, vilket minskar din förmån (obs förmånen, inte din skatt). Så din förmån att beskattas blir 4000 – 2000 = 2000 kr. 55% på det blir 1100 kr.

 • @Simon
  En annan variant om ni vill ha absolut rättvisa, är att du sänker din lön med förmånsvärdet (eller de andra höjer sin lön), samt att ni t ex årsvis räknar på vad bilen egentligen kostat, och justerar lönerna med diffen mot vad som redan är justerat.

 • Hej!

  Jag har ett AB och Jag funderar på att leasa en bil. Jag tar idag ut 15 537 brutto i lön då vi är ett ganska nystartat företag detta blir 12 000kr netto som jag får ut.
  Förmånsvärdet är 2550kr.
  Jag hade velat använda mig av nettolöneavdrag.. Vad skulle jag få ut netto i månaden då?
  Vad kostar det företaget (exkl leasingavgiften, försäkring & service)?

  Tack så länge!

 • Hej!
  Du får då ut 12 000 – 2 550 = 9 450 kr netto. Ett nettolöneavdrag är alltså samma sak som att du tar pengar ur din plånbok och betalar till företaget.
  Vad kostnaden för bilen för företaget är vet jag inte. Men om du skulle beskattas för förmån skulle kostnaden för företaget vara alla bilkostnader plus soc på förmånen 31,42% på 2550 kr (om du betalar fulla arbetsgivaravgifter, beror på din ålder). Med nettolöneavdrag blir det ingen soc och företaget får en intäkt på 2550 kr. Om du skulle höja din bruttolön med 2550 kr och köra nettolöneavdrag skulle företaget få samma kostnader som i första fallet då du skattar på bilförmån.

 • Hej

  Väldigt informativ artikel/blogg.

  En fråga jag tror inte besvarats (om jag förstått allt rätt) är den jag försöker förstå.

  Jag är anställd av en kommun och jag har nu fått erbjudande om förmånsbil.
  Om jag förstått upplägget rätt kommer arbetsgivaren stå för alla kostnader utom drivmedel. Arbetsgivaren vill att jag gör ett bruttolöneavdrag om 2700kr. Om jag har 50.000 kr /mån idag (brutto) hur påverkar det min lön efter skatt (betalar enligt skattetabell 30)? Förmånsvärdet beror ju helt på vilken bil jag väljer (krav på miljöbil och max 7.5 pbb).

  Instämmer med många att detta med förmånsbil är en djungel! Får inte ihop detta med min nettolön i slutändan. Med bruttolöneavdrag får jag ju ut mindre netto men hur påverkar förmånsvärdet min nettolön?

 • Hej!
  Vad din arbetsgivare föreslår är s k ”löneväxling”, dvs att du går ner lite i lön mot att du istället för nån slags förmån, i det här fallet en bilförmån.
  Om det här är en bra deal eller inte beror ju lite på vilken bil det är. Men om vi leker med tanken att förmånsvärdet på bilen är exakt samma som bruttolöneavdraget 2700 kr. Idag har du ca 50000 * 0,45 = 22500 kr efter skatt. Du får nu 2700 kr mindre i bruttolön men istället en beskattningsbar förmån på 2700 kr. Du kommer efter skatt att ha 47300 – (50000 * 0,55) = 19800 kr i plånboken, dvs 2700 kr mindre än tidigare, men istället tillgång till en bil.
  Är det detta en bra deal? Det beror ju på om förmånsvärdet 2700 kr är lågt eller högt satt jämfört med faktiska kostnaden för bilen. Och att beräkna exakt vad det kostar att själv äga/leasa bilen är rätt komplicerat. Men tumregeln är väl att för nya bilar är förmånsvärdet åt det låga hållet, speciellt om man har t ex elbil och får miljöbilsrabatt på förmånsvärdet. Så gissningsvis är det en bra deal för en ny bil.
  Man kan säga att för en marknadsvärderad förmån, tjänar (eller förlorar) man aldrig på löneväxling krona för krona, dvs att ersätta bruttolön på X kr med en förmån på X kr. Det är ett nollsummespel. Men med bilar är ju förmånen schablonvärderad (inte marknadsvärderad), och så länge förmånsvärdet är lägre än marknadsvärdet kan man alltså tjäna på en sån här löneväxling.

 • Hej,

  Skall byta tjänstebil och har för mig att man får dubbla förmånsvärden för hela månaden om man byter mitt i månad. Enligt säljaren så är det inte så utan man kan endast beskattas för en bil, även om man under en och samma månad haft två (dock inte samtidigt.

 • Hej,

  Är anställd och skall skaffa förmånsbil och behöver hjälp med att hitta den bästa lösningen ekonomiskt. Skall vara så kostnads neutralt som möjligt för företaget. Samt så förmånligt som det bara går för mig. Vad är bäst brutto avdrag eller netto avdrag för leasing kostnaden?

  Lön 65.000:- /mån

  Leasing avgift inklusive försäkring och service 6997:- ex moms, 8653:- ink moms. (6542:- innan service och försäkring ex moms).
  Förmånsvärde 7275:-/mån

  Tack på förhand!

 • @Jonas
  Det blir tack och lov endast en förmån den månaden. Man använder förmånsvärdet på den bil man haft längst under den månaden. Har man haft dem lika länge kan man ta ett snitt av de två förmånsvärdena. Se mer här.

 • @Patric
  Tja, det är faktiskt lite svårt att säga.
  Om med ”kostnadsneutralt” du menar att företaget ska ha exakt samma kostnad med bilen som det har idag utan bilen, är väl det enklaste att göra ett bruttolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet. Det blir inte helt exakt, eftersom kostnaderna för bilen inte är exakt samma som förmånsvärdet (oftast något högre).
  Vill man vara helt exakt får man sedan typ en gång om året titta på skillnaden mellan faktiska kostnader för bilen och förmånsvärdet, dividera detta med 1,3142 (för sociala avgifter) och göra ett ytterligare bruttolöneavdrag med resultatet.
  Om du däremot menar att företaget har gått med på att ge dig en bil utöver din nuvarande lön, och du funderar på varianter med nettolöneavdrag som ska vara kostnadsneutrala mot bilförmånen…då kan du antingen köra med traditionell bilförmån eller nettolöneavdrag med bruttolöneökning som jag beskriver i blogginlägget. Huruvida du ska köra på nettolöneavdrag eller inte beror lite på din deal med arbetsgivaren, ev kollektivavtal o dyl, dvs om du tjänar på att ha högre kontant lön jämfört med lön+förmån. Det kan ju t ex vara att pensionsavsättningar beräknas på kontant lön men inte förmån. Skattemässigt och vad Försäkringskassan anbelangar är det ingen skillnad på dina nivåer.

 • @Patric
  Förlåt, måste ha slarvläst din kommentar – du verkar ju redan ha exakta kostnader på bilen. Är det nån ”all-inclusive”-deal med bilhandlaren?
  Förutsatt att du kör minst 100 mil i tjänsten per år och företagets verksamhet är momspliktig, får företaget dra av halva momsen på leasingen, annars får det inte dra någon moms alls. Företagets kostnad blir det som är kvar efter momsavdraget.
  Så om det är den första varianten, att företaget inte ska bära någon kostnad för att du får tillgång till en bil, skulle du kunna göra ett nettolöneavdrag motsvarande företagets verkliga kostnad för bilen, alternativt förmånsvärdet om detta är högre än verkliga kostnader. I det senare fallet skulle företaget faktiskt tjäna lite på det, men det rör sig om hundralappar.
  Och du kan fortfarande köra på bruttolöneavdrag som jag sa först. Bara lite bökigt att räkna på om det ska blir exakt och verkliga kostnader är högre än förmånsvärdet.

 • Hej

  Tack för en bra redogörelse. En fundering dock: kostnaden för den tillkommande lönen bokförs i resultaträkningen vid nettolöneavdrag samtidigt som förmånen inte redovisas i resultaträkningen vid traditionell förmånsberäkning. Hur kan det då bli kostnadsneutralt för bolaget att tillämpa nettolöneavdrag?

 • Hej Tom!
  Bra fråga. Nettolöneavdraget redovisas som en intäkt i företagets bokföring, som ”matchar” löneökningen och resultatpåverkan blir noll. Sociala kostnader är samma på löneökningen som de tidigare var på förmånen, så även där blir det neutralt.

 • Hej
  Jag har förstått att det är väldigt fördelaktigt och populärt att göra dessa löneväxlingar när det handlar om bilförmån – men jag undrar bara lite när skulle det inte vara fördelaktigt – varför är inte detta standard om det nu är tillåtet från skatteverket? Eller är detta endast något som är lägligt just i år?
  Är det möjligt att backa och rätta alla arbetsgivaredeklarationer retroaktivt månad för månad, och/eller kräva/göra nettolöneavdragen i december?

 • Hej Åsa!
  Det är inget som är speciellt för i år och det funkar lika bra för alla slags förmåner.
  Kan bara gissa varför inte fler använder metoden. Dels kanske den upplevs som lite krånglig. Dels är det ju egna företagare som har mest incitament att använda metoden, så den är nog ovanlig hos arbetstagare. Och eftersom arbetstagarna utgör den stora massan blir väl metoden därför generellt sett relativt okänd.
  Att skippa förmånen och sedan göra nettolöneavdragen i efterhand går nog inte, eftersom man då har lånat pengar av sitt bolag, vilket ju är förbjudet. Att i efterhand rätta varje månadslön med ökad bruttolön och nettolöneavdrag…..jag vet faktiskt inte om det är uttryckligen fel och förbjudet, men snyggt vore det inte. Gissar att både en revisor och Skatteverket skulle kunna rynka på pannan åt det, men jag kan som sagt inte säga att det är 100% omöjligt.

 • Hej!

  Jag undrar: är det fortfarande förmånligt att ta upp kostnaden som nettolöneavdrag istället för som en förmån, om jag inte höjer min bruttolön?

  Jag har eget AB och tar ut en lön som ligger precis vid gränsen till statlig skatt och vill därför inte höja lönen.

  mvh
  Peter

 • Hej Peter!
  Japp, samma princip gäller. I blogginlägget tar jag ju exemplet att höja sin bruttolön och köra nettolöneavdrag, istället för bibehållen bruttolön plus förmån. Och du är inne på att behålla bruttolönen men köra nettolöneavdrag, istället för att sänka bruttolönen så att bruttolön+förmån hamnar på brytpunkten. Och samma princip gäller, att du omvandlar förmån till kontant bruttolön, vilket alltså har några fördelar.
  Du får ju såklart med bibehållen bruttolön och nettolöneavdrag mindre pengar i fickan än tidigare, men det har du nog koll på.

 • Ah, just det. Nu klarnar det.
  TACK!
  Och ja, tyvärr, mindre pengar i fickan har jag koll på 🙂

 • Hej,
  Om jag (anställd) idag har 55 tkr/mån grundlön och utöver det är berättigad till tjänstebil alternativt lönetillägg motsvarande den merkostnad som företaget får i samband med tillhandahålla tjänstebil med allt vad det innebär. Vad är ett skäligt lönetillägg om jag väljer att köra privat bil mot att jag tar ut en tjänstebil på 7,5 basbelopp och i sådana fall skulle bli ett någorlunda nollsummespel för mig nettolönemässigt?

 • @Henrik
  Oj, det är jättesvårt att säga. Om man antar att förmånsvärdet motsvarar marknadsvärdet borde det ju vara samma sak att få en tjänstebil eller få en bruttolöneökning motsvarande förmånsvärdet. Men som sagt är ju förmånsvärdena förmodligen i underkant och man bör väl egentligen titta på verklig kostnad för bilen. Men den är väldigt svår att beräkna och beror på många olika faktorer. Det kanske finns några tumregler eller beräkningsmodeller där ute, men jag känner i så fall inte till dem.

 • Ok, verkar svårt att få fatt på någon sådan beräkningsmodell, får nog göra någon form av beräkning av verklig kostnad i samråd med arbetsgivaren, tack ändå för återkopplingen,
  God jul och Gott nytt

 • Hej,

  Vi som Aktiebolag vill erbjuda en förmån till våra anställda. Förmånen kostar 320 kr timmen ex moms och är skattepliktig.
  AB vill subventionera med halva timpengen.

  Kan leverantören av tjänsten fakturera AB hela beloppet och den anställdes del på 160 kr dras via ett nettolöneavdrag?

  Delen på 160 kr som AB ska betala, tilllkommer det någon skatt på det?

  Kan AB dra hela momsen om det faktureras till AB och ingen del till den anställde?

 • Hej Mikael!
  Har en bil privat som jag tänkte lägga i inbyte mot en leasingbil.
  Är det möjligt att finansiera extra utrustning på leasingbilen med egna privata pengar (inbytesbilen) och bara skatta för förmånen på grundmodellen av bilen?

 • @Emma
  När det gäller skattepliktiga förmåner får företaget inte lyfta (=få tillbaka) någon ingående moms. För företaget blir det alltså en kostnad på 400 kr/h istället.
  Värdet på förmånen ska även sättas till marknadsvärde inkl moms, dvs i det här fallet 400 kr/h.
  Om hela fakturan går till företaget kan man göra ett nettolöneavdrag för den del som den anställde ska stå för, dvs 200 kr.
  För den del som företaget ska stå för, kan man antingen helt enkelt påföra en förmån med 200 kr per månad. Eller göra som blogginlägget beskriver, dvs öka bruttolönen med 200 kr och göra ett nettolöneavdrag på 200 kr. Samma effekt.
  Nettokostnad för den anställde blir alltså 200 kr plus skatten på 200 kr, dvs summa 260 kr vid 30% marginalskatt.
  Nettokostnad för företaget blir 400 kr till leverantören minus nettolöneavdrag 200 kr plus soc på förmånen 31,42% av 200 kr, summa 263 kr.
  Om ni vill att halva kostnaden ska vara *helt gratis* för den anställde, dvs inte ens förmånsbeskattad, får ni öka bruttolönen med lite mer, så att ökningen blir 200 kr netto. T ex ca 286 kr vid 30% marginalskatt. Och sedan göra nettolöneavdrag 200 kr på det.
  Klurigt, det här. 🙂

 • @Janne
  Intressant fråga. Jag vet faktiskt inte på rak arm. Har aldrig stött på frågan tidigare och inte heller läst något om det. Men såvida det inte redan är sagt något om det nånstans, finns alltid möjligheten för arbetsgivaren att begärna jämkning av förmånsvärdet. Det brukar oftast vara när den privata användningen är begränsad av nån anledning, men borde väl kunna göras även i ett sånt här fall.
  Fast enklare är förmodligen att företaget får ta hela kostnaden för bilen och extrautrustningen får påverka förmånsvärdet, men att företaget blir skyldigt dig samma belopp som bilen byts in för. Då har du så att säga fått betalt för bilen av företaget. Och om den allmänna uppfattningen stämmer att förmånsvärdena är något lågt satta på bilar, bör det dessutom vara en bra deal. Eller i alla fall inte en dålig deal.

 • Hej,

  Har AB, och tänkte ta bilen där igenom. plockar dock ingen lön.

  Kan jag då betala in förmånsvärdet varje månad till mitt AB och slippa allt med beskattning?

  Mvh Linus

 • Hej,
  Jag kör med höjd bruttolön samt nettolöneavdrag för bilförmön för att öka utdelnoingsutrymme i fåmansbolag. När jag ska göra kontrolluppgifter får jag felmeddelande på KU10 eftersom värdet på bilförmån är 0 kr samtidigt som drivmedelsförmånen uppgår till ca 12 000 kr. Gör jag fel som tillämpar drivmedelsförmån samtidigt som jag gör nettolöneavdrag för bilförmånen?
  MVH
  Magnus

 • @Linus
  Absolut, det kan du göra. Att man ofta använder nettolöneavdrag är av praktiska skäl – i slutändan handlar det ju om att ersätta bolaget, och det kan man lika gärna göra genom en inbetalning.

 • @Magnus
  Drivmedelsförmånen är nog inte problemet. Har du fyllt i både fält 13 och 14?

 • Hej Mikael

  Tack för en bra artikel. Jag är inne på samma linje som Magnus. Har ett AB och tar inte ut någon lön. Pengarna som jag betalar in motsvarande hela förmånsvärdet, kan de användas i företaget till att betala kostnaderna för bilen? Är det moms på pengar som jag betalar in?

 • @Stefan
  Absolut, det du betalar in som ersättning för bilen blir en intäkt i bolaget och kan användas för t ex bolagets kostnader för bilen. Och det är ingen moms på ersättning för förmån.

 • Hej,
  Jag har ett AB och ett 50 tal anställda, ca 5-10 av dem är intresserade av att ha servicebilen som tjänstebil.
  Jag har ansökt om reducerat förmånsvärde på fordonen och fått det beviljat. I och med att jag vill ha det kostnadsneutralt för min del så såg jag det som enkelt att man reducerade bruttolönen med förmånsvärdet avseende fordonet i fråga.
  Nu fick jag frågan om det inte gick att tillämpa Nettolöneavdrag, och mina frågor sedan jag nu förstått att det går är:
  – Vad innebär det hanteringsmässigt?
  – Vad blir effekten/skillnaden för mig?
  – Vad blir effekten/skillnaden för den anställde?
  Vad blir skillnaderna om vi förutsätter att jag skall ha samma kostnader, den anställde har 30.000kr i lön, förmånsvärdet är 3000kr?

  • @Jens
   Om du höjer bruttolönen med förmånsvärdet och istället gör ett nettolöneavdrag blir det ekonomiskt ingen skillnad för vare sig företaget eller den anställde. I ditt fall skulle det alltså innebära oförändrad bruttolön, eftersom du vill att hela bilgrejen inte ska kostnad företaget något (typ).
   I ditt fall jämför jag nu alltså situationen med sänkt bruttolön och förmån med situationen med oförändrad bruttolön och nettolöneavdrag. Sociala avgifter blir oförändrade vare sig inkomsten kommer som förmån eller bruttolön. Även skatten blir densamma. Lönekostnaden för företaget blir såklart högre om bruttolönen höjs, men eftersom nettolöneavdraget bokförs som intäkt i företaget tar de ut varandra. Hanteringsmässigt handlar det bara om hur man gör lönespecarna.

 • Mikael Andersson

  Hej Mikael! Jag skulle vilja få lite hjälp med att förstå allt detta med bilförmån etc. Jag har en enskild näringsverksamhet och precis börjat leasa en bil på företaget, kommer använda den privat ibland. Har en leasingkostnad på ca 4300 ex moms/mån. Förmånsvärdet på bilen är 3200 kr/mån.

  Hur ska jag gå tillväga för att betala den delen som är privat körning, privat? Eller ska jag i företaget lägga till förmånsvärdet som en inkomst? Så när jag beräknar inkomster kontra utgifter i firman på ett år så drar förmånsvärdet upp vinsten, dvs mer skatt att betala i firman. Då det är min ekonomi oavsett företag eller privat.

  Alltså bilen är i sig en utgift i firman men förmånsvärdet blir en inkomst, är jag rätt ute då eller helt ute och cyklar?
  Tar gärna emot tips!

  Mvh

  Mikael Andersson

  • @Mikael
   Japp, det stämmer. Alla kostnader för att ha bilen bokförs i företaget och dras av i deklarationen som vanliga kostnader. Och förmånsvärdet läggs till som inkomst i företaget i deklarationen (men brukar normalt inte bokföras löpande under året). Det hanteras alltså inte månadsvis med lönen som när man är anställd i ett (t ex sitt eget) AB.
   Vad gäller bränsle tycker jag det enklaste är att betala allt bränsle privat samt föra körjournal för tjänstekörningen och ta milersättning för den (för förmånsbilar är det 9,50 kr/mil för bensin och 6,50 kr/mil för diesel).
   Om du kör mest i tjänsten skulle du även kunna betala allt bränsle i företaget. Du måste ändå föra körjournal för att visa att du verkligen kört i tjänsten. Och den del som är privat kan du sedan bokföra som eget uttag, dvs kreditera kostnadskontot och momskontot och debitera eget kapital.
   Att ta upp bränsle som förmån tycker jag mest är komplicerat, så jag föredrar nån av metoderna ovan.

 • Linus Andersson

  Hej Mikael!
  Jag har inte helt greppat hur det blir med socialavgifter.
  Jag har ett AB, tar inte ut lön bara utdelning. (Jag har en anställning och driver AB vid sidan av) om jag betalar in bilförmånen till AB varje månad hur blir det med socialavgifter? Ser inte Skatteverket bilen som en förmån som det även ska betalas socialavgifter på?

 • Om du reglerar (bil)förmånen med skattade pengar (nettolöneavdrag genom att betala in beskattade pengar till ditt AB) så har du ingen förmån (och behöver inte heller betala några sociala avgifter för den). Förmånen uppstår när den inte regleras, då läggs förmånsbeloppet på din lön, och du får betala sociala avgifter för den.

  Pengamässigt är det ingen skillnad mellan dessa 2 (om man bortser från brytpunktseffekter när vissa belopp överskrids).

 • Lasse Nordlinder

  Hej!
  Tack för en suverän artikel!

  Jag har och driver ett fastighetsbolag och affärerna går jättebra vilket gör att jag tar ut 440.000 kr/år i lön. Strax under statlig skatt dvs. Jag funderar på att köpa en ny bil men är inte säker på bästa lösning för mig och mitt företag. Bilen jag vill köpa är en Range Rover Sport S/C och kostar ca 1.2 mkr. Både företaget och jag som privatperson har råd att köpa bilen men vad är smartast / skatteeffektivast?

  Kan företaget köpa bilen för att sen sälja den till mig som privatperson på revers – då äger jag bilen men slipper skatta ut pengarna från företaget.

  Om företaget äger bilen – är det ok att ha ganska aggressiv avskrivning av bilen så att det bokförda värdet är lågt (lägre än marknadsvärde) efter typ tre år och att jag då köper loss bilen från företaget för bokfört värde?

  Stort tack på förhand!

  Lasse

  • Hej Lasse!

   Först och främst, om du kör max 10 ggr och max 100 mil per år privat, blir det ingen förmånsbeskattning alls och det förmånligaste är då absolut att företaget köper/leasar bilen. Och det är ju såklart bra om du kan med körlogg visa att resten av körningen är tjänstekörning.

   Men om vi för diskussionens skull säger att du blir förmånsbeskattad. Huruvida det är bättre att företaget eller du köper bilen är svårt att svara på, eftersom det beror på vilka faktiska kostnader som kommer att löpa på bilen, den faktiska värdeminskningen mm. Utan man får litegrann falla tillbaka på tumregeln att för ”normala” nya personbilar är det normalt sett bättre att företaget äger den. Ännu mer så för bilar med miljöbilsrabatt på förmånsvärdet. Och att förmånsvärdet blir förhållandevis dyrare ju dyrare bilen är, dvs argumenten för att äga i företaget blir svagare med väldigt dyra bilar. Men för att göra en exakt kalkyl måste man dels ha tillgång till alla siffror och även uppskatta ett antal faktorer. Så det är lite svårt att göra här på bloggen.

   Men företaget kan tyvärr inte sälja något alls till dig på revers (om du kör AB). Att låna från sitt AB är ett s k ”förbjudet lån” och otillåtet enligt lag.

   Och när du köper något från företaget måste du betala minst marknadsvärde för att undgå förmånsbeskattning. Vad bokfört värde är spelar tyvärr ingen roll.

 • Lasse Nordlinder

  Hej igen,

  Jag glömde att nämna att jag nästan uteslutet kommer att använda bilen i tjänsten samt att jag max kör 1000 mil/år i tjänsten och inte mer än 100 mil/år privat.

 • Hej!

  Nu har jag läst igenom alla kommentarer här men hittar inte riktigt svar. Så här är det.
  Vi har en anställd som har tillgång till en förmånsbil i utbyte mot löneväxling. Tanken är att den här bilen inte ska kosta bolaget något. Så nu undrar jag,
  1) ska jag lägga förmånsvärde på honom fast än han betalar för bilen via löneväxling?
  2) vilket belopp är det jag ska dra från hans bruttolön, är det förmånsvärdet? Eller är det leasingavgiften? Och kringkostnader såsom trängselskatt och däckbyte etc. hur sjutton gör jag med dem?

  Tack på förhand!

  /Linda

  • Hej Linda!

   Att göra något helt kostnadsneutralt för företaget är ju lite svårt, eftersom man aldrig vet på förhand exakt hur mycket en bil faktiskt kostar (leasingavgift, försäkring, trängselskatt, däckbyte mm). Om ni trots allt vill att det ska vara precis kostnadsneutralt för företaget, skulle jag tycka att det enklaste blir om den anställde ersätter företaget med nettolöneavdrag. Så länge nettolöneavdraget är minst lika stort som förmånsvärdet, blir det då ingen förmån, ingen soc och företaget får kostnadstäckning. Exakt hur ni räknar på kostnaden och motsvarande nettolöneavdrag är lite upp till er. Man kan t ex göra ett ungefärligt avdrag varje månad och justera på årets sista månad så det blir exakt.

   Men jag gissar att när du säger löneväxling så menar du bruttolöneavdrag. Och då ska man ju göra ett bruttolöneavdrag så att själva avdraget plus skillnaden i soc mellan bruttolöneavdraget och förmånsvärdet blir verklig kostnad för bilen. Komplicerat alltså.

   Om ni i enkelhetens namn kan kompromissa lite och säga att det räcker om den anställde ersätter företaget motsvarande förmånsvärdet (vilket förmodligen är lite lägre än verklig kostnad), kan ni antingen köra nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag – blir samma effekt för företaget. Fördelen med nettolöneavdrag är att kontanta löner blir högre istället för förmåner, vilket gynnar både ägarnas K10:or och den anställdes SGI. Men om ni kör bruttolöneavdrag ska ni alltså minska den anställdes bruttolön med förmånsvärdet. Lönekostnaden minskar då motsvarande förmånsvärdet. Arbetsgivaravgifter blir oförändrade, eftersom det blir soc på förmånen istället för minskningen i bruttolön. Netto så minskar företagets kostnad med förmånsvärdet, men ökar med verkliga kostnader för bilen.

 • Som anställd vilket upplägg är bäst då.

  Säg lön 30000 förmånsvärde 3000

 • Hej Crille!

  Om du får 30 tkr brutto plus en förmån på 3 tkr, eller istället får 33 tkr brutto och gör ett nettolöneavdrag på 3 tkr, blir det samma sak i pengar i slutändan för dig. Skillnaden med den senare varianten med nettolöneavdrag är att din SGI hos Försäkringskassan blir högre, eftersom förmåner inte räknas med där.

  Sen gynnar det även K10:orna för företagets ägare, men det kanske inte är ett argument för dig. 🙂

  /Micke

 • Hej!

  Fantastiskt informativ och bra tråd. Det jag saknar för att kunna göra detta i praktiken är hur själva konteringen skulle fungera. Om vi tar ditt exempel om att den anställde betalar in 4000 kontant så skulle 1910 debiteras men vilket konto ska krediteras?

  Samma princip skulle så klart gälla för nettolöneavdrag om 4000 SEK. Något balanskonto kan det väl inte vara tal om då det bara skulle bygga på sig månad för månad.

