Accounts-bloggen

Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

När vi svarar på en fråga tillräckligt ofta är det dags att föreviga det i ett blogginlägg. Och därför är det verkligen på tiden att vi förklarar fåmansbolagsreglerna.

Vad gäller det?

Fåmansbolagsreglerna, eller 3:12-reglerna som de även kallas (efter en gammal lagparagraf), reglererar hur du beskattas när du får aktieutdelningar från eller säljer aktier i fåmansbolag. De reglerar faktiskt en massa annat också, men det man mest kommer i kontakt med är beskattningen, så här tittar vi bara på den aspekten.

Vi gör en väldigt översiktlig genomgång – idén är att du ska förstå vad reglerna handlar om, inte att du ska kunna göra de exakta beräkningarna. Skatteverket har ägnat en broschyr åt ämnet och BL en hel bok.

Har du kvalificerade aktier i ett fåmansföretag?

Om du äger ett onoterat (dvs inte noterat på t ex börsen) aktiebolag med en eller relativt få delägare, kan vi utgå ifrån att det är ett fåmansföretag. Ett fåmansbolag är ett svenskt onoterat aktiebolag (plus några mindre vanliga bolagsformer) där de fyra största ägarna (eller färre) har mer än 50% av rösterna i bolaget. Om man räknar lite måste man alltså vara minst åtta delägare för att inte vara ett fåmansbolag, plus att det inte får finnas för stora enskilda delägare. Så kan man då fördela aktierna mellan medlemmarna i sin stora familj och undgå fåmansbolagsreglerna. Nope, eftersom alla närstående personer räknas som en person.

Om du arbetar aktivt i företaget och inte har några externa, passiva delägare, kan vi också utgå ifrån att dina aktier är kvalificerade. Det vi först kommer att gå igenom är vad som gäller för kvalificerade aktier, men se några undantag och en förklaring av begreppet ”kvalificerade” mot slutet av artikeln.

Hur sker beskattningen?

Det vi ska titta på är när du får aktieutdelning från bolaget eller när du säljer aktier med vinst i bolaget. För aktier i börsbolag beskattas dessa två händelser som inkomst av kapital med 30%, oavsett beloppsnivån. För fåmansbolag har man begränsat hur stor del man får skatta som inkomst av kapital, medan överskjutande belopp beskattas som inkomst av tjänst (dvs som lön). Skattesatsen i inkomst av kapital är däremot bara 20% istället för 30%. Belopp som beskattas som inkomst av tjänst behandlas däremot inte som lön i bolaget, dvs det bokförs inte som lön och inga arbetsgivaravgifter betalas.

Anledningen till begränsningen är att man inte vill att en företagare undgår den progressiva beskattningen av löneinkomster (du vet, när man betalar extra statlig skatt på högre löneinkomster) genom att ta ut vinster som utdelning istället för lön.

Hur mycket får man då skatta som inkomst av kapital? Det är här gränsbeloppet kommer in.

Gränsbeloppet

Varje delägare som äger aktier den 1 januari blir varje år tilldelad ett gränsbelopp, vilket enkelt uttryckt är det belopp man kan ta emot i aktieutdelning (eller ha i reavinst) till kapitalskatt. Vi kan också kalla det utdelningsutrymme, även om det alltså också kan användas för reavinster. Om man inte använder sitt gränsbelopp sparas det och räknas upp till kommande år.

Observera att hur mycket ett bolag kan dela ut beror på mängden vinstmedel i bolaget och det är årsstämman som beslutar om aktieutdelning. Gränsbeloppet styr bara vad som händer på delägarnivå när delägaren tar emot en utdelning. De två har egentligen inte med varandra att göra, även om man som företagare såklart tar båda i beaktning när man beslutar om utdelning.

Gränsbeloppet kan räknas ut på två olika sätt och varje delägare får varje år bestämma vilken regel man vill använda. De två reglerna är huvudregeln och schablonregeln (förenklingsregeln).

Schablonregeln (förenklingsregeln)

Vi tar denna först eftersom den är absolut enklast. Här får delägarna i ett bolag varje år 2,75 IBB (inkomstbasbelopp) att dela på. Inkomstbasbeloppet sätts varje år och det är föregående års IBB som används för gränsbeloppet. IBB 2013 var 56 600 kr och schablonbeloppet för 2014 är alltså 155 650 kr. Äger man 50% av aktierna blir gränsbeloppet därför 77 825 kr. Varje person får dock bara använda schablonregeln i ett bolag varje år.

Huvudregeln

Här blir det lite mer komplicerat. Gränsbeloppet räknas ut som runt 10% på anskaffningsvärdet på aktierna plus eventuellt en lönebaserad del. Procentsatsen är mer exakt statslåneräntan + 9 %-enheter – för 2014 innebär detta 11,09%. Och med lönedelen blir det lite hårigt – häng med nu. Man tittar på föregående års löner – för gränsbeloppet inkomståret 2014, som man räknar ut i blankett K10 i deklarationen våren 2015, gäller alltså 2013 års löner.

Först och främst måste du själv ta ut lön över en viss nivå för att använda lönedelen. Gränsen är lite knivig att räkna ut, men börjar på runt 360 000 kr och stiger beroende på totala löner i företaget. Mer exakt är gränsen antingen 10 IBB (566 000 kr för 2013) eller 5% av företagets totala löner plus 6 IBB, vilket för 2013 innebär 339 600 kr + 5% av totala löner. (UPDATE 2018-01-19: numera är det 9,6 IBB istället för 10 IBB)

Om du själv (eller en närstående) tar ut tillräckligt hög lön får du lägga till en lönedel, som är 50% av företagets totala löner multiplicerat med din ägarandel. Viktigt: om du tar ut 1 kr för lite i lön, får du inte använda lönedelen alls, så det är viktigt att hålla koll på lönenivåerna i slutet av året.

Förvirrad än? 🙂 Egentligen räcker det att komma ihåg att om du själv tar ut en hyfsad lön och bolaget kanske t o m har andra anställda, kan du få väsentligt högre gränsbelopp med löneunderlaget än med schablonregeln och det gäller att se till att man klarar lönekravet.

Deklaration

När man är delägare i ett fåmansbolag har man en alldeles egen deklarationsbilaga som heter K10. Såvida inte dina aktier är okvalificerade (se separat stycke), då du istället använder blankett K12. Där räknar man ut sitt årliga gränsbelopp samt räknar ut skatten de år man fått aktieutdelning och/eller sålt aktier. Om du inte lämnar någon K10 de år du inte fått någon utdelning eller sålt några aktier kommer inte Skatteverket att protestera, men det är ändå bäst att lämna in den varje år för att räkna ut och räkna upp sitt gränsbelopp. Annars måste man återskapa K10:an flera år bakåt den gång i framtiden då man faktiskt har något att skatta för.

Undantag: Okvalificerade aktier

Vi sa ovan att om du arbetar aktivt i företaget är dina aktier förmodligen kvalificerade. Men det finns alltså situationer då aktierna inte är kvalificerade, vilket innebär helt andra regler. Framför allt kan dina aktier vara okvalificerade om du inte är aktiv i företaget i någon större utsträckning, eller ”verksam i betydande omfattning” som det formellt kallas. Du kanske är delägare men deltar bara på nåt styrelsemöte om året. Eller ditt företag är ett fastighetsbolag, där hela verksamheten sköts av en förvaltare. Då kan vi glömma allt vi sa ovan om gränsbelopp – istället skattar du 25% på alla utdelningar och reavinster, oavsett belopp.

Vissa företagare samlar på sig vinster i sitt bolag och vill sedan pensionera sig, bli passiv i bolaget och plocka ut allt till 25%. Men det finns en fem års karenstid som innebär att man måste vara passiv i fem år innan aktierna blir okvalificerade. Vissa lägger därför bolaget ”i träda” i fem år för att sedan ta ut alla vinster.

Undantag: Utomståenderegeln

Om bolaget har passiva delägare med minst 30% av aktierna (rättare sagt om de har rätt till minst 30% av aktieutdelningen), blir alla aktier i bolaget okvalificerade. Ett typexempel är då en investerare äger 30% eller mer av bolaget, men inte arbetar i verksamheten. Om alla aktier är okvalificerade innebär det 25% skatt på alla utdelningar och reavinster för alla ägare, oavsett belopp.

Resonemanget är att om så stor del av bolaget ägs av andra, kommer du inte att sänka din lön till förmån för utdelning för att undvika skatt, eftersom utdelningen då till minst 30% går till någon annan.

Äga genom bolag

Fåmansbolagsreglerna gäller dig som person och de aktier du äger privat. De används inte för beskattning då ett bolag äger aktier i ett annat bolag. Om du har ett ägarbolag som i sin tur äger aktier i ett annat bolag, är förvisso båda bolag fåmansföretag, men utdelningar och reavinster i dotterbolaget är skattefria i moderbolaget precis som vanligt när bolag äger onoterade aktier. Det är bara då ägarbolaget delar ut pengar till dig, eller när du säljer aktier i ägarbolaget, som fåmansbolagsreglerna används. Däremot kan du vid löneunderlagsberäkningen ta med löner även i dotterbolag, så länge ditt ägarbolag äger mer än 50%.

Frågan om man ska äga privat eller genom bolag är rätt komplicerad och du bör bolla den med en redovisningskonsult eller revisor.

Framtida förändringar

I budgeten som nyligen (Hösten 2014) lades fram av den nya rödgröna regeringen sades att fåmansbolagsreglerna ska ses över och eventuellt reformeras, men det nämndes inget om på vilket sätt de skulle förändras. De flesta verkar dock vara ense om att de knappast kommer att förbättras för företagare. Dessutom känns det som att varenda regering sen reglerna kom till har velat se över (och ibland justerat) fåmansbolagsreglerna.

En personlig reflektion är att när skatten som i Sverige vid en viss nivå plötsligt blir 20%-enheter högre, vill många företagare försöka komma undan den, varför lagstiftarna skapat ett ganska krångligt regelverk för att förhindra detta, varpå företagarna köper mängder av konsulttimmar för att navigera bland reglerna och ändå komma undan den höga skatten. Känns lite suboptimalt.

