Accounts-bloggen

Nettokostnad för tjänstebil

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Skrev nyligen lite om förmån eller nettolöneavdrag och då med exemplet förmånsbil. En närbesläktad fråga gäller vad kostnaden för en tjänstebil blir. Det bilhandlaren säger kanske inte alltid är vad du tror det är eller vad som är relevant för dig. Så här är en liten översikt för att undvika begrepps­förvirring.

Förmånsvärde

Förmånsvärdet för din bil fastställs av Skatteverket varje år och baseras på en formel som inkluderar bilens nypris, ev extrautrustning, prisbasbeloppet och räntan. Med dessa faktorer blir förmånsvärdet för en viss bil alltid detsamma och om du får beloppet av bilhandlaren har denne bara gjort dig en tjänst genom att räkna ut det. Se till att få förmånskoden också, så kan du sedan lätt själv ta fram förmånsvärdet kommande år.

Förmånsvärdet är det belopp på vilket föraren betalar skatt och på vilket arbetsgivaren betalar sociala avgifter.

Nettokostnad för arbetsgivaren

Detta gäller alltså om bilen leasas (inte köps) och leasingtagaren innebär då arbetsgivaren. Nettokostnad här brukar oftast vara företagets månads­kostnad för leasingavgiften efter justering för att endast halva momsen är avdragsgill för leasing. Dvs om leasingavgiften är 4000 kr exkl moms (5000 kr inkl moms) per månad, blir nettokostnad för företaget 4500 kr per månad.

Det man får tänka på är att arbetsgivaren även betalar sociala avgifter på förmånsvärdet, vilket då också blir en kostnad för företaget. Totalkostnad för arbetsgivaren blir alltså oftast leasingavgiften (plus halva momsen) plus soc på förmånsvärdet plus ev löpande kostnader för bilen (skatt, försäkring, service mm).

Nettokostnad för den anställde

Detta är den lurigaste biten. Bilhandlare verkar anta att de som handlar tjänstebilar alltid är anställda som ”får” en tjänstebil av sin arbetsgivare. Så de brukar nämna som ”nettokostnad” vad det kostar en anställd att ha en förmånsbil, dvs skatten på förmånsvärdet. Det verkar också utgå ifrån att det är välbetalda personer som får tjänstebil och därför räkna med en marginalskatt på 55%. Så nettokostnad här är alltså ofta helt enkelt 55% av förmånsvärdet. (UPDATE 2020-12-07: Från 2020 är värnskatten avskaffad och marginalskatten toppar på ca 50% med en kommunalskatt på 30%, så 50% verkar vara det vanligaste antagandet numera)

Problem 1 är att detta är helt irrelevant för dig som äger ditt eget företag. Dels skatteoptimerar du kanske och har inte en marginalskatt på 50-55%. Men framför allt består din kostnad för bilen av så mycket mer bara skatten på förmånsvärdet – även företagets kostnader för bilen är ju indirekt kostnader för dig. Om företaget gör mindre vinst blir det mindre pengar för dig i slutändan.

Problem 2 är att många blandar ihop begreppen, tror att man pratar om förmånsvärdet och blir sedan lite snopna när de inser att förmånsvärdet är nästan dubbelt så högt som de trodde.

(UPDATE 2020-12-07: Tyvärr har biltillverkarna även börjat skriva ”förmånsvärde” när de egentligen menar ”nettokostnad”. Dvs många skriver ”Förmånsvärde från 2000 kr” när de egentligen menar ”Förmånsvärde från 4000 kr och nettokostnad från 2000 kr, antaget 50% marginalskatt”. Ibland finns en fotnot med skatteantagandet, ibland inte)

Sammanfattning

Så vad är den faktiska kostnaden för en tjänstebil för en egen företagare? Det är summan av ett antal kostnader, varav vissa ligger i företaget (löpande kostnader, soc, ev leasing mm) och vissa för företagaren själv (skatt på förmånen). Se bara till att syna de siffror bilhandlaren kommunicerar och håll reda på begreppen.

 

PS. Har ovan för enkelhetens skull utgått ifrån att man betalar förmånsskatt på sin tjänstebil. Som vi pratar om i Förmån eller nettolöneavdrag kan man alltså även köra en alternativ modell med nettolöneavdrag.

Se även

Bil i företaget eller privat?

Förmån eller nettolöneavdrag

117 Kommentarer

 • Om jag har en fast månadslön på 51000 idag före skatt, och har nu hittat en liten tjänstebil som är några år (det är en 2012a). Månadskostnaden för företaget i leasingavgift ligger på 2515:- exkl moms.
  För att kringgå förmånsvärdet funderar jag på ett nettolöneavdrag, men hur stort skall det isåfall vara, samt vilka andra kostnader utöver leasingavgiften får företaget betala?

 • Hej Mikael!
  Nettolöneavdraget ska ligga exakt på förmånsvärdet. Och tänker man på det är det ganska logiskt – ett förmånsvärde på X kr innebär ju att man anser att företaget ger dig något som är värt X kr, som du ska betala skatt för. Om du istället ersätter företaget med X kr blir ni ju så att säga kvitt, och ingen skatt behöver betalas. Du kan ersätta företaget med nettolöneavdrag eller helt enkelt genom att betala in summan till företaget – samma effekt.

 • Är det inte leasingkostnaden jag skall betala som nettolöneavdrag? Inte Förmånsvärdet väl? För om det är förmånsvärdet, som jag skall betala som nettolöneavdrag, så skulle jag ju kunna hitta en dyr bil med lågt förmånsvärde (typ elbil) och komma väldigt billigt undan? För min del handlar det ju om att göra det kostnadsneutralt för arbetsgivaren.

 • Glömde förresten att svara på dina andra frågor. De kostnader företaget betalar för bilen är mycket riktigt leasingkostnaden (samt halva momsen) plus alla andra kostnader som normalt kommer för bilen, dvs försäkring, skatt, service mm.
  Nej, grejen med bilförmån är att förmånsvärdet är schablonberäknat, dvs det har inte nödvändigtvis med marknadsvärdet att göra. Se mer info i vårt andra blogginlägg som jag länkar till längst upp i detta inlägg. Så det du får anses vara värt precis förmånsvärdet och det är vad du behöver betala till företaget.
  Och eftersom förmånsvärdet normalt är satt i underkant, speciellt för nyare bilar och definitivt för elbilar, blir det alltså inte kostnadsneutralt för företaget. Och ja, man kommer privat väldigt billigt undan med en ny elbil, det är liksom poängen med ”rabatten” på elbilar – att uppmuntra till att skaffa elbil. 🙂
  Om du istället vill göra det kostnadsneutralt för företaget får du ersätta företaget med exakt de kostnader som löper på bilen. Ni får helt enkelt hålla koll på kostnaderna, göra nettolöneavdrag med samma belopp och dessutom se till att ersättningen inte hamnar under förmånsvärdet (på årsbasis, rimligtvis), annars blir du förmånsbeskattad för mellanskillnaden.

 • Hej! Har några frågor på detta med förmånsbil. Mitt företag leasar en bil som används av mig både privat och för uppdrag för företaget. Jag för noggrann körjournal över privat resp. företagskörningar.
  Jag betalar även mitt drivmedel för privatkörningar själv.
  Eftersom jag lånat företaget (ett AB där jag är helägare samt innehar alla aktier), har jag tidigare gjort så att jag betalat HELA leasingkostnaden inkl. moms samt betalat mina körda privata mil.
  Dessa betalningar har jag utfört genom att kreditera företagets skuld till mig med samma belopp varje månad.
  Efter att ha läst ovanstående inlägg förstår jag att jag betalt i överkant, eller hur? Mitt belopp ska vara exakt uträknat förmånsvärde, rätt?
  Kostnaden för privat körda mil är väl ändå rätt att jag betalar med aktuell kostnad?
  Att kvitta utgifterna mot företagets skulder till mig, är det ok eller ska/kan jag sköta detta på något bättre sätt?

 • @Bosse
  Japp, det du ska ersätta företaget med för bilförmånen är det exakta förmånsvärdet. Medan de privata milen ersätter du med aktuell kostnad för drivmedlet inkl moms. Du kan lika gärna minska bolagets skuld till dig som att betala in beloppet – samma sak. Så det blir ja på alla frågor. 😉

 • AH! Tack för snabbt svar.

 • Bokslutsdags och nu kom givetvis i följdfråga på ovanstående.
  Ska/ måste man på något vis visa på upplägget att man betalar för förmånen via skuldavdrag liksom också att privata mil betalas i bokslutet?
  Eller detta tas om det blir revision?

 • @Bosse
  Beror lite på hur du menar med att visa på upplägget. Jag tycker ju att allt man bokför ska förklaras så vem som helst kan förstå vad man har gjort. Och är det något som inte lätt förklaras i bokföringen är det ju en bra idé att göra det i bokslutsdokumentationen istället.
  Däremot behöver du inte nödvändigtvis i bolagets inkomstdeklaration förklara det hela. Du kan såklart göra det i en liten kommentar, om du tycker att det är nödvändigt. Jag har nog hittills aldrig känt att det varit nödvändigt.
  I kontrolluppgiften till dig specar man dels modellkoden för bilen, dels hur mycket som gjorts i nettolöneavdrag och dels om det är något förmånsbelopp som ska beskattas (efter nettolöneavdragen har minskat förmånen). Med hjälp av modellkoden kan då Skatteverket avgöra om förmånsbeloppet är rimligt, givet angivet nettolöneavdrag.
  Hoppas det besvarade frågan.

 • Tack för dina snabba svar. Som svar på ovan kan säga att inga nettolöneavdrag görs.
  Firman är ju skyldig mig ett antal tusenlappar. Nu gör jag avräkning på den skulden genom att betala/dra beloppet för förmånsvärdet som avräkning på ”min fordran” på bolaget.
  För att slippa skatten på detsamma förståss.

  Har frågat andra om detta med avdrag och leasingavgifter mm men har aldrig fått några vettiga svar – förrän jag hittade den här sidan. Så du får stå ut med ännu en fråga. Hoppas att du har tid.

  Nu pga av låg ränta mm så har själva leasingavgiften ex. moms sjunkit så att den ligger ca 1000 kr under förmånsvärdet, bara för att krångla till det.

  Det ser ut så här nu: netto leasingavg. 3960 kr ex. moms
  Serviceavtal: 134 kr ex. moms
  Försäkring: 344 kr (ej momspliktigt).
  Moms på leasing är 990 kr.
  Förmånsvärdet: 4983 kr
  Leasingavgift plus halva momsen blir ju 4589 kr då.
  Jag bokförde avdr. för förmånsvärdet 4983 kr. Det blir ju en överinbetalning på 394 kr. Eftersom detta då täcker även den halva momsen som ju i vanliga fall skulle bokförst, gör jag inget momsavdrag denna månad.
  Frågan är ju nu är jag på rätt spår/ tänker jag rätt eller ….

 • Nja, vi får hålla isär företagets kostnader för bilen och din förmån. Det är två olika saker som egentligen inte har med varandra att göra.

  Så kostnaderna för bilen (leasing, försäkring, skatt, service mm) hanterar du precis som vanligt. Dvs du lyfter halv moms på leasingen som vanligt, resten av leasingen blir en fordonskostnad (56XX). Försäkring, skatt, service mm blir även det fordonskostnader (56XX) och när det finns moms lyfts hela momsen.

  Nettolöneavdraget görs med förmånsvärdet och bokförs i företaget som en intäkt, t ex på ett 73XX-konto. Om du har en fordran på bolaget kan du absolut kvitta mot fordran istället för att dra av på nettolönen eller betala in beloppet.

  Om du vill undvika förmånsskatt är det viktiga att du gör nettolöneavdrag med minst förmånsvärdet (normalt sett exakt förmånsvärdet). Att företagets kostnader för bilen och förmånsvärdet/nettolöneavdraget inte är exakt lika höga är helt normalt. Även om förmånsvärdet normalt brukar vara något lägre än kostnaderna.