  Skulle man t.ex. kunna använda ett kostnadskonto i resultaträkningen under bilkostnader som man döpte till ”Ersättning för bil från anställd”. Och att detta bokförs som en kreditering av kostnadskontot utan moms?

  /Nils

  • Hej Nils!

   Kul att du gillar inlägget!

   Precis så gör vi, ett kostnadskonto som krediteras. Och ingen moms såklart.

   BAS-kontoplanen har ett konto som heter 7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner. Inte helt säker på att det är vad BAS menade med det kontot – lite otydlig benämning. Men vi brukar använda ett konto nånstans i 738X-739X.

 • Hej. Jag har en fråga. Min fru fick precis en tjänstebil eller vad man kallar den.
  Hon använder den i arbetet och till /från jobbet+privat.
  Förmånsvärdet är 3000:- / mån.
  Där minskar dom månadslönen med motsvarande 3000:-
  Säg att hon tjänare 30000:- så tjänar hon nu 27000:-.

  Kan man göra så?

  • Hej Micke!

   Så kan man absolut göra, det är en ganska vanlig typ av löneväxling. Hennes skattemässiga inkomst hålls alltså konstant, men 27 tkr plus förmån 3 tkr istället för 30 tkr. Och förhoppningsvis är värdet av att ha bilen lite mer än 3 000 kr per månad, så hon tjänar lite på det.

 • Hej,
  jag ska beställa en leasingbil och modellen jag har valt överstiger med 50 000 den godkända prisbasbeloppet på 7,5 %. hur påverkar detta bilförmånen, skatt, och företaget?

  • Hej jesyy!

   Tja, det enkla svaret är att förmånsvärdet blir högre. 🙂 För att ta lite exakta siffror så ökar det årliga förmånsvärdet med 9% av nybilspriset upp till 7,5 prisbasbelopp, därutöver ökar det med 20% av nybilspriset. Och förmånsvärdet ökar såklart skatten för dig och sociala avgifter för företaget.

   Det är däremot svårt att säga något mer exakt om när det blir ”oförmånligt” med en förmånsbil för att priset är såpass högt.

 • Hej!

  Som ovan sagda, mycket informativ och bra förklarat.

  Jag skulle vilja vända lite på det hela. Jag äger idag ett AB, men jag tycker att min revisor är lite ”stimmig”.(Håller på att byta:-))
  Jag sitter i dagsläget och funderar på att ta ut en ny leasingbil.

  Kostnaden för bilen är 535.007 inkl moms
  Leasingavg ex /mån 5323:- (inkl service+försäkring)
  Leasingavg ink /mån 6560:- (inkl service+försäkring)

  Förmånsvärdet är 4.088:- vid 50% marginalskatt. (I mitt fall har jag bara 30%), så får min del blir det 2.453:-.

  Oavsett bruttolön, så blir kostnaden för bilen som egen företagare(företagets pengar=mina pengar-ish.):

  6560:- /mån leasingavg
  2453:- förmån
  2569:- soc avgift på förmån
  Bensin cirka 1.200:-/mån

  Kostnaden blir då 12.163:- (med 50% momsavdrag, tror jag räknat rätt då)

  Nu till min fråga, om jag tar denna leasingbil på företaget, men också har en bil privat, hur arbetar skatteverket då, har du någon idé? Jag kör givetvis privat med tjänstebilen också, men har hört från fler personer att de kommer undan förmånsvärdet när de äger en bil privat. På så vis kan de ”yrka” på det inte finns behov för dem att köra tjänstebilen privat, eftersom de har och betalar för en privatbil redan…..

  Jag tänker då att denna person, som i detta fall kör runt i en väldigt ny dyr Audi för över 500 lappen, har en VW Polo från 2006 som står i garaget och används på pappret för att komma undan förmånsvärdet… Fungerar detta verkligen? Kollar inte skatteverket typ på ifall det är en likvärdig bil som personen äger privat? Jag menar, jag skulle kunna(som mitt fall ovan) göra samma sak och tjäna dryga 5.000:-/mån, det är en hel del pengar…
  (Dock är jag för rädd som person och har för mycket respekt för skatteverket och deras sätt att ”eliminera” fuskare.)

  Menar han på att han skulle lättare kunna vinna i någon tvist med skatteverket om han har en bil privat, OM det kommer till en tvist dvs… är det därför han gör så? Kan det funka? Hört om detta?

  Min fråga är möjligtvis något udda, men hörde surret förra veckan och kände att det ville jag kolla upp. Du verkar ha stenkoll på detta 🙂

  Tack på förhand!

  • @Martin
   Tack för förtroendet! 🙂
   Nu är det svårt att ha stenkoll på hur Skatteverket skulle agera, men man kan kolla på vilka regler de går efter och sedan applicera lite sunt förnuft. Hittade en väldigt informativ rättslig vägledning här: http://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2014.4/321423.html#
   Det finns förmåner där det är själva tillgången till något som beskattas, t ex båtar, fritidshus. Men för bilar är det användandet som beskattas. Dvs kan du visa att du inte använt bilen privat blir du inte heller beskattad för förmånen. Och det funkar så att Skatteverket måste visa att du haft möjlighet att använda bilen privat, och sedan skiftar bevisbördan till dig att visa att du inte använt den privat.
   Och hur visar man att man inte använt bilen privat? Tja, antingen om bilen varit avställd såklart. Men framför allt om man kan redogöra för all förändring i mätarställning och att detta varit tjänstekörning. Om man nu inte har en perfekt körjournal nämner den rättsliga vägledningen ovan en rad andra faktorer som kan ”stärka” ditt case, t ex bilens utrustning, antalet körkortsinnehavare i familjen, andra fordon i familjen osv.
   Den nämner också att man inte kan ”gå in och ut” ur en förmån, dvs även om du endast kör i tjänsten vissa månader blir du förmånsbeskattad för hela året om du annars använder den privat. Däremot nämns det längst ned i vägledningen att det inte blir förmån de månader bilen står avställd, vilket ju är intressant.
   Så hur starkt är argumentet att jag ”uppenbarligen inte använder bilen privat eftersom jag har en bil till hemma”? Nja, jag tvivlar på att endast det skulle räcka som argument. Och speciellt om det som du säger rör sig om väldigt olika bilar.

 • Hej

  Jag är delägare i ett AB och vi är 5 st med 20% ägande. Vi tar ut en lön på 37000 kr men har vill nu ha tjänstebil. Och vi funderar på vad som är mest fördelaktigt, ska vi höja lönen och köra på nettoavdrag eller hus sak vi göra.

  har fått offert på leasing avgift på 4500 kr och förmånsvärde på 4500 kr. Vi har ju lagt oss vid brytpunkten lönemässigt och nu vet vi inte vad som är bäst för oss.

  Har du nån idé och vad skulle vi hamna på i lön efter bilen? idag blir det ju 27030 kr efter skatt.

  grym blogg förövrigt.

  • Hallå Jesper!
   Om vi jämför de två alternativen att antingen skatta för en förmån uppepå nuvarande lön, eller höja lönen motsvarande förmånsvärdet och göra ett nettolöneavdrag, så blir det exakt samma ut i fickan för er och exakt samma kostnad för företaget. Enda skillnaden är att den kontanta lönen är högre med nettolöneavdrag, vilket gynnar (oftast) era K10:or, er SGI mm.
   Ni verkar ha tabell 34 (enligt ert skatteavdrag) så om vi lägger på förmånen på 4 500 kr på en lön på 37 000 kr så får ni 24 546 kr ut efter skatt. (Total inkomst på 37 000 + 4 500 kr, skatteavdrag på 12 454 kr) Och detta alltså oavsett om ni kör första eller andra varianten.
   Ni hamnar ju då en bra bit över brytpunkten för statlig skatt – i runda slängar 12 * 4 500 kr på årsbasis – men det kanske ni är OK med. Enda sättet att undvika statlig skatt är ju att köra nettolöneavdrag på befintlig lön, alternativt sänka bruttolönen med 4 500 kr och köra förmånsbeskattning. Då skulle ni få ut 27 030 – 4 500 = 22 530 kr efter skatt.
   Hoppas det besvarade frågan. Kul att du gillar bloggen! 😉

 • Tack för ett bra svar! Glömde nämna att vi inte äger direkt och kan därmed inte nyttja löneunderlaget. SGI har vi kommit upp i redan.

  Blir det någon skillnad om man låter bolaget stå för kostnaden (ren ”tjänstebil” =>vi måste endast betala förmånsvärdet) kontra att man kör med bruttolöneavdrag för leasingavgiften och brutto/netto-avdrag för förmånsvärdet (personalbil varianten)?

  Jesper

 • @Jesper

  Ja, då blir det kanske mer en smakfråga om man kör förmån eller nettolöneavdrag. Personligen tycker jag det är rätt skönt att slippa komma ihåg att deklarera den där förmånen varje månad. Men det blir ingen skillnad i pengar.

  Vet inte om jag hängde med på din andra fråga. Just de där termerna ”tjänstebil”, ”firmabil”, ”förmånsbil” och ”personalbil” kan betyda så många olika saker. Men om jag gissar lite – menar du att i alt 1 har du bibehållen lön på 37 tkr och får på det en tjänstebil med förmånsvärde 4 500 kr. Och i alt 2 sänks din lön till 32 500 kr i och med att du får en bil att köra omkring i. Alternativt att du behåller din lön i alt 2 och istället gör ett nettolöneavdrag på 4 500 kr, vilket blir samma effekt.

  Tja, i alt 1 tar ni ju ut mer ersättning från bolaget, dvs lägre vinst i bolaget och högre inkomst för er. Och den extra inkomsten beskattas ju då över brytpunkten, dvs med över 50% skatt. Medan i alt 2 blir det typ kostnadsneutralt för bolaget (jämfört med innan bilen), även om kostnaden för bilen tenderar att vara lite högre än förmånsvärdet.

  Besvarade jag rätt fråga? 🙂

 • Hej, tack för en mycket bra artikel.
  En fråga som dykt upp bland våra anställda gällande förmån vs nettolöneavdrag är ifall det senare är bättre för pensionen. Förmånsbeskattning kostar ju inte bara per månad utan påverkar ju äver pensionen negativt. Skulle nertolöneavdraget vara pensionsneutralt så är det ett kraftigt incitament för oss att byta till den lösningen.

  Tack på förhand // P

  • @Peter
   Det beror lite på om du menar allmän pension eller tjänstepension.
   Förmåner är pensionsgrundande inkomst vad gäller den allmänna pensionen, så där blir det ingen skillnad på förmån och nettolöneavdrag.
   Vad gäller tjänstepension beror det på vad som står i anställningsavtalet, kollektivavtalet eller vilket avtal som nu reglererar tjänstepensionen. Om tjänstepensionen sätts av med en procent av den kontanta bruttolönen (dvs inte på förmåner), så är det ju mycket riktigt ett argument för nettolöneavdrag tillsammans med ökad bruttolön.

 • Hej!
  Själva nettolöneavdraget, var ska det bokföras? Som intäkt i företaget?

  I och med att nettolönen sänks med 4000 kr måste väl det beloppet gå in mot något konto i resultatrapporten? Det är inga pengar som går ut från banken men det är heller ingen skuld som byggs upp.

  • Hej Filip!
   Japp det stämmer. Nettolöneavdraget intäktsförs i bolaget, dvs krediteras lämpligt konto.
   Vi brukar skapa ett konto nånstans i 738X/739X-trakten. I BAS-kontoplanen finns t ex ”7388 Anställdas ersättning för erhållna förmåner”, som ju litegrann skulle kunna låta som att man tänkt det för nettolöneavdraget.

 • Hej!
  Jag äger ett eget AB med goda intäkter och är såklart också intresserad av att ha tjänstebil. Har räknat i flera omgångar på detta, men tycker mig inte få fram att det i mitt fall skulle vara gynnsamt. Jag är med på att höja bruttolönen med nettolöneavdraget, det är ju bra, men det jag saknar i resonemanget ovan är den effekt kostnaderna för en tjänstebil får på de utdelningsbara medlen enligt 3:12-reglerna vid årets slut. Det blir ju lätt en ganska krånglig beräkning där man i det här fallet måste räkna både på nettopengar och bruttopengar för att få de totala kostnaderna, alltså vad det kostar mig idag resp imorgon, privat/för företaget, med privatbil/med tjänstebil, lägga in de ökade kostnaderna i prognosen och få fram vilket utrymme som finns kvar för utdelning vid årets slut. Visst kan jag ha räknat fel, men det jag får fram är att jag totalt sett tjänar på att hålla bilen privat för att därigenom kunna ta ut en större lågbeskattad utdelning.
  Låter det vettigt eller har jag fel?

  • Hej Johan!
   Jo, kalkylen är sällan enkel när det rör firmabilar. Framför allt måste man vara noga med vilka olika case det är man jämför.
   Om du t ex ska skaffa dig en bil och ska bestämma dig för huruvida du ska skaffa den privat eller låta företaget äga/leasa den, då skulle jag kanske jämföra följande:
   Case 1: Du leasar bilen privat. Vad blir totala kostnaden för dig privat, inkl leasing, försäkring, skatt, service mm?
   Case 2: Företaget leasar bilen, du betalar med nettolöneavdrag på befintlig lön. Vad blir totala kostnaden för dig privat (nettolöneavdraget) och vad blir totala kostnaden för företaget med leasing, försäkring, skatt, service mm. Här får du ta hänsyn till att företaget får lyfta halv moms på leasing och hel moms på service. Företaget får dessutom en intäkt i och med ditt nettolöneavdrag. Företagets totala nettokostnad får du sedan reducera med din ”skatteavbränning”, dvs den skattesats du räknar med när du tar ut pengar ur bolaget. Du kan t ex säga 45% för löneuttag (inkl soc). Enkelt uttryckt: en kostnad du kan lägga i företaget ”kostar dig” bara 55% av vad den skulle kosta privat. Lägg företagets ”skattejusterade” kostnad till ditt nettolöneavdrag och jämför med din kostnad i case 1.
   Beräkningen blir alltid ungefärlig, eftersom det är svårt att ta hänsyn till restvärde mm. Och som sagt, det är ingalunda en lätt beräkning och man får ha tungan rätt i mun.
   Jag förstod däremot nog inte helt din fråga angående utdelningsbara medel.

 • Hej, och tack för ett bra svar.

  För att förtydliga vad jag menar med utdelningsbara medel så är det ju som så att alla kostnader i företaget bidrar till att sänka likvida medel i företaget vilket innebär att jag kanske inte kan (har råd) att ta ut så mycket utdelning som jag skulle kunna rent teoretiskt utifrån gränsbelopp osv.
  Den jämförelse jag menar blir då att försöka hålla kostnaderna på en sådan nivå att man kan ta ut maximalt med lågbeskattad utdelning baserat på löneregeln och istället då använda den t ex för att bekosta en bil privat. Det är då detta som ska ställas mot att företaget tar bilkostnaden istället. Bara för att göra kalkylen ännu enklare, alltså…

  • Ah OK, då förstår jag.

   Fast även om det är ”utdelningspengar” vi använder i företaget för att betala för bilen så kan det löna sig att ta bilen i företaget. Behöver inte, men kan.

   Om vi säger att en bilkostnad i företaget faktiskt tar ned vinsten så att du kan ta ut mindre i utdelning, då är ju din marginalskattesats 37,6%, dvs den skatt du betalar på utdelning (först 22% bolagsskatt och sedan 20% kapitalskatt på utdelning). M a o tjänar du 37,6% på att företaget kan ta en kostnad istället för att ta den privat. Så det är skattesatsen du använder i kalkylen.

   Om vi tar ett litet exempel med en bil med förmånsvärde 3000 kr per månad, som kostar 4000 kr inkl moms per månad i leasing, kostar 5000 kr per år i skatt/försäkring och 5000 kr inkl moms per år i service. Vi antar att bilen säljs tillbaka för restvärdet efter leasingperioden.

   Case 1:
   Årskostnad att leasa privat skulle då bli:
   12*4000 + 5000 + 5000 = 58000 kr

   Case 2:
   Om företaget leasar och du kör nettolöneavdrag blir företagets årskalkyl:
   12*4000*0,9 + 5000 + 5000*0,8 = 52200 kr
   Drar av nettolöneavdraget (intäkt i företaget): 52200 – 12*3000 = 16200 kr
   En kostnad på 16200 kr i företaget ”kostar dig” privat 16200*(1-0,376) = 10109 kr
   Total årskostnad för dig privat är nettolöneavdraget samt ”skattejusterad” företagskostnad: 12*3000 + 10109 = 46109 kr

   En väldigt snabb kalkyl med påhittade siffror, men som i alla fall visar principen. I alla fall som jag räknar. 🙂

   Oj, nu kommer det att drälla in kommentarer med åsikter om hur jag räknar. (hukar mig) 🙂

 • Hej igen,

  stort tack för hjälpen!
  Jag ska sätta mig i lugn och ro och titta på ditt exempel och räkna lite mer själv. Jag återkommer kanske… 😉

 • En liten fundering till bara:
  Du skriver i ett svar ovan: ”Enkelt uttryckt: en kostnad du kan lägga i företaget ”kostar dig” bara 55% av vad den skulle kosta privat.”
  Som jag ser det bör man göra jämförelsen med ett löneuttag och då får jag fram att det bara kostar mig 26,75% enligt nedanstående exempel:
  Inköp inkl moms 1000, avgår moms -200 återstår 800kr. Om jag skulle ha tagit ut dessa pengar som lön skulle jag ha fått brutto +800/1,3142=608,74 vilket med 56% marginalskatt ger 267,85kr netto. 267,85/1000=26,75%.
  Eller tänker jag fel?

 • Stämmer, jag tog inte hänsyn till momsen i exemplet, så för kostnader där även momsen kan lyftas blir effekten ännu större.

 • Tack, suveränt att kunna stämma av så här att man tänker rätt!

 • Hej!
  Tack för bra blogg!

  Jag äger ett AB. Anställd Statligt på 50% o jobbar i mitt företag på 50%.
  Jag har lön från min statliga anställning så det räcker för mig. Jag har hittills bara plockat utdelning från företaget och ingen lön.

  Min fråga.
  Om jag mitt företag leasar en bil som jag kör med i tjänst och privat måste företaget betala leasingsavgiften + soc och kanske även bränslet. Iom att jag inte tar ut ngn lön från företaget, behöver inte jag betala ngn skatt på bilförmånen eftersom jag inte får lön från företaget?

  Hoppas att du förstår hur jag tänker?!

  Tack på förhand!

  • Hej Aousio!
   Nja, förmånsbeskattningen har egentligen inget med löneuttag att göra. Så om du använder bilen privat åker du tyvärr på beskattning av förmånen. Såvida du inte ersätter bolaget för förmånen med minst förmånsvärdet såklart.
   Och om företaget betalar bränslekostnader för privat körning så förmånsbeskattas du ju även för det.

 • Hej,

  Du nämnde tidigare nettolöneavdrag för förmånsbil. Om man gör ett bruttolönsavdrag, hur ser det ut då?

  • Hej Thomas!

   Ett bruttolöneavdrag kan användas för att justera ned lönen i samband med att man får en förmånsbil. Det kan röra sig om en anställd som sänker sin lön och får en bil istället, så företaget går (mer eller mindre) plus/minus noll. Eller en egen företagare som skaffar bil, men vill hålla nere sin totala inkomst, t ex under brytpunkten för statlig skatt.

   Men bruttolöneavdrag påverkar inte förmånsbeskattningen, bara företagets totalkostnad och den anställdes lön. Så med bruttolöneavdrag måste den anställde ändå skatta för bilförmånen.

 • Gustav Gerhardsson

  Hej Mikael,

  tack för intressant läsning. (Hoppas inte jag missat svar på min korta fråga i texten ovan)

  Om man reducerar bilförmån genom nettolöneavdrag enligt ovan, är det fortfarande det aktuella bruttolönebeloppet, utan hänsyn till nettolöneavdrag, som utgör total lönesumma för att komma upp till den gräns på 557 760 kronor (eller 348 600 kronor plus 5 % av samtliga löner i företaget)?

  • Hej Gustav!

   Japp, det stämmer. Nettolöneavdraget påverkar inte den biten alls, det är kontanta bruttolönen på lönespecen (och kontrolluppgiften) som räknas mot lönekravet.

   Just ordet ”nettolöneavdrag” kan vara lite missvisande. Man kan ju lika gärna betala in pengarna från sitt privata konto till företagets konto varje månad. Eller om man som ägare har lånat in en massa pengar till företaget kan man dra beloppet från denna fordran. Att man ofta gör ett nettolöneavdrag är mest av praktiska skäl. Poängen är att det ska vara privatpersonens skattade pengar man använder.

 • Har ett AB med en anställd som tillika är min fru – som sköter lite bokföring och vissa förvaltningsuppdrag på deltid (25%). Tar själv inte ut någon lön ur bolaget utan har lön från annan fast anställning som ligger väl över brytgränsen. Bolaget har en löpande intäkt på ca 1 MSEK/år och har ett upparbetat utdelningsutrymme om ca 2.5 MSEK. Kostnaderna i övrigt är marginella.

  Vi funderar på att istället för lön (10.000 kr/mån) ge min fru en förmånsbil i ersättning. Och inte vilken bil som helst – utan en svindyr…

  Förmånsvärdet är drygt 18.000 kr/månad

  Här är väl risken stor att ersättningen blir/anses oskäligt hög för den arbetsinsats som utförs.
  Skulle man nyttja nettolöneavdragsmetoden så måste det ju gå att kvitta förmånsvärdet mot en lönenivå som skulle ge motsvarande dryga 18.000 kr/mån efter skatt!?

  Bilen kommer i huvudsak användas för privat bruk. men är sugen på att använda bolagets likviditet. Funderar alltså om det är bäst att använda bolagspengar istället för att köpa bilen privat.

  Kontantinsatsen är drygt 250.000 kr
  Leasingkostnaden är 7.960 kr/mån + moms = 9.675 kr/månad
  Sociala kostnaden blir ungefär 5.900 kr/mån
  Värdeminskningen kommer vara häftig de tre första åren ca (300.000 kr)
  + löpande kostnader.

  Eller är detta helt galet tänkt…

  • Om det är en bra idé ekonomiskt att ta bilen i företaget istället för privat är väldigt svårt att säga – det är en knepig beräkning även när man har alla tillgängliga fakta, eftersom det inbegriper just värdeminskning, vad man gör med bilen efter leasingperioden, sin kalkylränta mm. Så den vågar jag mig inte på. Annat än mer generella tumregler då, som att en ny bil som inte kostar alltför mycket generellt sett är förmånlig att ta på företaget, ännu mer om man får miljöbilsrabatt.

   Däremot kan man ju generellt säga att förmånsvärdet ”tar fart” över ett nybilspris på 332 250 kr. Upp till den gränsen läggs 9% av nybilspriset till förmånsvärdet, över gränsen däremot 20% av nybilspriset. Så min gissning är att ju dyrare bilen är, desto närmare kommer man nån slags break-even där det inte längre är förmånligt att ta bilen på företaget. Har inte gjort exakta beräkningar på detta (och om igen, det beror på), men klart är att under den gränsen talar mer för att ha den i företaget.

   Ni har ju dessutom ett rejält utdelningsutrymme, så er marginalskatt för att få ut pengar ur företaget är väldigt låg. Och det innebär att det blir relativt sett billigare att ta ut vinster ur bolaget och betala bilen privat, än för någon med hög marginalskatt. Med utdelning har ni ju inte heller problemet att den ska motsvara arbetsinsatsen.

   Och ja, om lönen/förmånen som beskattas hos din fru är för hög i förhållande till arbetsinsatsen finns ju såklart risken att den blir beskattad hos dig istället. Och nettolöneavdraget påverkar ju inte detta, utan endast nivån på bruttolönen eller förmånen. Nettolöneavdraget är ju egentligen bara en inbetalning av privata pengar från dig eller din fru – att man ofta drar det på lönen som ett nettolöneavdrag är mer av praktiska skäl.

   Hoppas jag besvarade åtminstone delar av din fråga. 🙂

 • Hej!
  Tack för bra blogg! Har inte riktigt skrollat igenom alla kommentarer här, så ber om ursäkt om jag upprepar någons tidigare fråga.
  Om jag har upplägget med nettolöneavdrag och ska vara föräldraledig, är det alltså ok/lagligt att rapportera in bruttolön (utan avdrag för bil) till försäkringskassan? Eller finns det risk att bli återbetalningsskyldig? Det kommer gå att kolla upp att skulden jag betalar företaget är just för ensbil antar jag. Står inget om detta på Försäkringskassans hemsida, förutom just att man inte får rapportera förmåner som inkomst. Så skulle jag ringa FK skulle de förmodligen säga att jag måste dra av skulden rån lönen.

  Och annan fråga:
  Vad för typ av avdrag kan man göra för sin förmånsbil till Skatteverket, hört att det ska gå att dra av för tex biltvätt. Stämmer det isåf även vid den här typen av upplägg?

  • Hej Sarah!

   Hur Försäkringskassans regler fungerar är inte alltid så lätt att få koll på. Men sist jag hörde så bryr sig Försäkringskassan inte om att du tar ut lön under föräldraledigheten. Det viktiga är att du inte arbetar.

   Hur sedan din SGI påverkas av att du har en liten lön under föräldraledigheten, vet jag inte. Men gissningsvis bör din SGI baseras på din lön när du senast arbetade heltid, dvs innan föräldraledigheten.

   Eventuella nettolöneavdrag påverkar inte vilken bruttolön du rapporterar till Försäkringskassan. Ett nettolöneavdrag är samma sak som att du helt enkelt betalar pengar till företaget, och har alltså egentligen inte med lönen att göra.

   Så jag skulle säga att du absolut bör kunna ta ut en lön under föräldraledigheten, där nettolönen precis täcker nettolöneavdraget.

   Företaget kan stå för och dra av de vanliga löpande kostnaderna för en bil, t ex skatt, försäkring, trängselskatt, service mm. Jag skulle säga att även biltvätt bör vara OK, men det är svårt att hitta det skriftligt bekräftat.

   Hoppas jag besvarade frågorna någorlunda. 🙂

 • Hej,
  Jag har precis fått ny tjänst och kommer få en tjänstebil. När jag tagit in offerter så har jag i en del av dom fått en kalkyl där det står t.ex. förmånsvärde netto/mån 2 497:- innebär det att bilen kostar mig 2497:-/mån eller är förmånsvärdet 2497 som det sedan skall beräknas skatt på?

  • Hej Tommy!

   Mycket bra fråga! Vi har faktiskt t o m skrivit ett helt inlägg om det för nåt år sedan. 🙂

   Och svaret är väl att du borde kolla detta med handlaren. För ”förmånsvärde” är ju en sak och ”netto”….kan ju betyda en massa olika saker. Och tyvärr finns det alltså handlare som säger ”förmånsvärde” men egentligen menar ”nettokostnad” (dvs skatt på förmånsvärde). Så du bör absolut dubbelkolla vad de menar!

 • Hej!

  Aousio frågade tidigare:
  ”Min fråga.
  Om jag mitt företag leasar en bil som jag kör med i tjänst och privat måste företaget betala leasingsavgiften + soc och kanske även bränslet. Iom att jag inte tar ut ngn lön från företaget, behöver inte jag betala ngn skatt på bilförmånen eftersom jag inte får lön från företaget?
  Hoppas att du förstår hur jag tänker?!
  Tack på förhand!”

  Jag är i samma situation som Aousio, har bilen på företaget men tar inte ut lön från vårt bolag. Hur funkar det med soc avgifter då jag inte tar ut lön? Behöver jag bokföra/betala soc avgifter på förmånsvärdet trots att ingen faktiskt lön betalas ut till mig själv? Hur och när ska jag betala min förmånsbeskattning (bil och drivmedel) då löpande lön inte betalas till mig där avdrag för skatt skulle normalt sätt göras. Mitt bolag har köpt bilen, så det är ingen leasing bil om det skulle vara någon skillnad.

  Och vad är regler för ”poolbil”? Bilen står på nätterna på adressen bolaget är registrerad ;). Eller är det max 10 tillfällen och 100 mil per år som är densamma för att slippa förmånsbeskattning?

  Superbra inlägg!! Tack!!

  • Hej Kay!

   Bra fråga – hur hanterar man förmånsbeskattning rent praktiskt när man inte tar ut någon lön i övrigt.

   I bokföringen måste man varje månad boka upp kostnaden för sociala avgifter, t ex i debet på 7510 och i kredit på 2730. Vissa bokar även upp förmånsbeloppet, t ex i debet på 7380 och i kredit på ett motkonto, t ex 7389, bara för att man ska se att förmånen tagits upp.

   Avdragen skatt är lite knepigare. Antingen får man dra av skatt på förmånen, men förmånstagaren får betala in denna till företaget varje månad eftersom det inte finns någon kontant lön att dra skatten från. Eller så får man skippa att dra av skatt helt enkelt, så det hamnar på mottagarens kvarskatt istället.

   Om det är en leasad eller helägd bil spelar ingen roll för just den här frågan.

   Med ”poolbil”, menar du då en företagsägd bil som flera på företaget har tillgång till? För bilar är det ju det faktiska användandet som styr förmånsbeskattningen, inte om man har tillgång till den. Så kan man visa att man inte använder den mer än 10 ggr och 100 mil per år slipper man förmånsbeskattning. Men använder man den mer än så blir man förmånsbeskattad. Det finns däremot möjlighet att jämka ned förmånsvärdet av olika anledningar. Ansökan om detta görs till Skatteverket, läs mer här.

 • Hej! Har precis skaffat en tjänstebil som företaget jag jobbar på leasar!

  Min fråga är vad som skall vara mitt löneavdrag för förmånen?

  Har idag en inkomst på 42000:- före skatt och förmånsvärdet på bilen

  är 5280:- är osäker på om revisorn gjort rätt då förmånsvärdet har lagts som ett

  enda avdrag på 5280:- på min bruttolön . Detta resulterar i att min lön

  blir ca 3000:- mindre efter skatt. Stämmer detta Med vänlig hälsning,

  • Hej Cris!

   Det beror lite på vad du och din arbetsgivare kommit överens om. Det finns inget rätt eller fel brutto- eller nettolöneavdrag att göra, däremot kan man göra olika löneavdrag för att uppnå olika slags effekter.

   T ex kan arbetsgivaren säga att du kan få en tjänstebil, men i gengäld sänker vi din bruttolön, s k ”löneväxling”. Man kan antingen räkna på exakt vad bilen kostar företaget och sänka bruttolönen med det beloppet, eller hålla det enkelt och sänka med förmånsvärdet vilket förmodligen är lite mer förmånligt för dig.

   Det låter på dig som att de har gjort ett bruttolöneavdrag med förmånsvärdet. Men då borde din nettolön ha gått ned mer än 3000 kr. Så jag skulle nog behöva veta lite mer specifikt hur löneuträkningen ser ut för att säga något.

   Och om igen, det finns inget rätt eller fel, bara vad ni kommer överens om.

 • Hej!
  Du skriver att förmån och nettolöneavdrag blir exakt samma kostnad för företaget. Varför blir inte kostnaden högre om man ökar lönen (med förmånsvärdet)? Vad är det jag missar 🙂

  • Hej Anders!

   Det är faktiskt inte helt lätt att se. Men vi säger att vi höjer lönen med förmånsvärdet och istället gör ett nettolöneavdrag. Vi kan leka med ett förmånsvärde på 3000 kr, bara för att det är enklare med ett exempel.

   Sociala avgifter blir desamma: med förmån är det soc på förmånen 3000 kr, med höjd lön är det soc på höjd lön 3000 kr. Företaget får vidare en ökad kostnad med 3000 kr i höjd lön, men man får även en intäkt i form av nettolöneavdraget på 3000 kr, så de går jämnt ut. Et voilà! 🙂

 • Hej. Jag och min kollega har i år startat ett AB som rullar på bra. Vi har nu bestämt att leasa en bil vilken kostar ca 3600/m ex moms samt tillkommer försäkring på ca 450/m. Bilen har ett förmånsvärde enligt skatteverket beräknat värde på 4700/m. Vi försöker ta ut en nettolön på 24000/m. Men vissa månader har vi bara kunnat ta ut ca 18-19000/mån. Vad skulle det kosta företaget och på vilket sätt tycker du att vi skall lägga upp detta dvs ex med löneavdrag osv eller skall vi höja bruttolönen. Bilen skall användas både privat samt i arbetet.
  Tack på förhand för dina råd.

  • Hej Stefan!

   Kostnaden för företaget blir dels 4050 kr/månad för leasing (3600 kr plus halva momsen), förutsatt att ni kör minst 100 kr/mil i tjänsten och därför får lyfta halva momsen. Annars blir kostnaden 4500 kr/månad. Vidare såklart 450 kr/månad för försäkring plus övriga kostnader för bilen, t ex service, fordonsskatt, trängselskatt, vindrutetorkare mm. Slutligen får företaget betala sociala avgifter på förmånsvärde eller höjd bruttolön, beroende på vilken modell ni väljer.

   Till beskattningen då. Det är snarare er bruttolön än er nettolön som är intressant ur ett beskattningsperspektiv. Med en nettolön på 24 tkr gissar jag att er bruttolön ligger nånstans på 31-33 tkr, lite beroende på var ni bor. Ni har alltså lite utrymme upp till brytpunkten för statlig skatt (443 200 kr, dvs i snitt 36 933 kr per månad). I det fallet skulle jag rekommendera att höja er bruttolön med 4700 kr och göra ett nettolöneavdrag med 4700 kr. Ut i fickan kommer ni få samma som tidigare, minus skatten på de 4700 kr.

   Alternativet är att bara skatta på förmånen uppepå er befintliga lön. Det blir samma ut i pengar som i första alternativet – samma som tidigare minus skatten på förmånen.

   Nettolöneavdraget ger ingen skillnad i pengar, men ni får en högre kontant lön vilket gynnar er SGI hos Försäkringskassan. Det kan även gynna er K10, men om bolaget är nystartat kanske ni inte kommer upp i tillräcklig lön 2016 för att använda löneunderlaget (vilket är en helt separat uträkning). Och nu har de föreslagit ändringar i reglerna så ni kanske inte kan använda det kommande år heller. Så just K10-fördelen kanske ni aldrig kan utnyttja. Fördelen med nettolöneavdrag blir i så fall endast högre SGI (inte fy skam) och att ni rent praktiskt slipper deklarera förmånen varje månad. Skulle ni hellre vilja köra förmånsbeskattning av nån anledning är det alltså ingen jätteskillnad.

   Om ni känner att bolaget inte kan bära mer kostnader kan ni ju också köra nettolöneavdrag på befintlig lön (dvs inte höja bruttolönen). Då kommer ni att få 4700 kr mindre i fickan jämfört med nu.

 • Hej
  Om man har kört nettolöeavdrag under 2016 men ångrat sig och vill köra det som bruttolön istället.
  Kan man göra denna ändring i december månads skattedeklaration eller man måste ändra varje månad för sig?

  • Egentligen ska man nog rätta varenda månads skattedeklaration. Annars kommer ju bolaget att betala sociala avgifter på förmånen betydligt senare än man hade om man gjort rätt från början.

   Men du skulle ju kunna helt enkelt skriva ett brev till Skatteverket och göra korrigeringen i brevet. Så kanske de väljer den enklare vägen och gör hela ändringen på december. Men min gissning är att varje månad blir ändrad. Fast jag har aldrig försökt, så jag kan inte säga säkert.

 • Hej!

  Jag har en fråga som det känns som att fler där ute borde beröras av, har dock inte någonstans på nätet kunnat läsa mig till ett svar så egentligen kanske detta är en icke-fråga.

  Är ensam ägare till ett bolag som inte har några anställda, är ej heller själv anställd av mitt bolag eftersom jag har en heltidstjänst på annat håll. Bolaget är ett förvaltningsföretag som rullar på, och min fråga är egentligen följande: Bolaget ska betala arbetsgivaravgift på bilens förmånsvärde, måste bolaget alltså vara registrerat som arbetsgivare för att kunna äga/leasa ett fordon som jag sedan ska nyttja som förmånsbil?

  Min tanke är alltså att som ägare till bolaget låta det införskaffa fordonet och stå för alla dess kostnader, medan jag betalar in 100% av bilens förmånsvärde varje månad av privata medel för att undvika förmånsbeskattning. Dessa privata medel placeras sedan i likvida tillgångar i syfte att stärka bolagets balansräkning (d.v.s. ett typ av långsiktigt indirekt sparande).

  Stort tack på förhand för svar/ev. synpunkter!
  Med vänliga hälsningar

  • Hej Birk!

   Absolut, så kan du göra. Och kör du med den modellen att du betalar in till bolaget motsvarande förmånsvärdet varje månad, behöver du inte registrera bolaget som arbetsgivare. Ytterligare ett argument för nettolöneavdragsmodellen. Fast i ditt fall betalar du in, eftersom du inte har någon lön att göra avdrag från – samma effekt i slutändan. Och i det här fallet betalar företaget inte sociala avgifter på förmånen. Det uppstår ju ingen förmån eftersom du ersätter företaget.

   Om du däremot istället hade kört med förmånsbeskattning, dvs du ersätter inte företaget utan betalar bara skatten på förmånen – då hade företaget behövs regga sig som arbetsgivare för att varje månad deklarera förmånen.

   Du behöver däremot i båda fall skicka in kontrolluppgift varje år.

 • Hej!

  Om leasingavgiften är för tjänstebilen (bygg din Volvo)
  På 4900kr och förmånsvärdet på ungefär samma och jag äger
  En Enskild firma blir det inte dyrare att sätta det
  På företaget då än privat?
  Eller tänker jag fel när jag tänker att det belastar företaget/migsomärföretaget
  med
  Ca 9900kr

  • Hej Skattemannen!

   Samma princip gäller som för aktiebolag, dvs att om förmånsvärdet är lågt relativt den totala kostnaden i företaget för bilen, så är det en bra deal att ha den i företaget. Och huruvida förmånsvärdet är relativt lågt eller högt är alltså en rätt komplex beräkning – t ex måste du ju ta alla bilkostnader i beaktning, inte bara leasingen.

   Hur förmånen däremot hanteras i enskild firma är lite annorlunda, även om det i slutändan blir (ungefär) samma effekt. Om vi leker med tanken på att företagets enda kostnad för bilen är 4900 kr och förmånsvärdet 4900 kr, kommer företaget att gå minus 4900 kr i verkligheten (dvs pengar ut) medan skattemässigt blir det plus/minus noll – förmånen blir en intäkt på 4900 kr och firman får avdrag för bilkostnaderna på 4900 kr.

   Hur tänker du att det skulle belasta med 9900 kr?

 • Följdfråga till att betala in motsvarande förmånsvärdet till sitt egna bolag från privata redan skattade pengar från ex annan anställning. Förutsättning äger bolaget tar ej ut lön, kör både i tjänst och privat.

  1) är det förmånsvärdet (netto) som ska betalas? Dvs det som ofta anges ”förmånsvärde vid 50% marginalskatt”?
  2) om jag förstår det rätt så utgår förmånen helt och bolaget betalar vare sig sociala avgifter på förmånsvärdet eller behöver betala SKV detta utan kan ha kvar de pengar jag i 1) betalade in i bolaget (stärker kassan)?

  Mvh Mikael

  • Hej Mikael!

   Tillbaka från jullovet! 🙂

   1. Nja, här är det lite begreppsförvirring, såpass att jag tidigare var tvungen att blogga om det. ”Förmånsvärde” är alltid det belopp föraren betalar skatt på. ”Nettokostnad” för föraren är normalt sett den skatt föraren betalar på förmånen. Men den beror ju på ens marginalskatt. Plus att en förmånsbil kan ha andra effekter som också bör ses som en ”nettokostnad”, t ex om du sänker din kontanta lön som löneväxling, eller om du äger företaget och då får en indirekt kostnad när företaget har kostnader. Så ”nettokostnad” tycker jag ofta är en grovt missvisande siffra, om man inte själv räknar fram den och tar med alla parametrar.
   Så det är förmånsvärdet som ska betalas in till företaget. Idén är att förmånsvärdet är vad förmånen anses vara värd, och ersätter du företaget för det blir ju förmånen noll.

   2. Japp, stämmer. Ingen soc för företaget och pengarna du betalar in blir en intäkt i företaget som stärker kassan.

 • Hej,
  Har försökt hitta information om detta men det är väldigt svårt att applicera på just mina förutsättningar samt att begreppsförvirringen är total.

  Jag har fått ett nytt jobb och blivit erbjuden ”personalbil”.
  Är sedan tidigare van vid en via företaget leasad ”förmånsbil” där jag endast blivit beskattad på förmånsvärdet och allt annat ingått.
  Nu kommer jag att tjäna mellan 36″ och 41″/månad. Företaget kommer lägga på en förmån om 3000 kr samt göra ett bruttolöneavdrag på 3700 kr. Milersättning kommer att ligga som för en privatbil på 18,5 (+skattepliktig km ersättning om 12 kr) men jag kommer att få stå för all bilvård själv (till skillnad mot för den ”förmånsbil” jag haft).

  Vad ger mig mest kapital efter skatt? Jag väger mot att köpa egen bil eller leasa privat (har uppskattat kostnaden till ca 2500 kr/mån).

  Vore mycket tacksam om du tog dig tid att svara:)

  Tack för en bra blogg!

  • Hej Malla!

   Oj, den är inte helt lätt att svara på.

   Jag gissar att företaget köper bilen eller betalar leasingkostnaden för bilen, eftersom du påförs förmån. Om det är en bra deal eller inte beror lite på hur du värderar bilen. Du får minskad lön med 3700 kr och får i gengäld tillgång till en bil med förmånsvärde 3000 kr. Men vad är det egentliga värdet av bilen? Förmodligen lite mer än 3000 kr, men det är väldigt svårt att säga exakt eftersom det beror på en mängd olika faktorer. Dels faktorer som har med bilen och dess kostnader att göra, men även dina egna behov – om du kör väldigt mycket skulle ju en privat bil minska mer i värde vilket talar för förmånsbil, och vice versa.

   Men det var ett lite annorlunda upplägg. Företaget kan ju stå för alla kostnader för bilen utan att du blir beskattad mer än för förmånsvärdet, och det är ju billigare för företaget att stå för dem än för dig. Så det hade ju varit ”effektivare” att företaget står för alla kostnader och att de i så fall höjer bruttolöneavdraget om de vill bli kompenserade. Men de kanske har sina orsaker?

   Med förmånsbil blir förresten skattefri milersättning 9,50 kr/mil. Så allt du får utöver det blir skattepliktigt.

   Jag är ledsen att jag inte kan säga något mer exakt, men det är som sagt inte så lätt att säga. Spontant är det kanske inte den förmånligaste förmånsbilsdealen jag har sett, då många företag dels tar alla kostnader och dels använder ett bruttolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet eller däromkring. Men det finns ju inget rätt eller fel här.

 • Hej
  Har nyss bytt jobb och har en väldigt lika lön som tidigare.
  Saken är den att min nya chef valde att skriva bilhyra på lönespecen istället för bilförmån.
  Efter fråga från mig hävdar han att det blir bättre för båda parter (enl. Revisorn)
  Enligt exemplen ovan kan det ju bara bli bättre för mig om han först kompenserar upp min lön med 4200kr om han sedan drar av bilhyran 4200.
  Jag förlorar SGI bl.a
  Jag ligger precis på gränsen för statlig skatt. Kan det vara orsaken till att revisorn råder chefen att det blir bättre för bägge. Eller är det bara arbetsgivaren som tjänar på det med sänkta arbetsgivaravgifter?

  • Hej Richard!

   Nu ska vi se om jag förstår frågan rätt. Har arbetsgivaren alltså justerat upp din bruttolön med 4200 kr och sedan gjort ett nettolöneavdrag (”bilhyra”) med 4200 kr? I så fall har han ju gjort precis det vi skriver om i inlägget ovan. Det blir samma kostnad för dig i slutändan som att köra vanlig förmånsbeskattning, och din SGI blir bättre (men jag tror i och för sig att du redan är på max SGI). Och det gynnar förmodligen ägarnas löneunderlag. Arbetsgivaravgifterna blir desamma.

   Eller missförstår jag vad arbetsgivaren har gjort?

 • Hej,

  Tack för en fantastisk blogg!!

  Har försökt mig på en sammanställning för att se min privata nettokostnad för en leasing bil på mitt egna AB där jag är ensam anställd. Kan detta vara en rimlig beräkning för att täcka helheten. I rörliga kostnader har jag med service, tvätt, försäkring, etc. Jag räknar med att köra 120 tjänstemil per månad. Jag räknar med att betala 33% i skatt på lön. Missar jag nått eller är jag på rätt spår? Än en gång tack för en kanonblogg!

  FÖRETAGET
  Fasta månadskostnader
  Leasingkostnad -5 489
  Arbetsgivaravgift -864
  Summa: -6 353

  Rörliga kostnader
  Månadskostnad ex moms -1 433

  Intäkt per månad
  Ökad behållning 120 mil/mån 1 080
  Inbetalning av förmånadsvärde 2 750
  Summa 3 830

  Total kostnad FÖRETAG -3 956

  Motsvarar i lön netto 1 776

  PRIVAT
  Fast kostnad per månad
  Förmånsvärde nettoavadrag lön -2 750

  Minskade rörliga kostnader per månad
  Månadskostnad ink moms 1 792

  Förlust per månad
  Minskad behållning 120 mil/mån -1 080

  Total kostnad PRIVAT -2 038

  Totalkostnad netto 3 814

  /Martin

  • Hej Martin!

   Oj, du har gett dig på att försöka räkna fram vad det faktiskt kostar dig att ha bilen i företaget, bra jobbat! Du har ställt upp det ungefär som jag brukar göra, dvs räkna fram kostnaden i företaget och applicera din skattesats (”skattekilen”) för att ta fram vad företagets kostnad kostar dig privat. Har några tankar, och nu blir det lite detaljerat, men den är ju lite bökig den här kalkylen! 🙂

   Några frågor:
   1. Visst har du använt leasingkostnaden exkl halva momsen? Dvs du får lyfta halva momsen och resten blir kostnad. Just checking.
   2. Fick inte ihop övergången från företagets kostnad 3956 kr till motsvarande nettolön 1776 kr. Har du tagit dividerat med 1,3142, multiplicerat med 0,67 och sedan blir jag osäker – har du dividerat med 1,135 för semesterlön?

   Jag tycker inte du behöver ta med arbetsgivaravgiften i företagets kostnad. Om du gör ett nettolöneavdrag blir det ju ingen förmån och därför ingen arbetsgivaravgift.

   Och semester tycker jag inte du behöver räkna med i ditt eget företag – du tar ju ut vilken lön du vill oavsett semester och det handlar ju bara om vilka skatter du måste betala för att få ut pengarna. Så resonerar i alla fall jag.

   Jag antar att vi kan säga att värdeminskningen motsvarar leasingkostnaden (dvs vi tar inte med något belopp för värdeminskning) samt att det inte finns någon första förhöjd leasingavgift att ta hänsyn till.

   Man kan såklart räkna ”från olika håll” och komma fram till samma resultat. Jag gillar att först göra ett antagande att jag ska skaffa bil och att den behöver köras 120 mil i tjänsten per månad. Sen vill jag jämföra två case: ”bilen i företaget” och ”bilen privat”. Vi antar att du betalar drivmedel privat och att milkostnaden för drivmedel motsvarar de skattefria 9,50 kr man får med förmånsbil.

   CASE 1 – bilen i företaget:
   Företagets kostnad blir 5489 + 1433 – 2750 = 4172 kr. Applicera skattekilen 4172 / 1,3142 * 0,67 = 2127 kr. Och total kostnad privat blir 2750 + 2127 = 4877 kr.

   CASE 2 – bilen privat:
   Företagets kostnad blir de 9 kr extra per tjänstemil, dvs 1080 kr. Applicera skattekilen 1080 / 1,3142 * 0,67 = 551 kr. Och total kostnad privat blir 5489 / 0,9 + (1433 * 1,25) – 1080 = 6810 kr.

   Men man kan som sagt räkna på olika sätt och det gäller att bestämma vad man jämför med. Jämför man caset ”bil” med ”ingen bil”? Eller som ovan ”bil i företaget” med ”bil privat”?

 • Hej Mikael green
  Nej han har inte kompenserat upp lönen.
  Det var för mig obekant att det skulle vara på nåt annat vis än förmånsbil.
  Så första löningen blev en överraskning. Dock verkar det svårt att avgöra om det är ett nettosvdrag. Verkar vara ett bruttoavdrag den där s.k. Bilhyran.

  • Hej Richard!

   Lite svårt att svara när vi inte vet exakt vad som gjorts på lönespecen. Om det är ett bruttoavdrag kan ju arbetsgivaren göra det för att kompensera för kostnaden att erbjuda en förmånsbil. Dvs du får ”endast lön” eller ”4200 kr mindre i lön och en förmånsbil”. Fast då borde du dessutom bli beskattad för förmånen.

   Men som sagt måste vi nog veta vad som gjorts innan man kan säga nåt intelligent om det. 🙂

 • Wow, vilket svar! Bugar och bockar!!

  Jag försöker få fram vad bilen kostar mig netto, utan att jämföra med privat ägo etc.

  Svar på 1. Ja, leasingkostnaden är månadskostnad inkl första förhöjd hyra inkl halva momsen.

  Svar på 2. Hmmm, här är en felräkning från min sida. Jag har tänkt så här. Kostnaden för företaget är 3 956. Om jag tar ut detta i lön istället så får jag först ta bort 31,42% och har då kvar: 2 713 sedan dra bort 33% i skatt så blir det: 1 818 i nettonlön. (Ser att jag skriver 1776 men hade använt lite grova %-satser). Förstår nu att detta blir fel då arb.avg ska beräknas på ett lägre tal som motsvarar 3 956 – arb.avgiften. Så beräkningen ska vara belopp/1,3142*0,67!

  3. Ahh, jag, bra då tar jag bort arbetsgivaravgiften!

  Har fått lite nya siffror i en offert, men för att se min nettokostnad för bilen så blir det då så här:

  FÖRETAGET
  Fasta månadskostnader
  Leasingkostnad -5 817

  Rörliga kostnader
  Månadskostnad ex moms -1 433

  Intäkt per månad
  Ökad behållning 120 mil/mån 1 080
  Inbetalning av förmånadsvärde 2 917
  Summa 3 997

  Total kostnad FÖRETAG -3 253
  Motsvarar i lön netto 1 659

  PRIVAT
  Fast kostnad per månad
  Förmånsvärde nettoavadrag lön -2 917

  Minskade rörliga kostnader per månad
  Månadskostnad ink moms 1 792

  Förlust per månad
  Minskad behållning 120 mil/mån -1 080

  Total kostnad PRIVAT -2 038

  Totalkostnad netto 3 864

  Än en gång, fantastisk blogg!!

  /Martin

  • Hej Martin!

   Jo, fast om du tar med saker som att företaget betalar lägre milersättning än om du kört privat bil i tjänsten och att du i din privata kalkyl slipper löpande kostnader som du annars hade haft om du ägt bilen privat – då jämför du väl ändå med ett case att du har bilen privat?

   Och anledningen till att jag tjatar lite om det är att det påverkar hur man räknar. Om du bara vill veta vad bilen faktiskt kostar skulle jag säga att du kan använda min formel i CASE 1 ovan. Det tycker i alla fall jag bör vara de faktiska kostnaderna för bilen, om vi förutsätter ingen effekt av värdeminskning samt att din privata kostnad för tjänstemilen precis täcks av 9,50 kr/mil i skattefri milersättning. Man kan säga att det är kostnaden för bilen jämfört med ”varken företagsbil eller privat bil”.

   Dvs med de nya siffrorna blir kostnaden för dig privat: (5817 + 1433 – 2917) / 1,3142 * 0,67 + 2917 = 5126 kr

   Jag tycker inte man behöver ta med tjänstemilen alls. Tanken är ju att 18,50 kr/mil ska täcka kostnaden för drivmedel, värdeminskning, försäkring, skatt, service mm. Och 9,50 kr/mil endast drivmedel. Så man kan ju för enkelhetens skull anta att det alltid går jämnt ut.

   Däremot kan du ju resonera att, om tjänsteresorna ska ske på ett eller annat vis, kan ju företagsbilen innebära en besparing jämfört med hur du hade behövt lösa dem utan bil (t ex taxi).

   Men den är lite bökig, den här beräkningen, så jag är inte säker på att jag har alla rätt eller att jag förstår exakt vilket svar du är ute efter.

   Btw, jag hängde inte med på hur du räknade ihop total kostnad privat.

 • Ok, jag är med, det är väldigt komplext och man måste välja hur man räknar. Jag ville nog mest be dig om att granska min kalkyl vilket du gjort helt strålande, hjälpte mig bla att ta bort arbetsgivaravgiften samt fixat min felräkning på vad jag får ut netto baserat på ett visst belopp, osv! Så jag känner att jag inte missat något väsentligt iaf.

  Angående kostnad privat så har jag räknat det genom att ta: – 2917 (förmånsvärdet) + 1 792 (Minskade rörliga kostnader (serivce, tvätt, skatt, mm) då företaget tar allt, uppskattat tutti 21 500 ink moms per år samt sedan – 120 mil * 9 SEK (skillnad mellan 9,5 och 18,5) . Då tyckte jag att jag fick med min privata kostnad.

  /Martin

 • Hej,

  Jag har en fråga gällande lönetillägg för egen bil i tjänsten. Jag får en summa pengar utöver min grundlön för att köra egen bil i tjänsten. Är det vanlig marginalskatt på denna summa dvs, beskattas den som lön av tjänst, eller finns det andra regler för ”car allowance”? Är summan pensionsgrundande samt till sist, har man som anställ fortfarande ”rätt” att få milersättning för tjänstemil trots att företaget redan betalar ett lönetillägg för bilen?

  Bästa hälsningar,
  Martin

  • Hej Martin!

   En car allowance som inte har med körda mil att göra beskattas som lön precis som helt vanlig lön. Så den är absolut pensionsgrundande. Jag känner inte till något sätt att få skattefri ersättning för privat bil, förutom då milersättning.

   Och så länge lönetillägget beskattas kan du absolut få ut skattefri milersättning utöver detta.

 • Michael Holmström

  Hej. Tack för en grym sida. Måste ställa en fråga a´min frus vägnar och hoppas du kan förklara så t.o.m jag förstår ;-).
  Hon har en förmånsbil – diesel som företaget drar 14:50 / mil för privat körning.
  Hon tankar på företagskort.
  Nu vill företaget erbjuda henne 6:50 / mil istället om hon tankar med sitt privata bankkort.
  Detta innebär om jag förstår saken rätt att hon tankar t.ex i mars och får då sina tjänstemil minus privata mil i mars som en ersättning på sin lön i april

  Kan du upplysa mig om jag tänker rätt här. Detta torde innebära då att det blir billigare
  för henne att åka privat då förbrukningen på denna dieselbil är beräknad till 3,8l / mil.
  Stämmer detta ? Rätten att dra av för resor i deklarationen kvarstår väl ?
  Tack på förhand.

  • Hej Michael!

   OK, så idag betalas allt drivmedel av företaget, och företaget gör ett nettolöneavdrag med 14,50 kr/mil för den privata körningen – stämmer det? Och erbjudandet är nu att hon istället betalar allt drivmedel privat och får skattefri milersättning med 6,50 kr/mil. Och frågan är vad som är mest förmånligt?

   Nu tror jag bränsleförbrukningen blev lite tokig – inte kan den väl vara 3,8 l/mil?

   Men om vi antar att den faktiska milkostnaden är runt 6,50 kr. I så fall bör ju den nya modellen vara betydligt bättre för henne. Hon går plus minus noll på tjänstemilen och privatmilen kostar henne 6,50 kr/mil istället för 14,50 kr/mil i den gamla modellen.

   Om vi istället skulle leka med tanken att den faktiska milkostnaden är 14,50 kr/mil. Då är ju den gamla modellen bättre – med den nya modellen skulle privatmilen kosta 14,50 kr precis som förut, men hon skulle gå 8 kr i förlust på varje tjänstemil.

   Så man får räkna på vad den faktiska milkostnaden är och även på hur många tjänstemil vs privatmil hon kör, för att jämföra de två alternativen. Rent spontant skulle jag tro att det första exemplet är närmare sanningen och att den nya modellen då blir bättre. Men det är bara en gissning.

   Avdrag i deklarationen för tjänstemil blir inte aktuellt i något av fallen. I den gamla modellen betalar ju företaget för tjänstemilen och i den nya modellen får hon ersättning för tjänstemilen som ”kvittas tyst” (dvs tas aldrig upp) i deklarationen och blir på så sätt skattefri. Däremot kan man ju dra för privatresor mellan hem och arbete enligt vanliga regler.

   Hoppas jag svarade på frågan.

 • Hej
  Jag har personalbil med förmånsbeskattning och nettolöneavdrag (förmånsvärdet är minskat lika mycket som nettolöneavdraget). Mitt körmönster var bättre än kalkylerat så jag har gått plus efter 3 år och ska få en summa pengar tillbaka.
  Vilken skatt ska dras på dessa pengar? Engångsskatt på 53 % eller vanlig inkomstskatt som dras på lönen.
  Jag menar att jag betalat för mycket med redan skattade pengar och ska ha tillbaka samma summa som nettoavdraget under 3 år utan ytterligare skatt samt utbetalning av resterenade summa med avdrag för vanlig inkomstskatt.

  Tacksam för råd.

  • Hej Anna!

   Om jag förstår rätt så är det alltså tidigare gjorda nettolöneavdrag du ska få tillbaka, stämmer det? Då ska det ju inte dras nån skatt alls, eftersom det är skattade pengar du får tillbaka.

   Däremot kommer ju din förmån aktuellt år att öka i motsvarande grad. Om ni drar skatt på ökningen av förmånen så skulle jag gissa på engångsskatt. Skattesatsen beror såklart på din inkomst och engångsskattetabellen.

 • Hej!

  Jag driver ett AB inom vilket jag vill skaffa en tjänstebil eftersom jag vill kunna ta drivmedels- samt parkeringskostnader på företaget. Jag tar dock inte ut någon lön öht och funderar på hur det går till för mig om jag vill använda mig av nettolöneavdraget och om det är applicerbart?

  Om förmånsvärdet på bilen jag ämnar köpa är 2000 per månad och jag betalar in 2000 privat till företaget, då förstår jag det som att ingen förmån har uppstått. Samtidigt är det ju i min situation billigare att skatta på förmånen då antar jag snarare än nyttja nettolöneavdraget?

  Innebär detta då att kostnaden för företaget enbart blir kostnaden för leasing samt sociala avgifter på förmånsvärdet?

  Tacksam för svar!

  • Hej Oskar!

   Det stämmer, att man kallar det ”nettolöneavdrag” är bara för att man oftast gör avdrag på lönen, men du kan lika gärna betala in 2000 kr av privata pengar till företaget – samma effekt.

   Jo, skatt på förmånen är såklart ett lägre belopp än hela förmånsbeloppet. Men tänk på att när du betalar in 2000 kr blir ju detta en intäkt i företaget, som ju i slutändan kommer dig till godo (eftersom det är ditt företag). I slutändan är det precis samma ekonomiska effekt för dig.

   Om du betalar in 2000 kr blir det ingen soc på förmån för företaget (eftersom det inte blir någon förmån). Så då blir företagets kostnader leasing, skatt, försäkring mm, samt att företaget får en intäkt för ”nettolöneavdraget”. Om du kör på förmånsbeskattning istället får företaget ingen intäkt och kostnaderna blir leasing, skatt, försäkring mm samt soc på förmånen.

 • Jörgen Aronsson

  Hej
  Fantastisk sida!
  Försöker förstå mig på detta.
  Om företaget ska erbjuda de anställda en ”personalbil” som ska vara kostnadsneutral för företaget. Hur räknar jag då ut brutto- respektive nettolöneavdrag? Är Bruttolöneavdraget detsamma som företagets leasingkostnader medan nettolöneavdraget är detsamma som förmånsvärdet?

  • Hej Jörgen!

   Vi använder ju bruttolöneavdraget och nettolöneavdraget till olika saker – det första för att kompensera företaget för bilkostnaden och det andra för att omvandla förmån till kontant lön. Man kan göra endast det ena, endast det andra eller båda om man vill.

   Första steget är att räkna ut företagets kostnad för bilen. Och det kan bli rätt komplicerat om man vill räkna på värdeminskning mm. Men om vi håller det enkelt och antar att bilen leasas och lämnas tillbaka efter leasingperioden utan ”pengar emellan”. Så företagets kostnad för bilen blir helt enkelt de vanliga bilkostnaderna, dvs leasing, försäkring, skatt mm. Plus sociala avgifter på förmånen, vi kan anta att det är 31,42% som gäller.

   Ska man sedan kompensera företaget för bilkostnaden så brukar man använda bruttolöneavdrag. Så hur räknar vi då för att göra det kostnadsneutralt för företaget?

   Vi tar helt enkelt företagets totala kostnad och delar med 1,3142 för att få bruttolöneavdraget. Om vi som exempel säger att företagets kostnader per månad för leasing mm är 8000 kr och förmånsvärdet 5000 kr. Totala kostnader för företaget blir 8000 + 0,3142 * 5000 = 9571 kr. Om företaget gör ett bruttolöneavdrag på 9571 / 1,3142 = 7283 kr blir det kostnadsneutralt för företaget.

   Nettolöneavdrag använder vi av andra orsaker. Som vi säger i inlägget ovan är det ett alternativt sätt att hantera själva förmånen. Så om vi i exemplet ovan höjer den anställdes bruttolön med motsvarande förmånsvärdet 5000 kr (efter sänkningen på 7283 kr) och istället gör ett nettolöneavdrag på 5000 kr, blir det faktiskt samma sak för alla i slutändan. Höjningen på 5000 kr matchas av intäkten från nettolöneavdraget på 5000 kr. Och de extra 1571 kr i soc på bruttolöneökningen matchas av att det inte längre blir nån soc på förmånen.

   Och hela anledningen till att göra nettolöneavdrag är alltså att omvandla förmån till kontant lön i bolaget och för den anställde. Skattemässigt och kostnadsmässigt är det samma sak.

 • Tack för det utförliga svaret.
  Förstår jag det rätt att det inte blir kostnadsneutralt för företaget om jag betalar skatt på förmånsvärdet istället för att göra ett nettolöneavdrag motsvarande hela förmånsvärdet?
  Mvh Jörgen

 • Hej Jörgen!

  Huruvida du väljer att den anställde skattar för förmånen eller att man istället ökar bruttolönen och kör nettolöneavdrag, påverkar inte företagets kostnad alls. Så mellan alternativen förmånsbeskattning och nettolöneavdrag med ökad bruttolön är det kostnadsneutralt, kan man säga. Men det du är ute efter är att företaget ska kunna erbjuda personalbil utan extra kostnad för företaget, eller hur? Dvs är det vad du menar med kostnadsneutralt?

 • Precis, det ska varken bli dyrare eller billigare för företaget.
  Kalkylen för de anställda ska vara så förmånlig som möjligt.
  Mvh Jörgen

 • Hej Mikael
  Jag har en fråga ang personalbil
  Hur räknar man ut hur mycket pengar man får kvar efter alla avdrag i lön
  Om man som anställd skaffar sig en personalbil som ska vara kostnadsneutral för företaget.
  Räknar jag rätt så här:
  Vi leker med tanken att man har en lön på 35 000 kr brutto
  bilen har efter personalbilskalkylen följande siffror:
  Förmånsvärde: 4608 kr
  Bruttolöneavdrag: 6433 kr
  Nettolöneavdrag: 5521 kr

  Lön 35000 -6433+4608= 33175 vilket ger 8492 kr i skatt enligt skattetabellen

  Lön 35000-6433-8492= 20075 kr kvar på lönen efter alla avdrag
  Stämmer denna uträkning
  Med vänlig hälsning Daniel

  • Hej Daniel!

   Ser ut att stämma, tycker jag.

   Jag vet inte vad siffran 5521 kr för nettolöneavdrag innebär. Men i din beräkning kör du ju med förmånsbeskattning och inte nettolöneavdrag, eller hur? Så då behövs ju inte nettolöneavdraget alls.

 • Hej!
  Lysande sida – tack!

  En fråga;
  Jag har eget fåmansbolags-AB (ensam aktiv i företaget) där jag tänkte skaffa en förmånsbil, förmånsvärde 4000. Jag tar inte ut lön i företaget i nuläget, kanske är aktuellt på sikt. Jag har som privatperson ett stort lån till företaget och funderar därför på om den smidigaste lösningen är enligt följande:

  Förmån: 4000/mån
  Jag ersätter AB med Minskning av lånebeloppet med 4000/mån.

  I så fall slipper väl AB betala soc och jag slipper privat betala 30% skatt på förmånen (men däremot blir minskningen av lånet en intäkt för AB som gör att AB måste betala skatt på den intäkten)?

  Borde isf inte det i strikt detta sammanhang (bortsett att man inte räknar med skatteeffekten av att jag privat inte får ränteintäkt på lånet osv) detta vara mer lönsamt än nettolöneavdrag (som ju förutsätter soc för AB och skatt för privatpersonen)? Eller tänker jag fel nu?

  Stort tack på förhand!
  mvh Carl Johan

  • Hej Carl Johan!

   Kul att du gillar bloggen!

   Du tänker helt rätt, utom kanske lite i sista svängen. Men det är nog ordet ”nettolöneavdrag” som är lite olyckligt.

   Egentligen handlar det om att du ersätter företaget med 4000 kr i privata, skattade pengar. Om de dras från din nettolön eller från din fordran på företag spelar ingen roll, det får samma effekt. Att man kallar det ”nettolöneavdrag” är nog för att det oftast är så det görs.

   Men det gäller att jämföra äpplen med äpplen. Och har du ingen lön till att börja med så kan vi ju inte ens göra nettolöneavdrag. Så som det ser ut just nu har du bara ett val, att dra från din fordran.

   Låt oss istället säga att du redan har lön på säg 10 tkr brutto och 7 tkr netto i månaden. Nu vill du skaffa en bil och funderar på om du ska dra 4 tkr från din nettolön eller dra 4 tkr från din fordran på bolaget. Och här spelar det alltså ingen som helst roll vilket du väljer. Ja, de 4 tkr blir en intäkt i företaget vilket du än väljer, men det täcks nog upp av faktiska kostnaden för bilen och det blir förmodligen ingen positiv resultatpåverkan i slutändan, snarare något negativ då kostnaden ofta är större än förmånsvärdet.

 • Hej Mikael,

  Svar på många av mina funderingar…grymt 🙂

  Är delägare i ett mindre AB där några av oss funderar på förmånsbil. Skissar på ett upplägg där ftg:et och förmånstagaren delar på kostnaden för leasingen. Vi använder ett nettoavdrag för att hantera själva förmånen.
  Sen kommer vi fram till ett bruttoavdrag som hanterar kostnaden för bilen och drar den från den ursprungliga bruttolönen, dvs innan påförande av förmånsvärdet?

  Missar jag något här, är förmånsvärdet ”påverkat” av att jag är med och betalar på förmånen genom bruttolöneavdraget?

  • Hej CJ!

   Det borde väl vara OK såvitt jag kan se. Sen kan det ju bli lite bök att räkna på det hela, dvs exakt vilket bruttolöneavdrag som ska göras. Men omöjligt är det inte.

   Så nej, förmånsvärdet påverkas inte av att ni gör bruttolöneavdrag. Vill man få ned storleken på förmånen man skattar för är det nettolöneavdrag som gäller.

 • Hej Mikael,

  Jag jobbar som säljare och kör 4000 mil/år i tjänsten. Företagets bilpolicy säger att vi får välja en bil upp till 7 basbelopp och lägga till mer om vi vill. Detta tillägg betalas via nettolöneavdrag till 100% under tre år. I övrigt säger policyn att vi skall ha bilen i 5 år eller 25,000 mil. Jag anser att av det vi lägger till finns det ett visst värde kvar av vid inbyte. För att komma till kostnadsneutralitet har jag föreslagit att vi betalar 70% av kostnaden som överstiger 7 basbelopp. Jag och min chef är på samma linje, däremot säger ekonomiansvarig att man inte kan göra så och menar att revisorn inte kan bokföra detta korrekt.

  Tack på förhand

  Roger

  • Hej Roger!

   Oj, det var en aningen avancerad modell. Då ska vi se, är det tillägget på förmånsvärdet som du skulle betala med nettolöneavdrag? Dvs skillnaden i förmånsvärdet mellan den bil du väljer och en bil på 7 prisbasbelopp?

   Huruvida er modell är rättvis eller inte ska jag inte ge mig in på. 🙂 Men visst kan ni göra ett nettolöneavdrag som motsvarar 70% av ökningen i förmånsvärde. Ni kan ju komma överens om vilket nettolöneavdrag ni vill. Men resten av förmånsvärdet, som inte täcks av nettolöneavdraget, måste du ju skatta på och bolaget betala soc på.

   Så grundprinciperna är alltid:
   * Nettolöneavdraget bokförs som intäkt i företaget.
   * Du skattar på förmånsvärdet minskat med nettolöneavdraget.
   * Bolaget betalar sociala avgifter på förmånsvärdet minskat med nettolöneavdraget.

   Så länge man håller sig till de principerna har man gjort rätt bokföringsmässigt och skattemässigt. Sen hur man får den här perfekta rättvisan mellan arbetsgivare och arbetstagare, samt hur man skatteoptimerar för arbetstagaren – det är ju två helt andra frågor.

   Jag hoppas jag förstod frågan rätt och lyckades svara på den. 🙂

 • Hej Mikael

  Tack för en snabb respons.

  Du har förstått frågan rätt och bekräftat för mig att jag tänker rätt.
  Däremot tycker inte jag det är så avancerat. Som vi har det i dag bygger vårt nettolöneavdrag på bilens ”överpris”. Kostar den 100,000;- över 7 basbelopp(313,600;-) blir avdraget 2,778;-/mån i 3 år. Samtidigt som förmånsvärdet sänks med det samma och med det dom sociala kostnaderna.
  Förutom att jag tänker på min egen ekonomi så är avsikten att det skall vara enklare att rekrytera framöver då vi är i ett expansivt skede.

  Kommentera gärna detta.

  • Hej Roger!

   Nja, modellen i sig är väl rätt enkel. Det är att räkna ut om den faktiskt ger kostnadsneutralitet eller inte som är lite knepigare. 🙂 Men perfekt kostnadsneutralitet är ju svårt att uppnå, och den här modellen låter väl vettig.

   Ditt resonemang att det finns ett värde kvar av ”överpriset” även efter fem år köper jag. Sen hur stor del av överpriset man ska ersätta är ju svårt att säga. 70% låter väl inte helt fel.

 • Anders Lidström

  Hej Mikael!

  Tacksam för hjälp med att beräkna privat månadskostnad för en förmånsbil med en leasing hyra på 5830:-/mån inkl. moms och ett bruttoförmånsvärde på 5166:-/mån, samt hur man bäst lägger upp betalningen (bruttolöneavdrag vs nettolöneavdrag etc) med t ex 50000:- i månadslön, så att det blir kostnadsneutralt för företaget.

  Tack på förhand!

  • Hej Anders!

   Då ska vi se. Den knepiga biten är ju att beräkna företagets faktiska kostnad för bilen. Det blir till att göra en uppskattning och eventuellt räkna av i efterhand om du vill ha det exakt.

   Om vi antar att bilen lämnas tillbaka efter leasingperioden utan ”pengar emellan”, så kan vi sätta kostnaden för själva bilen till 5247 kr/mån, dvs efter avdrag för halva momsen. Sedan får du lägga till kostnader för skatt, försäkring, service och allt annat som kommer med bilen. Då har du en siffra för totalkostnaden för bilen.

   Om du sedan gör ett nettolöneavdrag på totalkostnaden, och detta belopp överstiger förmånsvärdet (vilket det ju lär göra), så har du både uppnått kostnadsneutralitet för företaget och det blir ingen förmån att beskatta. Du kan även lösa det med bruttolöneavdrag, men den beräkningen blir lite mer komplicerad, framför allt pga de sociala avgifterna.

 • Anders Lidström

  Hej Mikael!

  Stort tack för snabbt och bra svar! Går det bra med några följdfrågor?

  Det ingår försäkring och ett serviceavtal i leasingavgiften, men jag bör nog kolla villkoren och vad som ingår lite bättre. Sedan tillkommer alltså vägtrafikskatt som företaget ska betala Den privata kostnaden blir alltså 5247:- + skatt & övrigt, vid nettolöneavdrag och kostnadsneutralitet för företaget? Har jag uppfattat rätt?

  Undrar också om hela leasing-avgiften är avdragsgill för företaget?

  • Ja, så borde det ju bli.

   Japp, leasingavgiften är avdragsgill i företaget. En kostnad som förmånsbeskattas av en anställd är så gott som alltid avdragsgill i företaget. Om den betalas med nettolöneavdrag istället för att förmånsbeskattas spelar ingen roll.

   Momsen är däremot en annan sak. Normalt sett kan man inte lyfta ingående moms på kostnader som förmånsbeskattas. För bilar finns det en specialregel som säger att om bilen körs i tjänsten minst 100 mil om året får man lyfta halva momsen på leasingavgiften.

   Om bilen däremot inte körs i tjänsten minst 100 mil om året blir alltså hela 5830 kr en kostnad och ni får justera nettolöneavdraget.

 • Hej Mikael

  Bra artikel!

  Jag funderar på om det här med netto löneavdrag, som du beskriver i artikeln är lönt ifall man ligger kring brytpunkten eftersom en höjning av bruttolönen därmed skulle innebära marginalskatt?

  I mitt fall som driver eget AB och maxar löneuttaget till brytpunkten så kanske ett alternativ är att snarare sänka bruttolönen med förmånsvärdet så att man hamnar på brytpunkten. Då får man max i SGI osv. samt betalar vettig skatt, dock så får man ut mindre såklart i kontant lön.

  • Hej Thomas!

   Absolut. Exemplet med höjd bruttolön och nettolöneavdrag är för att åstadkomma samma effekt som om man lägger förmånen på befintlig lön. Om du däremot vill skaffa bil men inte vill höja din totala inkomst ska du göra som du föreslår, dvs sänka bruttolönen med förmånsvärdet och skatta på förmånen. Eller ännu bättre behålla bruttolönen som den är och göra nettolöneavdrag – samma effekt i slutändan, men du får högre kontant lön istället för lön+förmån.

   • Hej Mikael
    Ännu en gång tack för en grym blogg!
    Skulle vilja kolla med dig vad är bäst ur skattesynpunkt om man redan idag har lön precis på brytpunkten för statligt skatt.
    Säg att man bestämmer sig för att göra nettolöneavdrag.
    Om man höjer sin lön så att man kommer över brytgränsen och få betala mer i skatt men samtidigt höjer man ju löneunderlaget för utdelningen enl 3:12.
    Det jag försöker säga är blir det inte sämre skattemässigt om man får betala statligt skatt även om utelningsutrymet blir större?

   • Hej Max,

    Det vi jämför är ju förmånsbeskattning vs nettolöneavdrag med ökad bruttolön. Om du börjar med en lön på brytpunkten och skaffar en bil, kommer ju din lön att höjas över brytpunkten oavsett vilken metod du använder. Eftersom även förmånen också är inkomst.

    Om du vill undvika statlig skatt är ju det bästa att köra nettolöneavdrag utan ökad bruttolön. Men då får du ju mindre pengar kvar i nettolön.

 • Hej Mikael och tack för svaret!

  Uppskattar dina artiklar här på bloggen!

  Ja, det är bättre som du förelår också eftersom, som jag förstår det, så kan man inte räkna in förmåner i SGI, pension etc.

 • Jag har nyligen fått hämta ut en så kallad Personalbil hos min arbetsgivare, vilket ju innebär att jag dels belastas ett bruttolöneavdrag samt ett förmånsvärde. Denna kombinationen borde väl innebära att jag då får milersättning för tjänstemil på samma nivå som om det vore en privatbil? Det är ju inte en förmånsbil som företaget bekostar egentligen.

  • Hej Mikael!

   Nej, tyvärr så är det fortfarande en förmånsbil, även om du så att säga har ersatt din arbetsgivare med ett bruttolöneavdrag.

   Bruttolöneavdraget är bara för att arbetsgivaren vill ha lite kompensation för att ge dig en personalbil, det har inget med förmånsbeskattningen att göra.

   När man tittar på om du skattemässigt har en förmånsbil eller inte, tittar man på bilen ”isolerat”. Och där är det ju företaget som bekostar den och du betalar förmånsskatt för den. Så det blir tyvärr milersättning som förmånsbil.

   Om man istället kör nettolöneavdrag skulle man kunna tycka att det inte är någon förmånsbil, eftersom förmånen blir noll kr. Men även här är det ändå fråga om en förmånsbil (fast med förmån noll kr) och lägre milersättning, hur ologiskt det än låter.

 • Hej Mikael,

  Jag tittar på en leasingbil. Kostnaderna för bilen är totalt 6 191 kr och förmånsvärdet är 4863 kr. Hur ska jag tänka gällande brutto och netto-löneavdrag för att göra det helt kostnadsneutralt för bolaget?

  Tack på förhand!

  • Hej Linn!

   Man kan köra endast bruttolöneavdrag eller en kombination av netto- och bruttolöneavdrag.

   Om vi tar kombon först. Ett nettolöneavdrag på 4863 kr för att slippa förmånen innebär en intäkt för bolaget på samma belopp. Kvar att ersätta bolaget för är 6191 – 4863 = 1328 kr. Det kan vi lösa med ett bruttolöneavdrag på 1328 / 1,3142 = 1010 kr.

   Och om vi bara använder bruttolöneavdrag, får vi kompensera dels för 6191 kr och dels för soc på förmånen med 4863 * 0,3142 = 1528 kr. Ett bruttolöneavdrag på (6191 + 1528) / 1,3142 = 5873 kr gör det kostnadsnetralt för bolaget.

   Dessa båda borde ge samma resultat i fickan för dig, men vi kan ju kontrollräkna. Vi leker med en skattesats på 30%:
   Alt 1 ger 4863 + (1010 * 0,7) = 5570 kr mindre i fickan.
   Alt 2 ger (5873 * 0,7) + (4863 * 0,3) = 5570 kr mindre i fickan (den andra parentesen är skatt på förmånen)

 • Hej,

  Superbra sida.

  Har en fråga gällande mitt AB och bilförmån.

  1. Har haft min bil från jan 2017 och har betalat förmån på 6666kr varje månad på min deklaration. Det innebär ca 2094 kr i Soc avgifter.

  Har inte lyft lön under året då jag oftast gör detta som en klump mot slutet av december.

  Nu vill jag löneväxla istället. Kan jag ändra mina deklarationer och flytta 6666 kr till lön istället? Hur ser skatteverket på detta?

  2. Om jag nu ändrar detta, behöver jag betala in källskatt även då jag brukar lyfta den mot slutet av året?

  3. Hur ser beräkningen ut när bolaget har en skuld till mig som privat? Hur ser konteringen ut?

  Tacksam för svar och fantastisk blogg.

  Mvh
  Neo

  • Hej Neo!

   Kul att du gillar sidan. Ska försöka besvara dina frågor nedan.

   1. Du vill alltså ändra från januari 2017 så att du tar ut 6666 kr som lön istället för förmån? Fast bolaget måste ju dra skatt på lönen, så beloppet efter skatt räcker ju tyvärr inte till att göra ett nettolöneavdrag på 6666 kr så du slipper förmånen.

   I så fall skulle du behöva ändra 6666 kr i förmån till en lön på X kr, som efter skatteavdrag blir 6666 kr. Om skatteavdraget skulle vara 30% blir det t ex 9523 kr före skatt. Då innebär nettolöneavdraget att det blir noll att utbetala och ingen förmån uppstår. Däremot höjs ju sociala avgifter till 2992 kr och avdragen skatt blir 2857 kr.

   2. Tror jag besvarade denna ovan. Ja, bolaget är skyldigt att dra källskatt på utbetald lön vid varje löneutbetalning.

   Däremot vet jag faktiskt inte vad som händer om bolaget ändå struntar i att dra skatt. Du lär få en fråga från Skatteverket i alla fall.

   3. Så fort en skuld uppstår från bolaget till dig brukar man boka den i kredit på konto 2893 (eller 2393 om man vill lägga den som långfristig). Och när skulden återbetalas debiterar man samma konto. Och kontot får ju aldrig bli positivt, dvs att bolaget har en fordran på dig.