Slutkläm

Detta var en snabb sammanfattning av fåmansbolagsreglerna. Det är bra att han en grundläggande förståelse för dessa som delägare i fåmansföretag. Man kan absolut ge sig på att räkna ut sitt årliga gränsbelopp själv, med hjälp av t ex Skatteverkets broschyrer och blanketter. När det gäller att uppfylla lönekravet gäller det att ha tungan rätt i mun. Och ska man bestämma sig för om ett lönsamt bolag med flera delägare ska ägas privat eller genom bolag – ja, då ska man nog både tänka till rejält och ta lite hjälp av ett proffs.

95 Kommentarer

 • Hej!

  När man pratar om passiva ägare nämns ofta femårsregeln.

  Om jag startar ett bolag med en passiv ägare (investerare som äger 40 %) blir alla aktier okvalificerade direkt då eller måste det gå fem år först?

  Tack för en mycket bra sida!!

 • Hej!
  Femårsregeln innebär egentligen ”fem år eller från företagets bildande (om det är mindre än fem år)”. (OK, det där var min formulering – det är förmodligen mycket krångligare uttryckt i lagen 🙂 ).
  Så om en utomstående (passiv) äger 40% från dag 1 gäller även utomståenderegeln från dag 1 och alla aktier blir direkt okvalificerade.
  Kul att du gillar bloggen!

 • Hej,

  Vad gäller om jag startar bolaget (som jag äger till 100%) under inkomståret? Dvs, jag äger inte aktierna vid årets ingång. Som jag förstår det så gäller inte Schablon (förenklingsregeln) då. Men omfattas jag ändå av Huvudregeln?

  Om jag inte lyckas uppnå huvudregelns minibeloppet för hur mycket lön ägaren måste ta ut (348 600 kr för 2015), hur beskattas eventuell utdelning då? Som inkomst av tjänst enbart?

  Tack på förhand

 • Hej Erik,
  Tyvärr gäller ägande vid årets ingång hela gränsbeloppet – du får alltså inget gränsbelopp för det år du blir ägare till aktierna, varken med huvud- eller schablonregel. Och du måste i princip äga aktierna den 31 december – att bli ägare den 1 januari räcker inte, enligt vad vi hört från Skatteverket. 🙁
  Om du startar bolaget själv är det bildningsdatumet du blir ägare. Bildningsdatum kan sättas tidigare än du skickar in anmälan till Bolagsverket, se mer på https://www.accountfactory.com/blog/pa-gang-att-starta-ab-gor-det-i-ar/.
  Nja, om du inte uppnår lönekravet för löneunderlaget (348 600 kr + 5% av totala löner under 2015, i praktiken 367 000 kr för en enmansföretagare), får du helt enkelt inte använda löneunderlaget. Istället får du gränsbelopp enligt huvudregeln men utan löneunderlag, eller enligt schablonregeln. Om utdelning överstiger gränsbeloppet beskattas överskjutande del som tjänst, medan utdelning inom gränsbeloppet beskattas med 20%.

 • Hej,

  Tack för ett trevligt initiativ och att du så generöst delar med dig av din kunskap!

  En fråga angående utomståenderegeln ovan:

  Jag har under 2015 (1/7) blivit huvudägare (75%) i ett bolag som jag inte är, eller kommer vara, verksam i då det ligger långt ifrån mitt kunskapsområde såväl som kompetens. Skälet till mitt delägande är väl egentligen egalt men för att öka förståelsen så var aktuellt bolag på väg i konkurs pga likviditetsbrist och jag lånade in en rejäl slant mot att jag fick överta/köpa tre aktieägares andelar (de ägde vardera 25%) för nominella värden. Verksamheten har sedan dess ”lyft” ordentligt och genererar nu vinst varje månad. Bolaget bildades i november, 2014.

  Vi ser redan nu att verksamheten kommer generera vinst, totalt sett, under 2015 (31/12). En mindre utdelning, såväl som återbetalning av inlånat kapital, kommer vara möjlig väl bokslut/årsredovisning är på plats. Hur bedömer du att jag ska beskattas för denna (jag har rätt till utdelning motsvarande min ägarandel, dvs 75%)? Träffas mitt ägande möjligen av utomståenderegeln? Gäller det även den kvarstående delägaren (som äger 25%) och som i högsta grad är verksam i bolaget?

  Stort tack på förhand!

 • Hej Anna!
  Så länge du inte är (och inte har varit) verksam i betydande omfattning i bolaget, är dina aktier helt enkelt okvalificerade och du skattar 25% på all utdelning och alla reavinster på aktierna. Den enda knepiga frågan här är huruvida du är verksam eller inte, men om du överhuvudtaget inte arbetar i bolaget eller i ett bolag med liknande verksamhet, bör du inte vara verksam i betydande omfattning.
  Delägaren på 25% har ju däremot kvalificerade aktier. Utomståenderegeln kan i framtiden kicka in och göra dennes aktier okvalificerade, eftersom du äger mer än 30% och dina aktier är okvalificerade. Det krävs normalt att utomstående äger mer än 30% under beskattningsåret *och* de fem föregående beskattningsåren, för att utomståenderegeln ska få effekt. Så det är väl normalt tidigast 2020 som utomståenderegeln kan gälla här.

 • Hej,
  Jag äger med mina barn ett bolag, som inte haft någon verksamhet sedan 2010. Vid utgången av 2010 fanns en aktieportfölj i bolaget. De enda aktiviteter jag gjort 2011-15 är att sälja aktier för att kunna betala utdelning och skatt. Jag menar därmed att aktierna inte längre är kvalificerade och att således resterande fritt eget kapital kan delas ut 2016 och beskattas med 25%. Känner du till liknade fall och hur Skatteverket då tolkat begreppet ”verksam i företaget i betydande utsträckning”?

 • @Sigvard
  Personligen tycker jag det låter som att du inte skulle vara verksam i betydande omfattning, men jag kan inte gå i ed på det eftersom gränsdragningen där kan vara knepig ibland. Har tyvärr inte ett gäng rättsfall att hänvisa till, däremot står det en del matnyttigt (inkl rättsfall) i Skatteverkets rättsliga vägledning. Kolla om du hittar tillfredställande svar där.

 • Tack Mikael för ditt svar och för informationen på sidan i övrigt. Nu känner jag mig ganska trygg med att gå vidare som planerat.

 • Hej, jag och min bror ska köpa ett bolag inom en väldigt kort framtid. Min bror kommer att vara passiv ägare. Bolaget som köps kommer i sin tur ägas av ett bolag och detta kommer i sin tur ägas till 50% av oss båda bröder. De andra bolagen kommer också att ägas till 50% var. Igår kom vi att tänka på att denna ägarstruktur kommer att göra det surt för oss när det är utdelningsdags…
  Vi vet inte hur strukturen ska se ut för att få den biten att funka?Tacksam för hjälp!//H

  • Hej Lasse!

   Jag tror din fråga är lite för stor för att avhandla på bloggen – du behöver nog köra detta via någon kunnig som kan se hela situationen och göra en bedömning.

   Klart är dock att eftersom ni två är närstående så spelar det ingen roll om din bror är passiv – så länge du är aktiv blir även hans aktier kvalificierade, vilket är samma som att han är aktiv.

   När man har ett företag som visar vinster och som vill dela ut vinsterna i högre takt än vad som kanske är skattemässigt fördelaktigt för alla ägare, brukar de flesta lösa detta genom att äga via holdingbolag. Om jag får upp utdelningar till mitt holdingbolag (vilket är skattefritt för onoterade aktier) kan jag ju sedan ta ut dem därifrån i min egen takt.

   Men holdingbolag får andra implikationer, t ex för möjligheten till löneunderlag. Så situationen är inte alltid så enkel. Om ni inte känner er säkra på att själva skapa strukturen, ta gärna hjälp av en rådgivare.

 • Hej
  Kan man komma ur kvalificerade aktier på något sätt om dottern driver vidare huvudverksamheten i annat bolag?

  • Hej Mattias!

   Jag tror det är en bedömningsfråga i varje fall. Men syftet med regeln är rimligen att förhindra att man kringgår reglerna.

   Dvs om jag driver en redovisningsbyrå mot svenska kunder, lägger ned verksamheten och påbörjar min 5-åriga trädaperiod, och sedan min dotter som bor i Australien helt på egen hand startar upp en redovisningsbyrå mot australiska kunder, är min gissning att man borde kunna motivera att jag ska fortsätta vara passiv och min trädaperiod inte avbrytas.

   Men om min dotter tar över min redovisningverksamhet i sitt eget, nya bolag här i Sverige när jag pensionerar mig, är det nog rätt kört. Då fortsätter mina aktier i mitt bolag med största sannolikhet att vara kvalificerade. Rättspraxis verkar prata om att delar av verksamheten måste föras över till det nya bolaget för att det ska anses vara ”samma eller likartad verksamhet”. Eller om den nya verksamheten fortfarande är knuten till min person på något sätt, t ex mina kunskaper eller affärskontakter.

   Det skulle i alla fall vara min bedömning. Och när verkligheten hamnar nånstans mitt emellan dessa två extremfall, ja då blir det som vanligt en bedömningsfråga. 🙂

 • Hej,
  Tack för en bra blog 🙂

  Startade mitt AB i våras och startade på riktigt 1/5 med konsultuppdrag (lämnade min anställning 30/4). Har hittills tagit ut 236.000 kr i bruttolön och planerar för lönen i december så jag kan ta utdelning 2018.

  Vad jag förstår så måste jag minst komma upp i bruttolön 6 InkomstBasBelopp (IBB) + 5% av mina bruttolöner för att kunna ta ut någon utdelning (oavsett huvudregel eller schablon).

  Stämmer det?

  • Hej Joacim!

   Nja, inte riktigt. Du kan alltid välja att använda schablonregeln och då spelar din lön ingen roll.

   Men vi kan ta det från början. För att vara lite petig: bolaget kan lämna utdelning på årsstämman så länge senaste bokslutet visar att det finns fritt eget kapital i bolaget. Oftast genom att bolaget visat vinst och betalat bolagsskatt på denna, dvs årsstämman kan enkelt uttryckt dela ut senaste bokslutets vinst efter skatt plus om det finns några gamla vinster kvar i bolaget. Och då spelar det ingen roll hur din K10 och gränsbelopp ser ut.

   Men jag gissar att du bara vill ta ut utdelning som du betalar 20% kapitalskatt på, dvs du vill inte skatta på utdelning som lön? Och då behöver vi ta hänsyn till ditt gränsbelopp i din K10 för att kolla hur mycket utdelning du vill dela ut.

   Eftersom du äger aktierna 2018-01-01 får du ett gränsbelopp för 2018. Och om ditt bolag gör bokslut 2017-12-31 kommer första utdelningen att betalas ut tidigast 2018.

   Du kan varje år räkna ut gränsbeloppet antingen via förenklingsregeln (schablonregeln) eller huvudregeln, helt enkelt välja den som ger bäst resultat. För att använda löneunderlaget för att få en lite boost i huvudregeln för gränsbeloppet 2018 är det 2017 års löner vi tittar på. Om du är ensam i bolaget behöver du ta en kontant bruttolön på minst 388 500 kr (ca) under 2017 för att kunna använda löneunderlaget. Det är alltså 6 * IBB 61500 kr + 5% av total lön. Gör du det får du ett gränsbelopp 2018 på 50% av lönen 2017 plus ca 10% av ditt anskaffningsvärde (50 000 kr, gissar jag). Så tar du lön på 390 000 kr 2017 får du ett gränsbelopp på ca 195 000 + 5 000 = 200 000 kr.

   Om du inte tar ut tillräckligt med lön 2017 för att använda löneunderlaget, får du istället använda schablonregeln med ett gränsbelopp på 169 125 kr 2018.

   Så skillnaden är inte jättestor för ett enmansbolag på de nivåerna. Det är först när du har fler anställda (eller för all del tar ut mer lön själv i ditt bolag) som det tar fart med löneunderlaget.

   • Tack för ett superbra svar!
    En liten tilläggsfråga:
    Att jag inte har haft aktierna hela 2017 då jag startade bolaget i våras – har det någon betydelse om jag kan ta utdelning eller inte?

   • Som sagt kan du alltid ta utdelning efter bokslutet så länge bolaget har vinstmedel att dela ut. Men du kommer inte få något gränsbelopp (=utdelningsutrymme) för 2017, eftersom du blev ägare till aktierna under 2017. Första gränsbeloppet kommer alltså för inkomståret 2018, men å andra sidan kommer ju även första utdelningen 2018 (om du gör bokslut 171231).

    Om man bildar bolaget själv blir man ägare till aktierna på bildningsdatumet.

 • Om jag ,precis som Joacim J ovan, startade mitt AB våren 2017, gör bokslut 20171231, har vinst, kan jag då ta utdelning nu 2018 med skatt på 20 %? Eller jag måste vänta till 2019?

  • Hej Ann-Sofie!

   Ja det kan du. Eftersom din utdelning kommer under 2018 är det inkomståret 2018 som gäller för dig. Och eftersom du äger aktierna 2018-01-01 får du ett gränsbelopp för 2018. Om du äger samtliga aktier och inte kan använda löneunderlaget, får du schablonbeloppet 169 125 kr i gränsbelopp.

 • Hej Mikael,
  Jag startade Aktiebolag dec 2016, ensam ägare. Ingen verksamhet skedde 2016. Efter 2017 har bolaget vinstmedel att dela ut. Har jag då rätt att utnyttja 2 st schablonbelopp i år? Tacksam för svar.

  • Hej Niklas!

   Yes, det stämmer. Om bolaget bildades och du var ägare till aktierna 2016 får du ett schablonbelopp för 2017 och ett för 2018. Så om du tar ut utdelning 2018 har du två schablonbelopp att leka med.

   Och nu förutsätter jag att detta är ditt enda bolag, eftersom man bara får schablonbelopp i ett bolag varje år.

   • Suveränt! Stort tack för ditt svar. Mvh

   • Hej Mikael,
    Stort tack för ditt svar! Det stämmer. Jag har en följdfråga inom området som jag hoppas du kan/vill svara på. Om jag har uppfattat det korrekt skulle man kunna sätta ett bolag i karens och efter 5 år kan man ta utdelning på alla vinstmedel som finns i bolaget till 20% beskattning? Följdfråga, behöver man aktivt göra någonting/meddela myndighet eller dylikt för att bolaget ska bli i karens? Tacksam för svar.

   • Japp, det stämmer (sånär som på skattesatsen, se nedan). Och egentligen är det inte bolaget man sätter i karens, utan det är du (och alla dina närstående) som slutar vara verksamma i bolaget. Bolaget kan alltså fortfarande ha verksamhet, bara du (eller nån närstående) inte är ”verksam i betydande omfattning” i bolaget, ett bolag i samma koncern eller ett bolag med samma verksamhet. Finns lite fler såna där småregler, men det är väl huvuddragen.

    Fast i ett enmansbolag blir det ju i princip samma sak, dvs bolaget blir helt passivt om du blir det. Och det är ju onekligen lättare att ”sälja in” idén att du är passiv om även bolaget är det.

    Du behöver inte göra något speciellt gentemot myndigheterna just vad gäller hur verksam du är. Om bolaget läggs ”vilande” bör du ju i och för sig avregistrera det som arbetsgivare och egentligen även för moms, om du inte har momspliktig omsättning.

    Om du t ex blir ej verksam under 2017 kommer 2018 vara det första året i ”trädan” och fr o m 2023 är dina aktier inte längre kvalificerade och du kan ta ut utdelning eller sälja aktier med reavinst till 25% skatt (obs, ej 20%), oavsett belopp. Och för 2023 lämnar du inte längre en K10, utan istället en K12 och endast om du har något att beskatta.

 • Hej!
  Tack för mycket matnyttig information i bloggen. Jag har en fråga som är relaterad till detta. Vi sålde ett bolag (Bolaget) där jag ägde ca en fjärdedel via mitt egna aktiebolag (Holdingbolaget). Holdingbolagets enda uppgift var att äga aktier i Bolaget. Innehavet i Bolaget vi sålde räknades som okvalificerat pga utomståenderegeln du nämnde ovan. Enligt uppgift skall i detta fall mitt privata ägande i Holdingbolaget också räknas som okvalificerat (K12)? Gäller det även efter att vi sålde Bolaget och Holdingbolaget endast förvaltar kapital? Behöver kapitalet i Holdingbolaget förvaltas diskretionärt för att mitt privata ägande i detta skall räknas som okvalificerat? Tackar på förhand /Johan

  • Hej Johan!

   Risken finns att du nu tycker att jag duckar lite, men jag vågar faktiskt inte svara på dina frågor. I en fråga som har lite fler ”rörliga delar” vill man sätta sig in rejält i hela situationen – risken är annars att man missar nån detalj och säger något tokigt.

   Men på sista frågan kan jag säga att det finns ett antal rättsfall angående just hur mycket kapitalförvaltning man kan göra utan att bli verksam i betydande omfattning. En Kammarrättsdom (Kammarrätten i Sundsvall mål 302-09, hittar tyvärr ingen länk) tyckte till exempel att en företagare med ett hundratal transaktioner per år på sammanlagt nån eller några miljoner, inte var verksam i betydande omfattning.

   Men det kommer att vara en bedömningsfråga i varje fall, så vill du känna dig lite säkrare är det nog en bra idé att bolla med någon kunnig med insyn i er situation. Ledsen att jag inte kan säga något mer konkret här.

 • Hej hur funkar det med utdelning om företaget är lagt i konkurs kan man som ägare ändå du någon utdelning alls?

  • Hej Kalle!

   När ett bolag försätts i konkurs kommer en konkursförvaltare in, övertar styrelsens roll och tar kontroll över företaget. Först i kö att få sina pengar är ju fordringsägare (dvs de företaget är skyldigt pengar). Om det sedan i slutändan är pengar över i företaget (vilket ju av naturliga skäl är ovanligt) delas dessa ut till ägarna i samband med att bolaget likvideras. Jag har själv aldrig varit konkursförvaltare så jag kan inte detaljerna, men detta var väl enkelt uttryckt som det funkar. Så ägarna kan inte själv besluta om utdelning efter att ett bolag är försatt i konkurs.

 • Hej Mikael, jag äger aktier i ett konsultföretag via ett eget holdingbolag som bildades i höstas. Jag fick strax därefter en utdelning och nu i vår ännu en utdelning. Jag förstår att jag måste vänta med uttag till efter första bokslut, men hur mycket kan jag sedan ta ut och hur bör jag tänka för att minimera skatten vid privat uttag?

  • Hej Jesper!

   Ja, ett bolag kan bara dela ut vinster som fastslagits i senaste bokslutet, och för ett nystartat bolag måste man alltså göra sitt första bokslut innan utdelning kan ges.

   Rent generellt kan ett aktiebolag dela ut alla tillgängliga vinstmedel från senast fastslagna bokslut, förutsatt att det inte hänt saker efter bokslutet som försämrat bolagets ställning, eller att man på annat sätt äventyrar bolagets ekonomi genom utdelningen. Formellt sett är det Aktiebolagslagens 17 kap. 3§ som reglerar detta.

   Men jag vågar mig inte på att säga hur du ska minimera skatten utan att känna till hela situationen. Lite för många rörliga delar för det.

 • Hej Mikael!

  Jag äger idag 0,4% av bolaget jag arbetar i. Jag lurar på hur det fungerar för mig. Har jag kvalificerade eller okvalificerade aktier? Hur bör jag jag beskatta min utdelning samt eventuell försäljning av aktier?

  Huvudägarna som består av två person äger idag cirka 92% av bolaget och sen är vi cirka 15 ägare med små andelar.

  Tack på förhand!

  Johan

  • Hej Johan!

   Om du har kvalificerade eller okvalificerade aktier beror främst på om du är (eller har varit) verksam i betydande omfattning i företaget eller inte. Så det går inte att säga baserat på bara din ägarandel. Här är (ganska kortfattad) info från Skatteverket

   Huruvida du är verksam i betydande omfattning får bedömas i ditt specifika fall.

   Om dina aktier är okvalificerade (dvs du är inte verksam), skattar du 25% på alla utdelningar och reavinster. Om de är kvalificerade får du räkna ut ditt gränsbelopp varje år och skatta 20% inom gränsbeloppet, medan belopp utöver gränsbeloppet beskattas som inkomst av tjänst.

 • Hej jag och min fru äger 50/50 en AB. Jag driva företaget och ta ut lön men hon ta ingen lön och är passiv. påverkar det utdelning utrymme eller räkna vi som en? (För tar ut 50% av bolagets lön kostnad som utdelning tillsammans och skattes som 20%). Ska hon göra k10?

  • Hej Adrian!

   Ni räknas som en person i vissa aspekter. Om en av er uppfyller lönekravet för att använda löneunderlaget så får båda av er använda löneunderlaget i era K10:or. Det räcker alltså att en person i närståendekretsen uppfyller lönekravet.

   Men en av er (i detta fall du) måste alltså själv uppfylla lönekravet – ni kan alltså inte lägga ihop era löner när ni jämför med lönekravet. Om lönekravet skulle vara 400 000 kr måste alltså minst en av er själv ta ut minst 400 000 kr.

   Ja, alla ägare ska fylla i en K10 varje år. Eftersom du är aktiv i bolaget blir även din fru aktiv genom närståenderegeln. Eller ”hennes aktier blir kvalificerade”, heter det egentligen.

   Andra passiva delägare som inte inte har aktiv närstående och därför har okvalificerade aktier, fyller istället i en K12 men bara de år man tar utdelning eller säljer aktier.

 • Hej Mikael! Först 1000 tack för all info med tips ock tricks, uppskattar att du tar din tid.
  Det är så här jag har startat en Konsult AB 180101, har frun som anställd sköter kundkontakter, planering och schema, total Bruttö Lön till henne 15 0000. Bolaget sannolikt kommer att göra en vinst på ca 300000 kr. Själv har en annan anställning och årslön CA 800000kr. Hur tror du/är bäst att beskatta vinsten? Om jag vill ta utdelning, kommer jag omfattas av K10 eller 3:12 regeln. tack i förhand.

  • Hej David!

   Det blir nog ett tvådelat svar. Eller t o m tredelat. 🙂

   1. Du har enkelt uttryckt två saker att välja mellan: lön till din fru och utdelning. Att ta ut lön till dig själv är ju såklart ett rätt dyrt alternativ.

   Om vi utgår från att din fru har en marginalskatt på ca 30% så blir total ”skatteavbränning” vid lön 46,7%. Dvs om vinst före skatt betalas ut som lön till henne försvinner det ungefär så mycket i soc och skatt.

   Om ni istället lämnar kvar vinsten och tar ut som utdelning blir skatteavbränningen i 22% bolagsskatt och 20% skatt på utdelning totalt 37,6%. Nu utgår vi ifrån att du har utrymme i din K10 för utdelningen, vilket iofs inte alls är säkert.

   Utdelning är alltså billigare just nu. MEN på lön får ju din fru allmän pension och hennes SGI går upp. Dessutom sparar ni på K10-utrymmet, vilket kanske kan användas ännu effektivare i framtiden. Så man får ha i åtanke vad man tror om framtiden.

   2. Om ni väljer utdelning har vi alltså frågan om hur din K10 ser ut. Och det är lite av ett kapital för sig. Men för varje år får ni åtminstone runt 170 000 kr schablonmässigt i utrymme, med gällande regler och förutsatt att detta är ditt enda bolag.

   3. Om ni väljer lön har vi andra begränsningar att ta hänsyn till – för fåmansbolagsägare och dennes make/maka. Du kan läsa mer om detta i SKV:s broschyr, sida 9. Men i korthet, om bedömningen är att du är företagsledare och din fru medhjälpande maka (som det låter lite som i ditt fall), måste din frus lön vara marknadsmässig för det arbete hon utför. Så man kan alltså inte justera lönerna hur man vill för att skatteplanera.

   Så det finns inget entydigt rätt svar, men de här faktorerna är väl vad du behöver ta hänsyn till.

   • Tusen Tacka Mikael!
    jag har följdfråga gällande vinstutdelning uttag för 2018.
    Bolaget bildats 2017-12-12 och jag ägade 100% vid året ingång ( ägar fortfarande), fast Bolaget registrerats 2018-01-02 hos BV och F-skattgodkänd Januari 2018, kan jag ta ut vinsten 2019 enligt 3:12 regelen. Läst här i din bolag och förstått att man kan och att det bildningsdatum och ägande vid året ingång som gäller men vill fortfarande försäkra mig om att jag har förtått det rätt.
    tack i förhand

   • Hej David!

    Ja, det stämmer. Om du bildade bolaget 2017 anses du vara ägare till aktierna vid ingången av 2018. Du får alltså ett gränsbelopp för 2018 och kan utnyttja det redan då.

    Men om bolaget gör första bokslutet 2018-12-31 kan du ju såklart inte ta ut utdelning förrän 2019. Och då har du två gränsbelopp ackumulerade – ett för 2018 och ett för 2019.

    Som referens, här är en rättslig vägledning från Skatteverket angående när en andel uppkommer i ett aktiebolag (dvs när man som bolagsbildare blir ägare till aktierna). Bolagsbildning och stiftelseurkundens undertecknande är i det här sammanhanget samma sak.

 • Anna-Carin Jonsson

  Hej! Om jag är på väg in i ett delägarskap i ett AB. Jag 40%, en annan 30%, 3 ytterligare med 10% var. Jag och den på 30% kommer att jobba aktivt i bolaget resten passiva i bolaget. Jag skulle vilja i aktieägaravtalet reglera möjligheten till utdelning mot hur mycket man jobbat aktivt i bolaget. Kan man göra så eller gäller solidarisk utdelning utifrån ägarprocent?

  • Hej Anna-Carin!

   Yes, utdelningen är alltid proportionerlig efter ägarprocent så den kan du tyvärr inte styra.

   För den typen av situationer kan ”Helsingborgsmodellen” ibland vara ett alternativ, där varje delägare har ett eget AB som i sin tur är delägare i ett handelsbolag eller kommanditbolag. I HB/KB kan man styra fritt hur vinsten fördelas mellan delägarna. Men det kan finnas andra anledningar till att den modellen inte passar. Och den är ju onekligen bökigare.

   ”Tanken” är ju att arbetsinsats ska belönas med lön och att utdelningen är kopplat till ägandet och det man satsat i bolaget. Sen förstår jag om man gärna av t ex skatteskäl vill göra annorlunda, men det är alltså tyvärr inte så lätt. Kanske finns kluriga konstruktioner för att uppnå det ni vill, men inget jag känner till.

 • Hej

  Om man har ett litet nybildat AB med ett litet överskott (långt under gränsbeloppet i förenklingsregeln) och man inte betalat ut löner.
  Kan man ändå i sin k10 spara utdelningsutrymme enl förenklingsregelns nivåer?

  • Hej Jimmie!

   Ja, du kan alltid få ett gränsbelopp enligt förenklingsregeln i K10:an, oavsett löneuttag, oavsett vinst i bolaget och oavsett om du använder gränsbeloppet för utdelning eller sparar det för kommande år.

   De vanliga reglerna gäller såklart, dvs att du får gränsbelopp för ett år om du ägde aktierna vid ingången av året. Och du får bara utnyttja förenklingsregeln i ett bolag varje år.

 • Hej!
  Om jag äger (100%) ett moderbolag A som i sin tur äger bolag B där jag är aktiv (där jag tar ut enligt 3:12 maxad lön), efter att ha ackumulerat vinst under en period tar en del av vinsten som går till moderbolaget och startar ett bolag C med annan verksamhet där jag är passiv. Är aktierna kvalificerade/okvalificerade, hur beräknas utdelning? Måste jag vänta i 5 år även om jag aldrig har varit aktiv?

  Låt säga att B har ett gränsbelopp på 1000 000 kr och C har också nettovinst på 1000 000 kr som ska delas ut. Hur mycket kan jag då få i utdelning?

  • Hej Stefan!

   Menar du att moderbolag A startar bolag C? I så fall spelar det ingen roll om du är aktiv eller passiv i C – så länge du är aktiv i något bolag i koncernen blir alla smittade. Plus att om bolag C ägs av moderbolag A har du ju ändå ingen K10 i bolag C. Det är ju bara privatägda aktier som kan vara kvalificerade eller okvalificerade.

   Om du däremot äger bolag C privat kan du normalt vara passiv där så länge det inte bedriver likartad verksamhet som dina övriga bolag, dvs att aktierna då är okvalificerade. För ett nystartat, privatägt bolag som inte har något med övriga bolag att göra, kan du ha okvalificerade aktier från dag 1. För okvalificerade aktier är skatten 25% på utdelning, oavsett belopp. Det är lite fler smådetaljer kring det där med huruvida man är verksam i betydande omfattning (aktiv) så om man tror att det är på gränsen bör man läsa på.

   Jag kan nog inte riktigt svara på din sista fråga och generellt skulle jag nog rekommendera dig att bolla det med en rådgivare som har all info. Din situation verkar lite mer komplicerad än när man bara kör ett bolag och då är det lätt att man kliver snett nånstans. Och det är svårt att ge råd på en blogg när man inte har hela bilden.

 • Hej Mikael, du verkar mycket kunnig inom detta område. Har några frågor om du har tid över, skulle vara tacksam.
  Om jag startat ett aktiebolag 11/12-2018. Skickat in det för registrering 3/2-2019. Sent pga. planering, hitta rätt bank, aktiekapital osv.
  1. Kan jag ta utdelning för 2019 och 2020, alltså två schablonbelopp, efter bokslutet 31/12 2019? Finns det någon deadline på när bokslutet måste vara inskickat?
  2. Måste jag ha något bokslut för 31/12 2018, då bolaget inte haft några intäkter och inte varit registrerat?
  3. Om jag är konsult, och endast har intäckter (via fakturor), alltså inga utgifter eller komplicerande faktorer, är det svårt eller enkelt att bokföra själv, några tips?
  4. Om jag söker för utdelning, kan det per automatik bli beskattat som lön om de inte godkänner utdelning och få beskatta mer. Eller fungerar det mer som att de antingen godkänner utdelningen eller inte, och att jag inväntar deras green-light innan jag tar ut utdelningen? (Jag vill inte ta ut lön i första hand)
  5. Om jag fått några konsultjobb under februari, kan jag retroaktivt fakturera dessa när bolaget blivit registrerat och fått ett org.nr? Trots att fakturadatumen är från innan bolagsverket registrerat min verksamhet. Tack!
  Med vänlig hälsning,
  Yosef

  • Hej Yosef!

   Oj, det var många frågor på en gång. Vi tar dem en i taget.

   1. Om bildningsdatumet (kallas även datum på stiftelseurkund) är 2018, så får du ett gränsbelopp (=utdelningsutrymme) även för 2019. Gränsbeloppet får du varje år du äger aktierna vid ingången av året, så bolagets bokslut påverkar inte detta. Och förmodligen blir det gränsbelopp enligt schablonregeln i alla fall första året.

   Årsredovisningen (som görs i samband med bokslutet) måste vara inskickad till Bolagsverket senast 7 månader efter bokslutsdagen, dvs senast 31 juli 2020 om du gör bokslut 31 dec 2019.

   2. Första året kan vara allt emellan 1 dag och 18 månader långt, räknat från registreringsdatum (inte bildningsdatum). Så om ditt bolag registrerades hos Bolagsverket i början av 2019 har du inte så mycket val – då blir första bokslutet 2019-12-31. Om det hade registrerats 2018 kunde du välja mellan att göra första bokslut 2018-12-31 eller 2019-12-31, även om de flesta väljer förlängt första år. Huruvida bolaget har verksamhet eller inte påverkar inte när du får göra bokslut.

   3. Har du bara intäkter är det relativt ”enkelt”, men du måste ju ändå lära dig bokföring. Det är som att säga att det är enklare att köra bil på en bred, rak och tom väg än att köra rally – men du måste ju fortfarande lära dig att köra bil. 🙂

   Så om man börjar från noll måste man ändå läsa på lite, även om det är betydligt mindre specialregler att ta in om verksamheten är enkel. Det som kan vara lite knepigare är bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration.

   4. Du ”söker” aldrig för utdelning. Bolagsstämman (dvs ägarna) beslutar om utdelning. Sedan deklarerar du som mottagare din utdelning i K10-blanketten i din inkomstdeklaration. Och normalt sett beskattas det som du uppgett i din K10. Ifall Skatteverket får för sig att granska din deklaration och det är några felaktigheter, kommer beskattningen såklart att ändras. Orsaker att de skulle granska din deklaration är antingen om något ser konstigt/fel ut i deklarationen, eller om det helt enkelt är ett slumpmässigt stickprov.

   5. Nej, det är nog ingen bra idé att sätta fakturadatum innan bolagets registreringsdatum. Och helst inte heller innan startdatum för F-skatt. Däremot är det väl inte hela världen om du fakturerar när du fått F-skatt och tar med arbete du utfört strax innan bolaget registrerats. Vete sjutton om det är 100% by the book, men kanske inte den värsta förseelsen jag kan tänka mig. 😉

 • PS: en annan orsak till att jag väntade med att skicka in registreringen var att jag avvaktade om aktiekapitalet som behövs för att öppna ett AB skulle sänkas från 50 000 till 25 000. Jag valde dock därefter att inte vänta hur länge som helst utan gå vidare med ansökan. Jag har då en annan fråga, kommer de att sänka aktiekapitalet till 25 000, och i så fall när?

 • Jag har också en fråga om din beräkning på en fråga innan min. Där du sa att mannen kunde betala ut lön till sin fru och att det skulle ”kosta” 46,7% jämfört med utdelningens 37,6% i skatt. Då undrar jag i mitt fall där min fru är suppleant, och ska sköta viss kontakt med kunder, bokföring och lite annat, kan jag betala ut lön till henne för denna skatt? Tillkommer inte arbetsgivaravgiften?
  Många tusen tack. Ha en fortsatt trevlig dag. Mvh Yosef

  • PS: förstod en sak nu i efterhand. Du räknade på arbetsgivaravgift och kommunalskatt. Vinstskatt betalas inte då 🙂

   • Precis. Om man tar ut lön går det sociala avgifter och inkomstskatt, medan om man sparar pengarna i bolaget som vinst blir det bolagsskatt och sedan skatt på utdelning.

    Siffran 46,7% är på marginalen ska kanske tilläggas. På låga inkomster ligger skatteavbränningen på lön betydligt lägre, tack vare grundavdrag, jobbskatteavdrag mm.

   • En påbyggnadsfråga på denna då.. om du orkar med 🙂
    Hur ser möjligheterna till att använda sig av:
    -Växa stöd
    -Nystartsjobb
    -Regional nedsättning
    Går det att använda sig av alla tre, vad leder det till i praktiken skattemässigt?

   • Växa-stöd ges inte till delägare eller närstående till delägare. Däremot kan man ha en närstående som anställd och ändå få Växa-stöd till första externa anställda.

    Nystartsjobb har jag tyvärr dålig koll på.

    Regional nedsättning tror jag ska funka, förutsatt att alla andra krav för stödet är uppfyllda. Däremot får du inte regionalt stöd för löner du fått Växa-stöd för.

    Har inte superkoll på de här mekanismerna, så har svårt att säga något generellt om vad effekterna blir. Plus att det såklart beror på situationen.

 • Hej!

  Tack för en riktigt bra tråd.

  Jag har i mars 2018 sålt mitt aktiebolag som jag ägde till 100%. Jag sålde det som ett skalbolag och tog därför ut alla pengar utom aktiekapitalet via en aktieutdelning precis innan jag sålde den.
  När jag förra året fyllde i min k10 så stod det på den ”om du inte längre är verksam i ett bolag behöver du inte fylla i en k10”. Behöver jag fylla i en k10 i år när jag deklarerar även fast bolaget nu är sålt, tänker eftersom jag gjorde en aktieutdelning 2018?
  Tack på förhand.

  • Hej Jonas!

   Du behöver ju i vilket fall deklarera försäljningen och utdelningen under 2018. Jag tror den där meningen innebär att om du redan ett tidigare inkomstår sålt bolaget och deklarerat detta, behöver du inte längre fylla i nån K10. Dvs i nästa års deklaration (2020, för 2019) kan du ta bort den förskapade K10:an och ange som skäl att du inte längre har kvar ditt bolag.

 • Hej Mikael, du var mycket snabb på att svara. Tack för dina utförliga svar!
  Jag har en till fråga när du har tid, angående om det finns nackdelar med att låta sitt bolag köpa och äga ett hus. Om man är ensam ägare?

  • Hej Yosef!

   Om det är ett hus du kommer att använda privat (eller kan använda privat) är det sällan en särskilt bra idé att låta bolaget köpa det. Du blir ofta förmånsbeskattad för möjligheten att använda huset, även om du inte använder det hela tiden. Ev värdestegring hamnar i bolaget istället för privat, och där är ju beskattningen privat ganska lindrig. Lagfartsavgifter och sånt är betydligt dyrare för juridiska personer än privatpersoner. Det är ju dessutom lite bökigare att ha det i bolaget på många sätt. Så det är inget vi brukar rekommendera.

   Det är ju inte tänkt att du ska äga din privatbostad i ett bolag så reglerna efterspeglar ju därför det, dvs det ska inte finnas nån poäng med det.

   Om det däremot är ett hus man har som investering och hyr ut – ja, då kan det vara en poäng. Men det får man i så fall utreda i den specifika situationen.

 • Hej Mikael,
  Jag har ett AB sedan några år tillbaka, min fru är delägare och har bidragit i liten del till intäkterna. Nu väntas hennes intäkter öka (vi är verksamma i samma område). Om hon startar ett AB, säljer/ger sina andelar till mig så vi vardera äger 100% i var sitt bolag (men kvarstår som suppleanter hos varandra) kan vi då tillgodogöra oss vardera fullt gränsbelopp hädanefter?

  • Hej Jakob!

   Jorå, det finns inget som hindrar att två makar har var sitt bolag och därför får var sitt fullt gränsbelopp. Så det funkar. Man kan ju t o m själv ha två bolag och få ett fullt gränsbelopp i varje bolag – man får dock bara använda schablonregeln i ett bolag varje år.

   Sen om det är bästa idén att dela upp det på två bolag, är ju en annan fråga. Det får man avgöra i varje specifik situation. Två bolag innebär ju dubbla bokföringskostnader (om man betalar för bokföringen), ökad admin samt att varje person måste uppnå lönekravet i sitt bolag för att boosta gränsbeloppet med löneunderlaget. Men som sagt, man får titta på varje enskilt fall.

 • Tack för snabb respons. Eftersom vi är två personer, med var sitt AB, kan vi då var för sig använda ett schablonbelopp för resp bolag?

 • Hej Mikael, tack för en riktigt bra blogg och många intressanta uppdateringar!
  Jag har en fråga gällande huvudregeln och när gränsbeloppet räknas ut baserat på anskaffningsvärde. Kan man tillgodoräkna sig detta om man äger via holdingbolag och äger mindre än 50%? (vilket då inte möjliggör att använda lönedelen som jag förstått det?). Eller kräver det att man äger privat för att göra detta på samma sätt som det krävs för att kunna nyttja löneunderlaget om man äger under 50?

  • Hej Anders!

   Nu ska vi se om jag förstår din fråga rätt.

   Gränsbelopp får du endast för aktierna du äger privat. Så om du äger aktier i Moder AB som i sin tur äger aktier i Dotter AB, är det bara för ditt ägande i Moder AB du får ett gränsbelopp. Och det makes sense – du kan ju varken få utdelning eller göra reavinster på aktier som du inte äger, så du har ingen användning för gränsbeloppet. Medan för Moder AB som äger aktier i Dotter AB gäller helt andra regler för utdelningar och reavinster – oftast är allt skattefritt.

   Det gränsbeloppet kan beräknas med huvudregeln eller alternativregeln, vilket som passar bäst.

   Och om Moder AB inte äger mer än 50% av Dotter AB, får du som du säger tyvärr inte räkna med löner i Dotter AB i ditt gränsbelopp i Moder AB.

   Eller menar du om du får räkna med Moder AB:s anskaffningsvärde på aktierna i Dotter AB när du tar fram ditt gränsbelopp i Moder AB? Nej, tyvärr inte. Det är bara anskaffningsvärdet på de aktier du faktiskt äger själv, dvs de i Moder AB.

   Jag hoppas jag besvarade frågan.

   • Tack för snabb återkoppling! Ja, det du beskriver i slutklämmen är precis min fråga. Eftersom man i vissa fall (om moder äger mer än 50% av dotter) får räkna löneunderlaget i Dotter för gränsbeloppet i Moder, så var det min fundering. Om man som ägare till Moder kan tillgodogöra sig gränsbelopp för Moders anskaffningvärde av aktier i Dotter. Men då vet jag att så inte är fallet.

    Stort tack för att du tog dig tid!

 • Hej!

  Jag skall sälja aktier i ett onoterat bolag. Vid årets ingång hade delägare som är aktiva i bolaget ca 31% av aktierna. Resten är passiva. Totalt hade vi 75 ägare men ingen passiv har ett enskilt ägande på 30%. De fyra största ägarna hade mer än 50%. Vid en nyemission kommer det krävas 5 ägare för att uppnå 50%. Om jag säljer aktier efter nyemissionen, skall jag då skatta enl tjänst (fåmansföretag vid årets ingång), enl kapital (företaget är ej fåmansföretag vid försäljningen av aktierna) eller för okvalificerade andelar med 25%?(undantagsregel gällde? Vid årsskiftet)

  • Hej Milo!

   Jag vågar faktiskt inte svara på den frågan på bloggen. Ni har några olika rörliga delar i er situation, med en relativt stor ägarskara för ett fåmansbolag, och ett fåmansbolag som upphör att vara fåmansbolag (verkar det som). Så jag skulle rekommendera er att ta hjälp av en skattekonsult som får titta på hela situationen. Risken är bara att man missar nån detalj eller inte har all information om man försöker svara i ett blogginlägg.

 • Hej Mikael, tack för en otroligt bra tråd! Jag är aktiv i ett fåmansbolag där jag äger 21% via ett holdingbolag. Holdingbolaget äger jag till 100%. Jag tar inte ut någon lön från holdingbolaget utan det bara äger aktier. Jag känner mig osäker på i vilket bolag mitt ”aktiva” ägande skall bedömmas, kan mitt ägande i holdingbolaget anses passivt eftersom där inte händer någonting? Eller blir hela klabbet ”aktivt” genom mitt engagemang i driftbolaget? Finns det i så fall någon undre gräns för hur lite av driftbolaget som holdingbolaget kan äga innan det ”tappar” aktiviteten/bedömningen att andelarna jag som privatperson äger är kvalificerade? Min önskan är alltså att kunna utnyttja gränsbeloppet vid utdelning från holdingbolaget. Mvh Eva

  • Hej Eva!

   Ja, normalt sett blir ditt ägande i holdingbolaget ”smittat” av att du är verksam i driftbolaget, så dina aktier blir kvalificerade i holdingbolaget.

   Finns det då nån gräns på ägarandel i driftbolaget där holdingbolaget inte skulle smittas? Jag vet faktiskt inte säkert. Jag tycker spontant att det inte borde funka så – annars skulle det ju vara fritt fram för större företag att kompensera nyckelmedarbetare med små ägarandelar i bolaget som ägs genom holdingbolag och där utdelning kan tas ut till 25% skatt. Ungefär det man ville förhindra med den s k 4%-spärren, där små delägare med mindre än 4% ägande i ett företag inte får boosta sitt gränsbelopp med löneunderlaget.

   Men bara för att man tycker att det borde vara på ett sätt betyder det ju inte att det är så. Och jag får nog faktiskt passa på frågan om det finns en dylik gräns i ägarandel. Även om jag aldrig hört talas om en sådan.

   Men i ditt fall, där du vill ha kvalificerade aktier, kan du ju helt enkelt se till att vara verksam i ditt holdinbolag. Och även om det finns en gräns, gissar jag att 21% är långt över den gränsen, så holdingbolaget bör i vilket fall smittas.

 • Hej,
  Ackumuleras utdelningsutrymme i ett bolag som är vilande från dag ett? Skillnad om det är vilande i mer än fem år?

  • Hej Carl!

   Om jag får vara lite petig, så behöver det inte vara likhetstecken mellan att bolaget är vilande och att du inte är verksam i betydande omfattning. Men om vi antar att de hänger ihop, dvs att när bolaget är vilande är du inte verksam i betydande omfattning.

   Om bolaget startar vilande börjar du aldrig ackumulera utdelningsutrymme. Då är dina aktier okvalificerade från dag 1 och du skattar 25% på alla utdelningar och reavinster oavsett belopp. Och då har inte heller femårsregeln nån funktion.

   Femårskarensen är bara om du varit verksam i betydande omfattning men sedan slutar vara verksam – då måste du vara ”overksam” i fem år innan dina aktier blir okvalificerade. Så länge aktierna är kvalificerade ackumulerar du utdelningsutrymme. Och när de blir okvalificerade försvinner utdelningsutrymmet.

 • Hej , kan en tredje ”passiv” delägare med 30% stå som suppleant i bolaget och ändå räknas som passiv om han ej deltager på möten om man vill att bolaget inte skall vara fåmans ?

  • Hej Per!

   Absolut. En suppleant har ingen egentlig funktion så länge inte en ledamot inte kan utföra sitt uppdrag och suppleanten får träda in som ledamot.

   Man blir dessutom inte ens automatiskt ”aktiv” för att man är ordinarie ledamot. Skatteverket skriver t ex om utomståenderegeln med exemplet med utomstående kapitalinvesterare som äger 35 procent av företaget. Och en sådan investerare vill ju ofta sitta i styrelsen.

   Det viktiga är dels hur omfattande arbetsinsatserna är och dels om de har stor betydelse för företagets resultat. Det innebär att t o m en heltidsanställd teoretiskt kan anses vara icke verksam i betydande omfattning (”passiv”) om arbetsinsatsen inte har stor betydelse för resultatet.

   I Skatteverkets rättsliga vägledning kan man verkligen djupdyka i begreppet ”verksam i betydande omfattning” om man vill.

   Och en liten petig detalj: ett fåmansbolag där utomståenderegeln gäller är fortfarande ett fåmansbolag, däremot är ägarnas aktier inte kvalificerade, vilket ju påverkar beskattningen.

 • Intressant tråd!

  Äger själv ett fåmans AB idag där bara jag är aktiv, och tillämpar förenklingsregeln för utdelningar. Mina två döttrar vill köpa in sig (oklart till vilken % de köper in sig, det kan anpassas för att uppnå nedan fråga) och då också kunna använda förenklingsregeln för utdelningar.
  Vi vill alla 3 alltså kunna ta ut fullt schablonbelopp i utdelning varje år (ca 171tkr vardera) om vi vill.
  Kan döttrarna starta var sitt eget AB, och jag startar ett Holding för nuvarande AB och deras två nya. Och på det sättet lyckas med utdelningen enligt ovan?
  Går det lösa på annat sätt?

  • Hej Daniel!

   Ja, om ni vill uppnå att varje delägare ska få ett fullt schablonbelopp varje år, får ni nog lösa det på det sätt du beskriver – att varje delägare har sitt eget holdingbolag. Då kan utdelningar skickas upp till holdingbolagen skattefritt och varje delägare får varje år ett fullt schablonbelopp i sitt holdingbolag, som kan utnyttjas när utdelningen skickas vidare till respektive ägare.

   Nackdelen med holdingbolag är dels att det är fler bolag att rådda. Fixar man all bokföring, bokslut mm själv så kanske det inte är hela världen, men anlitar man en byrå blir det ju en kostnad. Och om driftsbolaget börjar betala ut såna lönesummor att huvudregeln med löneunderlag skulle bli förmånligare än förenklingsregeln, kan löneunderlag bara användas av holdingbolag som äger mer än 50% av driftsbolaget. Här beror det ju på beloppen vad som blir förmånligare.

 • Halloj!
  Citat från er artikel: ”Om du har ett ägarbolag som i sin tur äger aktier i ett annat bolag, är förvisso båda bolag fåmansföretag, men utdelningar och reavinster i dotterbolaget är skattefria i moderbolaget precis som vanligt när bolag äger onoterade aktier”

  Om ett dotterbolag AB tex. äger skog eller en hyresfastighet, eller annan tillgång som ger avkastning.
  Och det finns ett ägar/moder bolag AB som äger dotterbolaget och avkastningen som sker i dotterbolaget delas ut till moderbolaget.
  Blir det då ingen bolagsskatt alls i dotterbolaget eller i moderbolaget på den vinst som kommer av tillgångens avkastning?

  Om om dotterbolaget ägs av en blandning av privatpersoner och flera moderbolag, blir då utdelningen till moderbolagen helt skattefria från bolagsskatt i dotterbolagen och även fria från bolagsskatt i moderbolagen?
  Men privatpersonerna får betala både bolagsskatt för sin del redan i dotterbolaget och sedan utdelningsskatt (i någon form) ?

  • Hej Daniel!

   Nja, inte riktigt.

   Till att börja med får vi skilja på några olika saker:
   1. Hur olika typer av intäkter beskattas i ett aktiebolag.
   2. Hur aktieutdelning beskattas av olika typer av ägare.

   Om vi börjar i dotterbolaget, och vi förutsätter att det är ett onoterat fåmansbolag. Överskott på normala näringsverksamheter (t ex konsulting, varuförsäljning, skog eller hyresfastigheter) är normalt skattepliktiga i bolaget. Dvs dotterbolaget betalar bolagsskatt på sin vinst. Och ägarbilden i bolaget påverkar inte beskattningen av vinsten. Vinsten efter skatt i dotterbolaget är sedan tillgängligt för utdelning till ägarna.

   Om sedan dotterbolaget lämnar utdelning får man titta på varje ägares situation för att se hur utdelningen beskattas hos den ägaren. Generellt sett spelar det ingen roll vilka övriga ägare är när man bestämmer hur utdelningen beskattas hos en viss ägare (undantag för utomståenderegeln, se artikeln).

   Om en ägare till dotterbolaget är privatperson, är det artikeln ovan som gäller, dvs fåmansbolagsreglerna. Och om en ägare till dotterbolaget är ett aktiebolag, är utdelningen skattefri i aktiebolagets resultaträkning. För medan konsultintäkter, hyresfastighetsöverskott mm är skattepliktiga i aktiebolag, så är utdelning från onoterade (=näringsbetingade) aktier skattefri.

   Om sedan moderbolaget i sin tur lämnar utdelning till sina ägare, är det samma sak där, dvs beskattningen hos ägarna beror på varje ägares situation.

   Som sammanfattning: överskottet av skogs/hyresfastighetsverksamheten beskattas i dotterbolaget, oavsett vilka ägarna är eller huruvida utdelning sker senare. Och utdelning till ägarna beskattas beroende på varje ägares ”status”.

   • Tack! kristallklart.

    Om då ett dotterbolag AB ägs av tex. 2 andra AB och 3 privatpersoner, och dessa vill dela lika på en utdelning från dotterbolaget. Då blir de 2 ägande AB’n obegränsade i hur stor skattefri utdelning till dem kan bli, och påverkar inte heller utdelningsutrymmet för privatpersonerna? (om tex. schablonregeln ska användas)

    Men de 3 privatpersonerna får då dela på (typiskt procentuellt efter ägande) på det schablonutrymme på ca 180tkr som finns?

    Utdelning över de 180tkr från dotterbolaget måste alltså betalas ut som lön till privatpersonerna isåfall?

   • Hej Daniel!

    Japp, AB-ägarna kan ta emot hur mycket utdelning som helst skattefritt. Och varje privatpersons utdelningsutrymme beräknas separat för den ägaren, oavsett vilka de andra ägarna är och vilken skattestatus de har. Litet undantag för utomståenderegeln, där en situation där mer än 30% av aktierna ägs av ”utomstående” kan göra allas aktier okvalificerade.

    Varje privat delägare beräknar alltså för sig sitt utdelningsutrymme (=gränsbelopp). Om huvudregeln ger bäst gränsbelopp använder man såklart den, vilket oftast är om man kan använda löneunderlaget. Annars blir det schablonregeln med 171875 kr (2019) att dela på. Observera att man får en andel av schablonbeloppet motsvarande sitt ägande i hela bolaget. Om privata ägare äger totalt 60% av hela bolaget, får dessa ägare alltså dela på endast 60% av schablonbeloppet.

    Märk att man varje år även får spara och räkna upp oanvänt gränsbelopp, så gränsbeloppet kan alltså bli högre med tiden om det inte används.

    Får man utdelning utöver sitt gränsbelopp beskattas det som inkomst av tjänst i deklarationen. Det är alltså fortfarande utdelning från bolaget (dvs betalas inte ut som lön och beläggs inte med sociala avgifter), men i mottagarens deklaration beskattas det som inkomst av tjänst.

   • Hej

    Superbra svar, det klarnar nu!
    Sista fråga om utomståenderegeln, som kan göra att alla ägare av ett fåmansbolag får skatta utdelningen till 25%, och inte 20%.

    I exemplet ovan, om ett dotterbolag AB till 40% ägs av ett moderbolag AB, som VD för dotterbolaget äger helt själv som sitt holdingbolag, och VD är enda aktiva personen i dotterbolaget.
    Och dotterbolagets resterande 60% ägande är ej aktiva så då aktiveras utomstående regeln antar jag?

    Kommer den utomstående regeln även påverka utdelningsskatten som moderbolagen har av dotterbolaget, eller är det bara de privata ägarna som riskerar att gå från 20% till 25% i utdelningsskatt ?
    Eller smittar utomstående regeln på alla ägare av dotterbolaget, oavsett ägandeform som AB eller privat?

    Med andra ord, är man ensam ägare (antingen direkt privat eller genom ett moderbolag) och kanske VD för ett fåmansbolag så får man max sälja 30% av bolaget till andra utomstående, ej aktiva, om man inte vill hamna på 25% utdelningsskatt?

   • Hej Daniel!

    Grejen är att utomståenderegeln ses ofta som nåt positivt. Visst, det är 25% och inte 20% skatt, men 25% skatt gäller oavsett belopp. Man är alltså inte längre begränsad av gränsbeloppet (=utdelningsutrymmet).

    Dvs kvalificerade aktier = blankett K10, årligt gränsbelopp, 20% skatt inom gränsbelopp och som inkomst av tjänst över gränsbeloppet.
    Okvalificerade aktier = blankett K12 och 25% skatt på allt.

    Dessa regler gäller endast fysiska personer (dvs privatpersoner), inte bolag. Ett aktiebolag som ägare har alltid skattefria utdelningar på onoterade innehav – där existerar inte fåmansbolagsregler, kvalificerade/okvalificerade aktier eller gränsbelopp.

    Så i ditt exempel, där 60% av bolaget ägs av utomstående, ej verksamma personer (och det har varit så innevarande år och minst de fem föregående åren), aktiveras utomståenderegeln och gör alla privata ägares aktier okvalificerade. Vare sig de vill eller inte. 🙂 Vill man däremot ha kvalificerade aktier, t ex om man av olika anledningar har stora gränsbelopp, får man helt enkelt se till att vara verksam i bolaget (eller i liknande verksamheter).

   • Ok.
    Genom att jag själv äger dotterbolaget via eget moderbolag, så sker ju min utdelning från moderbolaget.
    Då kommer jag ha kvalificerade aktier i moderbolaget, oavsett om dotterbolaget ägs till 60% av andra?
    Vill jag kunna ta ut utdelning i detta fall, med okvalificerade aktier till 25%, så måste jag äga dotterbolagets aktier privat?

    Och utomståenderegeln börjar gälla först efter 5år efter det att 30% eller mer ägs av ej aktiva. Gäller komma ihåg att det ändras efter 5år då.

   • Hej Daniel!

    Ursäkta sent svar, var tvungen att göra lite research på detta faktiskt (tack till Karin m fl på BL Information för er assistans här).

    Så det finns tydligen ett rättsfall RÅ 2007 not 1 där ägaren var verksam i X AB, ägde sina aktier i X AB genom holdingbolag och utomståenderegeln gällde i X AB. Ägarens aktier i holdingbolaget blev då inte smittade och hans aktier i holdingbolaget inte kvalificerade. Dvs du bör kunna ta utdelning från holdingbolaget till 25% skatt utan begränsning.

    Märk dock att aktierna i holdingbolaget kan bli kvalificerade av andra orsaker, t ex om ägaren är verksam i holdingbolaget eller i andra bolag som holdingbolaget äger. Inte fel att någon får titta på den specifika situationen om man vill vara säker (så säker man nu kan bli).

    Och ja, utomståenderegeln gäller när utomstående äger minst 30%, har rätt till utdelning osv, och när det har varit på det sättet under minst fem hela kalenderår.

 • Hej.
  Stor eloge för att du fortfarande svarar på frågor i denna tråd, wow!

  Jag ska gå in som delägare på ca en tredjedel i ett bolag. För att minska risken för nuvarande ensam ägare ska jag under första året fakturera bolaget från mitt egna AB och ta ut lön där ifrån – jag arbetar alltså som konsult. I årets slut ser jag fram emot en utdelning från bolaget jag jobbat i men inte tagit lön ifrån. Hur tror du att jag då beskattas? Tacksam för din syn.

  • Hej Oskar!

   Härligt när en tråd hålls levande efter nästan fem år!! 🙂

   OK, då ska vi se. Om du äger dina aktier i X AB (bolaget du går in som delägare i) privat (dvs inte genom ditt bolag), och inte tar ut någon lön från X AB, får du nöja dig med schablonbeloppet som utdelningsutrymme varje år. Dvs om du blir delägare senast 31 december 2019, kommer du för 2020 få ett gränsbelopp (=utdelningsutrymme) på 177100 kr multiplicerat med din ägarandel. Dvs 59033 kr om du äger exakt en tredjedel.

   Så för utdelning inom gränsbeloppet skattar du 20% och för utdelning utöver det beskattas du som inkomst av tjänst. Gränsbelopp du inte använder sparas till kommande år. Men notera att om du blir ägare under 2019 har du inget gränsbelopp alls under 2019.

   Nu förutsätter vi normalfallet, t ex att utomståenderegeln inte gäller i bolaget, att du köper aktierna (inte får dem som gåva eller arv) osv.

   Om du däremot skulle äga dina aktier genom ditt eget AB, blir aktieutdelning till ditt AB skattefri. Sedan är det din K10 i ditt eget AB som styr hur din utdelning därifrån beskattas, och där får du ju i alla fall hela gränsbeloppet om du äger hela bolaget.

 • Hej Mikael Green,

  Har några frågor angående mitt aktiebolag när/om du har tid 🙂

  1. Om jag startade mitt bolag 13/12 2018, registrerades i februari, gör ett bokslut 31/12 2019. Kan jag ta utdelning för 2018 trots att jag inte hade några intäkter då? Mina intäkter började först komma in 2019, när det gäller 2019 förstår jag att det inte är några problem med utdelningen. Undrar dock om jag kan ta ut för 2018 trots att jag inte hade några intäkter under det året. Bokslut görs som sagt först december 2019.

  2. Kan jag dra av inventarier som jag köpte in, innan bolaget ”bildades” som används i min verksamhet?

  3. Jag jobbar hemifrån. Kan jag använda min privata mobil och betala halva fakturan med bolaget. När jag tagit upp denna fråga med skatteverket så nämner de att det ska finnas en ”ökad kostnad” men det går ju inte beräkna nu för tiden då det finns abonnemang som inte har någon gräns och det är svårt att bevisa det ökade behovet av tjänsterna i och med företaget.

  4. Samma fråga som ovan men gällande privat bredband.
  Om ej, kan jag teckna företagsabonnemang i min bostad om jag jobbar hemifrån.

  5. Kan jag dra av 4000 för att jag använder mitt hem som mitt kontor (jobbar digitalt, så allt arbete sker hemifrån).

  6. Hur kan jag göra för att maximera min utdelning? Låt oss säga att detta endast går genom att betala ut lön till min enda suppleant och har en vinst på 1 250 000 det första året (inklusive preliminärskatt). Jag själv har en lön över 470 000/år via mitt ”vanliga” jobb, kan jag då betala ut lön till min suppleant och ta ut utdelning till mig själv. Hur mycket ska jag betala ut i lön för att maximera utdelning, och hur mycket blir utdelningen då?

  Mvh Fredrik

  • Hej Fredrik!

   Oj, det var en redig lista med frågor.

   1. Får jag vara lite petig först? Man tar inte utdelning för ett visst år (även om det kan kännas så). Bolaget kan när som helst hålla en bolagsstämma och där disponera samtliga ev vinstmedel som finns kvar från senast fastställda bokslutet, dvs som inte redan delats ut eller decimerats av en förlust innevarande år. Det spelar ingen roll vilket år bakåt de har tjänats in.

   I ditt fall, eftersom första bokslutet görs 191231, kan inte stämman dela ut några medel förrän tidigast våren 2020.

   2. Jo, så länge de har med verksamheten att göra. Om de köptes in i samma veva som företaget bildades, tycker jag man kan ta in dem som utlägg. Köptes de långt innan kanske bolaget istället får köpa in dem av dig till marknadspris vid överlåtelsedagen.

   Däremot får du normalt inte lyfta moms på inköp innan första dagen för momsregistrering.

   3. Jag tror att det Skatteverket sa om ”ökad kostnad” gäller främst enskilda firmor. Skatteverket säger nämligen att om det är av väsentlig betydelse för verksamheten att en anställd har tillgång till t ex en dator och telefon med fastprisabonnemang, kan företaget betala dessa utan att den anställde förmånsbeskattas för privat bruk. Notera att fakturan fortfarande ska gå till företaget, dock. Skattefriheten gäller inte särskiljbara kostnader som privat utlandssamtal som debiteras separat, rösta i Mello, gåvor till välgörenhet mm.

   Och eftersom du är anställd i ditt AB borde ju detta gälla även för dig, tycker man ju. Möjligen skulle Skatteverket ställa högre krav på att du visar att det är av väsentlig betydelse.

   4. Här blir det däremot förmodligen ett nej. Jag har inte hittat nåt liknande uttalande för internetuppkoppling och det är ju också kopplat till ditt hem på ett annat sätt (även om du har kontoret där). Varje gång vi frågat har vi fått ett nej, även om vi inte hittat något skrivet nånstans. Ska vara då om du kan visa på att tjänsten kräver ett snabbare internet och företaget kan ersätta dig för ”fördyrningen”. Men nuförtiden har man ju oftast större behov privat (för streaming mm) än i tjänsten. 🙂

   Min gissning är att telefonfrågan är betydligt vanligare (framför allt för ”vanliga” anställda, inte företagare) och därför finns en vägledning om detta men inte internet i hemmet.

   5. Nej, det avdraget är bara för enskilda firmor såvitt jag vet.

   6. Kan tyvärr inte svara på det på rak arm. Annat än att för att använda löneunderlaget måste dels företagets totala löner vara på en viss nivå för att det ska bli högre än schablonbeloppet och dels måste du själv (eller en närstående) ta ut tillräckligt med lön för att du ska få använda löneunderlaget. När det är en enda person som får lön rör det sig 2019 om 406 800 kr per år som krävs, beloppet varierar från år till år. Om den som får lön är närstående till dig och lönen 2019 är minst 406 800 kr får du alltså använda löneunderlaget och får ett bättre gränsbelopp 2020 än schablonbeloppet. Det blir dock inte sanslöst mycket högre – typ 210 tkr jämfört med 177 tkr.

   Tänk dock på att lönen till en person annan än ägaren måste motsvara arbetsinsatsen. Man kan alltså inte skatteplanera genom att bara fördela löner fritt på skattemässigt bästa sätt.

   Hoppas det var svar på frågorna.

   • Tack, det förklarar saken. Men jag har inte riktigt förstått det helt.
    Så om jag har stämman 31/12-2019 (alltså 2019), samma dag som bokslutet. Så kan jag ta utdelning för 2019 och 2020 våren 2020?
    Eller måste jag vänta med utdelningen för 2020 till 2021 (alltså nästa stämma?).
    Eller gör jag det för komplicerat?
    Spelar det någon roll om jag har stämman 2019 eller 2020. Jag har ändå utrymme för både 2019 och 2020 (sparat schablonbelopp)?

    Hur bokför man det så skatteverket ser att det är en utdelning för 2019 och en annan för 2020 så man inte riskerar högre skatt.

    Mvh Fredrik

   • Det jag undrar över, kan jag ta utdelning innan bokslutet för det året, så att jag tar med den utdelningen i bokslutet?

    Eller måste jag vänta med att ta ut utdelningen för 2019 år 2020, och 2020 år 2021? 🙂

   • Tack så mycket för din svar!

    Har en följdfråga på fråga 1.
    Jag ringde skatteverket, och de sa att jag kunde ta utdelning för 2019 genom att ha en ”extrastämma” innan bolagsstämman. Men samtidigt sa hon att jag inte kunde ta utdelning för 2020 då det skulle beskattas under samma år, för mig rimmade det inte riktigt.

    Det jag undrar över är:
    Kan jag ha en extrastämma nu i november som hon sa, och besluta om att ta utdelning för 2019 (innan räkenskapsårets slut och bokslutet), alltså betala ut det låt oss säga 5/11-19 och beskatta det för 2019.
    Därefter ha en bolagsstämma efter räkenskapsårets slut, låt oss säga i mars-april och bestämma om en ny utdelning för 2020 tidig sommar, samt beskatta detta under 2020 sen? Jag är säker på att jag har medel för detta, är det okej?
    Eller måste jag ha haft bokslutet först?
    För som jag ser det så har jag utedlningsutrymme för 2019, och för 2020, och då borde jag ju inte förlora på detta. Antingen så tar jag utedlning 2020 för både 2019 och 2020, eller så tar jag utdelning redan nu för 2019 och tidig 2020 för det året. Är detta okej? Vet inte om jag uttrycker mig lite luddigt.

    Mvh Fredrik

   • Hej Fredrik!

    Du måste göra minst ett bokslut innan du kan besluta om nån utdelning. Så om första bokslutet är 191231 kan du ta utdelning först under 2020.

    För mottagaren beskattas utdelningen på dagen för beslutet på stämman. Så om stämman hålls 2020 så beskattas det på 2020.

    Om du blev ägare till aktierna 181231 (bildar man bolaget själv så anses man vara ägare från bildningsdatumet) så får du ett gränsbelopp för 2019 och ett för 2020. Så vid utdelningen 2020 kommer du att ha två gränsbelopp att utnyttja.

    Gissningsvis insåg inte Skatteverket att det var ditt första räkenskapsår när de besvarade din fråga, alternativt hade de dålig koll. Just såna här saker är inte heller direkt deras område, eftersom beslut om utdelning inte styrs av skattereglerna. Även om de kanske borde ha koll på det ändå. 🙂

 • Hej Mikael,

  Om jag bedrev momsfri verksamhet som blivit momsbelagd med start 1:a juli, får jag dra av momsen på det inventarie (främst en dator – jobbar digitalt) som jag inhandlade under det året jag bildade bolaget? Bolaget registrerades februari 2019, väljer jag det som ”inköpsdatum” så bedrev jag ännu inte momsbelagd verksamhet, men i och med ändringen 1:a juli är min verksamhet uteslutande momsbelagd, hela datorns livslängd kommer jag ju bedriva momsbelagd verksamhet, får jag dra av, och när bokför jag detta i så fall?

  Mvh Fredrik

  • Hej Fredrik!

   Min gissning är att du inte kan lyfta momsen på något du köpte ett år innan ditt företag började bedriva momspliktig verksamhet. Men jag skulle nog rekommendera dig att ringa Skatteupplysningen på 0771 567 567 med din fråga.

   Dels kan de nog ge ett bättre svar än vad jag kan. Och dels är ju detta en diskussionstråd för ett inlägg om fåmansbolagsreglerna, inte en frågespalt om moms. 🙂

   • Hej Mikael,
    Tack det låter rimligt! 🙂
    Nu tror jag jag har uppfattat ditt andra svar också, efter lite sömn 🙂 Så jag kan ha en bolagsstämma i januari och besluta om utdelning för 2019 och 2020, samt betala ut det våren 2020, samt beskatta dem båda separat 2020 (20% vardera).

    Vänliga hälsningar,
    Yosef
    Leg. läkare

 • Tillägg: jag köpte datorn juli 2018, bildningsdatum i bolagsverker är 2018 för det var då jag kom igång, men jag hade startat upp verksamheten redan i början på året.

 • Hehe nu röjde jag mitt arbete med.

  Mvh
  Fredrik Yosef Wallin

Skriv en kommentar

Svar till Mikael GreenAvbryt

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *