Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2021-04-10: förslag att förlänga stöd till juni 2021) Under perioden april 2020 till april 2021 får arbetsgivare ersättning för en större del än normalt av sina sjuklönekostnader. Förslag finns att förlänga stödet till juni 2021. När anställda är sjuka...

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

(Senast uppdaterat 2021-04-10) Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Ett flertal av dessa berör alla företag – stora som små. Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i...

Slopat karensavdrag

(Uppdatering 2021-04-10: förslag att förlänga stödet till juni 2021) Mellan den 11 mars 2020 och den 30 april 2021 slopas karensavdraget vid sjukdom för anställda, för enskilda näringsidkare och för delägare i handelsbolag. Förslag finns att förlänga stödet till juni...

Aktieutdelning i fåmansbolag

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go. Vi kommer framför allt att...