   Om bolaget skulle ha en skuld till dig sen tidigare kan du ju också kvitta nettolöneavdrag mot den skulden istället för att ta ut lön för att täcka nettolöneavdraget.

   Om du har ett enmansbolag kan man däremot fråga sig om det är värt att ändra bakåt. Med förslaget på de nya fåmansbolagsreglerna blir det inte längre vettigt för ett enmansbolag att använda löneunderlaget, dvs det argumentet kommer förmodligen att försvinna för enmansbolag fr o m i år. Däremot finns ju fortfarande argumentet om bättre SGI.

   Hoppas jag besvarade dina frågor.

 • Hej Mikael och tack för en informativ sida!
  Får inte helt klart för mig hur det fungerar med milersättning när jag har en förmånsbil i eget bolag (utan lön) och samtidigt använder bilen i ett bolag jag har en anställning i. Dvs milersättningen i det egna bolaget är 9,50 men har jag sån tur att jag kan få 18,50 i bolaget där jag har min anställning?

  Med vänlig hälsning,
  //Håkan

  • Hej Håkan!

   Kul att du gillar sidan!

   Oj, den frågan har jag aldrig stött på tidigare. Jag är faktiskt inte helt säker, men jag skulle gissa att du bara kan ta emot 9,50 kr/mil skattefritt.

   Anledningen att jag tänker så är att det ju är din situation som påverkar hur mycket du kan ta emot skattefritt. Det bör ju inte spela nån roll vilket företag som bekostar din förmånsbil.

   Man kan också se det som att milersättningen egentligen är skattepliktig, men att du samtidigt får göra ett privat avdrag i din inkomstdeklaration när du bekostar drivmedel själv. Ersättningen och avdraget tar då ut varandra och genom sk ”tyst kvittning” behöver man inte ta upp dem alls i deklarationen. Och eftersom avdraget du får göra i din deklaration är 9,50 kr för förmånsbilar, borde det ju innebära att det max är 9,50 kr du kan få skattefritt, även om det är från ett annat företag än den som bekostar förmånsbilen.

   Det är i alla fall så jag skulle se det.

 • Hej Mikael,
  Tack för jättebra förklaring.
  Jag har raka frågor
  Jag äger mitt AB
  betalar lön 70000/mån till mig själv
  Betalar lön till frun 37600/månad
  Tittar på en bil som kostar 700 000 och förmånvärde på 10800/månad
  Om jag vill få bilförmån, blir det bättre på mig eller frun? Antar att det är bättre på frun
  Hur mycket betalar frun varje månad som förmån skatt på bilen?
  Om jag har förstått rätt så skatts hon för 48400 per månad och hon får (37600 – skatt på 48400).
  Om hon vill betala med bruttolön skall vi höja hennes lön från 37600 till 48400? eller ett annat värde?
  Hälsningar
  Abba

  • Hej Abba!

   Rent skattemässigt är det förmånligare att din fru får ökad inkomst än att du får det. Om vi säger att er kommunalskatt är 30% så ligger din marginalskatt nu på 55% och hennes på 50%. Men marginalskatt menar jag alltså hur mycket ni skattar på nästa krona i inkomst.

   Allra bäst är såklart om ni inte behöver all lön ni tar ut och istället kan göra ett nettolöneavdrag på er befintliga lön. Då spelar det ingen roll vem som får nettolöneavdraget. Ni kanske idag lägger en del av era pengar på en privat bil och istället kan använda dem för nettolöneavdrag för en företagsägd förmånsbil?

   Om ni istället lägger förmån uppepå din frus befintliga lön, blir det som du säger. Hennes beskattningsbara inkomst blir 37600 + 10800 = 48400 kr och hon får ut 37600 – skatt på 48400 kr i fickan. Skatten lär hamnar på runt nuvarande skatt på 37600 kr plus ca 50% av 10800 kr (lite beroende på er kommunalskatt).

   Vill ni istället använda nettolöneavdrag, t ex för att få upp löneunderlaget till era K10:or, kan ni höja hennes bruttolön till 48400 kr och göra ett nettolöneavdrag på 10800 kr, så får det samma effekt som i förra exemplet med förmånsbeskattningen.

   En liten disclaimer om det där med lön till din fru eller dig: Era löner måste ju såklart motsvara era arbetsinsatser. Man får ju inte fördela löner mellan familjemedlemmar av endast skattemässiga skäl, men det har du säkert redan koll på. Ville bara nämna det för säkerhets skull.

 • Glömde nämna att vi drivar icke skattepliktig verksamhet.
  Bättre med leasing eller inköp?

  • Du menar icke momspliktig verksamhet? Dvs att ni inte får lyfta moms? Då faller ju faktiskt en av fördelarna med leasing – att få lyfta halva momsen. Och leasing blir istället mer eller mindre en ren finansieringsform, en form av avbetalning. Vad som är bättre eller sämre är svårt att säga. Det beror ju på vilken leasingdeal ni får kontra att köpa kontant. Ibland lägger ju bilhandlaren även in andra saker i leasingen, som service, garanterat återköpsvärde och sånt. Så man får titta på varje enskilt case och försöka bedöma vad som är bäst.

 • Hej, vi har en anställd som har förmånsbil men som endast använt denna i 15 dagar av en månad, därför tänkte vi det inte var fair att den anställde betalar 100% förmånsvärde (3775kr) utan att vi istället gör ett löneavdrag på hälften, om den anställde idag tjänar 28000kr, hur mycket ska det löneavdraget ligga på för att det ska vara hälften av kostnaden för förmånen?

  • Hej Sandra!

   Det kniviga är att även om den anställde endast har tillgång till bilen privat en enda dag den månaden så blir det full förmån för den månaden (såvida inte bilen används privat max 10 ggr och max 100 mil på hela året, såklart). Detta är alltså en sak mellan den anställde och Skatteverket, och inget företaget kan påverka.

   Så är tanken att företaget ska kompensera den anställde för halva månadskostnaden? Dvs att företaget tar den kostnaden istället för den anställde? I så fall blir det ju snarare ett lönetillägg än ett löneavdrag, eller hur?

   Men det känns som att jag inte riktigt förstår din fråga.

 • Hej Mikael,

  Vilken bra artikel – och så många du verkar hjälpa i denna snåriga fråga!

  Bara därför har jag en till. Har en hustru som har erbjudits bilförmån och vi räknar lite på olika alternativ och vad den faktiska kostnaden är. Vi får dock inte till det, då arbetsgivaren verkar ha ett eget upplägg som inte låter sig kommuniceras så att vi förstår.

  Såhär ser det ut med fiktiva siffror för att hålla det rent:

  Bruttolön 40’000:-
  Erbjuden bils förmånsvärde enligt skatteverket 5’125:-

  Dock menar arbetsgivaren att de ”skriver ner” förmånsvärdet till 3’633:- på lönespecen, samtidigt som man lägger till ett nettolöneavdrag om 2’250:-. Detta ska på något sätt ”jämna ut sig”.

  På vilket sätt ”jämnar det ut sig”? Varför gör man såhär? Är det till fördel för min fru, för arbetsgivaren eller för båda?

  • Hej Magnus!

   Nja, jag vet nog inte på rak arm hur företaget räknar. Som vanligt måste man ju först bestämma vad man jämför med. Dvs om det ”jämnar ut sig” – jämfört med vadå?

   Om jämförelsefallet är en förmånsbil utöver befintlig bruttolön så kan jag inte se hur det jämnar ut sig. Ett nettolöneavdrag ger bara samma effekt som förmånsbeskattning om det kombineras med ett bruttolönetillägg med samma belopp. Så jämfört med endast förmånsbeskattning är ju nettolöneavdrag bättre för företaget och sämre för er.

   Dessutom ska ju förmånen minskas med nettolöneavdraget. Dvs om förmånsvärdet är 5125 kr och ni betalar in en nettolöneavdrag med 2250 kr ska ni bara skatta på en förmån på 2875 kr.

   Så nej, jag förstår inte riktigt hur de räknar. Men som sagt, vad är jämförelsefallet? Är ”basfallet” att hon behåller befintlig bruttolön och dessutom får en förmånsbil? Eller är tanken att företaget ska kompenseras för sina kostnader för bilen, med t ex nettolöneavdrag eller bruttolöneavdrag?

 • Hej,

  Jag har ett AB idag där jag har en leasingbil, det är ca 1 år kvar på leasing tiden. Från 2018-01-01 så tar jag anställning på ett annat bolag varpå mitt ligger lite vilande. Kommer ske viss aktivitet men inte så mycket.

  Så till frågan, jag vill ha kvar leasingbilen men vill hitta mest optimala upplägget. Förmånsvärdet är ca 5500:-, ska jag 1. Ta ut lön på 5500:- och köra nettolöneavdrag?
  2. Ta ut 0 i lön men förmånsbeskattas på 5500?
  3. Ta ut 0 i lön och betala in 5500 till bolaget för förmånen?
  Vilket av ovan ger mest pengar i bolaget till schablonmässig utdelning?
  Jag har 50000 i lön på nya anställningen och räknar med att ta utdelning 1 eller två år framöver från mitt egna bolag. Vill få ut så mycket som möjligt privat i slutändan såklart.

  • Hej Johan!

   Jag tror inte det finns några perfekta lösningar, utan det handlar til syvende og sidst om hur mycket pengar du behöver ta ut i lön för att klara dina kostnader. Med din månadslön på nya jobbet har du ju rätt hög marginalskatt, så vi vill ju inte ta ut lön i onödan, eller hur?

   Så den skattemässigt bästa lösningen är ju om du med din nettolön från nya jobbet kan betala in 5500 kr/månad till ditt företag. Det blir ingen förmånsbeskattning och företagets resultat maxas vilket ökar utdelningsbara medel. Men frågan är då om din privatekonomi klarar av det.

   Och sen har vi en skala där du tar ut mer och mer lön från ditt företaget för att kunna klara nettolöneavdraget (eller förmånsskatten). Och som mest skulle du kunna ta ut en bruttolön på ca 11 000 kr, vilket efter skatt blir 5 500 kr, dvs precis tillräckligt för nettolöneavdraget. Detta är alltså den ”dyraste” lösningen skattemässigt och för företagets utdelningsbara medel. Men du får behålla hela din nettolön från jobbet för att göra vad du vill med. Samma effekt om du tar ut brutto 5 500 kr och använder nettolönen 2 750 kr till att betala skatten på förmånen.

   Jag tycker personligen det är lite enklare att tänka med nettolöneavdrag, så du kan satsa på att betala in 5 500 kr per månad till ditt företag. Och kolla om du klarar det med bara din lön från jobbet, eller måste ta ut lite extra lön från ditt företag och i så fall hur mycket.

 • Hej
  Har istället för bruttolöneavdrag på 4000 kr och bilförmån på 3541kr fått erbjudande om nettolöneavdrag på 3541 kr + bruttolöneavdrag på 459 kr. Blir det samma kostnad för mig eller saknas något? ITP1 pension.

  • Hej Mpet!

   Normalt sett ska det inte göra nån skillnad. Men det kan ju vara så att ITP1 gör en liten skillnad här. Och nu är jag inte så bra på kollektivavtalsgrejor – vi hanterar ju mest småföretag på Account Factory. Men ITP1 är en avsättning på…4,5% av kontant bruttolön, kan det stämma?

   Om det stämmer att ITP1 betalas endast på kontant lön och inte på förmån, borde du ju tjäna lite på högre bruttolön och nettolöneavdrag jämfört med lägre bruttolön, eller hur? Med den andra lösningen skulle du helt enkelt få 3541 * 0,045 = 159 kr mer i pensionsavsättning än i första lösningen.

   Men disclaimer för att jag inte är så haj på ITP1 och sånt.

 • Hej! Tack för en grym sida! Här hittar man (nästan) allt man behöver.
  Vet inte om detta frågats förut, men jag frågar ändå.
  Har idag en bil som företaget drar 6217:- brutto på min lön & förmånsvärdet 5625:- läggs på lönen.
  Är på god väg att byta bil där nya bilen kostar 7686:- från min bruttolön men har 3733:- i förmånsvärde.
  Jämför man nettokostnad är den uppgiven till 6021:- för gamla bilen & 6381:- för den nya. Alltså inte så stor skillnad.
  Men hur påverkar detta min totala ekonomi?
  Jag får uppgivet mindre i lön/år, men får jag ”tillbaka” detta av staten då jag betalar lägre förmånsvärde?
  Tjänar 40.000:- idag & hamnar vell i ett bättre skattemässigt läge då min lön sänks ner?
  Tack för dina svar! Mvh

  • Hej Johan!

   Kul att du gillar vår blogg!

   Då ska vi se om jag förstår din fråga rätt. Jag gissar att bruttolöneavdraget är dimensionerat för att täcka företagets kostnad för bilen, kan det stämma? Och eftersom bruttolöneavdraget går upp för nya bilen medan förmånsvärdet går ned ganska rejält, gissar jag att det är en elbil eller elhybrid du har på gång?

   Vad exakt ”nettokostnad” betyder är jag lite osäker på, eftersom begreppet används på lite olika sätt.

   Förstår dig som att din kontanta lön idag efter bruttolöneavdrag på 6217 kr är 40000 kr och att du utöver det även betalar skatt på förmånsvärde 5625 kr. Din marginalskatt på de nivåerna bör lika på drygt 50%, lite beroende på var du bor.

   Skillnaden i bruttolöneavdrag på den nya bilen kommer att ”kosta” dig ca 735 kr (50% av (7686-6217) kr). Samtidigt minskar din skatt på förmånsvärdet med ca 946 kr (50% av (5625-3733) kr). Så netto bör du tjäna 211 kr i månaden på det hela.

   Men det är ju förutsatt att jag förstod förutsättningarna rätt, såklart.

 • Hej.
  Precis, det är för att det ska vara kostnadsneutralt för företaget. Och du har helt rätt, det är en hybrid som ska införskaffas.
  ”nettokostnad” som är angivet är bara (som jag förstår det) ett jämförelse värde, för att underlätta i djungeln av brutto-netto-förmåns värden!
  Min kontanta lön är 40.000 innan skatt & avdraget.
  Så det kommer att dras av ett brutto belopp enligt ovan.
  Skattar idag enligt tabell 32.
  Tack för dina svar som underlättar rejält för oss som inte riktigt förstår! 🙂
  /Johan

  • OK, nu blev jag lite osäker på min överslagsräkning eftersom du rör dig ned under brytpunkten med bruttolöneavdraget. Så jag stoppade in alltihop i skatteprogrammet med 32% skatt och kollade vad som kom ut.

   Med kontant lön 40000 – 6217 = 33783 kr och förmån 5625 kr blir total skatt på året 124542 kr och du får ut 280854 kr efter skatt, eller 23404 kr per månad.

   Med kontant lön 40000 – 7686 = 32314 kr och förmån 3733 kr blir total skatt på året 107506 kr och du får ut 280262 kr efter skatt, eller 23355 kr per månad. Skillnaden är alltså bara runt 50 kr per månad räknat i pengar i fickan för dig.

   Såg även att min överslagsräkning i min förra kommentar (där jag gissade lite fel om din bruttolön) var lite off när jag jämförde med skatteprogrammet. Skillnaden blev snarare strax under 300 kr. Men strunt samma, där var ju indatan felaktig.

 • Grymt! Nu förstår jag helt hur det fungerar!
  Har funderat på detta i 8år sedan första bilen! 🙂
  Jag tackar ödmjukast & hoppas du fortsätter med denna blog!
  Tack!

 • Vet ni något om det är förmånlig att ha miljöbilar som leasing bil?

  • Hej Lena!

   Med risk att märka ord. 🙂 för själva leasingen spelar det nog ingen roll, förutom miljöbilspremien som sänker priset – se nedan. Men som förmånsbil är det en rätt stor skillnad.

   Miljöbilar (definitionen på miljöbil varierar) får en miljöbilspremie som minskar inköpspriset (vilket också påverkar leasing). Man får även en rabatt på förmånsvärdet. Plus att förmånsvärdet baseras på nybilspriset på motsvarande fossilbil istället för miljöbilen själv. Så förmånsvärdet blir i princip alltid lägre än motsvarande fossilbil, allt annat lika.

 • Hej hej.
  Min fundering…
  Jag har en anställning i ett företag samtidigt som jag har ett AB på sidan om som jag ej tar ut någon lön ifrån.
  Jag vill köpa en bil på firman, och betala förmånsvärde på bilen. Men eftersom jag inte tar ut lön i firman, hur betalar jag då förmånsvärdet?
  Jag kan ju inte lägga på det på den lönen jag har på min anställning, för min arbetsgivare vill ju inte betala soc. avgifter för det och inte behöva ha med det i sin bokföring.
  Kan man göra så att det läggs på min årliga deklaration, att man betalar förmånsvärde 1 gång per år?
  Eller hur gör man med att betala förmånsvärdet annars om man inte vill ta ut någon lön alls i firman??
  Mvh Annelie

  • Hej Annelie!

   Om du använder förmånsbeskattning (dvs inte nettolöneavdrag) måste detta göras månadsvis. Dvs varje månad måste ditt bolag deklarera förmånen och betala soc på förmånen. Däremot kan det ju inte dras nån skatt eftersom du inte tar ut nån lön från företaget, så skatten kommer istället att hamna på din kvarskatt.

   Alternativet är att du kör nettolöneavdragsmetoden, men eftersom du inte har nån lön från ditt företag att göra avdrag på, får du istället betala in motsvarande summa (förmånsvärdet) av privata pengar till företaget varje månad. Då uppstår ingen förmån, ingen soc ska betalas, inget ska deklareras varje månad och ingen skatt behöver dras.

   Ett tredje alternativ är att du tar ut en lön från ditt företag varje månad där nettolönen precis täcker skatten på förmånen. Som förenklat exempel, om din skatt är 30% och förmånsvärdet 5000 kr skulle du kunna ta ut en bruttolön på 1500 / 0,7 = 2143 kr varje månad. Total skatt blir 30% av (5000 + 2143) = 2143 kr. Att betala blir 2143 – 2143 = 0 kr. Men skatten är alltså avdragen på förmånen och hamnar inte på kvarskatten.

   Det går tyvärr inte att deklarera förmånsvärde en gång per år, såvida du inte har en enskild firma.

   • Jag igen 🙂
    Har läst igen lite mer nu och tänker att det bästa sättet för oss är nog att ta den på vårt AB.
    AB:t är skyldiga oss privat en del pengar, så vad jag förstår
    så kan vi då boka av från den skulden och bokföra det som en insättning/nettolöneavdrag??
    Då behöver vi inte betala in några pengar samt inte heller betala något förmånsvärde?
    Har jag fattat rätt?
    Om bilen har ett förmånsvärde på tex 5000 kr, så bokförs den summan bort från våran skuld bara? Och sen står firman för alla kostnader och vi behöver inte deklarera eller skatta på nåt sätt?

   • Hej Annelie!

    Precis, om AB:t har en skuld till er kan ni bara boka ”nettolöneavdraget” mot skulden. Inga pengar behöver betalas in så länge det finns skuld kvar att ta av. Ingen soc för företaget och inget att skatta på för er. Och bolaget tar alla kostnader för bilen.

    Och på din första fråga – förmånsvärdet är lika högt i EF som i AB. Däremot kan ju skatten variera något, beroende på dina övriga inkomster. Och sociala avgifter är ju något lägre i EF än i AB. Men som du säger, om EF inte är momsregistrerat kan ni inte lyfta någon moms på bilkostnaderna.

   • Tack så mycket för ditt svar, inte ens SKV kunde förklara detta för mig 🙂
    Vi har både AB och enskild firma, finns det någon fördel/nackdel med någon av alternativen? Vi hade tänkt köpa den i AB:t, men är det mer förmånsvänligt i ett enskilt. Där är vi dock inte momsreggade, så då får vi ju inte dra momsen på bilen.

 • Hej,
  Grym artikel. Jag har läst igenom alla kommentarer och har en specifik fråga som jag inte hittar svar på.

  Jag har idag ett AB där jag tar ut lön upp till brytpunkten för statlig skatt. Jag har även en leasingbil vars kontrakt går ut om 1 månad. Denna har jag betalat skatt på förmånsvärdet och arbetsgivaravgifter enligt spelets alla regler.

  Jag vet att jag inte kommer att fortsätta generera intäkter från Q3-Q4. Kommer heller inte ta ut lön då.

  Det jag nu tänker göra är att byta in min nuvarande leasingbil vars restvärde ligger långt under marknadsvärdet mot en annan leasingbil med ett högre förmånsvärde (6000kr). Detta kommer leda till en väldigt låg månadskostnad för företaget när det kommer till faktiskt leasingkostnad. (ca 2000kr)

  Jag funderar nu på att ta ut leasingbilen och betala skatt på förmånsvärdet fram till Q3-Q4. Någonstans därefter kommer pengarna på företaget vara slut, och enda sättet att fortsätta att betala leasingfakturorna kommer vara att privat skjuta in pengar i företaget med 2000kr per månad fram tills dess att 3 år har passerat.

  Min fråga är nu. Om jag nu privat, med skattade pengar, betalar in hela beloppet som står på fakturan (-halva momskostnaden) Då företaget saknar kontanta medel. Behöver jag betala någon skatt på något förmånsvärde eller göra ett nettolöneavdrag eller räcker det med att jag täcker alla rörliga kostnader som är kopplade till bilen? (alltså leasingkostnaden, drivmedel etc)

  • Hej Joseph!

   För att undvika förmånsbeskattning måste du betala in ett belopp motsvarande minst förmånsvärdet (men ingen idé att betala mer). Spelar ingen roll om du betalar in privata pengar eller gör ett nettolöneavdrag, det blir samma sak (båda är skattade pengar).

   Leasingkostnaden motsvarar ju inte nödvändigtvis den sanna månadskostnaden för bilen, utan kan variera ganska stort beroende på räntesatsen, leasingperiodens längd, första kontantinsatsen, restvärdet osv osv. Så det är förmånsvärdet du måste gå efter när du ska ersätta bolaget för förmånen.

   • Hej Mikael,
    Jag förstår, tack för snabbt svar!

    Två följdfrågor.

    Är Nettolöneavdrag och betala in förmånsvärdet från egen ficka samma sak?

    2. Jag har räknat lite på dessa scenarion där jag antar ett förmånsvärde på 6000kr och en brytpunkt på 38000.

    a) Lön till ~32000 + förmånsvärdet för bilen
    -Kostnaden för mig privat blir då = 30% av 6000kr = 1800kr
    -SGIn baseras då på lönen 32000kr.
    -Pengar i plånboken blir här 38000*0,7= 26600

    b) Lön till ~32000 + lön motsvarande förmånsvärde med nettolöneavdrag (6000kr)
    – Pengar i plånboken blir även här =26600
    -SGIn blir däremot högre och detta alternativ är därför att föredra.

    c)betala in 6000kr som motsvarar förmånsvärdet direkt från plånboken Samtidigt som jag tar ut en lön på 38000.
    – Förmånsvärdet blir här =
    -Kvar i fickan blir då 38000*0,7= 26600 minus 6000kr som jag betalar in. 20600 är då kvar.

    Alt b och c kan väll inte vara samma sak? Eller tänker jag helt fel.

    Förutsatt att man inte behöver pengarna men bara vill komma undan så billigt som möjligt är alt b att föredra?

 • Hej igen,
  Du kan ignorera alla uträkningar. Såg att jag räknat fel och att alla alternativ ger utfall i plånboken 🙂

  Alltså är alt b och c smartast med tanke på SGI och alt c enklast rent praktiskt.

  • Hej Joseph!

   Precis, ett nettolöneavdrag är ju ett avdrag på de pengar du skulle fått utbetalt till din egen ficka. Samma sak som att få lönen utbetald och sedan betala tillbaka en del av den.

   Och precis igen, alla tre alternativ ger samma pengar kvar i fickan i slutändan, men b och c ger en högre kontant bruttolön (och därmed högre SGI samt löneunderlag till K10:an) än a. B och c är dessutom exakt likadana, förutom att du i b drar de 6000 kr från nettolönen och i c får du ut hela nettolönen och sedan betalar tillbaka 6000 kr.

 • Hej Mikael,

  Stort tack för pedagogiska svar!

  Jag är anställd i eget AB och funderar på att leasa en förmånsbil i företaget.

  Vet du vad som gäller kring förmånsvärdet om bilen är avställd i en sammanhängande period från exempelvis november till april?

  Vänligen,
  Andreas

  • Hej Andreas!

   Om bilen står avställd en hel kalendermånad blir man inte beskattad för den månaden. Se Skatteverket.

   • Hej Mikael,

    Tack för svar. Detta kanske är i utkanten av ämnet i detta forum.

    Anger man då i deklarationen det totala förmånsvärdet för de månader bilen varit påställd och bifogar någon form av bevis till Skatteverket att bilen varit avställd en viss period av året?

    Vänligen,
    Andreas

   • Äsch, det har ju med bilförmån att göra, eller hur? 🙂

    I kontrolluppgiften från företaget anger man modellkoden för bilen, totalt förmånsvärde under året (som man ska skatta för) och antal månader under året som bilförmån har förekommit. Så om bilen stått avställd under jan-april och nov-dec under ett år, anger man alltså 6/12 av totalt förmånsvärde för året och antal månader 6. Siffran blir sedan förtryckt i din deklaration. Du behöver inte skicka in någon dokumentation till Skatteverket, såvida de inte hör av sig och vill ha det såklart.

 • hej!
  jag har en fråga och behöver hjälp angående bilförmån.
  det gäller lönebetalningen till ägare i ett aktiebolag 2017,
  jag har glömt att beräkna och bokföra bilförmån på lönekörningarna inom året och kommer inte heller på kontrolluppgifen (jag kör Vismalön 300). nu ska rätta den och anväda mig i netolöneavdrag,
  oavsett fördellar och nackdellar vilken metod inebär mindre arbette och rättelser som måste göras på skattedeklarationer, kontrolluppgit och bokföringen. jag är jätte tacksam om du lär mig hur jag tättar till,

  • Hej Tomi!

   Nettolöneavdrag innebär alltid mindre arbete, eftersom du inte behöver ta med förmånen på arbetsgivardeklarationen. Så i ditt fall är det bara KU du behöver rätta, inte AG-deklarationer (dvs skattedeklarationer).

   Kruxet med att göra nettolöneavdrag är att de kan göras på några olika sätt, t ex nettoavdrag på lönen, inbetalning från ägaren varje månad eller kvittning mot bolagets skuld till ägaren. Men så här i efterhand är det ju bara kvittning mot bolagets skuld till ägaren som är möjligt, förutsatt att det finns en sådan skuld. Bolaget måste ju ersättas månadsvis för förmånen, annars uppstår ett förbjudet lån under året.

   Om du väljer (och kan göra) nettolöneavdrag med kvittning mot bolagets skuld till ägaren, bokför du varje månad beloppet i debet på skuldkontot (t ex 2893) och i kredit på lämpligt konto för intäkten (t ex 7390 el dyl). Ingen korrigering av AG-deklarationen behöver alltså göras. Och på KU10 tar du upp koden för förmånsbilen i ruta 014 och totalt nettolöneavdrag i ruta 017. Du kan även sätta en nolla i ruta 013 om du vill vara tydlig. Samt antal månader med bil i ruta 015, om det är färre än 12.

   Om du väljer att skatta för förmånen, bokför du varje månad förmånen i debet på lämpligt kostnadskonto (t ex 7380) och i kredit på lämpligt motkonto (t ex 7389). Detta påverkar inte bottom line utan är mest för att visa att förmån förekommit. Du behöver rätta varje AG-deklaration och där ta med förmånen samt öka arbetsgivaravgifterna. Ev kan SKV gå med på att du tar allt på decembers AGD, men här bör du prata med ditt skattekontor. Slutligen tar du på KU10 upp samma som med nettolöneavdrag ovan, fast fulla förmånen i ruta 013 och inget belopp i ruta 017.

 • Tack för omfattande svar,
  Jag tänker göra enligt nedan om är fel var snäll o rätta mig.
  – höja lön för ägaren med 70000 kr
  – kvittera netolöneavdrag med 49000 kr
  Bokföra följande 2017-12-31 för året:

  2710 Personalskatt 21000
  2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter 21994
  2920 Upplupna semesterlöner 8400
  2941 Beräknade upplupna lagstadgade sociala avgifter 2639
  7220 Löner till företagsledare 70000
  7290 Förändring av semesterlöneskuld 8400
  7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% 21994
  7519 Arbetsgivaravgifter för semester- 2 639
  7690 Övriga personalkostnader 49000
  Omslutning: 103033 103033
  2017-12-31

  sedan rätta och skicka ny KU
  jag frågade skatteverket det är ok jag rätta skattedeklarationen med ett brev till de för att rätta globalt skatt och AG
  Alternatve 2:
  Höja lönen med 49000 kr
  isåfall företaget ska ha 14700 kr fordran hos ägaren för skatt. ( ev förbjudet lån)
  Förresten hur stort är felet om man har förbjudet lån på bokslutet?
  I nu läge utan ändringar ovan, ägaren är skyldig bolaget (AB) 8000 kr för annan sak

  • Hej Tomi!

   Bokningen och matematiken ser bra ut. Men egentligen kan man ju då säga att du har haft ett förbjudet lån under året på varje månads förmånsvärde, som sedan löses i och med denna nettolön i slutet av året. Kanske inte hela världen, men så du vet om det.

   Om du är ensam ägare är det ju upp till dig om du räknar med semesterlön eller inte i bolaget, så du vet.

   Om du gör dina AG-deklarationer online är det enklaste ju att ändra där. Men annars kan du säkert göra det med brev, eller beställa en blankett på Skatteverkets webb.

   Alternativ 2 förstod jag däremot inte riktigt.

   Vad gäller förbjudna lån så är väl strictly speaking ett lån från företaget alltid fel, oavsett belopp. Förutom de specialfall då man får låna av företaget, men det är sällsynt.

   Sen kan man själv, revisorer och Skatteverket säkert se mellan fingrarna vid små belopp, tillfälliga diffar och beroende på orsaken. Men gränsen för när nån ser mellan fingrarna varierar ju.

   Det korrekta sättet att hantera ett förbjudet lån i bokslutet är att speca det i årsredovisningen samt att ta upp det i en speciell ruta i bolagets inkomstdeklaration, så då blir det ju väldigt tydligt när det finns ett förbjudet lån.

 • Hej igen
  på aLternative 2 menar jag att företaget betalar extra lön lika mycket som bilförmånen och drar den som nettolöneavdrag, i slutet ägaren bli skyldig för löne skatt.
  som du skrev är det ännu fel.
  På första alternativet man ser förbjudt lån inom året men inte islutet av året, när kvitteras blförmån och skatter med extra lön betalning.
  Har du någon förslag för att lösa problemet,
  eller måste vi stå för någom förm av straff?

  • Ah OK. Fast enda felet i alt 2 är ju då att företaget betalar ut lön utan att dra skatt. Vilket såklart är fel, däremot vet jag inte om Skatteverket skulle underkänna det. Förmodligen ställa en fråga, dock. Och du får ju kvarskatt såklart.

   Det korrekta sättet att hantera det är då att rätta varje AG-deklaration och skatta för förmån. Vilket då hamnar som kvarskatt. Eventuellt kan man även skriva till Skatteverket och be att alla AG-deklarationer ändras, istället för att ändra varje deklaration. Sen är det ju mer pragmatiskt att göra som du föreslår, men det innebär ju de facto ett förbjudet lån inom året.

 • Hej Mikael!
  Tack för en fantastisk insats att svara på allas frågor!
  Det jag tänkte på när man betalar in förmånsvärde till ett AB så att det inte uppstår någon förmån. Är de pengarna öronmärkta på något sätt? Ses de inte som ”investering” till företaget, vilket i princip de kan komma tillbaka ut som utdelning med lägre skattesats? Dessutom säg att man satsar på lite fonder och får bättre utdelning, vilket ger ännu mer återbäring. Vilket fall som helst är detta ett bättre alternativt än att betala direkt som förmånsskatt?
  Tänker jag rätt nu eller är jag helt ute och cyklar? 🙂

  • Hej Vince!

   Det enkla svaret är att de pengar du betalar in bokförs som intäkt i företaget och ökar alltså företagets beskattningsbara vinst. De är inte öronmärkta på något sätt utan ingår i företagets resultat som alla andra intäkter och kostnader.

   Jag hänger nog inte helt med på hur du menar. Men om man jämför två case som faktiskt är jämförbara – t ex förmånsskatt vs ökad bruttolön och nettolöneavdrag – blir det exakt samma i slutändan, men man har högre kontant lön istället för lite lägre kontant lön plus förmån. För företaget blir det samma sak eftersom ökad bruttolön och intäkten från nettolöneavdraget tar ut varandra.

 • Om mitt företag betalar in en förhöjd första leasingavgift, säg 150000 direkt så kommer min leasingkostnad blir lägre över hela perioden. Företagets vinst minskar då med 150000, dvs jag betalar 50000 mindre i skatt, men får en mindre månadskostnad baserad på de 150000 jag betalade. Det är EN fördel. Sen kan jag ju använda dessa 50000 för utdelning och får behålla 80% av dessa, dvs 40 000. Dessa 40000 kan jag då använda för att betala förmånsvärdet. Stämmer detta eller har jag otur när jag tänkte!!;-)

  • Hej MatsG!

   Nja, helt precis så blir det nog inte. 🙂

   Dels ska den första förhöjda leasingavgiften normalt periodiseras ut över leasingperioden, så du får normalt inte hela avdraget på en gång utan mer eller mindre i samma takt som om du betalat allt månatligen.

   Och ja, din leasingkostnad blir något lägre över hela perioden om du höjer den första förhöjda leasingavgiften, eftersom det blir lägre ränta på det belopp du betalar månatligen. Men förutom räntan är det ju ingen direkt skillnad. Så man kan ju inte direkt säga att du har ”tjänat” 50 tkr i skatt och enligt förra stycket får du ju tyvärr inte ens avdraget tidigare med första förhöjd leasingavgift.

   Leasing är ju i princip bara en finansieringslösning. Det enda ”speciella” med leasing är att halva momsen är avdragsgill på leasingavgiften. Plus att bilhandlaren kan ibland lägga in andra delar i leasingpaketet, som t ex service mm. I övrigt blir det ju i slutändan ekonomiskt ungefär samma som om du skulle köpa bilen och sälja den igen efter tre år. I båda fall har du i slutändan kostnadsfört värdeminskningen på bilen och fått avdrag för denna på bolagsskatten (som är 22% btw, inte 33%).

   Leasing är ofta en smidig finansieringslösning och har fördelen att man får lyfta halva momsen (förutsatt att man kör i tjänsten minst 100 mil per år). Men i övrigt blir det mer eller mindre samma sak i slutändan oavsett om du leasar eller köper bilen.

 • Men om jag betalar 150 000 i förhöjd leasingavgift första året så blir det ju en utgift som betalas direkt. Den utgiften minskar då min vinst det första året med 150 000?

  • Nej, tyvärr inte. En första förhöjd leasingavgift bokförs som en förutbetald kostnad, dvs på ett tillgångskonto i balansräkningen. Sedan kostnadsför man 1/36 av den förhöjda avgiften per månad (om leasingperioden är 3 år). Så om det återstår sex månader på året när du börjar leasa bilen kommer din vinst första året att minska med 6/36 av 150 000 kr, dvs 25 000 kr.

   Gissar att tanken är att leasingavgifterna antas motsvara värdeminskningen på bilen (även om man kan argumentera att bilen tappar mer i värde i början) och då ska man inte kunna dra av kostnaderna snabbare bara för att man betalar mer i början. Jämför med om du köper bilen kontant – då måste du ju också skriva av den över minst fem år, så då får du ju inte heller dra av en större del i början.

   Om du vill ha en referens på det hela har Skatteverket en vägledning i ämnet, fast om du googlar på ”periodisering förhöjd leasingavgift” hittar du lite mer lättlästa källor. 😉

   • Finns det några fördelar med att lägga in en större första leasingavgift?

   • Hej MatsG!

    Ungefär som en större kontantinsats när du köper bostad – ju mer du betalar från början desto mindre blir det att betala senare. Och därmed mindre räntekostnader. I övrigt blir det ingen skillnad skatte- eller kostnadsmässigt.

    Sen kan ju såklart olika handlare och leasingbolag har olika paket och erbjudanden som är strukturerade på olika sätt.

 • Hej Mikael! Mängder av kommentarer som du varit flitig att besvara! Hittade dock ingen som ställt denna fråga: och det har nog bara med att jag är lite förvirrad av terminologin.

  om jag gör en beräkning på vad en förmånsbil skulle kosta mig i månaden så får jag:
  VW Passat GTE Plug-in-hybrid förmånsvärde 2683kr
  månadslön 28000
  skattetabell 33

  skattegrundande belopp 30683:-
  nettolön: 20451:-
  nettokostnad för bilen: 832 kr per månad.

  gör jag däremot en kalkyl på volvofinans med mitt företags värden och som använder sig av nettolöneavdrag så får jag ”Din ungefärliga kostnad efter skatt/månad: 5 648:-”

  vilket är betydligt dyrare än 832 kr i månaden.som ges av bilforman.se

  • Hej Mattias!

   Oj, det är jättesvårt att säga utan att se hur Volvofinans kalkyl är gjord.

   Din kostnad på 832 kr är bara din marginalskatt (ca 31%) av förmånsvärdet 2683 kr, eller hur? Då har man ju inte tagit hänsyn till att kostnader i företaget också är dina kostnader i förlängningen. Så min gissning är att Volvofinans kalkyl även tar hänsyn till företagets kostnader.

   Fast det låter ändå ganska högt, tycker jag. Du fick ingen spec av deras uträkning?

 • Hej Mikael!
  Har med glädje läst din blogg och alla frågor/svar ovan. Om det blir en upprepning ber jag om ursäkt.
  Jag äger litet AB med mestadel icke momspliktig verksamhet där jag bara tar utdelning. Jag har annars fast anställning. Företaget är synnerligen litet och lättskött med minimal admin.
  Jag funderar på alternativkostnaderna att leasa bil på firman resp privat.
  Oavsett upplägg så drabbar kostnaderna mig privat i slutändan då det är poängen med företaget. Jag tänkte betala in hela förmånsvärdet till företaget för att slippa administration med sociala avgifter etc.
  Bil på firman (BilF) kostar: Förmånsvärde + förlorat utdelningsutrymme
  Bil privat (BilP) kostar: Utdelningen
  BilF har ett förmånsvärde på 34000/år. Leasing kostar 79000. Kostnad i firman blir 79000-34000= 45000 vilket motsvarar 28000 i utdelning. Alltså kostar BilF 28000+34000 = 62000/år (har avrundat).
  Om jag istället hade köpt BilP så skulle jag haft vinst på 79000 (mer) vilket generar 49300 i utdelning som jag kan handla för. Men då har jag inte förmånsvärde att ta hänsyn till.
  Hur skall förmånsvärdet hanteras i kalkylen ovan? Den tippar hela ekvationen åt ena eller andra hållet.
  Bästa hälsningar!
  Erik

  • Hej Erik Johan!

   Kul att du gillar bloggen!

   Ofta blir problemet i de här beräkningarna vilka olika case man jämför. Dvs det blir ibland äpplen och päron om man inte håller tungan rätt i mun. 🙂

   I ditt fall har vi ju två case – att leasa bilen i firman eller att leasa den privat. I varje case vill vi jämföra nuvarande situation med situationen att leasa en bil, eller hur?

   Jag är med på BilF-beräkningen. Kostnaden för dig privat för att ha bilen genom företaget blir 62 000 kr mindre i fickan än idag.

   Men kostnaden för BilP bör väl helt enkelt bli 79000 kr, dvs leasingkostnaden? Skillnaden mot idag är att du leasar en bil för 79000 kr per år, eller hur?

   Dvs i det här fallet verkar det som att BilF är förmånligare. Nu förutsätter vi att du i leasingkostnaden på 79000 kr fått med alla kostnader för bilen, dvs service, skatt, försäkring, värdeminskning mm.

   Håller du med i mitt resonemang eller missförstod jag nån del?

 • Företaget jag jobbar på leasar en bil,i avgiften räknas bla trängdelskatten in varje månad vilket gör att den totala kostnaden varierar från månad till månad (mellan 8000-8500). Denna avgift betalar jag genom ett bruttolöneavdrag. Därtill förmånsbeskattas jag även med det förmånsvärde man får fram från Skv (ca 4000:-/mån). Är detta korrekt eller finns det ett bättre sätt? Företaget vill givetvis att det ska vara kostnafsneutralt för dem.

  • Hej Milo!

   Man får skilja på kostnadsneutraliteten och förmånsbeskattningen.

   Förmånsbeskattningen är det enklaste. Du ska mycket riktigt beskattas med förmånsvärdet för bilen. Dessutom ska du numera förmånsbeskattas för trängselskatt för privata resor (tidigare ingick det i förmånsvärdet men inte längre). Finns liksom inte så många sätt att göra detta, utom då nettolöneavdrag istället för förmånsbeskattning som jag skriver om ovan. Men inte heller det gör nån jätteskillnad.

   Kostnadsneutraliteten är knivigare. Kostnaden varierar från månad till månad och det är svårt att förutse servicekostnader och sånt, för att inte tala om värdeminskning. Kör man operationell leasing där typ allt är inkluderat och sedan lämnar igen bilen, blir det ju lite enklare. Men det kan fortfarande uppstå kostnader som man inte räknade med.

   Men om vi antar att företagets kostnad är mer eller mindre förutsägbar och hamnar på i snitt 8000 kr/månad. Och att förmånsvärdet är 4000 kr/månad. Då blir bolagets kostnader (inkl soc på förmånen) 8000 + 4000 * 0,3142 = 9257 kr/månad. För att kompensera företaget behöver du alltså göra en bruttolöneavdrag på 9257 / 1,3142 = 7044 kr.

   Vet inte om jag riktigt svarade på din fråga?

 • Hej Mikael och tack för loggen om tjänstebilar och nettolöneavdrag!
  Jag har en fråga ang nettolöneavdrag för bilförmån i ett fåmansbolag där vi ägare har lånat in medel under ett antal år. Alla medel från ägarna går in på ägarkontot först (mer än bilförmån för att täcka även andra kostnader)och därifrån bokförs nettolöneavdraget för bilförmånen. Skatteverket påstår nu att vi inte kan betala in ägarinsättningarna (inkl bilförmån) till ägarkontot eftersom dessa ökar bolagets skuld till ägarna och då skulle det inte skett någon betalning av bilförmån. Jag anser att insättningarna ska in på ägarkontot först för att få ordning och reda och sedan bokförs vidare till betalning av bilförmån. Vem är ute och cyklar? Jag eller skattemyndigheten?

  • Hej Anne!

   Med ”ägarkonto” – menar du då avräkningskontot för respektive ägare? Dvs skuldkontot i bokföringen där varje ägares skuld bokförs? T ex 2893 osv?

   Förmodligen tror Skatteverket att ni bokför inbetalningarna som en skuld till er ägare och inte gör något mer efter det. Och då har de ju helt rätt att ingen betalning har gjorts till företaget, utan bara en utlåning.

   Om ni däremot som du säger i nästa steg intäktsför ett ”nettolöneavdrag” i bolaget och debiterar respektive avräkningskonto, så har ju ni ersatt bolaget och ingen förmån uppstår.

   Så min gissning är att Skatteverket har missförstått hur ni har gjort. Förutsatt att jag nu har förstått er metod rätt. 🙂

   Att gå via avräkningskontot är nog varken mer rätt eller fel än att inte göra det – det blir ju samma effekt i slutändan. Det är mest ett ”stilval” och en fråga om vad man tycker är mest tydligt. Huvudsaken är ju i slutändan att bolaget har fått en intäkt på minst förmånsvärdet (som alltså bokförts på ett intäktskonto) och att det har betalats av respektive delägare – antingen kontant, genom nettolöneavdrag eller genom avdrag från bolagets skuld till ägaren.

   • Tack för ditt svar! Nu har jag blivit stärkt i att ha gjort rätt genom att sätta in bilförmånsmedel till ägarkontot och därefter bokfört dessa som intäkt i bolaget. Denna tvist är nu uppe i Förvaltningsrätten eftersom Skatteverket inte har – enligt mig – kunskaper i grundläggande bokföring i ett fåmansbolag. Ni behövs verkligen!

   • Ojdå, hoppas det går bra för er i FR då.

    Men om det är på den nivån måste jag nog förtydliga en sån där tråkig disclaimer också: i alla situationer vad gäller bokförings- och skattefrågor kan man aldrig ge ett 100%-igt svar utan att ha alla fakta framför sig. Utan faktisk insyn i bokföringen får man ju hoppas att jag förstår din fråga rätt, svarar på rätt sak osv. Men det tror jag i och för sig att alla förstår.

    Och en not om ”stilval”, som jag kallade det. Jag hade nog själv försökt välja en metod som var så tydlig som möjligt. Dvs bestämma ett enda belopp och en enda metod som används konsekvent varje månad. Beloppet måste vara förmånsvärdet eller högre, och metoden kan vara att betala in beloppet, dra det som nettolöneavdrag eller dra det från avräkningskontot (förutsatt att det finns ett saldo där). Även om enligt min uppfattning man kan nå samma effekt på många olika sätt, skadar det inte att vara tydlig och skapa en ”paper trail” som visar på att man faktiskt från början försökt göra rätt och inte efterkonstruerat nånting. Ibland handlar det ju tyvärr inte bara om att göra rätt utan även att det ska synas att man gjort rätt.

 • Tack för förtydligandet och för den berättigade reservationen som jag förstår fullt ut. Vi har förmodligen gjort rätt men problemet har varit att vi har råkat ut för ovanligt okunniga handläggare. Varit företagare snart 30 år och blev nu förskräckt av Skatteverkets undermåliga handläggning – undrar bara hur många småföretagare har råkat illa ut de senaste åren. Er blogg är därför viktig!

 • Tack för en bra sida. Jag har drivit ett AB i 6 år och har en förmånsbil som jag tog ut i juni 2018. Har den på leasing och leasingavg ligger på 5500 kr/månad, förmånsvärde 4100 kr/månad. Nu har en av mina uppdragsgivare erbjudit mig en anställning och som löneförmån kan vi förmånsbil. Problemet för mig är att de inte vill ta över min bil och om jag ska sälja min bil förlorar jag mkt pengar på det. Skulle jag kunna ha kvar mitt AB och leasingbilen och betala förmånsvärde utan ha en inkomst? Hur skulle det se ut för mig?

  • Hej Pär!

   Absolut, det kan du göra. Några aspekter att tänka på:

   Bolaget kommer ju att ha kostnader för bilen och för soc på förmånen, men kanske inga intäkter om bolaget i övrigt är passivt. Om det inte finns vinstmedel i bolaget kan ju risken vara att aktiekapitalet äts upp. Och utan intäkter kommer du bygga upp ett skattemässigt underskott i bolagets inkomstdeklaration. Men du kan sedan dra av detta mot framtida vinster (förutsatt att du har vinster i framtiden).

   Eftersom du inte tar ut lön ur bolaget finns det inget att dra av skatt från för förmånen. Så antingen får du lösa det på din slutskattsedel som kvarskatt, alternativt dra skatt varje månad och att du privat betalar in denna skatt till företaget.

   En lösning på båda de här punkterna är att du kör nettolöneavdrag istället för förmånsbeskattning. Men eftersom du inte har nån lön att göra nettolöneavdrag från, får du istället privat betala in 4100 kr/månad till företaget. Då blir det ingen förmån, ingen soc på förmånen och bolaget får ersättning för en stor del av leasingkostnaderna. Då slipper du även arbetsgivardeklarera varje månad. Och om du tjänar över brytpunkten för statlig skatt på ditt nya jobb, slipper du öka din beskattningsbara inkomst med förmånen, vilket ju beskattas hårt över brytpunkten. Men det förutsätter ju att du kan ta den där inbetalningen på 4100 kr/månad av privata pengar.

   En tredje aspekt är att om bolaget kanske inte får lyfta momsen på leasingavgiften. Dels måste man köra i tjänsten minst 100 mil per år för att få lyfta halv moms. Dels måste ju bolaget vara momsreggat, och om det blir passivt kanske du även måste avregga det för moms.

   Så det är några saker att tänka på. Men regelmässigt är det inga problem att köra som du föreslår.

 • Hej.
  Jag äger mitt AB. Och kommer nu skaffa tjänstebil. Jag kör ca 3500 mil i tjänsten varje år. Bilen drar enligt tillverkaren 0.41 l/mil (diesel). Detta blir med nuvarande och framtida drivmedelspriser troligen inte någon vinstaffär att ta ut milersättning och betala drivmedlet själv. Utan borde vara bättre att företaget betalar drivmedlet.
  För att undvika att mina privatmil drabbas av drivmedelsförmån, så borde jag väl kunna tanka bilen privat med jämna mellanrum, och utifrån bilens automatiska körjournal räkna av förbrukat drivmedel.

  • Hej Nenne!

   Teoretiskt ja. Anledningen att man brukar välja att antingen tanka endast på företaget (och skatta för privata mil) eller tanka endast privat (och ta milersättning för tjänstemil) är ju mest praktisk – det är i praktiken svårt att matcha privat tankning med körda privata mil och vice versa.

   Fast om du då tankar privat med jämna mellanrum men minst såpass ofta att du täcker all privat körning – funkar det då gentemot Skatteverket ifall de skulle granska det hela? Jag kan inte säga det säkert, men teoretiskt borde det väl funka. Enda kruxet är ju att visa hur mycket du tankat privat, gissar att du får spara alla kvitton där också. Och säga att (t ex) av all tankning har 30% betalats privat medan enligt körjournalen är 28% av körningen privat, dvs du har ”gjort rätt för dig”.

   Alternativt om bilen har gått X km under året och man använder en uppskattning på faktisk förbrukning för att få fram hur mycket man bör ha tankat totalt under året, och det som inte är tankat på företaget antas då vara tankat privat. Skulle Skatteverket köpa ett sånt resonemang? Ingen aning, faktiskt.

   I slutändan får man väl också fundera på hur mycket bök man klarar av för att optimera ekonomiskt. Själv tenderar jag att optimera för minimalt arbete. 🙂 Men det beror ju också på vilka belopp vi pratar om.

 • Hej Mikael,

  Stort tack för en riktigt bra sida.
  Jag har en anställning i ett bolag, men ett eget bolag vid sidan som fungerar som ett holdingbolag med viss likviditet I. Bolaget är inte registrerat för F-skatt eller arbetsgivare då det just nu sysslar med värdepappersinvesteringar.

  Nu tänkte jag skaffa en förmånsbil i mitt holdingbolag och betala in förmånsvärdet månatligen privat till bolaget vilket jag förstår enligt denna tråd är helt by the book. Jag är medveten att jag inte kan dra halva momsen på leasingfakturan då jag ej är registrerad för F-skatt (detta kanske ändrar sig framöver), men behöver jag nu registrera mig som arbetsgivare trots att det ej blir någon förmån? jag tar heller inte ut någon lön ifrån bolaget. Hur funkar det nu med månatlig AGI? Behöver jag göra den månadsvis och rapportera 0 I förmån?

  MVH
  Daniel

  • Hej Daniel!

   Du behöver nog inte registrera dig som arbetsgivare för det kommer inte att vara något att deklarera månadsvis för dig. Den nya AGI innehåller i och för sig de flesta uppgifter från den tidigare årliga kontrolluppgiften, men inte alla. Något som t ex saknas i den nya AGI är ”Kod för förmånsbil” (där man talar om vilken förmånsbil man har) och rutan ”Betalt för bilförmån” (där man anger nettolöneavdraget). Och jag vet faktiskt inte hur detta kommer att hanteras, om man t ex ska ange dessa uppgifter årsvis som tidigare eller helt enkelt inte ange dem alls.

   Men att rapportera noll i förmån varje månad är ingen direkt poäng och jag tvivlar på att du skulle behöva göra det.

   Lite nytt det här med AGI, så allt har liksom inte fallit på plats än, känns det som.

 • Hej,
  Jag driver eget AB (tar ut hyffsad lön) och vill leasa en bil på företaget och använda som en förmånsbil. Jag tänkte höja min bruttolön med förmånsvärdet och sedan göra nettolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet.

  Det jag inte riktigt fått kläm på är just ”nettolöneavdraget” och att motsvarande förmånsvärdet är en intäkt för företaget.

  Innebär intäkten för företaget att jag varje månad (typ stående överföring) måste göra en privat inbetalning motsvarande förmånsvärdet från mitt privata konto till företagskontot samtidigt betalar företaget ut min lön varje månad betalar ut min lön (d.v.s. varje månad sker två transaktioner ftg-konto –> pri-konto och pri-konto –> ftg-konto)?

  Tack på förhand!

  • Hej Mathias!

   Huvudsaken är att du ersätter bolaget med dina skattade pengar med ett belopp som minst motsvarar förmånsvärdet – då har du ju så att säga betalat för förmånen och beloppet att förmånsbeskattas blir noll.

   Hur själva betalningen går till spelar mindre roll – du kan göra ett nettolöneavdrag från din lön (dvs dra av beloppet från ”att utbetala” på lönen), du kan betala in från ditt privatkonto till företagets konto eller om bolaget är skyldigt dig pengar kan du dra det från skulden. Så det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en explicit inbetalning av beloppet.

 • Tack, Nu förstår jag och det blev tydligt för mig 🙂

 • Hej!
  Jag undrar vilket som är vanligast för anställda med förmånsbil:
  1) Att endast upptaxeras med förmånsvärdet (arbetsgivaren står för all finansiering av bilen)
  2) Att den anställde får (del)finansiera bilen med brutto- eller nettolöneavdrag (samt eventuell upptaxering beroende på typ av löneavdrag).

  Jag fick nämligen intrycket från min arbetsgivare att jag skulle behöva gå med på ett bruttolöneavdrag som skulle täcka dels ökade arbetsgivaravgifter (pga förmånen) och dels en del av leasingkostnaden (viss intäkt sker till företaget eftersom jag nyttjar bilen i tjänsten och dessa mil debiteras kund).
  Men när min första lönespec sedan jag fick bilen kom fanns det endast med en post om ”bilförmån” som motsvarar förmånsvärdet på bilen.
  Det innebär för min del en halvering av den egentliga kostnaden (nettoeffekten) av att ha förmånsbil =)

  • Hej Rickard,

   Oj, det är nog svårt att säga och beror nog helt på situationen. Om en bil inte var en del av anställningsvillkoren från början är det väl ganska naturligt att arbetsgivare inte bara vill ”bjuda” på en bil helt plötsligt, såvida det inte är en del av en löneförhöjning. Om å andra sidan tjänsten förändrats så man behöver en bil i tjänsten kan ju arbetsgivaren tycka det är mer OK.

   I slutändan är det som med all sorts kompensation – en förhandlingsfråga mellan arbetsgivare och anställd. Samt att löneväxling ofta är skattemässigt förmånligt eftersom förmånsvärden generellt är något lågt satta. Men det finns nog alla slags varianter där ute.

 • Hej!
  Om jag som anställd i mitt egna bolag ser till att bilkostnaderna blir kostnadsneutrala för bolaget genom nettolöneavdrag, måste jag fortfarande använda marknadsvärdet på bilen om jag köper den privat efter 3 år när leasingperioden är slut? Eller kan man helt enkelt bara använda kvarvarande skulden hos leasingbolaget som lösen?

  Eftersom jag privat betalt och skattat för bilen under leasingtiden känns det konstigt om man då måste betala marknadsvärdet, som troligtvis är mer än kvarvarande skuld? Eller ska man se till att helt enkelt försöka prick så rätt som möjligt i restvärdet när man börjar leasingen?

  Mvh
  Henric

  • Hej Henric!

   Ja om du köper ut bilen privat från ditt bolag måste du använda marknadsvärdet. Nettolöneavdraget och ett sånt utköp har inte riktigt med varandra att göra.

   Varje månad som du får använda företagets bil är det en förmån och denna ”nollar” du genom ett nettolöneavdrag. Om det blir kostnadsneutralt för företaget eller inte spelar ingen roll ur ett förmånsskatteperspektiv, eftersom förmånsvärdet är schablonmässigt och inte baserat på företagets kostnad. Huvudsaken att nettolöneavdraget uppgår till minst förmånsvärdet för att förmånen ska bli noll. Är du med – företagets leasing av bilen och din förmånsbeskattning (eller brist därpå) är två helt olika transaktioner.

   Så du har alltså inte privat betalat för bilens leasing, du har betalat företaget för förmånen att få använda bilen. Och hur en leasing läggs upp med första förhöjd leasingavgift, månatlig leasingavgift och restvärde (som snarare borde heta utköpspris) – det är helt och hållet ett finansieringsbeslut mellan dig och finansbolaget, oftast via bilhandlaren. Dvs det finns massor av olika varianter där restvärdet kan hamna under eller över marknadsvärdet vid utköp. Och det påverkar inte förmånsbeskattningen alls.

   Förutom själva finansieringen, dvs när i tiden du betalar för bilen, är det väl bara en enda effekt jag kan tänka mig som gör det ena alternativet bättre än det andra. På leasing får företaget (oftast) lyfta halva momsen, medan på utköpet får man inte lyfta nån moms. Så ur den aspekten borde företaget tjäna på att maximera leasingavgifterna och minimera restvärdet.

 • Hej! Är intresserad av synpunkter på nedan upplägg.
  Är anställd på ett företag som betalar allt drivmedel. Företaget räknar upp värdet för privat körning med 1,2.
  Jag betalar sedan via nettolöneavdrag 80% av värdet för min privata körning. För mig innebär detta att jag betalar för min privata körning dels via nettoavdrag och dels genom skatt. (Ex. marknadsvärde=1000kr, nettoavdrag=800kr, skatt=ca 200kr vid 50% marginalskatt)
  Efter att ha läst ovan om nettoavdrag och förmånsvärde (för bil iofs) så funderar jag på om detta upplägg är korrekt? Jag skattar för diffen mellan ((värdet x 1,2)-(värdet x 0,8)) och företaget betalar soc på (värdet-(värdet x 0,8)). Eftersom jag med nettoavdrag betalar del av min privata körning – borde jag ha motsvarande värde som kontant lön istället för förmånsvärde för drivmedel???
  Kompletterande fråga – Förstår jag det rätt att vid betalning av bilförmån via nettoavdrag så ska förmånsvärdet INTE anges som förmån utan endast som kontant lön brutto, typ lönetillägg?
  Krångligt det här med bilar och skatter…:)
  Tack på förhand!

  • Hej Susanne!

   Ja, det är sannerligen krångligt med bilar och förmåner. Dels kan reglerna vara rätt krångliga men man måste även hålla isär skatteregler, vad som är mest förmånligt och vad som är mest rättvist, lite beroende på situationen. Vissa saker stipuleras av regler och vissa förhandlas med arbetsgivaren. Om man inte är egen företagare, då man gör det som är mest förmånligt.

   Om det är en förmånsbil du har (dvs som företaget äger/leasar) är det ju korrekt att marknadsvärdet räknas upp med 1,2 för att få fram förmånsvärdet för drivmedlet. Och om du betalar för en del av detta med nettolöneavdrag så är det beloppet efter uppräkning med 1,2 som reduceras med nettolöneavdraget. Såvitt jag kan se är det alltså korrekt gjort som du beskriver det, enligt skattereglerna alltså. Men är det en privat bil du har ska däremot inte marknadsvärdet räknas upp med 1,2. Se mer hos Skatteverket.

   Om det däremot motsvarar vad ni kommit överens om vet jag ju inte. Att du t ex skulle få kontant lön utöver detta beror ju helt på vad du och företaget kommit överens om. Ökad eller minskad bruttolön i samband med ett bilupplägg har inte med skattereglerna att göra, utan endast mellan företaget och den anställde.

   Och samma på sista frågan (om jag förstår den rätt) – kontant lön är kontant lön och har inget med nettolöneavdraget att göra. Den förmån man redovisar i AG-deklaration och kontrolluppgift (vilket från 2019 är samma sak) är förmånsvärdet minskat med eventuellt nettolöneavdrag.

   Vi tar ett exempel: Om jag har månadslön 30 tkr och bilförmån 4 tkr deklareras ju precis det. Gör jag på det ett nettolöneavdrag på 3 tkr deklareras bruttolön 30 tkr och förmån på 1 tkr. Nettolöneavdrag behöver alltså inte ackompanjeras av ett bruttolönetillägg – det är helt upp till förhandling mellan arbetsgivaren och den anställde.

   Men om vi utgår från bruttolön 30 tkr och förmånsbil 4 tkr, skulle arbetsgivaren kunna erbjuda ett bruttolönetillägg på 4 tkr tillsammans med ett nettolöneavdrag på 4 tkr. Det blir samma bottom line för alla och det man deklarerar då är bruttolön 30 tkr och förmån 0 kr.

   Hoppas jag besvarade frågan! 🙂

 • Hej Mikael! Hittade din sida och du verkar ju kunna detta. Jag är ganska nyanställd på ett Maltabaserat spelbolag med svensk licens, som precis startat ett svenskt AB för att jag ska kunna vara anställd där. Det är ett mindre bolag. Jag behöver byta bil och skulle gärna leasa och har förstått att det ofta är mer förmånligt att leasa via företaget. Till saken hör att jag inte direkt behöver någon bil i tjänsten, det blir verkligen mer en förmånsbil än en tjänstebil. Jag har frågat mitt bolag om jag skulle kunna få göra en företagsleasing och de har bett mig ta reda på mer information. Jag tänker mig ett upplägg där det inte blir massa extrakostnader för bolaget, helst kostnadsneutralt för arbetsgivaren, men att jag får en lite mindre kostnad för bilen än att privatleasa. Jag tänker att jag står för kostnaderna för försäkring och skatt, service brukar väl ingå i leasingavtalen. Jag har en bruttolön om 100 000 kr/mån och jag tänker mig en bil i 500 000 kr klassen.

  Tacksam för svar!
  Mvh
  Ulrika

  • Hej Ulrika!

   Hmm, jag tror inte riktigt jag förstod vad din fråga är. 🙂

   Vad som ingår och inte ingår i leasingavtalet är en grej mellan företaget och bilhandlaren/leasingföretaget. Det beror lite på vad de erbjuder och vad ni förhandlar fram.

   Vill ni få det kostnadsneutralt för arbetsgivaren är det förmodligen enklast om ni kan hitta en leasingdeal som är så mycket ”all inclusive” som möjligt, dvs med försäkring, skatt, service mm. Då blir kostnaden för företaget så förutsägbar som möjligt och det blir lättare att räkna på hur du ska ersätta företaget för att göra det kostnadsneutralt.

 • Hej Mikael,tack på förhand för svar och för allt du lär oss här. Jag har läst så mkt jag kan på nätet men blir ändå yr och förvirrad. Pratat med skatteverket, revisor men blir endast förvirrad.

  Jag har anställd i ett privat företag (inte mitt eget) där min bruttolön är 70 000kr/mån. Utöver detta betalar arbetsgivaren 20 % i tjänstepension. Personalen (inkl jag) har en sjukvårdsförsäkring på 396 kr/mån där beskattningsunderlaget för arbetstagaren (mig) är 70% .
  Min nettolön är 43 961 kr/månad.
  Jag ser att flera av kollegorna har omförhandlat fr konsultskap till anställning (själv fick jag inte bli konsult)och då erbjudits en sk ”bruttolöneavtal” som är mkt högre än min bruttolön (ex 125 000 kr)där de får fördela sin lön som dem vill (men semester och semesterdagsersättning ingår), dvs arbetsgivaravgift dras och de kan t ex ha en förmånsbil eller mobiltelefon och avsätta pensionen själva.
  Jag undrar då om följande innan förhandling med arbetsgivaren:

  1) Vad vinner arbetsgivaren respektive arbetstagaren på en bruttolöneavtal som ovannämnt jämfört med mitt avtal som är en fast bruttolön med ovannämnd pension mm?

  2) Ponera jag skulle begära samma sorts avtal som kollegorna, vilken bruttolön borde jag be om för att få ut lika mkt i nettolön som idag med samma pensions/sjukvårdsförsäkringsförmåner som jag har idag?

  3) Inte intresserad av förmånsbil. Undrar dock över bostadsförmån och om det skulle vara fördelaktigt för mig ekonomiskt? Hyran på min hyreslägenhet, en 3:a på 88 kvm i centrala Linköping är 10100 kr/mån. Utöver detta garage på 500 kr.
  Kan jag mha bostadsförmån få lägre hyra samtidigt som företaget kan få det kostnadsneutralt? Vad är mest positivt ekonomiskt för min del: öka bruttolönen och betala netto eller ta det som förmån dvs betala skatt på förmånen?

  4)Undrar om det går att be arbetsgivaren dra kostnaden för personalsparkering och lunchkostnader på bruttolönen? BLir det skatteförmån då detta med? Är det fördelaktigt att göra så för en anställd istället för att betala med skattade pengar?

  5) Tänkte löneväxla ytterligare för pensionen till maxgränsen, tror det är ca 10 000 kr till fr bruttolönen som går. Undrar därför om det är bra att använda så mkt av min bruttolön som möjligt till löneväxling, jobbdator/mobil etc så att jag kan sänka min statliga skatt och värnskatt även om det innebär mindre nettolön/pengar i fickan?

  Tusen tack för svar, gärna tydliga och enkla exempel på siffror jag känner igen! 🙂
  Med vänlig hälsning
  Sandra

  • Hej Sandra!

   Oj, det var en rejäl fråga. Jag kommer inte helt och hållet kunna svara på den, eftersom den var rätt komplex med många rörliga delar. Om du verkligen vill bena ut detta behöver du nog sätta dig lite längre tid med en konsult och diskutera alla detaljer. Men jag gör ett försök med det jag kan svara på.

   1. Vare sig arbetsgivaren bestämmer vad som ska ingå som kompensation eller låter den anställde själv bestämma, är det ju totalkostnaden som styr vilken deal som blir dyrast för arbetsgivaren. Din deal verkar såvitt jag kan se kosta arbetsgivaren 70000 * 1,3142 (lön & soc) + 70000 * 0,2 * 1,2426 (pension och särskild löneskatt) + 396 (försäkring) + 396 * 0,7 * 0,3142 (soc på försäkringsförmån) = 109 873 kr.

   2. Den här frågan förstår jag inte riktigt. Om du vill ha samma nettolön som idag får du väl be om samma bruttolön som idag. Eller hur menar du?

   3. Bostadsförmånen är marknadsvärderad, dvs du betalar förmånsvärde exakt på marknadsvärdet av förmånen. Det innebär att det inte finns nån större poäng med att ta det som förmån – det blir samma sak som att ta lön och betala hyran själv. Just vad gäller bostadsförmån ska däremot arbetsgivarens sociala avgifter betalas på ett schablonvärde, så om schablonvärdet i ditt fall skulle vara en bra bit lägre än marknadsvärdet, skulle ni hypotetiskt skulle tjäna lite på löneväxling eftersom sociala avgifterna blir lägre. Men frågan är om det är några belopp att tala om, dvs om det är värt besväret.

   4. Lunchkostnader kallas för kostförmån och beskattas med 98 kr per dag (2019) så huruvida det är fördelaktigt beror på hur mycket lunchen är värd. Är den värd exakt 98 kr spelar det ingen roll om du betalar den själv eller får den som förmån. Se mer hos Skatteverket. Parkering förmånsbeskattas också för marknadsvärdet (såvida du inte har förmånsbil, då är det skattefritt) men kan sättas ned om du kör mycket i tjänsten, så detta kan ibland vara fördelaktigare som förmån jämfört med att betala själv. Se mer hos Skatteverket.

   5. Det beror lite på. Generellt kan man säga att löneväxling till skattefria förmåner är fördelaktigt. Om man t ex går ned i bruttolön för att få en schysstare dator eller mobil el dyl (dock är ju dator/mobil normalt fortfarande företagets egendom). Löneväxling mot skattepliktiga förmåner som marknadsvärderas har oftast ingen betydelse, t ex för hemmastädning el dyl. Däremot kan schablonvärderade förmåner som t ex bilförmån vara fördelaktiga, då bilförmånsvärden ofta ligger lägre än marknadsvärdet på bilförmånen. Pension slutligen bygger ju på idén att din marginalskatt är lägre när du får ut pensionen som pensionär än nu som anställd. Om det kommer att vara så, om du i övrigt tror på idén med tjänstepension och om du kan avvara kontant lön i dagsläget, så är det ju just i din situation med hög marginalskatt som löneväxling mot tjänstepension är fördelaktigt.

   Jag hoppas att det hjälpte något.

 • Daniel Carlsson

  Hej Mikael!

  Jag skulle vara oerhört tacksam för lite vägledning angående företagsleasing av bil.

  Jag driver företag med två andra ägare. ”Tyvärr” är det bara jag som är bilintresserad och nu är jag inne på att köpa en ny bil.

  Att leasa bil har tidigare aldrig varit aktuellt då jag alltid fått höra att det inte skulle vara förmånligt och därför aldrig gjort någon vidare efterforskning på hur det fungerar.

  När jag nu skulle köpa en ny bil och träffade säljaren så kom vi in på företagsleasing och efter diskuterande, räknande och huvudkliande(från min sida) så kom jag fram till att det var rätt så förmånligt på många sätt att leasa bilen via företaget, enligt hur säljaren förklarade att det fungerade.

  Problemet är såklart att jag inte kan lita på allt säljaren säger utan måste göra en egen utredning på om det verkligen blir så bra som han påstår.

  Till saken hör att jag måste ersätta företaget hela kostnaden för bilen (ej service och försäkring) på grund av att mina delägare inte är intresserade av att skaffa en leasingbil och är då såklart intresserade av att bekosta min bil.

  Då till den stora frågan, efter denna alldeles för långa förtext:

  Hur mycket kommer det kosta totalt att leasa bilen via företaget och stå för alla kostnader själv via lönesedeln och är det förmånligt för mig att leasa bilen via företaget istället för att köpa den privat?

  Leasingavgiften för bilen är 8300:- ex moms. Företaget drar ju dock bara halv moms, därför blir den totala kostnaden för företaget 9337:-.

  Förmånsvärdet på bilen är 6162:- / månad.

  Hur bär man sig åt för att det ska bli kostnadsneutralt för företaget och därmed kostnadsneutralt gentemot mina delägare?

  Jag har idag en månadslön på 39000. Ska jag betala skatt för 39000 + 6162 (förmånsvärdet) = 45162, sen dra den skatten från 39000 och sedan dra 9337 (leasingavgiften) från min nettolön?

  Eller kan jag dra leasingavgiften från min bruttolön? Dvs att jag betalar skatt för 39000 + 6162 – 9337 = 35825 och att min nettolön då blir 39000 – 9337 = 29663 – skatt.

  Eller kan man lägga upp det på något annat mer förmånligt sätt?

  Otroligt tacksam för svar på denna fråga då jag inte verkar kunna bena ut detta på egen hand.

  Mvh,

  /Daniel

  P.S Jag betalar 34% skatt

  • Hej Daniel!

   OK vi gör ett försök! 🙂

   Är det bättre att ta bilen genom företaget eller privat? Jo, för de allra flesta nya bilar är det nog bättre i företaget. Anledningen är att förmånsvärdena på bilar är satta lite lågt, dvs lägre än marknadsvärdet. Exakt hur mycket bättre är svårt att säga, eftersom det är svårt att räkna på en exakt kostnad för att skaffa bil privat. Det beror ju på saker som värdeminskning, ev reparationer mm. Om man får en offert på ”all-inclusive” leasing på företaget och privat och sedan lämnar tillbaka bilen efter leasingperioden, skulle man ju i och för sig kunna jämföra de två scenarios.

   Huruvida leasing är en bra idé eller inte beror ju helt på vilken deal du får. Leasing är i grunden ett finansieringsupplägg, ibland kombinerat med ett paketpris för service mm. Det beror ju på vilka siffror handlaren och leasingföretaget stoppar in i kalkylen, dvs ränta mm. Den enda handfasta skillnaden är att företaget får lyfta halva momsen på leasingavgifter, förutsatt att du kör minst 100 mil i tjänsten varje år. På bilinköp får företaget inte lyfta nån moms alls.

   Sen har vi frågan om att göra det kostnadsneutralt för företaget. Även här är det inte helt lätt, eftersom alla kostnader inte går att beräkna eller förutse. Men även här blir det ju enklare med en ”all-inclusive”-deal från bilhandlaren, dvs ett leasingupplägg där service och sånt ingår. Samt att man antar att man lämnar tillbaka bilen efter leasingperioden med ett garanterat återköpsvärde, så behöver man inte räkna på värdeminskning och sånt.

   Om vi etablerar ditt base case först. Med skattetabell 34 bör du idag ha 39000 kr minus skatt 10402 kr, netto 28598 kr. Vi kan anta det för exemplet om inte annat.

   Om vi då antar att leasingkostnaden utgör hela företagets kostnad för bilen, dvs det tillkommer ingen skatt, försäkring, inga reparationer, biltvättar, tillbehör etc. Och när bilen återlämnas behövs inga ”pengar emellan”. Då har vi en kostnad för företaget på 9337 kr + sociala avgifter på förmånen 6162 kr * 0,3142, summa 11273 kr. Jag ser två sätt du kan lägga upp det på:
   1. Skatta på förmånen och kompensera företaget med bruttolöneavdrag. Du sänker då din bruttolön med 11273 / 1,3142 = 8578 kr till 30422 kr. Din lönespec kommer att visa 30422 kr minus skatt på 30422 + 6162 kr vilket blir 9586 kr, dvs nettolön på 20836 kr.
   2. Använd nettolöneavdrag för att betala för förmånen. Med nettolöneavdrag blir det ingen soc på förmån och företagets kostnad är bara 9337 kr. Nettolöneavdraget blir en intäkt i företaget men eftersom det inte täcker hela företagets kostnad får du även göra ett mindre bruttolöneavdrag på (9337 – 6162) / 1,3142 = 2416 kr. Din lönespec blir alltså brutto 39000 – 2416 = 36584 kr, skatten på det blir 9586 kr, och nettolönen 36584 – 9586 – nettolöneavdraget 6162 kr = 20836 kr. Dvs samma som i alternativ 1 – tadaaa! 🙂

   Du har alltså 28598 – 20386 = 8212 kr mindre i fickan, men du har tillgång till en bil. Men är det bättre än att skaffa bil privat? Tja, det beror ju på vilken deal du får privat. Men om vi antar att det är exakt samma deal hade det ju kostat 8300 * 1,25 = 10375 kr att leasa privat, så det ser ju onekligen ut att vara bättre genom företaget.

   Och huruvida förmånsbeskattning eller nettolöneavdrag är bättre – som jag försökte hamra in i blogginlägget 🙂 är det alltså samma sak. Men med nettolöneavdrag är din kontanta lön högre, vilket är bättre för din SGI och (ofta) för alla era K10:or.

   Hoppas det hjälpte.

   • Daniel Carlsson

    Ja jag förstår verkligen att det är snårigt allt detta med leasing, det har jag fått erfara själv nu haha.

    Men jag tackar återigen för snabba och informativa svar. Verkligen guld värt.

    /Daniel

   • Daniel Carlsson

    Wow! Tack för ett otroligt snabbt och bra svar.

    Det känns onekligen som att det blir bättre att ta det genom företaget, nu när jag ser hur man kan lägga upp det.

    Den deal jag fått från säljaren innefattar både försäkring och service i priset. Dock så finns inget garanterat återköpspris utan bilen leasas på 36 månader med 45% i restvärde efter dessa 36 månader, då finns möjlighet att fortsätta leasa bilen, alternativt lämna tillbaka den till bilfirman. Som jag förstod det på säljaren så i det läget så får man tillbaka pengar om bilen säljs vidare till ett högre pris än restvärdet, och är tvingad att betala pengar ifall bilen säljs vidare för mindre än restvärdet. Nu hävdade säljaren att 45% restvärde var ett bra upplägg då det minimerade risken för att bilen inte skulle ha ett marknadsmässigt restvärde efter 36 månader, men jag förstår ju att i slutändan så är det rena spekulationer hur som helst.

    Finns det några andra saker att beakta vid denna typ av leasingform då man inte har något garanterat värde efter leasing osv?

    Återigen, tack för ett snabbt och bra svar.

    Trevlig helg!

    /Daniel

   • Hej Daniel!

    Ingen orsak! 🙂

    Förstod inte riktigt säljarens argument för 45% restvärde. Men hursomhelst, generellt innebär ju ett lägre restvärde att du betalat större del av bilens pris med leasingavgifter, där en del av momsen är avdragsgill. Men det finns även en gräns för hur lågt man får lägga restvärdet, förmodligen delvis av momsskäl och för att det inte ska ses som ett avbetalningsköp.

    Svårt att säga om garanterat återköp är bättre eller sämre – beror ju på villkoren i dealen. Garanterat återköp kommer ju oftast med villkor som max körsträcka osv.

    Jag har nog inte något mer om just leasingen – det är ju lite av en vetenskap i sig och inget jag är expert på, tyvärr.

 • Hej Mikael,

  Hittade denna artikel när jag googlade runt lite. Väldigt bra!

  Har dock en fråga angående löneökning kontant eller i förmån. Låt säga att jag nu har en månadslön på 40,000 kr och istället för en löneökning med 4000 kr/mån tar en förmån, så som ett årskort på SJ med ett förmånsvärde på 4000 kr/mån. Blir det någon skillnad skattemässigt eller är det i princip samma sak?

  mvh,
  Kalle

  • Hej Kalle!

   Bara så vi först specificerar vilka två case vi jämför. Det ena är att du lägger till en förmån på 4000 kr på en lön på 40000 kr. Och det andra att du tar 4000 kr extra bruttolön (totalt 44000 kr) och gör ett nettolöneavdrag på 4000 kr så att förmånen blir noll.

   Skattemässigt blir det då precis samma sak – i båda fallen har du en bruttoinkomst på 44000 kr före skatt, så skatten blir lika hög. Och i nettolön blir det också samma sak. Om vi tar 25% skattesats som exempel har du första caset 40000 kr – skatt 10000 kr – skatt på förmån 1000 kr = 29000kr. Och i andra caset 44000 kr – skatt 11000kr – NLA 4000 kr = 29000 kr.

 • Hej
  Driver själv ett AB och kommer 2020 att lyfta pension. Någon lön är inte tänkt att ta ut. Kommer också att sälja min privata bil till företaget och får då förmånsbeskattning mm. Hur löser jag detta på bästa ekonomiska sätt? Förmånsvärdet hamnar på ca 4000:-/månad. Jag kör ca 3000 mil i tjänst och 1000 mil privat. Bilen är en diesel. Hur gör jag gällande drivmedlet? Vilket är mest förmånligt. Är ensam ägare till mitt AB och kan därför bolla lite hur jag vill.
  Tacksam för svar

  • Hej Bengt,

   Vi har skrivit lite mer om det i bloggposten Bil i företaget eller privat?. Kontentan av det inlägget är att det såklart går att räkna på, men att det är lite bökigt och involverar en del antaganden och en del faktorer som är specifika för din situation.

   Så jag kan tyvärr inte ge ett rakt svar, är jag rädd. Huruvida du ens bör sälja in din privata bil till företaget, beror på vad kostnaden är för att ha bilen jämfört med förmånsvärdet. Kalkylen för företagsbil blir ju å ena sidan sämre ju äldre bilen pga lägre värde på bilen men samma förmånsvärde, å andra sidan kanske service och reparation blir dyrare vilket talar för att ha den i företaget.

   Och huruvida du bör låta företaget betala bränslet och förmånsbeskattas för privatkörningen, eller betala bränslet själv och ta milersättning för tjänstekörningen – ja det beror ju på vad bilen faktiskt kostar att köra, jämfört med nivån på milersättningen. Fast just milersättningen på 6,50 kr/mil för en förmånsbil på diesel känns kanske som…lite i knappaste laget? Så det kanske talar för att ta bränslet i företaget? Fast det är svårt att säga exakt och tyvärr är även förmånsbeskattning av privat körning rätt bökigt. 🙁

   Ledsen att jag inte kan ge bättre svar, men det är som sagt svårt att göra även om man skulle ha alla siffror.

 • Hej,
  Jag har ett aktiebolag. Jag tar inte ut lön alls. Därmed inga löner eller arbetsgivaravgifter alls. Det händer lite då och då små belopp som ska förmånsbeskattas. Det handlar om 100 lappar några enstaka gånger per år. Hur gör man för att beskatta dessa? Jag har för övrigt inte inkomster på annat sätt. Utan är tillräckligt förmögen för att leva på sparpengar. Hur gör man för att beskatta dessa små belopp av förmånsbeskattning till skatteverket?
  Tacksam för svar.

  • Hej Linda,

   Såvitt jag vet får du helt enkelt deklarera förmånerna utan avdragen skatt. Skatten på förmånen kommer då att höja din kvarskatt eller sänka din skatteåterbäring.

 • Hej Mikael!

  Bästa läsningen på området som jag hittat. Ändå får jag inte riktigt ihop mig kalkyl så den känns korrekt och jag förstår inte heller exakt vilken kostnad det blir för företaget.

  Vi leker med tanken att det ska vara kostnadsneutralt för företaget.

  Kollar på en elbil och i avtalet för business lease så ingår det mesta (ej skatt, reparationer, etc.). Jag har försökt räkna fram kalkylen baserat på ditt svar på Linns inlägg (https://www.accountfactory.com/blog/nettoloneavdrag/#comment-938)

  Om det är till någon nytta till ditt svar så har jag en marginalskatt på 54,1% (exkl. arb.givaravgifter.)

  Baserat på beräkningen på ett nettolöneavdrag från länken ovan så får jag det till nedanstående baserat på att bilens leasingkostnad är 4165 kr/mån ex moms och 5206 kr/mån inkl. moms samt att bilens förmånsvärde enligt skatteverkets hemsida är 2428 kr/mån. I ditt räkneexempel använder du 30% skatt, är det marginalskatten du syfter till eller är det den kommunala skatten? I exemplet nedan har jag för enkelhetens skull hållit kvar vid 30 % skatt, men vill gärna veta hur jag räknar om det så det lämpar sig om man har statlig inkomstskatt också som är fallet för mig (betalar totalt 35,35 % skatt på mina hela inkomst). Jag citerar ditt svar men med aktuella siffror från mitt fall (utom just skatten):

  ”Ett nettolöneavdrag på 2428kr (förmånsvärdet) för att slippa förmånen innebär en intäkt för bolaget på samma belopp. Kvar att ersätta bolaget för är 5206 – 2428 (leasingkostnad inkl moms – förmånsvärde) = 2778kr. Det kan vi lösa med ett bruttolöneavdrag på 2778 / 1,3142 = 2114 kr.

  Vi leker med en skattesats på 30%:
  Alt 1 ger 2428 + (2114 * 0,7) = 3908 kr mindre i fickan.”

  Stämmer verkligen detta? Vad blir faktiska kostnaden för företaget baserat på den här kalkylen? För min del så innebär det ju en betydligt lägre kostnad än om man bara kollar på leasingavgiften inkl. moms.

  Stort tack på förhand!

  • Hej Åke,

   Förlåt sent svar på detta.

   Jag tycker din kalkyl ser bra ut. Om företagets faktiska kostnad är 5206 kr, du gör ett nettolöneavdrag på 2428 kr och sedan ett bruttolöneavdrag på 2114 kr, så har du ersatt företaget för kostnaden.

   Skattesatsen vi ska använda är marginalskattesatsen, dvs vad du betalar i skatt på nästa krona inkomst. Så i ditt fall får vi använda 54% istället. Med andra ord ger ett bruttolöneavdrag 2114 * 0,46 = 972 kr mindre i fickan. Och tillsammans med nettolöneavdraget har du 972 + 2428 = 3400 kr mindre i fickan.

   Och företaget landar på en kostnad på 5206 – 2428 – 2114 * 1,3142 = 0 kr. Vilket ju var målet, eller hur?

   Anledningen att du får en lägre kostnad på det här viset är förmånsvärdena på elbilar är såpass låga. Och att man får ”rabatt” kan vi se utan att ens räkna på det – förmånsvärdet 2428 kr är ju vad det anses vara värt per månad att ha tillgång till bilen, vilket är betydlig lägre än leasingavgiften.

   En detalj bara. Om du kör i tjänsten minst 100 mil/år får företaget lyfta halva momsen på leasingen, vilket innebär en månadskostnad på 4685 kr istället för 5206 kr. Å andra sidan tillkommer som du säger skatt, reparationer mm. Så du kanske behöver räkna med en annan siffra än 5206 kr.

   • Hej Mikael! Tack för dina svar! Fick en offert avseende kostnader för företaget jag jobbar på och en sammanställning avseende kostnaden för mig som anställd. Den verkade ta hänsyn till ett bruttolöneavdrag och inte ett kombinerat brutto- och nettoavdrag som jag kommit fram till blir mer förmånligt. Det jag får från finansbolaget säger att jag ska löneväxla enligt följande modell och det gör att jag inte får ihop kalkylen baserat på dina tidigare svar och mina tidigare beräkningar. Punkt 1, 4, 5, 6 nedan är inga konstigheter men punkt 2 och 3…? Kan du peka mig i rätt riktning?

    1. Leasingavgift (inklusive 1/2 moms)
    2. Skatt på bilförmån
    3. Sociala avgifter på bilens förmånsvärde
    4. Serviceavtal
    5. Fordonsskatt
    6. Försäkring

   • Hej Åke,

    Nr 3 är jag med på. Om man skattar på bilförmånen istället för att använda nettolöneavdrag, så blir ju sociala avgifter på förmånen en kostnad för företaget. Och den får man då kompensera om man ska göra det kostnadsneutralt för företaget.

    Nr 2 hänger jag däremot inte med på hur de menar.

   • Tack för svar!

    Några följdfrågor:

    1. Hur gör man enklast med kostnader som exvis fordonsskatt? Fordonskatt? Portionerar man enklast ut det per månad?

    2. Vad behöver jag ta upp i min deklaration för att inte missa något?

    3. Hur hanteras den något högre avgiften som blir under de första 6 mån? Enklast låter ju att göra ett högre avdrag då och sedan justera ner när bonusen betalas ut. I detta fall antar jag att jag kanske borde kolla med VW finans hur detta sköts mot dem.

    Tack på förhand igen!

   • Hej Åke,

    1. Personligen tycker jag det är lite overkill att söka millimeterrättvisa, utan jag rekommenderar att man räknar fram en ungefärlig kostnad för företaget per månad som båda parter är överens om och sedan kör på det under hela perioden. Så mitt svar blir att ni kan räkna lite som ni vill, bara ni kommer överens. Kanske ett nonsenssvar, men vi kommer förmodligen ändå aldrig att nå en perfekt beräkning.

    2. Normalt sett ingenting. Det enda som påverkar din skatt är eventuell förmån, och det ska deklareras av arbetsgivaren månadsvis.

    3. Samma som i nr 1, hitta en jämvikt mellan fairness och pragmatiskt som ni kan komma överens om och kör på det.

 • Hej! Har sökt på nätet men hittar inget svar på denna fråga. Om mitt aktiebolag köper en bil att ha som förmånsbil, slipper bolaget betala bolagsskatt på den summan bilen kostar, på motsvarande vinst för det bokföringsåret? Tänker att bolaget minskar sin vinst (men istället ökar med motsvarande tillgångar). Tänker jag rätt?

 • Anledningen att jag frågar är att jag har inkomster/vinst detta bokföringsåret men förmodligen inte kommer ha det framöver. Tänker då att det kan vara smart att hinna köpa bil att ha som förmånsbil innan bokföringsåret är slut för att på så sätt slippa en del av/skjuta på bolagsskatten tills bilen avyttras?

  • Hej AB,

   Mja, delvis, men förmodligen inte helt och hållet.

   Om bolaget köper en bil (dvs inte leasar) blir det en inventarie och behandlas som andra inventarier. Dvs rent skattemässigt får du direkt dra av hela kostnaden om:
   1. Det är en inventarie av mindre värde, dvs inköpspris på max ett halvt prisbasbelopp, dvs 23 800 kr under 2021.
   eller
   2. Det är en korttidsinventarie med en ekonomisk livslängd på högst tre år.

   Men förmodligen är en bil varken av mindre värde eller en korttidsinventarie, så då blir det istället en inventarie i balansräkningen som skrivs av över flera år, normalt över fem år. Maximalt avdrag första året är då 30% enligt huvudregeln för räkenskapsenliga avskrivningar. Så visst avdrag får du, men förmodligen inte med hela bilpriset första året.

   Läs mer om Avdrag för värdeminskning hos Skatteverket.

 • Hej Mikael! Stort tack för en mycket bra genomgång, väldigt bra artikel både denna och även denna: https://www.accountfactory.com/blog/foretagsbil/.

  Det är dock ett tag sedan dessa skrevs. Förutom att förmåndsvärden har generellt ökat på bilar (tyvärr), är det någon annan av reglerna som inte gäller längre eller något nytt som tillkommit?

  Jag äger också ett eget AB nämligen, jobbar som läkarkonsult, kör en del i tjänsten men klart mest privat samt tar inte ut någon lön alls utan endast utdelning upp till gränsbeloppet. Jag står dock och funderar lite ändå på företagsbil/förmånsbil, men som du skriver så är det ju en komplex kalkyl.

  Jag har dock greppat det mesta, men hade en fråga kring detta med att ”ersätta företaget direkt med förmånsvärdet”;
  -Kan man göra detta utan att ändå ta någon lön?
  -Behöver företaget fortfarande betala Soc på den kostnaden om jag ersätter företaget direkt och betalar dem för bilförmånen?
  -Blir det summa sumarum någon skillnad alls egentligen i nettokostnad för mig som privatperson om jag ersätter företaget för förmånen direkt varje månad, eller skattar för det på deklarationen? (Min marginalskatt är ca 57%)

  Tack på förhand!

  Med vänlig hälsning, / Tobias Andersson

  • Hej Tobias,

   Kul att du gillar inläggen. Jo, de har några år på nacken men de gäller fortfarande. Har uppdaterat några smådetaljer nu, men inget som ändrar budskapet.

   Ja, du kan ersätta bolaget för en förmån även om du inte tar ut lön. En förmån med förmånsvärde X kr är ju egentligen att du fått något gratis som är värt X kr. Och om du betalar för detta med X kr så har du ju inte fått något gratis, och ingen förmån uppstår.

   Själva betalningen kan vara genom att du betalar in pengar till företaget, kvittar mot företagets eventuella skuld till dig eller att du gör nettolöneavdrag (ifall du har lön).

   Nej, om förmånen blir noll pga att du ersatt företaget för förmånen, blir det inte heller någon soc. Sociala avgifter beräknas ju på förmånen, som nu är noll.

   Du måste jämföra äpplen och äpplen, vilket innebär att du får jämföra a) förmånsbeskattning med befintlig lön, och b) ökad lön med förmånsvärdet samt nettolöneavdrag. Och då blir det summa summarum samma sak för dig och företaget.

   Det betyder inte att du måste göra precis så, det är bara ett räkneexempel för att göra en jämförelse. Du kan såklart även skippa ökad lön och bara göra nettolöneavdrag. Men då kommer du ha mindre pengar i fickan jämfört med förmånsbeskattning. Nettolöneavdrag kostar ju ett belopp motsvarande hela förmånsvärdet medan förmånsbeskattning bara kostar skatten på förmånsvärdet (ca 57%). Å andra sidan tjänar företaget på det – nettolöneavdraget är en intäkt i företaget och man slipper soc på förmånen.

 • Hej igen och tack för svaret!

  Ah precis, då förstår jag bättre. Det jag bryr mig mest om är ju vad jag som privatperson ”har kvar” när allting är klart och betalt så att säga, netto. Som jag ser det så borde det egentligen därför vara sämre för mig då att betala in till företaget istället för att bara ta förmånsbeskattningen på deklarationen?

  Säg för enkelhetens skull att jag har en bilförmån på 5000kr/månad. Om jag tar denna som förmån, så betalar jag i slutändan 5000×0,57=2850kr. Företaget betalar då också Soc på förmånen, 5000*0,3142=1710kr. Om man i analogi då tänker vad man ”hade kunnat få ut i lön” om man hade haft kvar pengarna i företaget och istället tagit ut dem, så hade ju dessa 1710kr först avgått soc på och sedan marginalskatt, vilket ger att jag endast ”hade kunnat ta ut netto” ca 744kr i lön på dem ( 1710/1,3142 * 0,57) om du förstår hur jag tänker där? Det som det då ”kostar mig” totalt om jag betalar in pengarna till företaget, är ju 5000kr – 744kr = 4266kr / månad. Men om jag istället bara tar förmånsskatten så är det 5000kr * 0,57 = 2850 och sedan då plus 744kr som jag förlorar netto i socavgifter = 3594kr.

  Väldigt kryptiskt, men jag tänker ju hela tiden enligt principen ”vad jag i slutändan netto går miste om / betalar”

  Stämmer detta?

  Mvh / Tobias

 • Förlåt….en sak som jag kom på att jag glömde ovan är ju också att Företaget faktiskt får en intäkt på 5000kr när jag väljer att ersätta bolaget direkt. Jag går således minus 5000kr som privatperson och bolaget går kan man säga plus (5000 x 1,3142)kr eftersom dom då INTE heller behöver betala Soc på förmånen som man annars hade behövt. Om jag tar ut denna summa som lön blir det för mig (5000 x 1,3142 / 1,3142 x 0,43) = 2150kr. Kostnaden för mig är då 5000-2150 = 2850kr, viket ju precis som du sa är EXAKT samma summa som jag betalar om jag väljer att förmånsbeskatta (5000 x 0,57). Enda skillnaden är då att jag fortfarande ju behöver betala Soc på förmånen inom bolaget om jag förmånsbeskattar, vilket då faktiskt borde göra att principen med att ”ersätta bolaget / nettoavdrag” ändå ÄR lite mer fördelaktigt? 🙂

  Har jag räknat rätt nu mån tro?

  Tack på förhand!

  • Hej Tobias,

   Hmm, jag vet inte om jag helt hänger med i beräkningen. 🙂 Men man kan räkna på flera olika sätt för att komma fram till samma sak, och jag går oftast en annan väg.

   Vårt base case är din nuvarande lön X kr och ingen bil. Vad X är spelar ingen roll, men den ligger över brytpunkten och din marginalskatt är 57%.

   Nu lägger vi till en bil med förmånsvärde 5000 kr/månad. Frågan är om förmånsbeskattning eller nettolöneavdrag med ökad bruttolön är bättre.

   Alt 1: Förmånsbeskattning, oförändrad lön
   Du skattar 57% på 5000 kr, dvs 2850 kr mindre i plånboken.
   Företaget betalar soc 31,42% på 5000 kr, dvs 1571 kr i soc-kostnad för företaget.

   Alt 2: Ökar bruttolönen med 5000 kr, nettolöneavdrag 5000 kr
   Du får ökad nettolön med 5000 kr minus 57% skatt, men betalar ett nettolöneavdrag på 5000 kr. Dvs 5000 * 0,43 – 5000 = 2850 kr mindre i plånboken.
   Företaget betalar soc 31,42% på ökad bruttolön 5000 kr, dvs 1571 kr i soc-kostnad för företaget. Företaget har också en ökad lönekostnad på 5000 kr men å andra sidan en intäkt för nettolöneavdraget på 5000 kr, som tar ut varandra. Ingen soc på förmånen eftersom förmånen ”betalats ned” till 0. Netto en ökad kostnad på 1571 kr för företaget.

   Summa summarum alltså samma sak. Om du väljer en annan (eller ingen) bruttolönejustering, kommer ”kvar i plånboken” att påverkas i motsvarande grad.

 • Tack igen för svar och klarheten Mikael! Troligen har jag gjort det lite för krångligt helt enkelt hehe, men förstår hur du menar 🙂

  Summa summarum kan man då alltså också säga att det inte egentligen spelar någon roll alls då för mig att göra ett nettolönavdrag eftersom jag inte har något behov alls att öka min SGI / PGI?

  Dock så är det så att vi är två anställda i företaget, jag och sambon. Båda jag och hon kommer att nyttja denna tjänstebilen i ungefär lika stor omfattning privat och således (om jag förstår detta rätt) så kommer vi ha s.k. ”Delad dispositionsrätt” på denna vilket innebär att förmånsvärdet sätts ner till 50 % och delas lika mellan oss. Bilen har således endast ett fullt förmånsvärde totalt sett (detta stämmer väl?). Sambon tjänar mindre än mig och har normalt skattesats på ca 30 % (kanske t.o.m. mindre faktiskt). Med den delen av bilförmånen som då ska läggas på sambon, borde då om jag tolkar det rätt vara fördelaktigt att göra ett nettolöneavdrag på eftersom Skatt/Soc/Kostnader blir exakt samma, men hennes bruttoinkomst och således SGI / PGI då ökar?

  Referens: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/28141.html?date=2005-06-17

  Tack ännu en gång! 🙂

  • Hej Tobias,

   Nej om du inte bryr dig om högre kontant bruttolön spelar det ingen roll hur du gör. SGI är ju den ena aspekten och den andra är löneunderlaget i K10:an. Sen kanske banker och sånt gillar kontant lön bättre än förmåner när de räknar på din månadsinkomst, jag vet inte.

   Precis, vid delad dispositionsrätt skattar ni för hälften var. Och om din sambo har nytta av högre SGI är det då bättre att köra ökad bruttolön och nettolöneavdrag på hennes del.

 • Hej Mikael! Thank you so much for everything you have been sharing and I hope it is fine for you if I answer in english (but feel free to answer in swedish). I am investigating the best way to give an employee who moved to Sweden from Italy a benefit compensating the cost of his apartment. You say there is no real point in paying a bostadsförmån – which option would you recommend to give the employee a sum more or less covering the cost of the rent? Is there any option to give a benefit tax free for the employee? I am assuming be living in an apartment paid by the company without declaring as a benefit it is not an option (even if I have seen that as being a common practice at least in Stockholm). Thank you so much in advance for your time!

  • Hi Veronica,

   No problem, we even have an English version of the blog, but so far only a few blog posts are in English, and unfortunately not this one.

   Well, there is no tax-related point in paying the rent for an employee compared to giving the employee the same amount as salary (before tax). If you pay the rent of 5000 SEK and the employee is taxed by 30%, the cost for the employee is 1500 SEK. And if you instead increase the salary by 5000 SEK (3500 SEK after tax), the employee uses this to pay their rent and adds the last 1500 SEK themselves, so the cost is still 1500 SEK.

   Additionally, the housing benefit is a bit tricky. For some reason, the employer should withhold tax and pay social fees based on a set of standard amounts for certain types of housing, and not on the actual rent. While the employee then needs to make a correction in their income tax return so the final taxable amount corresponds to the market value of the housing. OK, so if the ”standard amount” is lower than the market value, there is a small gain to the employer’s social fees, but it’s probably not that big. And it’s a rather cumbersome process. Don’t ask me why they made it that way.

   Yes, I’m sure many companies provide housing to employees without ever mentioning it to Skatteverket, but that is clearly against tax regulations. I’m not aware of any loopholes here. There are some possibilities for employees to get tax reductions for temporary ”double housing” that they’re paying themselves, but that’s a different story.

   So is there no point at all with market valued benefits such as housing? Well, tax-wise no, not really. But there can of course be other reasons for providing taxable benefits, say that you have good connections for finding housing and have put together a nice ”package” for expats. Sure, it’s taxed at market value so you may as well give them the money. But sometimes employers do prefer to provide certain benefits rather than cash for various reasons.

   But I’m afraid I don’t have any magic tricks for tax-free benefits for your particular situation. Other than of course tax-free benefits other than housing, such as gym memberships, coffee and snacks in the office, nice equipment (phone, computer), a company car (which sometimes can be a good deal), health insurances (taxed at 60%) etc. And of course the option of providing free housing and adding enough cash salary that the after-tax portion covers the tax on the housing benefit.

   However, we don’t really deal much with expat situations, and perhaps accountants that are more geared towards those issues have more tricks up their sleeves.

 • Hej!
  Jag har försökt att läsa igenom alla frågor och alla dina svar här på sidan men inte riktigt lyckats få svar på min fråga trots allt 🙂

  Jag har leasat en personalbil (kostnadsneutralt för företaget) där jag betalt genom nettolöneavdrag + bruttolöneavdrag till min arbetsgivare. Nettolöneavdraget har motsvarat förmånsvärdet och återstående belopp har dragits på min bruttolön.

  Bilen är leasad med finansiell leasing och är betald med ett restvärde på 50%.
  Inköpspris: 720.000 kr
  Restvärde: 360.000 kr

  Det har visat sig att bilens värde kan vara betydligt högre än det restvärde som vi valde tillsammans med leasingbolaget. Säg 450.000 kr för enkelhetens skull.

  Nu vill jag köpa ut bilen men har förstått att jag måste köpa bilen till bilens värde för att inte bli förmånsbeskattad.

  Jag har läst att kompensation till leasetagare betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter.

  Kan den krediteringen komma till del till den anställde som haft personalbil genom företaget då vi vill ha en kostnadsneutral lösning? Det nettolöneavdrag som gjorts motsvarar 180.000 kr och bruttolöneavdraget 95.000 kr under 36 månader.

  Ett förslag var att jag skulle avstå mellanskillnaden på 90.000 (450.000 – 360.000) som bruttolön för att motverka förmånsbeskattning. Går det i sådana fall att räkna denna beskattning bakåt i tiden under de 36 månader jag haft bilen? (Sen funderar jag på ifall de inte menade nettolönen)

  Hälsningar Daniel

  • Hej Daniel,

   Ja, om du får köpa något av din arbetsgivare måste du betala marknadsvärde eller bli förmånsbeskattad för mellanskillnaden. Tyvärr måste du betala cash eller med nettolöneavdrag. Bruttolöneavdrag kan bara användas för att kostnadskompensera arbetsgivaren, aldrig för att undvika förmån.

   Det du nämner om kompensation till leasetagare – jag gissar att du syftar på den här artikeln hos Simployer? (Jag googlade frasen du skrev 🙂 ) Den artikeln beskriver bara momsproblematiken när en bil återlämnas till leasegivaren, och endast förhållandet mellan leasetagaren (din arbetsgivare) och leasegivaren (leasingföretaget). Dvs om din arbetsgivare återlämnar bilen till leasingföretaget och får ersättning för mellanskillnaden mellan restvärde och marknadsvärde, så anses det momsmässigt som en kreditering av leasingavgifter. Dvs om din arbetsgivare har lyft halva momsen när man betalat leasingavgifter på bilen, ska man nu kreditera halva momsen på ersättningen. Detta påverkar dock inte förhållandet mellan dig och din arbetsgivare. Jag vet inte om jag riktigt förstår vad du menar med att det ska komma dig till godo, kanske jag missförstår där?

   Notera här också att det är marknadsvärdet på bilen som är viktigt när du köper ut bilen, inte din arbetsgivares kostnad för den (vilket ju kan vara en annan siffra). Så arbetsgivarens rätt att lyfta moms mm påverkar inte det marknadsvärde du behöver räkna med.

   Några kontrollfrågor bara, så jag inte missförstår några parametrar. Gissar att det är din arbetsgivare som leasat bilen (inte du) men att du har kört bilen, och som du säger betalat med nettolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet? Att du dessutom fått bruttolöneavdrag gissar jag är för att kompensera kostnader arbetsgivaren haft utöver det som täcks av nettolöneavdraget. Restvärdet är ju lägre än marknadsvärdet så leasingavgiften (inkl ev första förhöjda) har ju bevisligen varit relativt hög. Vi antar vidare att marknadsvärdet är 450 tkr inkl moms.

   Då måste du helt enkelt betala 450 tkr (cash eller med nettolöneavdrag) för bilen för att undvika förmånsbeskattning, finns liksom ingen väg runt det. Däremot, i det här fallet kommer ju arbetsgivaren att kunna köpa ut bilen för 360 tkr (inkl moms, antar vi), sälja den till dig för 450 tkr och där göra en vinst på 90 tkr. Så du borde kanske kunna förhandla dig till ett bruttolönetillägg på ”vinsten” de gör på 90 tkr. Vilket bör bli 90000 / 1,3142 = 68483 kr extra bruttolön, förutsatt normala arbetsgivaravgifter. Om du under leasingtiden kompenserat arbetsgivaren med netto+bruttolöneavdrag för leasingkostnaderna som varit högre än värdeminskningen, borde man ju kunna argumentera att du ska få tillbaka en del av detta när arbetsgivaren gör en vinst på marknadsvärde – restvärde.

   Men som sagt, jag gör några antaganden om din situation. Hoppas det hjälpte något i alla fall.

 • Hej igen!
  Tack för ditt omfattande svar som ger mig en betydligt bättre bild.

  1. Angående att ”komma mig till godo” tänkte jag inte på halva momsen utan på den intäkten som företaget gör. Du besvarar det väldigt bra i ett senare stycke.
  2. Det stämmer att företaget leasat en bil som jag sedan fått nettolöneavdrag + bruttolöneavdrag så att det blivit en helt kostnadsneutral lösning för företaget. Vi bokför alla kostnader som rör bilen på ett konto per anställd så att allt som rör min bil bekostar mig och inte företaget.

  Dina antagaden stämmer så jag känner att mina frågetecken har rätats ut ordentligt.

  Stort tack för din hjälp!

 • Hej,

  Hur blir det med min skatt när jag tar en tjänstebil där jag betalar nettolöneavdrag. Exempel jag har en månadslön på 40 000. Bilen har nettolöneavdrag 5000 och förmånsvärde 5000. Kommer jag beskattas på 45 000 eller tar nettolöneavdraget ut förmånsvärdet och jag bara skattas på 40 000? Tittar man i min tabell så blir det mycket mer skatt om jag ska skatta på 45 000. Ca 2000 mer i skatt på totalsumman (12 000 istället för 10 000) och då blir den indirekta kostnaden för min bil 7000.

  Eller är det som sagt bara nettolöneavdraget som kostar mig?

  Mvh, David

  • Hej David,

   Om förmånsvärdet är 5000 kr och du gör nettolöneavdrag på 5000 kr så blir förmånen att beskatta 0 kr. Så du beskattas endast för din lön på 40 000 kr.

   Du har ju i och med nettolöneavdraget så att säga betalat med skattade pengar för din förmån och då ska du ju inte beskattas för den.

 • Hej David,

  Om man byter från bruttolönemodellen till nettolönemodellen, får inte företaget en ökad kostnad i form av pensionsinbetalning då?
  Kommer man över brytgränsen så får ju företaget betala 30% i pension på den ökade bruttoinkomsten.

  • Hej Joakim,

   Det beror ju helt på företagets setup för tjänstepension. Det finns ju ingen lagstadgad modell för tjänstepensionsavsättningar, utan det är upp till varje arbetsgivare om man överhuvudtaget vill erbjuda tjänstepension och hur det ska gå till. Och har arbetsgivaren kollektivavtal så stipuleras det såklart i kollektivavtalet.

   Men ja, om det är avtalat att tjänstepension inte utgår på förmåner (vilket jag gissar är normalt) men att tjänstepension utgår på all bruttolön inklusive den här typen av bruttolönetillägg, så ökar ju tjänstepensionen med bruttolönen och företagets pensionskostnad ökar. Så då blir det inte längre ett nollsummespel mellan BLA och NLA.

   Men det bör ju å andra sidan vara fullt möjligt att avtala om att den här typen av bruttolönetillägg inte ska vara tjänstepensionsgrundande. Såvida man inte har kollektivavtal då, men jag tror inte att företag med kollektivavtal använder den här typen av lösningar för sina anställda.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *