Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2020-12-21: förslag om att förlänga stödet till april 2021) (Uppdatering 2020-10-14: ersättning förlängd till december 2020, dock med något lägre belopp) Arbetsgivare kommer att få ersättning från staten för sina sjuklönekostnader under april-juli 2020. Tidigare var det endast april-maj...

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

(Senast uppdaterat 2020-12-22) Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Ett flertal av dessa berör alla företag – stora som små. Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i...

Slopat karensavdrag

(Uppdatering 2020-12-21: förslag att förlänga stödet till 30 april 2021) (Uppdatering 2020-10-14: beslut att förlänga stödet till 31 december 2020) Mellan den 11 mars och 31 december 2020 slopas karensavdraget vid sjukdom för anställda, för enskilda näringsidkare och för delägare...

Aktieutdelning i fåmansbolag

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go. Vi kommer framför allt att...