  Varför verkar då kostnaderna ligga lägre än förmånsvärdet? Dels kan företaget ha kostnader för bilen som du inte ser precis nu, t ex trängselskatt, reparationer i framtiden, värdeminskning som går snabbare än den leasingavgift du betalar.

  Sen kan det såklart vara så att förmånsvärdet är förhållandevis högt för just din bil, t ex om du har en äldre bil. I så fall får du utvärdera om du faktiskt ska ha bilen i företaget eller istället äga/leasa den privat. Själva den kalkylen blir rätt komplicerad eftersom man måste göra en hel del antaganden, ta med kapitalkostnad i beräkningen mm.

 • Hej! Jag är anställd på en mindre byggfirma och jag har pratat med min chef om att jag vill ha en skåpbil som förmånsbil.
  Han kollade då upp att förmånsvärdet på den bilen var 3200 kr/mån (38400kr/år)
  Jag har en bruttoinkomst på ca 31000kr/mån o jag betalar 26% i skatt vilket ger mig en nettolön på ca 23000kr/mån. Då räknade jag ut att bilen skulle kosta ca 832kr/mån av min nettolön (3200*0,26=832), tänker jag rätt?
  Min chef tycker däremot att det blir dyrt för honom att jag ska ha förmånsbil, min fråga är då vad det är som blir dyrt för honom o hur mycket extra det kostar honom jämfört med att han bara leasar den i firman?
  Tacksam för svar:)

 • Hej Mathias!
  Japp, du tänker rätt, så när som på en pytteliten detalj. Din snittskatt idag är nog 26% men skatten på en inkomst på ytterligare 3200 kr lär vara rätt nära din kommunalskatt (t ex 30%, beroende på var du bor). Skilj alltså på snittskatt på befintlig inkomst om marginalskatt på ytterligare inkomst. Men det är ju kanske en detalj i sammanhanget.
  Om företaget leasar bilen oavsett, blir skillnaden för företaget att om du dessutom ska förmånsbeskattas för den får företaget betala sociala avgifter 31,42% på förmånsvärdet. I övrigt är det bara kostnaderna för själva bilen.
  Däremot kan förmånsvärdet sättas ned med 25% om du kör i tjänsten minst 3000 mil per år, denna uträkning gör ni i så fall själva. Det är ibland även möjligt att sätta ned förmånsvärdet ytterligare om bilen är utformad eller utrustad så att privat användning begränsas. Detta måste ni i så fall ansöka om hos Skatteverket.

  • Hej Mikael, gällande förmånsvärdet vid överstigande 3000 mil i tjänsten, när justeras det?
   Jag har fått ett förslag på en bil med fmv på 4200:- med detta skulle bli 3200:- om jag kör mer än 3000 tjänstemil. Vilken summa kommer jag ha som förmånsvärde från dag 1?
   Är det 4200:- och jag får tillbaka på skatten när jag kört över 3000 mil eller är det 3200 från dag 1?

   • Hej Nicklas!

    Nedsättningen gäller för hela året om du kör minst 3000 mil i tjänsten under det året. Så man gör rimligen bedömningen i början på året. Skulle man gissa fel åt ena eller andra hållet får man väl korrigera senare under året. Man kan även själv i sin inkomstdeklaration justera förmånsvärdet, om det belopp arbetsgivaren använt visade sig vara fel.

    Du hittar mer information hos Skatteverket.

 • Hej,
  Jag är ensam anställd på mitt eget AB läkartjänst företag. Jag kör ca 8 mil fram och tillbaka från bostaden till arbetet 3 veckor i månaden. Företaget och bostaden har samma adress. Mina frågor,
  vad är det som bäst att köpa person bil, privat eller via företaget? annat alternativt?
  hur mycket max pris är bäst?
  vad koster det företaget och privat?
  Om jag vill köra bilen till tjänsten mycket mindre i framtiden, spelar det stor roll gällande månadskostnad?
  Kan du förklara med exempel?
  Jag är jättetacksam för svar 🙂

 • Hej Rama!
  Det var många frågor på en gång. 🙂 Jag försöker svara så gott jag kan.
  En fråga är huruvida dina resor till och från arbetet är ”tjänsteresor” eller ”resor mellan hem och arbete”. Om ditt tjänsteställe anses vara bostaden blir det tjänsteresor och annars resor mellan hem och arbete. Skillnaden är dels hur mycket du får dra av för milersättning och dels om körningen påverkar diverse regler som kräver en viss mängd tjänstekörning. Skatteverket har en genomgång av tjänsteställesfrågan här: https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2015.2/326317.html#h-Var-har-man-tjanstestallet
  Jag kan bara ge tumregler för det där med köpa bil i företaget eller privat. Och de flesta verkar överens om att för nya bilar är förmånsvärdet oftast lågt satt, dvs att det lönar sig att företaget äger bilen och att du skattar för förmånen, jämför med att äga bilen privat. Fast över ett nybilspris inkl extrautrustning på 332 250 kr ökar förmånsvärdet snabbare, så för tillräckligt dyra bilar når du förmodligen ett break-even. Äldre bilar har förmånsvärden som om de vore nya, så även för tillräckligt gamla bilar finns det en break-even. Sen blir förmånsvärdet reducerat med 25% om du kör minst 3000 mil i tjänsten per år. Allt detta för du ta med i beräkningen när du gör din bedömning. Med break-even menar jag alltså en punkt då det blir förmånligare att äga privat än i företaget.
  Vad som är maxpris för din bil är ju svårt för mig att säga, men över 332 250 kr ökar alltså förmånsvärdet i snabbare takt.
  Om du använder metoden med att skatta för förmånen blir företagets kostnad det den betalar för bilen (service, leasing, skatt mm) samt arbetsgivaravgifter för förmånen. Din kostnad blir skatten på förmånen. Om du istället kör nettolöneavdrag med oförändrad lön (du kanske ligger på brytpunkten idag) blir din kostnad just nettolöneavdraget motsvarande förmånsvärdet och företagets kostnad blir det den betalar för bilen minus nettolöneavdraget (som du ju betalar till företaget).
  Tjänstekörningen påverkar främst om du får lyfta moms på leasing (minst 100 mil per år) och om du får reducerat förmånsvärde med 25% (minst 3000 mil per år). I övrigt gör det inte jättestor skillnad hur mycket du kör i tjänsten.
  Hoppas det hjälpte något.

 • Hej Mikael.

  Jag funderar på att köpa en tjänstebil och jag blir inte klok på hur jag ska tänka ifall det är bättre att köpa privat eller som tjänstebil.

  Jag har två företag (ett bolag som bara förvaltar mina pengar där jag äger 100% av aktierna, samt ett bolag där jag jobbar och äger 80% av aktierna)

  Jag tar ut en lön på c:a 45 000 per mån men kan justera detta som jag vill.

  Jag kan betala bilen kontant på företaget om det blir billigare.

  Förmånsvärdet är c:a 4100 per månad på bilen som kostar 350 000 ny.

  Jag kommer att köra max 1000 mil per år och antagligen mycket mindre.

  Hur ska jag tänka? är det alltid billigare med tjänstebil eller är det mest krångel eftersom det ändå är min pengar i bolaget?

  • Hej Anders!
   Se mitt svar till Rama alldeles innan din fråga – jag kan bara göra en uppskattning och de flesta verkar överens om att det är förmånligare att äga/leasa genom bolaget än privat för nya bilar som inte är svindyra. Men att ge ett exakt svar är svårt eftersom det beror på vilka kostnader som löper på bilen mm.
   I ditt fall får du ju jämföra att äga bilen privat med att äga genom företaget men att göra brutto- eller nettolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet. Om du däremot lägger till en bilförmån till befintlig lön kommer du ju att ha rätt hög marginalskatt för det.
   Om du köper eller leasar bilen i företaget är mest en finansieringsfråga, förutom detaljen att du får lyfta halva momsen vid leasing om du kör i tjänsten minst 100 mil per år.
   Jag kan nog inte säga något mer exakt än så, eftersom det är så många okända variabler. Personligen hade jag nog leasat bilen i bolaget där du jobbar och gjort nettolöneavdrag från lönen, förutsatt att du klarar av nettolöneavdraget och att dealen är OK med din parter i företaget. Men jag kan inte ge nåt utförligt beslutsunderlag till varför jag skulle göra så. 🙂

 • Stort tack! jag ska prata med min revisor och kolla upp siffrorna lite noggrannare.

 • Hej,

  Jag har fått erbjudande om förmånsbil eller personalbil (osäker på vilket som är rätt) mot ett bruttolöneavdrag, det ska alltså bli kostnadsneutralt för min arbetsgivare.
  Jag har kollat på passaten som är klassad som supermiljöbil och som således har ett lågt förmånsvärde på strax över 2000:-.
  Är det då så enkelt att de sänker min bruttolön med samma summa som förmånsvärdet, eller tillkommer det något som jag missat?
  Bilens pris ligger på runt 430.000+ men har lågt förmånsvärde just för att det är en sk supermiljöbil.

  Tack på förhand!

  • @Ola
   Om bruttolöneavdraget är lika med förmånsvärdet så blir det skattemässigt neutralt för dig. Men förmodligen gör du en bra deal, eftersom förmånsvärdet ofta är lågt satt i relation till den verkliga kostnaden att äga en bil. Speciellt för en supermiljöbil.

   Och vice versa kommer företagets verkliga kostnad för bilen förmodligen vara lite högre än vad de sparar på att sänka din bruttolön med förmånsvärdet. Men det kanske de kan leva med?

   Om företaget vill sänka bruttolönen med mer än förmånsvärdet för att kompensera för deras verkliga kostnad, får ni väl helt enkelt förhandla. Att räkna fram den exakta kostnaden för bilen är ju för övrigt lite knivigt och kräver ju egentligen att man gör en avräkning årsvis eller så.

 • Hej

  Jag ska inleda förhandlingar med min arbetsgivare angående förmånsbil.
  Jag har en i sammanhanget låg lön på 27.000 kr/månad.

  Detta är en del i en löneförhandling där jag alltså istället för högre lön kommer få denna förmånsbil av företaget.
  Det gäller en Passat och Förmånsvärdet inkl. utrustning ligger på runt 4300kr/mån enligt Skatteverket.
  Jag kommer att föra körjournal och kommer betala företaget skatten på det drivmedlet jag använder för min privata körning.

  Min fråga blir dels hur mycket är denna förmån värd för mig om man skulle ställa det mot att få en lönehöjning istället?

  Och nästa fråga är vad min kostnad för denna bil kommer vara?

  Om jag inte är helt ute och cyklar så kan man säga att dessa 4300kr läggs på min bruttolön, och det kommer sedan i mitt fall dras 32% skatt på det.

  Kommer min kostnad bli de 32 procenten skatt som dras, eller blir det de 68 procenten som kvarstår efter att skatten dragits?

  Mvh
  Martin

  • @Martin
   Den första frågan är ju lite svår att svara på, eftersom det dels beror på vad den verkliga kostnaden för bilen är (vilket är en ekvation med många parametrar) och dels såklart om du tycker att det är värt 4300 kr i bruttolön att få köra runt i den bilen. Men om du nu får vara med och välja bil själv är det kanske framför allt den första punkten. 🙂

   Din kostnad blir mycket riktigt skatten på förmånen, dvs ca 32% om det är din kommunalskatt. Detta är alltså jämfört med dagens situation med 27 tkr i lön och ingen bil.

   Om du istället jämför nuvarande lön plus bil med nuvarande lön plus 4300 kr extra i bruttolön, blir skillnaden för dig exakt 4300 kr. I första fallet går du minus 32% av 4300 kr men får en bil, i det andra går du plus 68% av 4300 kr efter skatt men får ingen bil.

 • Hejsan!

  Jag har erbjudande från min arbetsgivare om personalpolitik mot bruttolöneavdrag och tittar på en passat gte supermiljöbil.

  Jag har ca 39000 i lön före skatt
  Bilen kostar totalt 37600
  Tillval 27000 men då är 17000 vinterdäck

  Nu till det kniviga, förmånsvärdet förstår jag och ser även bruttolöneavdrag visas i kalkylen

  Bruttolöneavdrag 5274
  Förmånsvärde 2383

  Nettokostnad blir enligt kalkylen då 3771?

  Det jag inte förstår är hur det hänger ihop, om man tar 5774 av min bruttolön
  Hur kommer Nettokostnaden fram till den summan?

 • Wictor, så här har man räknat:
  Företagets kostnad för bilen (leasingavgiften) betalas med bruttolöneavdrag 5274kr
  Din nya lön => 39000 -5274 = 33726kr
  Din nya lön räknas upp skattemässigt med förmånsvärdet 2383kr

  Alltså, Din lön är 33726kr men du skattar som du tjänar 33726 + 2383 = 36109kr
  Du kan kontrollera i skattetabellen hur mycket det är, förhoppningsvis stämmer det med nettokostnaden.

  En sista sak, nettokostnaden kan bli större än vad kalkylen säger. Du kommer få lägre allmän och möjligtvis även tjänstepension.
  Hoppas det var tydligt,
  Jonas

 • Hej Wictor!
  Det är lite svårt att säga utan att se kalkylen. Din faktiska kostnad borde ju vara minskningen i nettolön när du sänker bruttolönen med 5274 kr plus skatten på 2383 kr. Och hur mycket det blir beror på din kommunalskatt.
  Om vi lite förenklat skulle räkna med 30% skulle din nettokostnad bli 5274 * 0,7 + 2383 * 0,3 = 4407 kr. Eftersom det är ganska mycket högre än 3771 kr undrar jag om kalkylen kanske räknar på något annat sätt. Vilken kalkyl är det du använder?

 • Daniel Bergström

  Hej Mikael,
  Till att börja med får jag tacka för en superb artikel!

  Jag är 1 av 2 delägare i ett AB där vi nu börjat prata om företagsleasing. Vi har hittat på ladd hybrid (Mitsubishi Outlander Ladd Hybrid) – pris cirka 395.500kr. Förmåndsvärdet verkar ligga på 971kr/mån. Vad kommer det kosta mig privat netto om man bortser från bolagets kostnader?

 • Hej Daniel!

  Ledsen för lite sent svar.

  Hmm, 971 kr/månad låter väldigt lågt som förmånsvärde. Har ni kollat upp det i Skatteverkets verktyg för bilförmånsberäkning? Jag törs lova att det inte stämmer, bör vara ungefär det dubbla.

  Men om vi tar den siffran som exempel:

  Om din lön är oförändrad och du får en förmånsbil med förmånsvärde 971 kr, kostar det dig skatten på förmånsvärdet. Och skatten kan ligga på allt mellan 29% och 60%, beroende på var du bor och hur höga inkomster du har i övrigt.

  Om du istället kör med nettolöneavdrag, blir kostnaden för dig 971 kr i månaden.

  Det senare låter ju dyrare än det första, men man kan inte riktigt jämföra så, eftersom nettolöneavdraget innebär besparingar för företaget, som ju kommer dig till godo i slutändan.

 • Jag sitter här och läser på om förmån och nettolöneavdrag för tjänstebil. Det verkar som att båda metoderna ger ungefär samma resultat? Har räknat enligt nedan:

  * Jag har en bil med ett förmånsvärde på 8641kr.

  Alternativ 1: Förmånsbeskattning

  – Låt säga att min bruttolön är 30.000kr, då hamnar min skatt (enligt tabell 31) på 6916kr. Så min nettolön blir 23084kr.

  – Förmånsbeskattas jag för 8641kr blir min bruttointäkt 38641kr och min skatt ökar från 6916 till 10017, summa nettokostnad privat av ökningen är alltså 3101kr.

  – Min nettolön blir nu 3101kr lägre och landar på 19983kr.

  – Kostnaden för företaget blir sociala avgifter på förmånsvärdet. 8641 * 0,315 = 2722kr.

  Summering: Kostnad privat 3101kr / mån. Kostnad för företaget 2722kr / mån.

  Total kostnad för företaget med mig som anställd med förmånsbil: 42172kr (se uträkning)

  Bruttolön 30.000 kr + sociala avgifter baserat på 30000kr brutto = 9450kr + sociala avgifter på förmånsvärdet 2722kr = 42172 kr

  Lön som jag får ut netto: 19983 kr

  Alternativ 2: Nettolöneavdrag

  – Låt säga att min bruttolön nu är 38.000kr, då hamnar min skatt (enligt tabell 31) på 9609kr. Så min nettolön blir 28391kr.

  – Förmånsvärdet är 8641kr vilket jag då gör ett nettoavdrag på. Då blir min nettolön istället 19750kr.

  – Ingen extra kostnad för företaget uppstår i form av sociala avgifter på förmånsvärde.
  Summering: Kostnad privat 8641kr / mån. Kostnad för företaget 0kr / mån.

  Total kostnad för företaget med mig som anställd med nettolöneavdrag: 41329 kr (se uträkning)

  Bruttolön 38.000 kr + sociala avgifter baserat på 38000kr brutto = 11970kr -Minus nettolöneavdrag 8641kr = 41329 kr

  Lön som jag får ut netto: 19750 kr

  Tack på förhand för din expertis 🙂

  • Hej Jonas!

   Precis, och det var lite min poäng i inlägget Förmån eller nettolöneavdrag. Prova att sätta din bruttolön till 38 641 kr i alternativ 2 så blir det exakt samma sak.

   Skillnaden är att i alternativ 2 får du en högre kontant bruttolön istället för en förmånsinkomst. Och detta gynnar din K10 samt din SGI hos Försäkringskassan. Vi ser inga direkta nackdelar med nettolöneavdraget jämfört med förmånsbeskattningen.

 • Vill förtydliga att det är mitt eget bolag så jag vill ju styra kostnaden mot det bästa för bolaget och för mig privat.

 • Tack för svaret Mikael, då har jag förstått rätt 🙂

 • Tänkte bara kasta in en liten ny tråd i diskussionen, apropå det som ofta kallas personalbil. Det gäller alltså förmånsbilar där arbetsgivaren vill ha kostnadsneutralitet, men ändå erbjuda en anställd möjligheten att köra en ny bil. Brukar vara uppskattat.

  Detta löser man ofta genom en kombination av netto- och bruttolöneavdrag, nettolöneavdrag motsvarande exakt förmånsvärdet, för att få ner förmånsvärdet till noll, och bruttolöneavdrag på resterande del av arbetsgivarens totala kostnader för bilen, men då med hänsyn taget till att arbetsgivaren ju sparar in socialavgifter på sänkningen av bruttolönen.

  Ofta en rätt bra lösning, helt kostnadsneutral för arbetsgivaren och en ofta rätt stor inbesparing för den anställde. Ju större diff mellan bilens verkliga kostnader och dess förmånsvärde, och ju högre marginalskatt den anställde har, desto bättre.

  Ett exempel: det kostar arbetsgivaren säg 12000 i månaden att leasa en Tesla model S, (antagligen inte värstingvarianten) och då antar vi att det verkligen är ALLA kostnader, inkl den halva av momsen som inte får dras av. Förmånsvärdet är löjligt låga 2500 kr (tror det stämmer rätt bra, har inte räknat exakt).

  Nettolöneavdraget blir då 2500, och bruttolöneavdraget blir 7229 kr. Därmed kostar bilen inte arbetsgivaren en krona. Vad kostar den för den anställde? Ja, vid 60 % marginalskatt kostar den honom faktiskt inte mer än 5391 kr. För att köra en bil som det sannolikt hade kostat honom bra mycket mer än det dubbla att leasa privat.

  • @Robert
   Ja, det låter ju som en vettig modell. Utmaningen kan bli att räkna på vad bilen faktiskt kostar företaget, lite beroende på hur leasingdealen är uppbyggd. Är det en ”all inclusive”-deal med garanterat återköp vid leasingtidens slut blir det sannolikt lättare.

 • Precis.
  En grej som slagit mig är att man i totalkostnaden ju kan lägga till exempel parkering vid arbetsplatsen och trängselskatt.

  Eftersom dessa kostnader ingår i förmånen behöver den anställde inte göra större nettobetalningar. Tar arbetsgivaren hänsyn till dessa kostnader får han fortfarande kostnadsneutralitet och den anställde får en lägre kostnad, exempelvis för en svindyr parkering i Stockholms innerstad.

  Bara p-kostnader och trängselskatt är ju ett incitament för många Stockholmare och Göteborgare att försöka få en bilförmån.

  Om vi i exemplet ovan inte utgår från en Tesla utan en normal bra bil som i sig kostar arbetsgivaren 7000 i månaden (sannolikt en rätt rimlig summa) och där dessutom arbetsgivaren står för parkeringskostnader vid arbetsplatsen på 3000 kr och trängselskatt/övriga kostnader på 2000, så ser vi ju en kalkyl som är väldigt trevlig för den anställde.

  För i princip detsamma som han redan idag betalar för att parkera sin privata bil och passera trängselskattestationer med den så får han köra en helt ny bil.

 • Hej,
  Jobbar i dag på ett företag som inte tillhandahåller säljarna med tjänstebil, istället så betalar man 39kr per körd mil i tjänsten.
  Detta känns som en bra deal för företaget i vissa fall men för de säljare som kör många mil per år måste det bli en sämre affär för företaget än att istället tillhandahålla en tjänstebil?

  Tänker jag fel?
  Om jag inte gör det finns det någon brytpunkt där man helt enkelt säger att fler körda mil än xx så skall den anställde ha tjänstebil?

  Mvh / Niklas

  • Hej Niklas!
   Oj, den frågan kan jag tyvärr inte svara på. Det är helt enkelt en beräkning med lite för många okända faktorer, t ex den eventuella tjänstebilens kostnad, förmånsvärdet, ev milersättning vid tjänstebil osv. Så jag kan tyvärr inte säga en siffra där det ena blir mer lönsamt än det andra.

 • Fråga
  Jag har 27000 i lön före skatt. För enkelhetens skull säger jag att jag får ut 2000 efter skatt. Om jag får en tjänstebil med förmånsvärde 3000 i månaden, vad får jag då ut i lön efter skatt?

  • Hej Kicki!

   Om vi säger att du får ut 20000 kr efter skatt idag och utöver det nu får en tjänstebil med förmånsvärde 3000 kr, kommer du efter skatt att få ut lika mycket som tidigare minus skatten på förmånen. Så om din kommunalskatt är 30% kommer du att få ut ca 20000 – 3000 * 0,3 = 19100 kr.

 • Hej
  Stort tack för en bra sida.
  Toppen om du vill besvara mitt exempel. Hur stor blir företagets kostnad i nedan exempel om vi gör ett löneavdrag på förmånsvädet på lönespecen?
  Leasingavgiften är månadsvis 4400 inkl moms. Behöver inte ta hänsyn till öveiga kostnader som försäkring o reparationer etc.
  Förmånsvärdet är 1400 kr månadsvis.

  • Hej Björn!

   Kul att du gillar vår blogg! 🙂

   Om du gör ett nettolöneavdrag med 1400 kr, blir företagets kostnad 3960 kr – 1400 kr = 2560 kr. De 3960 kr är de 4400 kr efter halvt momsavdrag. Utgår ifrån att bilen körs i tjänsten minst 100 mil per år så halva momsen får lyftas. Annars får du använda 4400 kr som kostnad istället för 3960 kr. De 1400 kr är företagets intäkt från nettolöneavdraget. Ingen förmånsbeskattning för föraren sker med nettolöneavdrag.

   Om du gör ett bruttolöneavdrag med 1400 kr, blir företagets kostnad 3960 kr – 1400 * 1,3142 = 2120 kr. Samma antagande som ovan om halvt momsavdrag. Och när bruttolönen minskas med 1400 kr minskar kostnaden med detta belopp plus sociala avgifter. Notera dock att i det här fallet förmånsbeskattas föraren för 1400 kr.

 • Hej.

  Är anställd på ett företag som erbjuder Personalbil till samtliga anställda.
  De har några färdiga paket som inte riktigt faller mig i smaken, utan jag har kollat runt efter egna alternativ vilket är helt okej med företaget.
  Har en månadslön på 32.600:- och kommunalskatt på 33%.

  Bilen jag kollat på kostar ca 235.000:- och förmånsvärdet är på 1583:-

  Hur ska jag räkna för att få fram min faktiska bruttolönsavdrag samt vad det blir för mig i Nettolönsavdrag?

  • Hej Tommy!

   Det beror helt på vilken deal du och företaget ska ha.

   Om du ska få en tjänstebil utöver din lön på 32600 kr blir det ju inget bruttolöneavdrag. Istället får du antingen skatta ca 33% på 1583 kr varje månad. Eller be om löneökning med 1583 kr och ett nettolöneavdrag på 1583 kr. Blir samma effekt i slutändan, men med nettolöneavdrag har du högre kontant lön, vilket kan gynna ägarnas K10:or samt din SGI hos Försäkringskassan.

   Om dealen är att löneväxla, dvs att du får sänkt lön mot att du får en tjänstebil, beror det lite på vad ni kommer överens om. Ni skulle kunna göra ett bruttolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet 1583 kr. Detta är förmodligen bättre för dig eftersom förmånsvärdet är oftast lågt satt, och bruttolöneavdraget/förmånsvärdet är förmodligen lägre än företagets verkliga kostnad för bilen. Eller så kommer ni överens om nåt annat bruttolöneavdrag.

   Hoppas jag svarade på frågan någorlunda. För ett fullständigt svar behöver man lite mer information. Och ibland är svaret helt enkelt att det är en förhandlingsfråga mellan dig och arbetsgivaren.

 • Hej.

  Jag är i skrivande stund 60 år och fundera på att arbeta ca 3 år till. Idag har jag en tjänstebil och denna ska bytas ut under kommande år. De sista åren har min tjänstebil rullat ca 8,000 mil per år och då är det ca 1,800 mil privat.
  Min fråga är om jag ska ta ut en ny tjänstebil, eller ska köpa mig en egen bil och ta ut milersättning på tjänstemilen.
  Min tanke är att köpa en bil privat och få en höjning av lönen och denna höjning ska täcka kostnaden för bilen och att den dag jag blir pensionär och då har en bil.

  Finns det några uträkningar på detta ?

  • Hej Anders!

   Mja, visst kan man nog räkna på det, och det finns förmodligen konsultfirmor som specialiserar sig på att räkna på detta. Men beräkningen blir ju ganska komplicerad av alla faktorer som spelar in, dvs leasingkostnad/inköpspris, underhållskostnader, värdeminskning mm.

   Men tumregeln är ju fortfarande att förmånsbil är lite bättre än privat bil, speciellt för nya bilar. Speciellt för dig som kör så mycket i tjänsten, eftersom förmånsvärdet sätts ned med 25% över 3000 mil per år i tjänsten. Har du elbil och får ytterligare rabatt på förmånsvärdet – ännu bättre. Å andra sidan skulle du ju få en massa milersättning med 18,50 kr/milen om du ägde bilen privat. Så vad blir mest förmånligt? Väldigt svårt att säga, tyvärr. Speciellt så här i ett blogginlägg.

   Ledsen att jag inte har ett bättre svar. 🙁

 • Hej Mikael!

  Jag är ganska nyligen anställd på ett mindre företag som säljare och har en förmånsbil med förmånsvärde 3817:-, jag har bett om skattereduktion då jag kör mer än 3000 mil per år men den verkar inte vara medräknad när jag får ut lönespecifikationen.

  Ser man till min lönespecifikation så kan den se ut som följer förenklad:

  Fast lön: 10000:-
  Provision: 16000:-
  Traktamente: 1000:-
  Bränsle Diesel: -3500:-
  Milersättning: 300 mil á 6.50:- =1950:-
  Bil: -3817:-

  Bruttolön: 21633:-

  Detta känns fel i mina ögon då det inte rör sig om en förmånsbeskattning utan att jag betalar HELA förmånsvärdet och inte skatten på det. Blir extremt dyrt för mig att ha bilen men var inte uppmärksam då avtalen skrevs. Har jag blivit lurad av min arbetsgivare eller ser det korrekt ut?

  • Hallå anonym!

   Svårt att säga säkert, men det ser ut som att de gjort ett bruttolöneavdrag motsvarande förmånsvärdet. Dvs de har sänkt din lön (brutto) med 3817 kr för att du har en bil att köra runt i. Om det är rätt eller fel beror ju lite på vad ni kommit överens om. Var dealen att du skulle få en förmånsbil utöver din lön?

   Det är egentligen inte en skattereduktion du får för tjänstekörning över 3000 mil, utan en reducering av förmånsvärdet (vilket i sin tur reducerar din skatt såklart). Om 3817 kr är förmånsvärdet innan reducering, bör ju mycket riktigt ditt förmånsvärde sänkas. Och om det är korrekt att du fått ett bruttolöneavdrag (ovan), kanske ni bör diskutera om även bruttolöneavdraget ska reduceras. Men om igen är det en förhandlingsfråga mellan dig och arbetsgivaren.

 • Hej!

  Vi funderar på att anställa en säljare som förväntar sig tjänstebil utöver en lön på 33000:-/mån
  Vad blir kostnaden för företaget för t.ex. en Passat GTE sportscombi som enligt uppgift är en supermiljöbil och har en leasingkostnad på ca 5400:-/mån ex.moms?

  • Hej Johan!

   Jag kan ju tyvärr inte säga det exakt. Företagets kostnad blir leasingkostnaden på 6075 kr (om man kör i tjänsten minst 100 mil per år och därför får lyfta halva momsen) + sociala avgifter på förmånen + alla andra kostnader som löper på bilen, t ex skatt, försäkring, service, tillbehör, trängselskatt mm. Och vad de ligger på är ju svårt att säga.

 • Heh Mikael!
  Tack för många bra svar.
  Jag undrar hur leasingkostnaden påverkar sociala avgifter.
  Arbetar på provision och är erbjuden personalbil mot att det är kostnadsneutralitet för företaget.
  Givet att leasingforman vill ha 10000 kr per månad och förmånsvärdet är 4000 kr per månad, hur påverkar det min lön?

  Jag tänker 10000 / 1,31 = 7600 kr.
  Bruttolöneavdrag 7600 kr.
  Extra skatt på deklarationen 4000 kr per månad.

  Korrekt ang sociala avgifter?
  Vänligen
  Magnu

  • Hej Magnus!

   Du menar att arbetsgivaren vill göra ett bruttolöneavdrag så att den minskade lönekostnaden motsvarar leasingkostnaden, så det blir ”kostnadsneutralt”?

   Ja, om du dividerar 10 000 kr med 1,3142 så får du bruttolöneavdraget som gör det hela kostnadsneutralt. MEN då har vi inte tagit hänsyn till ev andra kostnader för bilen (skatt, försäkring mm). Och inte heller på att företaget betalar sociala avgifter på förmånsvärdet.

   Så för en fullständig uträkning ska man kanske lägga samman alla kostnader företaget har för bilen, dvs leasing, service, skatt, försäkring samt soc på förmånen. Dividera detta med 1,3142 så får du ett bruttolöneavdrag som motsvarar kostnaden för bilen. Fast egentligen ska man dividera även med t ex 1,12 (eller vilken semesterlönemultiplikator du nu har), eftersom minskad bruttolön även innebär minskad semesterlön för dig. Det kan även finnas andra effekter av t ex tjänstepension som räknas på lönen mm.

   Inte så lätt detta. 🙂

 • Tack! Jag tror det klarnade.

 • Hej. Först och främst, tack för en mycket innehållsrik sajt, mkt intressant och bra.
  Min fråga till dig gäller mitt AB samt billeasing / förmån. Startade företaget ifjol och det blev ett bra första år. Nu har jag tänkt börja leasa en BMW 520 Touring med div utrustning. Bilen kommer att kosta företaget ca 4600 ex moms i leasing avgift, ca 500-600 kr i försäkring (halv). Själv så försöker jag ta ut en lön på ca 27 – 28 000 brutto idag. Bilen har ett förmånsvärde om jag skall lita på försäljaren ca 5700/mån. Så till min fråga, med ovanstående uppgifter vilket sätt är den bästa lösningen för mig och mitt AB ekonomiskt sett, s.k löneväxling eller ? Jag har även ett annat alt där leasing är samma men förmånsvärde ca 4900/mån. Tacksam för tips för bästa lösning och gärna ex på hur man räknar. Tack på förhand.

  • Hej Stefan!

   Publicerade just en ny bloggpost där jag jämför kostnaden att ha en bil privat eller i företaget, kolla in Bil i företaget eller privat?

   Nu får jag göra några antaganden, t ex att leasing 4600 kr är exkl hela momsen (och du får ju bara lyfta halva), att du har marginalskatt 30% samt att det inte är några andra kostnader att ta hänsyn till.

   Total kostnad i företaget blir då 5175 + 550 + 1791 = 7516 kr. Då lade jag tillbaka halva momsen på 4600 kr, lade mig mittemellan 500 och 600 kr samt soc 31,42% på förmånen 5700 kr.

   På din nuvarande lönenivå hade du för 7516 kr kunnat ta ut nettolön på 7516 / 1,3142 * 0,7 = 4003 kr. Det är din kostnad för företagets kostnad, om vi säger så. Lägg till det 30% skatt på förmånen så hamnar du på en total privat kostnad på 4003 + 1710 = 5713 kr.

   Om du istället tar bilen privat blir total kostnad 4600 * 1,25 + 550 = 6300 kr.

   Så fördel för att äga i företaget, men inte med mycket marginal. Det som kan stöka till kalkylen är ju om leasingavgiften är ovanligt låg pga en stor kontantinsats eller ett högt restvärde. Nu har jag helt bortsett från värdeminskning och sånt, utan antagit att bilen lämnas tillbaka utan ”pengar emellan” efter leasingperiodens slut.

 • Jag ska ta ut en personalbil, och ”drabbas” ju då av både bruttolöneavdrag och förmånsvärde, men har ändå valt att göra så. MEN jag har en del bostadslån, och har därför möjlighet att jämka skatten. Hur skall man då göra själva beräkningen?
  Månadslön: 55000
  Skattetabell: 34
  Bruttolöneavdrag för bilen 5285
  Förmånsvärde brutto 2333 (supermiljöbil)

  Jämkningsbeslutet säger rak skatteavdrag på 34%.

  • Hej Mikael!

   Vilken beräkning är det du tänker på? Dvs vad är det du vill räkna på?

   Skattejämkningen behöver du ju inte räkna på, det har ju Skatteverket gjort åt dig.

   Eller vill du vet vad hela dealen kostar dig? Dvs vi jämför situationen innan bilen med situationen efter bilen och kollar hur mycket mindre pengar du har i fickan per månad?

   Vi får nog titta på din marginalskatt snarare än jämkningen, eftersom jämkningen anger en snittskatt på alla inkomster. Övre brytpunkten 2017 är på 651 700 kr, så med 55 tkr per månad ligger du precis över där. Vi kan väl uppskatta en marginalskatt på ca 56% när du sänker din lön.

   Din nettolön minskar med 5285 kr pga bruttolöneavdraget. Men skatten minskar även med 56% av nedgången i inkomst på (5285 – 2333 kr). Om vi säger det på ett annat sätt så minskar nettolönen med bruttolöneavdraget efter skatt (dvs 5285 * 0,44) plus skatten på förmånen (dvs 0,56 * 2333). Summa 3631 kr i båda fallen.

   Så jag skulle säga att på ett ungefär kostar bilen dig 3631 kr per månad. Låter det vettigt?

 • Stort tack så långt. Då stämmer min egna beräkning bra för hur själva bilen kommer att kosta mig netto per månad.
  Jag har även fått ett jämkningsbeslut från skatteverket som säger 34%, och då förstår jag inte hur jag ska räkna.

  • Man kan säga att jämkningen är en beräkning av ditt skatteavdrag när skattetabellerna av nån anledning inte fungerar så bra. Oftast för att du har oregelbunden inkomst eller större avdrag eller sidoinkomster. SKV tittar då på den årsinkomst du uppgett och räknar ut din totala skatt för året. I ditt fall kom de fram till att skatten blir totalt 34% av inkomsten.

   Men om du skulle få en extra inkomst utöver detta, skulle då skatten bli 34% på detta? Nej, din marginalskatt på din nivå är mellan 54% och 60% (beroende på kommunalskatten), vilket alltså är vad du betalar på varje extra krona i inkomst. Eller vad du sparar i skatt på varje krona mindre i inkomst.

   Så när vi tittar på förändringar av din lön måste vi använda marginalskatten, inte den genomsnittliga skatten för hela lönen – är du med?

   Om du vill kan du be om en ny jämkning efter att du fått bruttolöneavdrag och förmån, men jag tror inte skattesatsen kommer att sjunka speciellt mycket.

 • Hej Mikael

  Jag är ensam ägare till mitt AB och har en anställd. Jag gör en vinst på mellan 200-300kkr varje år. Jag har en lön på ca 36.000kr/ månad.
  Jag har funderat på att skaffa en förmånsbil till mitt företag där jag kommer att använda den till största del privat. Jag kommer att köra ca 100-150 mil/år i tjänsten.
  Jag har försökt räkna på vilka kostnader som belastar mitt företag och vilka kostnader som belastar mig som privatperson.
  Jag har inga lån i företaget och jag har ca 1 000kkr i likvida medel.
  Den bil jag har tittat på är en Tesla model S 75D. En dyr men fantastisk bil som dessutom värnar för vår miljö. Extra utrustning för ca 130kkr har jag också räknat med som tillkommer.

  Jag har läst sida upp och sida ner men har svårt att få grepp om vad den faktiska kostnaden blir för mitt företag och vad den faktiska kostnaden blir för mig som privatperson.
  Jag skulle uppskatta att få ett råd hur du ser på en sådan investering om det är Idioti eller inte? 🙂
  Tack på förhand
  /Anders

  • Hej Anders!

   OK, jag pluggade in dina siffror i Skatteverkets verktyg för beräkning av förmånsvärde och fick fram 82200 kr per år, dvs 6850 kr per månad. Nybilspriserna för elbilar sätts ned till jämförbar fossilbil, så du betalar förmån på ca 564 tkr istället för 1063 tkr. Sen sätts förmånsvärdet ned med 10 tkr – helt ok rabatt.

   Men till din fråga, vad betalar du och vad betalar företaget? Om vi utgår ifrån att du betalar skatt på förmånen (dvs inte kör med nettolöneavdrag). Företaget betalar allt som har med bilen att göra utom elen, dvs leasing/köp av bilen, skatt, försäkring, biltvätt, service, trängselskatt, spolarvätska mm. Vad de kostnaderna blir i siffror är ju svårt att säga. Företaget betalar även arbetsgivaravgifter 31,42% på förmånen, dvs 2152 kr per månad.

   Och du betalar skatt på förmånen. Om du behåller din kontanta lön som den är nu, blir det kommunalskatt på ca 1600 kr av förmånen och kommunalskatt + 20% på resten eftersom du hamnar över brytpunkten för statlig skatt. Vill du slippa statlig skatt kan du sänka din normala lön så lön plus förmån blir max 452100 kr per år (2017).

   Eftersom förmånsvärdet sätts ned så långt är det nog inte ens lönt att räkna på om du ska ta bilen privat.

   Jag ska nog inte ge mig på att säga om du bör investera i en Tesla eller inte. 🙂 Men om man ska ha en företagsbil är det ju extra förmånligt med en elbil. Och om du ska skaffa en Tesla är det ju betydligt förmånligare att ta den i företaget.

   Hoppas det klarnade lite. Var det nån del av frågan jag missade?

 • Hej!

  Tack för en otroligt bra blogg!

  Jag och en kompis har ett aktiebolag tillsammans (äger 50% var). Vi har inga lån på företaget och företaget går med vinst.

  Vi funderar på att ta ut en tjänstebil var istället för att köpa bilarna privat.

  – Jag och min familj behöver en 7 sitsbil. Jag kör ca 100 mil i tjänsten men ca 3 000 mil privat. (funderar på en Kia sorento)
  – Min kompis behöver en ”vanlig” bil. Han kör också max 100 mil i tjänsten och ca 2000 mil privat. (funderar på en volvo v70)

  Vi tar idag ut en bruttolön på 38 000 kr / månaden

  Fråga 1: Tjänar vi på att ta bilen som en tjänstebil istället för privat?

  Fråga 2: Hur ser kalkylen ut:
  – Kostnaderna för företaget
  – Kostnader för oss privat

  Fråga 3: Ska vi gå ner i bruttolön eller ska vi lägga det ovanpå lönen? Vad är mest lönsamt?

  Fråga 4: Något annat vi ska tänka på?

  Tack snälla på förhand!

  • Hallå!

   Kul att du gillar bloggen. OK, vi gör ett försök med dina frågor:

   1 och 2. Får jag vara fräck och skicka dig till senaste inlägget Bil i företaget eller privat? Där har jag lite exempel på hur man jämför kostnaden att ha bilen i företaget eller privat.

   3. Vad jag förstår tar ni lön strax över brytpunkten och har ändå kvar vinst i bolaget. I vår inlägg Löneuttag vs aktieutdelning verkar ni då vara case 1, dvs ni bör se till att maxa lönen till brytpunkten (37 675 kr 2017), sedan ta ut utdelning från vinsten, och utöver detta bara ta ut mer lön om ni verkligen vill, eftersom den beskattas med minst 50% skatt. Så med det i åtanke bör ni, för att optimera skattemässigt, antingen sänka bruttolönen motsvarande förmånsvärdet eller använda nettolöneavdrag med befintlig lön 38 tkr. Dvs om ni klarar er på det ni då får kvar i fickan. Behöver ni däremot ta ut mer lön för att leva har ni ju inte så mycket val än att bita i det sura äpplet och betala skatt över brytpunkten.

   4. Försök att köra minst 100 mil per år i tjänsten så att företaget får lyfta momsen. Välj en miljöklassad bil om möjligt så får ni nedsatt förmånsvärde (ibland rejält nedsatt) och bidrar till ett fossilfritt samhälle.

 • Hej!

  Jag driver mitt egna AB på sidan av min anställning. Jag tar således inte ut ngn lön från mitt egna bolag. Jag tänkte ta ut en bil på företaget, har fått offert på leasingkostnad och även en förmånsvärdesberäkning. Kring förmånsvärdet har jag två frågor:

  Då jag inte tar ut ngn lön, och således inte kan göra ngt nettolöneavdrag, hur går det tillväga när förmånsvärdet skall betalas in. Fungerar det så att mitt AB betalar in skattekostnaden samt arbetsgivaravgiften motsvarande hela förmånsvärdet och att jag privat ej betalar ngt alls?

  Bestäms ett fordons förmånsvärde det år den tas ut, eller uppdateras det årligen?

  Mvh//Tommy

  • Hej Tommy!

   Vi tar den enkla frågan först: förmånsvärdet uppdateras varje år, eftersom beräkningen innehåller bl a årets prisbasbelopp och ränta. Så inför januari varje år får man kolla upp hur förmånsvärdet har ändrats för det nya året.

   Du har några olika möjligheter vad gäller förmånsbeskattningen:
   1. Du kan köra nettolöneavdrag ändå, men istället för att dra av beloppet på din lön betalar du in beloppet med skattade pengar till företaget. Stora fördelen är att du slipper arbetsgivardeklarera varje månad. Och om du har hög inkomst på din anställning slipper du ju höja din inkomst med förmånsvärdet (till hög beskattning).
   2. Eller så förmånsbeskattar du på vanligt sätt. Men eftersom du inte tar ut nån lön finns det inget att dra skatt på. Så det enda företaget deklarerar och betalar varje månad är sociala avgifterna. Skatten på förmånen kommer sedan istället som kvarskatt. Alternativt ber du Skatteverket jämka skatteavdraget på din lön från anställningen för att även täcka skatten på förmånen.
   3. En tredje variant är att du varje månad tar ut en lön från ditt företag där nettolönen efter skatteavdrag blir precis förmånsvärdet. Dvs med nettolöneavdrag blir det noll att utbetala.

   Skattemässigt innebär nr 1 lägst inkomst (och skatt) och nr 3 högst inkomst, så det beror lite på din inkomst från anställningen och hur mycket du vill höja din inkomst.

 • Hej.
  Jag är anställd i ett bolag där vi alla på fältet har tjänstebil som vi nyttjar både i arbetet och privat. Arbetsgivaren har betalat drivmedel, tullar och parkeringsavgifter fullt ut.
  Nu har vi blivit påförda nya riktlinjer från arbetsgivaren angående tjänstebilen och för att inte krångla in alla detaljer så ger jag en enkel beskrivning.
  Arbetsgivaren har börjat göra löneavdrag för oss för tjänstebilens hela månadskostnad (leasing, drivmedel och övriga kostnader samt momspålägg). Detta med motivering att vi på fältet inte når uppsatt budget för månaden.
  Min fråga är; är detta verkligen inom lagens ramar och kan arbetsgivaren göra så här?

  • Hej Nils!

   Ledsen för det sena svaret.

   Man får väl hoppas att arbetsgivaren sa till innan de började göra löneavdrag. Eller att det hursomhelst var avtalat i förväg?

   Själva avdraget är väl inget otillåtet – ni får ju komma överens om vad ni vill där. Att bara börja göra löneavdrag utan förvarning vore ju däremot inte speciellt snyggt. Huruvida det bryter mot lagen och i så fall vilken lag, vet jag faktiskt inte. Jag skulle tro att du behöver ställa den frågan till en jurist eller HR-expert av något slag.

   Men jag skulle gissa att om inget fanns avtalat innan om löneavdrag, blir ju detta samma sak som att plötsligt sänka någons lön. Och lönen får man väl anta är avtalad sen tidigare, eller hur?

   • Tack för svaret Mikael. I frågan om det gjorts något avtal mellan arbetsgivaren och oss anställda ligger nog den frågan i gråzonen.
    Den enda förvarningen som kom från arbetsgivaren var ett pm där de upplyste om att de infört nya rutiner fr.o.m den månaden. Jag kan bara hålla med dig om att det inte känns speciellt vackert eller snyggt gjort.

 • Hej!

  Då vi bor centralt och hittills varit utan garage/parkeringsmöjlighet har bil inte varit ett alternativ. Nu när äntligen garageplats är fixad är jag sugen att åter bli bilburen och funderar då på att blanda in mina arbetsgivare i frågan. Problemet är att det finns fler arbetsgivare än en. Min bruttoinkomst 49000 kan en vanlig månad fördelas på 39000 respektive 10000 hos två olika arbetsgivare och det är den senare som är mer benägen att acceptera ett bilupplägg. Hur kan jag tänka? Bilen i fråga är en bmw i3 som enligt skatteverkets tabell har ett beräknat förmånsvärde exkl drivmedel på 2575.

  • Hej Thom!

   En elbil är ju ingen dum idé – dels miljömässigt och dels som förmånsbil, eftersom du får en hel del rabatt på förmånsvärdet. Vilken arbetsgivare du väljer spelar ekonomiskt (dvs skattemässigt) ingen roll, utan ta den som verkar bäst att förhandla med.

   Gissar att du i så fall skulle göra nån slags löneväxling, dvs att du går ned i bruttolön eller nettolön (eller en kombination) mot att du får tillgång till bilen?

   Och kruxet här är att beräkna kostnaden för bilen. Dvs om arbetsgivaren ska gå plus/minus noll på affären måste vi ju veta vad bilen faktiskt kostar företaget. Och det kan vara allt ifrån enkelt till komplicerat beroende på hur många rörliga delar det är i kostnadsberäkningen.

   I vissa fall går arbetsgivaren med på att säga att kostnaden = förmånsvärdet. Det innebär oftast att arbetsgivaren bjuder på en del av kostnaden, eftersom den i realiteten ofta ligger högre än förmånsvärdet. Då kan ni antingen göra ett brutto- eller nettolöneavdrag på 2575 kr för att kompensera företaget, det blir samma effekt.

   Om däremot arbetsgivare vill ha ersättning för hela sin kostnad, får vi räkna litegrann. För själva beräkningen, se Förmån eller nettolöneavdrag, scrolla ned till Linns fråga 2017-06-22 och se mitt svar. Det är exakt samma beräkning, fast med andra siffror.

   Hoppas det besvarar din fråga.

   • Hej Mikael (o tack för svar)! Om jag har ett ”tak” på 300000 inkl moms och då av handlaren köper förra årets modell istället för att hämta ut en ny (som ju dessutom spräcker budget) – hur skall jag tänka att kalkylen förändras?

   • Hej Thom!

    Hmm, jag är inte säker på att jag förstår frågan. Ditt ”tak” påverkar ju bara vilken bil du väljer. Inget i kalkylen eller det skattemässiga förändras, förutom att det blir andra belopp (bilens pris, förmånsvärde mm) som du pluggar in i kalkylen.

 • Hej,

  Jag är anställd på ett konsultbolag som ”erbjuder” mig möjligheten till förmånsbil – där det kommer göra ett bruttolöneavdrag så att det blir kostnadsneutralt för min arbetsgivare. Jag har en privat bil idag men börjar bli lite sugen på att uppgradera mig. Jag har egentligen pengarna att köpa en bil kontant så mitt val står mellan en förmånsbil och att köpa den privat kontant, och det är det jag undersöker nu. Men jag känner att är väldigt många parametrar att tänka på så jag vet inte riktigt vad som blir bäst/billigast.

  Den stora fördelen med en förmånsbil som jag ser det är att man kommer att ha ett garanterat restvärde, vilket jag skulle kunna tänka mig att betala lite för då bilmarknaden utvecklas så pass starkt idag så man vet inte vad som kommer gälla om .. säg 5 år, både gällande ny teknik samt lagkrav – så jag anser att det kan bli en ganska stor risk att kontant köpa en ny bil privat. En nackdel är däremot att jag måste ta bilen för tjänsteresor om 100 mil per år, vilket jag dock skulle kunna ordna.

  Jag bor i en av våra storstäder och tjänar någonstans kring 35-38k per månad.

  Elbil är inte aktuellt, men i övrigt spelar det ingen roll (hybrid/bensin/diesel) och nu har jag inte bestämt märke eller modell men jag skulle kunna tänka mig v90/a6/xc60/tiguan för att ge några exempel.

  Vad behöver jag för att kunna göra en ordentlig kalkyl och hur ska jag jämföra det?
  Låt säga att jag plockar fram nypris, förmånsvärde samt leasingkostnad per månad, restvärde efter x mån. Är det något mer jag behöver och hur ska jag ställa upp det? Vad är det som kommer dras från min bruttolön förutom leasingkostnad?

  Och hur fungerar det med trängselskatt, kommer det dras på bruttolön eller kommer det bli som idag – netto privat?

  Mvh
  Viktor

  • Hej Viktor!

   Med ”garanterat restvärde” gissar jag att du menar att bilhandlaren lovar att köpa tillbaka bilen efter leasingperiodens slut till ett visst pris, förutsatt vissa faktorer (att du kör max X mil per år etc)? Detta har egentligen inte med förmånsbilsgrejen att göra, utan är något som bilhandlare ibland erbjuder när man leasar en bil, oavsett om det är ett företag eller en privatperson som leasar. Just privatleasing verkar ha blivit mer populärt på senare år, så du kan alltså få ett garanterat restvärde även om du leasar en bil privat.

   Trängselskatten betalas av ägaren till bilen. Hittills har trängselskatten ansetts ingå i förmånsvärdet, dvs att arbetsgivaren kan betala trängselskatten även för privatresor utan att bilens förarare blir förmånsbeskattad för det (utöver den vanliga bilförmånen). Men det ligger ett förslag att detta ska ändras fr o m 2018, dvs att om arbetsgivaren betalar trängselskatt för privata resor, ska bilföraren beskattas separat för det.

   Om du privat betalar trängselskatt för tjänsteresor med privat bil, kan arbetsgivaren ersätta dig för trängselskatten skattefritt.

   Och jag gissar att din fråga är om du ska skaffa bil privat eller om det är bättre med en förmånsbil som du delvis ”betalar” med bruttolöneavdrag. Beräkningen blir tyvärr ganska komplex och beror på en rad olika faktorer. Om du ändå vill försöka göra en kalkyl skulle jag råda dig att jämföra två så lika situationer som möjligt. T ex leasa bil privat eller att arbetsgivaren leasar, i tre år med garanterat återköp och löpande kostnader på X, osv.

   Annars får man helt enkelt använda tumregler som att t ex förmånsvärdet i princip alltid är lågt satt för nya bilar, kanske med undantag för väldigt dyra bilar. Dvs att för ”normala” bilar brukar en förmånsbil normalt sett vara en bra deal. Dock ligger förslag på att ändra beräkningen av förmånsvärden fr o m 1 juli 2018, där enkelt uttryckt fossilbilar kommer att få högre förmånsvärden. Exakt hur det skulle slå på förmånsvärdena har i alla fall jag inte riktigt sett ännu.

 • Hej Mikael,
  jag har en svår fråga till dig. Jag kommer att bli anställd av ett utländskt företag (Tyskland). Jag erbjuds en bil inkl. fritt drivmedel. Men jag får stå för ev. skattekostnader i Sverige. Om jag har en privat bil på sidan om, och använder denna bil endast i arbetet, blir man förmånsbeskattad alls då?

  • Hej Lasse!

   Om du endast använder en tjänstebil i tjänsten (eller max 100 mil och 10 ggr per år privat) blir du inte förmånsbeskattad alls. Och sättet att bevisa detta på är att man för körjournal och så att säga redovisar alla mil som bilen går (dvs ändringen i mätarställning).

   Så du skulle faktiskt kunna låna tjänstebilen en gång om året för en semesterresa, bara den är på under 100 mil. Men då får du betala drivmedlet själv om du inte vill bli förmånsbeskattad för det. 🙂

 • OK, då är jag ”med”! Har försökt att läsa alla kommentarerna här, men det är svårt att läsa ”rätt”. Men då har jag koll, det blir körjournal som får gälla! Stort Tack för snabbt svar.

 • Hej,

  Är lite vilsen bland alla avdrag och förmåner hit och dit. Kan du hjälpa mig att räkna ut min faktiska kostnad med dessa uppgifter:

  Bruttolöneavdrag: 2900kr
  Förmånsvärde: 4350kr
  Lön: 33000kr innan skatt

  Bruttolöneavdrag dras baserat på bilens inköpspris och jag som anställd påförs ett förmånsvärde detta också baserat på bilens inköpspris.

  Så först dras 2900kr från min bruttolön, alltså 30100kr kvar? Vad händer sen?

  Mvh

  • Hej!

   OK, jag vet inte om jag kan räkna ut din faktiska kostnad, men jag kan säga vad som händer med lön och skatt.

   Du kommer att beskattas för en förmånsinkomst på 4350 kr såvida du inte ersätter arbetsgivaren med nettolöneavdrag. Och det gör du inte, eller hur? Bara bruttolöneavdrag?

   Så med en bruttolön på 33000 kr minus bruttolöneavdrag 2900 kr plus förmån 4350 kr, blir din totala inkomst 34450 kr. Detta är vad din skatt baseras på. Utbetalt får du 30100 kr minus avdragen skatt.

   Så om vi säger att din skattesats är 30% skulle du utan bil få 33000 – 9900 = 23100 kr i fickan. Med bil skulle du få 33000 – 2900 – (34450 * 0,3) = 19765 kr. Plus en bil att köra omkring i, förstås.

   Så om vi jämför din situation före och efter bilen blir din ”kostnad” för bilen alltså 23100 – 19765 = 3335 kr.

   I verkligheten blir det lite andra siffror, eftersom skatt normalt räknas enligt tabell och du förmodligen inte har exakt 30% i skattesats.

   Hoppas det besvarade din fråga.

 • Hej Mikael!

  Jag kommer att byta jobb och mitt nya jobb innefattar resor till olika bygg och anläggningsprojekt. Jag kommer att vara placerad i ett kontor som ligger ca 42 km hemifrån. Min fråga till dig är , räknas bilåkning hemifrån till kontoret som privatmil eller som tjänstemil?. Räknar bilåkning hemifrån direkt till projektplatsen som privat eller tjänstemil?! Kommer jag få ersättning för bilens drivmedel när jag åker hemifrån till kontoret? Vad tycker du är mest lönsamt att åka med privat, tjänste eller förmånsbil som arbetsgivaren beställer?!

  Tack för svaret i förskott

  • Hej!

   Resa mellan hemmet och kontoret kan nog aldrig vara tjänstekörning utan alltid privatkörning, såvitt jag kan se. Om du däremot åker direkt till projektplatsen kan det vara tjänstekörning.

   Nyckeln är vad som definieras som ”tjänsteställe”. Har man ett kontor där man utför det mesta av sitt arbete så är detta tjänstestället (huvudregeln). Det kan också vara där man hämtar/lämnar material eller förbereder sitt arbete (alternativregeln). Men om ditt arbete består av kortare projekt på olika platser och du åker direkt hemifrån till projektplatserna kan hemmet anses vara tjänsteställe (undantagsregeln). Och resor mellan tjänstestället och projektplatsen är alltså tjänsteresor.

   Här är Skatteverkets ställningstagande i ämnet.

   Om du betalar drivmedlet privat och det rör sig om tjänstekörning kan du få skattefri milersättning av arbetsgivaren.

   Vad som är mest lönsamt av privat eller förmånsbil är svårt att säga, då det beror så mycket på vad din deal för förmånsbil är.

 • Hej! Grym sida:). Min fråga gäller personlabil som ska vara konstnadsneutralt för företaget. Visa kallar det bruttobil. Om bilen har ett förmåndvårde på 3783kr, Bruttolöneavdrag på 4119kr och en nettokostnad på 3944kr. Innebär det helt enkelt at bilen kostar mig 3944kr då? Utgå ifrån att jag har 52% i marginalskatt.

  • Hej Jonas!

   Ja, det låter som att ”nettokostnad” i det här fallet är den faktiska kostnaden för dig.

   Pga av bruttolöneavdraget får du 4119 * 0,48 = 1977 kr mindre i fickan. Och din skatt på förmånen blir 3783 * 0,52 = 1967 kr. Total kostnad för dig blir 1977 + 1967 = 3944 kr.

 • Hejsan, på g att byta jobb och får då ta ut en förmånsbil, i min tidigare anställning så lades förmånsvärdet på lönen som jag senare skattade för, men på det nya jobbet så fick jag detta svar när jag frågade,”Vi har förmånsvärde och nettolöneavdrag. Förmånsvärdet minskas med nettolöneavdraget och läggs på lönen och du betalar skatt på beloppet, efter det dras nettolöneavdraget” Vad menas egentligen? Tycker jag läst din sida både upp och ner men hittar inte riktigt svaret på ovan nämda..

  • Hej Stig!

   Gissar att du läst inlägget jag länkar till i första stycket – Förmån eller nettolöneavdrag? Det inlägget beskriver precis den grejen. Men manövern med nettolöneavdrag är inte alltid helt lätt att ”wrap your head around”, det vet jag.

   Grundidén med en förmån är ju att du fått något gratis och därför ska skatta för det. Men om du betalar företaget för det du fått, har du ju inte fått det gratis och det uppstår ingen förmån för den del du betalat för.

   Så om du kör en bil med förmånsvärde 4000 kr och varje månad betalar företaget 3000 kr (t ex med ett nettolöneavdrag) så är ju din förmån bara värd 1000 kr, och detta är vad du skattar för. Skulle du ersätta företaget med hela förmånsvärdet blir det ingen förmån alls att skatta för.

   Så på ditt nya jobb verkar de göra något i den stilen. Jag vet inte vilka siffror vi pratar om, men vi kan använda siffrorna i exemplet ovan. Dvs de skulle kunna säga att bilen har ett förmånsvärde på 4000 kr och du får själv betala 3000 kr av detta, medan resten bjuder företaget på (fast du förmånsbeskattas såklart för den delen). Så eftersom du ersätter företaget med 3000 kr blir din förmån bara 1000 kr. Detta läggs på din månatliga inkomst när man räknar ut skatten, dvs din skatt ökar med 30% på 1000 kr (om nu din skattesats skulle vara 30%). Och från din nettolön dras de 3000 kr företaget vill att du ersätter dem med för bilen.

   Det låter som att på ditt tidigare jobb fick du en förmånsbil utöver din lön, medan på ditt nya jobb vill arbetsgivaren att du själv betalar en del av bilen med nettolöneavdrag. Båda varianter förekommer och det är ju helt upp till dig och arbetsgivaren att förhandla om.

 • Tack för ett verkligen snabbt svar,, Detta innebär i mitt fall att förmånsbilen på mitt nya jobb blir ganska dyr i jämförelse mot min tidigare anställning och då kanske det är dags att börja kika på att skaffa egen bil istället och låta företaget skaffa en ”firmabil” istället som jag bara får använda i tjänsten.

 • Hej! Har idag en förmånsbil 12bb (utan några avdrag). Jag har blivit lovad att få ta en dyrare bil om vi gör någon form av löneväxling så att det inte blir dyrare för bolaget. Då räknade jag så här:

  Effekter av ny dyrare bil:
  Förmånsvärdet ökar med 3.600 kr/månad
  Leasingkostnad ökar med 8.800 (med leasingkostnad avses allt (rep, skatt,ej avdragsgill moms m.m.).

  Min tanke var att vi gör följande bruttolöneavdrag för ”kostnadsneutralitet”:
  Ökningen i förmånsvärde +3.600*32%=1.152
  Ökning i leasing: 8.800/1.32=6.666 kr.
  Totalt bruttolöneavdrag 7.800 per månad

  Är detta en rimlig lösning eller tänker jag fel?

  Tacksam för svar!

  • Hej Stefan!

   Nu ska vi se – borde det inte bli så att arbetsgivarens kostnad ökar med 8800 + 3600 * 0,32 = 9952 kr? Och för att kompensera arbetsgivarens kostnadsökning bör du sänka din bruttolön med 9952 / 1,32 = 7539 kr? Så lite lindrigare bruttolöneavdrag alltså.

 • Hej Mikael!
  Tack för en fantastiskt lärorik sida!

  Har en följdfråga till ett svar du givit högre upp. Om man med beskattade nettopengar betalar företaget för förmånen för att sätta ner förmånsvärdet till 0, så att det inte uppstår några arbetsgivaravgifter, hur betraktas den ”intäkten” i bolaget? Det blir ju ett kapitaltillskott på företagets bankkonto, räknas det som en intäkt som ska bolagsbeskattas?

  Krediterar man bilkostnaden och debiterar bankkontot?

  Tack på förhand!
  Vänliga hälsningar,
  Borair

  • Hej Borair!

   Precis, det blir en intäkt som höjer bolagets vinst och därmed även bolagsskatten.

   Man kan i praktiken välja vilket konto man använder att kreditera. Personligen föredrar jag ett eget konto för nettolöneavdrag, för att enkelt kunna stämma av vilka nettolöneavdrag som gjorts under året. Man kan t ex använda ett konto i övre delen av 73XX, där förmånskontona ligger.

 • Hej Mikael!

  Jag har har egen enskild firma men nu även tagit anställning. I den egna firman kommer jag få inkomster från div jobb samt skog. Säg omkr. 150’-200’ om året.
  Anställningen ger mig 40’/ månad innan skatt. Jag vill köpa en dodge ram för omkr 450’ plus moms. Vad blir mest lönsamt för mig om att ta den i min egna firma och förmånsbeskattas eller köpa privat. Eller nåt annat? Körsträcka omkr 1000mil jobb och 2000mil privat.

  Tack på förhand!

  • Hej Kristofer,

   Det kan jag tyvärr inte säga. Det beror ju på vad den faktiska kostnaden är för bilen, vilket ju beror på skatt, försäkring, service, mm mm. Och vad förmånsvärdet blir på bilen, och där får man kika på årsmodell, extrautrustning mm.

   Men generellt sett, för inte alltför dyra bilar, tenderar förmånsvärdena vara lågt satta jämfört med den faktiska kostnaden att äga bilen. Speciellt för elbilar och hybrider, men det pratar vi kanske inte om här? 🙂 Men det är svårt att säga vad det blir i kronor och ören.

   Sen ligger du ju rätt högt i inkomst redan innan eventuellt förmånsvärde, med rätt hög marginalskatt. Dvs om du lägger en bilförmån uppepå din inkomst kommer den beskattas rätt hårt. Så om du har råd att köpa den privat kanske det helt enkelt är den ekonomiskt bästa lösningen.

   Hade du kört eget AB hade det varit en annan sak – då kan man ju laborera lite mer med sin lön osv. Men med en anställning och enskild firma är ju din inkomst lite vad den är, även om du kan flytta EF-inkomst mellan åren i viss utsträckning.

   • Maj gadd vad snabb du är?
    Positiv räntefördelning har jag i massor.
    Spelar det nån roll?
    Förmånsvärdet 8900:-
    Skatt 5300:-/år
    Försäkr. 6500:-/år

    Men kanske andrahandsvärdet blir sämre om man momssmittar den som privatköp?

   • Hej Kristofer!

    Råkade ha några minuter över när jag såg kommentaren. 🙂

    Har du så mycket räntefördelning att du aldrig betalar egenavgifter och skatt på inkomst av tjänst på enskilda firman, ja då är det ju annorlunda. Detta är rätt ovanligt så den möjligheten tänkte jag inte ens på.

    Men jag kan tyvärr ändå inte räkna på den faktiska kostnaden att äga bilen, lite för många faktorer för det. Även när jag räknat på mina egna bilar, har all känd info och kan göra vissa antaganden, är det fortfarande en inte helt lätt kalkyl. Så jag skulle ändå nog köra på tumregeln och uppskatta att förmånsbil är aningen fördelaktigare än privatbil. Men om förmånen beskattas med statlig skatt och du lika gärna hade kunnat köpa den privat med den inkomst du har, gäller nog knappast den tumregeln längre. Men som sagt, finns ingen beräkning bakom utan det är lite ”magkänsla”. Men testa att kör en egen Excelkalkyl och se vad du kommer fram till.

    Momssmitta på personbilar kände jag faktisk inte till och fick läsa på lite. Kan faktiskt inte svara på om det påverkar andrahandsvärdet, men det blir väl i alla fall förmodligen inte bättre av det. 🙂 Vad jag förstår måste du leasa bilen i ditt företag för att undvika momssmitta.

 • Hej Mikael.
  Jag året igen till fråga angående bilförmånvärde och kostnader i samband med det.
  Mitt företag som jag är ägare i planerar att leasa bil som kostar säger vi så 5893 kr i leasingavgift + service + försäkring. Beräknat förmånsvärde landar ungefär på 10 000 kr / månader (bilen är välutrustad). Skulle du kunna förklara mig vilka kostnader kommer betala mitt företag/jag för bilen?
  Mvh Andy

  • Hej Andy,

   Jag kan svara lite allmänt på frågan, baserat på de siffror du anger.

   Om du förmånsbeskattas på 10 000 kr blir din kostnad helt enkelt skatten på 10 000 kr. Hur hög den blir beror såklart på din inkomst och din skattesats.

   Företagets kostnad blir de 5893 kr plus sociala avgifterna på 10 000 kr. Normalt sett är de sociala avgifterna 31,42%, men det kan såklart variera beroende på din ålder, stödåtgärder med lägre sociala avgifter osv.

 • Hej,

  Väldigt intressant tråd här, och jag fördöker med min fråga som jag inte får dvar på någon annanstans.
  Om jag själv skulle privatleasea en bil och min arbetsgivare betalar den leasingavgiften, vad gäller då? Kan arbetsgivaren lyfta halva momsen och inte betala några sociala avg? Och vad betalar jag i ett sådant scenario? Enbart förmånsvärdet på bilen, tex som nettolöneavdrag?

  • Hej Jerry,

   Jag vet inte säkert, men jag tvivlar starkt på att du skulle få avdrag för kostnad och moms på samma sätt som om företaget står som leasingtagare. Så jag skulle inte rekommendera ett sådant upplägg.

   Varför vill du göra det på det sättet istället för den vanliga vägen?

   • Tack flr snabbt svar!
    Företaget vill inte binda sig på en längre tids leasing så tänkte att jag kan leasa den privat i 36måm (då faller bilen jag vill ha inom budgeten jag fått för detta) medans arbetsgivaren betalar min faktura varje månad. Skulle jag tex avsluta min anställning så fortsätter jag med leasingen privat.
    Men du menar att företaget kan inte dra av momsen som utgift (eller halva som bilförmån)?
    Vad skulle jag personligen få för avgifter – är det enbart förmånsvärdet eller något ytterligare?

   • Hej Jerry,

    Ah, förlåt, jag missade att det var din arbetsgivare och inte ditt eget företag.

    Har aldrig stött på frågan förut, så jag vet inte säkert. Men jag tror inte att företaget skulle få lyfta (halva) momsen, eftersom det inte är företaget som leasar bilen. Och frågan är om du blir beskattad för den faktiska leasingavgiften (inkl moms) eller för förmånsvärdet.

    Vi kan jämföra med att din arbetsgivare betalar din…elräkning på 3000 kr inkl moms, kan vi säga. I en sån situation blir du förmånsbeskattad för exakt 3000 kr, företaget får inte lyfta momsen och företaget betalar sociala avgifter 31,42% på förmånen. Helt OK att göra så, men lite meningslöst eftersom det är exakt samma sak som att ge dig en lön på 3000 kr brutto. Såhär funkar det med alla privata kostnader som arbetsgivaren betalar åt dig, såvida de inte tillhör något undantag – det är marknadsvärdet som förmånsbeskattas. Och då faller lite poängen med det. Med en schablonbeskattad förmån som t ex förmånsbil, kan det däremot finnas en poäng om förmånsvärdet är lägre än marknadsvärdet, vilket den ofta är för bilar.

    Så om de betalar din leasingavgift, räknas det då som att de har betalat en privat kostnad åt dig (marknadsvärderad förmån) eller som att de tillhandahållit en bil till dig (förmånsvärde enligt reglerna för bilförmåner)? Jag vet inte säkert, men jag lutar åt det tidigare.

    Om det är som jag gissar, skulle företaget betala (och dra av) leasingavgiften inkl moms utan att få lyfta momsen, samt betala sociala avgifter på beloppet, medan du skulle få skatta för förmånen motsvarande leasingavgiften inkl moms. Men det skulle inte finnas någon skattemässig poäng med det hela.

 • Hej Mikael, ett jättestort tack för dina svar och hjälpsamhet i detta! Har (tror jag) en sista fråga kring ett annat scenarion; Om företaget köper loss bilen (alltså ej leasing utan ägs av företaget) och jag nyttjar den privat (över 100 mil/år), vad uppkommer det för kostnader för företaget och mig som nyttjar bilen, och hur räknas dessa ut? Är det per någon schablon per körda privat mil i månaden i form av förmånsbeskattning, eller fast kostnad månadsvis?

  • Hej Jerry,

   Förmånsbeskattning fungerar likadant oavsett om företaget äger eller leasar bilen. Dvs förmånsvärdet fastställs med ledning av bilmodell, årsmodell, extrautrustning, fordonsskatt och huruvida du kör mer än 3000 mil/år i tjänsten. Du skattar för detta (=kostnad för dig) och företag betalar arbetsgivaravgifter på förmånsvärdet (=kostnad för företaget).

   Vidare har ju företaget kostnader i form av service, skatt, försäkring mm samt såklart värdeminskningen på bilen.

   Detta förutsätter att du betalar drivmedel själv för privat körning. Om företaget även skulle betala drivmedel för privat körning, blir du beskattad för 120% av marknadsvärdet på drivmedlet och företaget betalar arbetsgivaravgifter på marknadsvärdet av drivmedlet.

 • Hej,
  Jag har ett litet AB där alla anställda har tjänstebil/förmånsbil. Nu börjar leasingtiderna gå ut och det börjar bli dags att byta bil för flera. Frågan om dragkrok och annan extra utrustning har kommit på tapeten, sådant som inte behövs i tjänsten. Hur skulle ett upplägg kunna se ut där den anställde själv bekostar eventuell extra-utrustning?

  • Hej Belinda,

   Som diskuterat ovan är det bästa ofta ett bruttolöneavdrag motsvarande företagets ökade kostnad minus sociala avgifter. Om företagets kostnadsökning är 1000 kr/månad, skulle ett bruttolöneavdrag på 1000 / 1,3142 = 761 kr ersätta företaget för den kostnaden.

   Det knepiga är att bestämma företagets kostnad. Men om det rör sig om ett leasingupplägg där ni lämnar tillbaka bilarna efter leasingperiodens slut, skulle ni kanske kunna kolla med bilhandlaren vad den ”extra extrautrustningen” gör för er leasingavgift. Och dessutom kolla på hur förmånsvärdet påverkas. Företagets kostnad är då ökningen i leasingavgift plus arbetsgivaravgifter på ändringen i förmånsvärdet.

 • Min leasade tjänstebilar körs betydligt mindre i verksamheten nu när vi distanserar oss socialt. Är reglerna fortfarande att en tjänstebil måste köras mer än 100 mil per år i en momsskyldig verksamhet för att företaget ska få avdrag för halva momsen på leasingkostnaden? Jag har arbetat hemifrån sen i Jan/feb och har i dagsläget endast fått ihop 54 tjänstemil hittills.

  • Hej Robert,

   Jo, jag har nog inte sett någon ändring där, så det ska nog fortfarande gälla. Jag har aldrig sett en fråga från Skatteverket om just den regeln, så jag vet inte hur de kollar en sån sak. Men jag gissar att de vid en granskning vill se en körjournal över tjänstekörning på minst 100 mil per år.

 • Hej Mikael,

  Kan du snälla hjälpa mig förstå mig på förmånsvärde och förmånsbil? Jag har läst på väldigt mycket men blir inte klokare.

  Jag vill gärna veta om det är värt att ta ut en förmånsbil med mina uppgifter eller om det är smartare och köpa en bil privat! idag har jag en lön precis under 50 men vad händer om lönen ökar och jag hamnar över 50tkr i månaden, är det något skillnad för mig?

  Lön: 48 000ökr
  Total Cost of Ownership: 6700kr
  Förmånsvärde: 5124kr

  Hur mycket exakt i netto kommer bilen att kostna mig? går det och räkna ut med hjälp av någon formel?

  Tack för din tid.

  Mvh
  Fuad

  • Hej Fuad,

   Det är lite svårt att svara på rent generellt. Och du måste oftast ha två ganska detaljerade scenarios som du jämför, t ex ”jag behåller nuvarande lön och skaffar bilen X som förmånsbil JÄMFÖRT MED jag höjer min lön motsvarande förmånsvärdet och köper istället bilen privat”. Just det scenarios är ett exempel och funkar ju bara om du är egenföretagare.

   Men du kan kolla på inlägget Bil i företaget eller privat? för lite mer info. Och som du ser där är det en rad antaganden när man räknar på detta.

   Huruvida din lön är under eller över 50 tkr spelar däremot ingen roll, du är redan över brytpunkten för statlig skatt.

 • Hej.
  Jag skall få en förmånsbil via jobbet som kommer att användas i tjänst och privat och jag har lite svårt att få fram kostnaden för själva bilen efter att allt är skattat och klart.
  Jag har en lön idag på 37000kr innan skatt och förmånsvärdet på bilen är 6800kr. Jag ligger på skattetabell 34(Kungälv). Vad kommer min nettolön ligga på efter skatt då? Har försökt att räkna på det men känns som att jag får fram olika alternativ hela tiden beroende hur man räknar. Så som jag har förstått det så lägger min arbetsgivare på 6800kr på bruttolönen. Skattar jag enbart på förmånsvärdet och sen räknar av det på min nettolön eller blir det 37000+6800kr minus skatt enligt min tabell = 11890kr ~ ~ 37000kr – 11890kr = 25100kr i lön efter skatt??
  Sen tillkommer bränslekostnaderna och eventuella vägtullar men det kommer att variera, jag är mest ute efter vad själva bilen kommer att kosta.

  Tacksam för svar

  • Hej Martin,

   Du skattar på din skattepliktiga inkomst, som består av bruttolön + förmåner. Så i ditt fall är din skattepliktiga inkomst 37000 + 6800 = 43800 kr. Skatten på 43800 kr enligt tabell 34 blir 11838 kr. Och din löneutbetalning blir kontant bruttolön 37000 minus skatt 11838 = 25162 kr. Så du är rätt ute i din beräkning.

 • Hej, och vilket matnyttigt inlägg jag har hittat.
  Jag tror jag förstår det mesta men sitter i ett scenario jag inte riktigt blir klok på vad den fördelaktigaste lösningen blir.
  Jag är ensamägare i ett AB men även anställd i ett annat företag. Jag har en bruttolön där på 40.000SEK per månad, jag behöver nu köpa en arbetsbil i mitt AB för verksamheten men vill kunna nyttja bilen även privat.
  Bilen kostar 800.000SEK i inköp, har ett förmånsvärde på ca 13.000/mån (Lätt lastbil så jag får dra av hela momsen).
  Det är förmånsvärdet jag tycker är lite högt för att få nyttja den privat. Vilka möjligheter har jag för att trolla ner förmånsvärdet?
  Min sambo är delaktig i AB’s styrelse, har en lägre bruttolön (från en annan arbetsgivare) än jag och kan ta förmånsvärdet utan att hamna över brytgränsen för statlig skatt.
  Vad jag inte rikigt förstår är om hon gör ett nettolöneavdrag, är det samma sak som att jag måste se till att hon får 13.000 netto från mitt AB varje månad? Det känns isf inte så lönsamt.
  Tänker jag fel?

  • Hej Magnus,

   Såvitt jag vet har du två möjligheter att få ned förmånsvärdet. Det ena är att köra mer än 3000 mil/år i tjänsten, då förmånsvärdet sätts ned med 25%. Detta kan bolaget göra om du kör tillräckligt i tjänsten, alternativt kan du själv göra det i inkomstdeklarationen i efterhand. Det andra är om den privata användningen blir begränsad på grund av hur bilen är beskaffad. Det kanske är fastmonterad inredning eller bara två säten. Detta behöver dock bolaget ansöka om hos Skatteverket.

   Du har mer information om att köra 3000 mil/år i tjänsten här och om att sätta ned förmånsvärdet för lätta lastbilar här.

   Man behöver vara lite försiktig med inkomstfördelning inom familjen (se längre ned för definition av familj). Om man har samma ”ställning” i företaget, dvs om båda parter kan anses vara ”företagsledare” (eller motsvarande) med hänsyn till sina arbetsuppgifter, kvalifikationer, arbetsinsats mm, är det oftast inga större problem. Men om det inte är så, anses den ene maken vara ”medhjälpande make” och då är ersättning begränsad till marknadsmässig för utfört arbete.

   Och om det enda din sambo gör är att sitta i styrelsen, vilket brukar vara ganska begränsad arbetsinsats i ett ensambolag, är risken att Skatteverket inte skulle godkänna att man lägger inkomst (t ex förmån) på henne av skattemässiga skäl. Poängen är alltså att man inte fritt ska kunna fördela inkomster inom familjen endast av skattemässiga skäl. Vilket man väl kanske måste säga är rimligt.

   (EDIT: Jag grävde lite mer och hittade ju faktiskt väldigt tydlig info hos Skatteverket och justerade lite angående sambos och makar)
   De här reglerna gäller makar och även sambos med gemensamma barn. Se Skatteverkets länk ovan för mer definitioner. Även om ni inte har gemensamma barn och därför inte träffas av reglerna, finns ju såklart ändå alltid risken att ett alltför uppenbart ”upplägg” kan få backning. Säger inte att det är vad ni funderar på, vill bara nämna risken.

   Nettolöneavdrag slutligen. När man pratar om nettolöneavdrag menar man egentligen att förmånstagaren ersätter bolaget med en summa skattade pengar motsvarande förmånsvärdet. Om jag får köra en bil som är värt 13 tkr/månad (förmånsvärdet) men samtidigt ersätter bolaget med 13 tkr, blir det ju ingen förmån. Jag har ju så att säga betalat för förmånen.

   Att man gör just ett nettolöneavdrag är helt enkelt en vanlig metod för någon som ändå uppbär lön i bolaget. Men man kan lika gärna betala in 13 tkr av privata pengar på bolagets konto, samma effekt.

   Det finns ingen direkt skattevinst med nettolöneavdragsmetoden – det är bara ett sätt att antingen hålla nere sin totala inkomst, t ex om man redan ligger på brytpunkten. Eller att man ökar sin bruttolön med 13 tkr, betalar för förmånen med nettolöneavdrag och har summa summarum fått ökad kontant lön med 13 tkr istället för ökad förmånsinkömst med 13 tkr. Kontant lön är positivt för SGI hos Försäkringskassan samt för löneunderlaget i K10:an. Läs mer på Förmån eller nettolöneavdrag.

 • Hej, jag blir inte klok på de nya reglerna när det gäller förmånsbil. När är det mest förmånligt att införskaffa en förmånsbil. Nu eller 2022-07-01? Det är elbil det gäller. Jag får olika förmånsvärden på olika sidor. En Volvo xc40 ultimate, har jag fått som prisförslag mellan 4500 och 6800 beroende på vilken sida man kolla och fyller i information.

  • Hej Alex,

   Vilka nya regler tänker du på? Den 1 juli 2021 infördes ju en stor regeländring, där förmånsvärdena för i princip alla bilar ändrades. Detta gällde för bilar som registrerades efter 1 juli 2021.

   Nu finns det ett förslag att ändra nedsättningen av förmånsvärdet för olika typer av miljöbilar, som ska börja gälla från 1 juli 2022. Tidigare har förmånsvärdet beräknats på ”närmast motsvarande fossilbil”, men istället ska ett schablonmässigt avdrag på nybilspriset göras för olika typer av miljöbilar. Vi Bilägare har en ganska pedagogisk förklaring. Hur långt förslaget kommit i processen vet jag inte på rak arm.

   Själv använder jag bara Skatteverkets verktyg för bilförmånsberäkning. Kruxet kan bara vara att dels hitta rätt modell (Skatteverkets listor använder inte alltid samma benämningar som bilhandlarna) och veta belopp på extrautrustning och sånt.

 • Hej!
  Jag har en heltidstjänst och ett AB vid sidan om. Via AB har jag förmånsbil. Kan jag minska bilförmånen genom att betala in till mitt AB motsvarande förmånsvärdet med mina redan beskattade pengar från min anställning för att på så sätt nolla förmånen? Och om det går, hur gör man med arbetsgivardeklarationen där man behöver fylla i ruta 13 för bilförmånen?

  Tack på förhand!

  • Hej Borair,

   Yes, det kan du göra. Och det är en ganska smidig lösning för att slippa hålla koll på förmånsbeskattning i ditt bolag.

   Faktiskt väldigt bra fråga med AGI:n (Arbetsgivardeklaration på Individnivå). Jag hade en dialog med Skatteverket för några år sedan om just detta, i samband med att de började med månadsvisa kontrolluppgifter i AGI istället för årsvis. I den gamla kontrolluppgiften KU10 fanns en ruta ”Betalt för bilförmån” där man skrev in nettolöneavdraget. Men denna finns inte i den nya AGI.

   Svaret var att man ska redovisa siffran noll i ruta 013. Dvs om man inte har nån bil skriver man ingenting i ruta 013. Om man har en förmånsbil som är betald med nettolöneavdrag skriver man noll i ruta 013. Jag tycker själv detta är lite galet, då det är ganska osäkert i datorsammanhang att skilja på ”noll” och ”inget” på det här sättet. Och jag har de facto sett etablerade löneprogram som inte sätter in en nolla här när man använt nettolöneavdrag. Men det är så Skatteverket sagt till oss i alla fall.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *