Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2021-10-05) Under perioden april 2020 till september 2021 får arbetsgivare ersättning för en större del än normalt av sina sjuklönekostnader. När anställda är sjuka betalar arbetsgivaren sjuklön med minst 80% av normal lön under dag 2-14 av sjuklöneperioden. Det...

Tillfälligt sänkta sociala avgifter

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Den 3 april 2020 tog Riksdagen beslut om tillfälligt sänkta sociala avgifter. Beslutet trädde i kraft den 6 april 2020. Arbetsgivaravgifter på löner Arbetsgivaravgifterna på löner sänks från normala 31,42% till 10,21% för löner i mars till och...

Utökad avsättning till periodiseringsfond 2019

(Senast uppdaterat 2020-04-16) Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag kan i sin deklaration för 2019 sätta av upp till 100% av vinsten (upp till 1 miljon kronor) till periodiseringsfond (mot normala 30%). Regeln gäller från 6 april 2020. Om du...

Statliga stödåtgärder under Coronakrisen

(Senast uppdaterat 2021-10-14) Under Coronakrisen har en rad statliga stödåtgärder skapats för att hjälpa företag och privatpersoner genom krisen. Ett flertal av dessa berör alla företag – stora som små. Vi listar här några av de åtgärder som föreslagits och i...

Slopat karensavdrag

(Uppdatering 2021-10-05) Mellan den 11 mars 2020 och den 30 september 2021 slopas karensavdraget vid sjukdom för anställda, för enskilda näringsidkare och för delägare i handelsbolag. Vad är karensavdraget? När man som anställd blir sjuk får man normalt ingen lön...

Aktieutdelning i fåmansbolag

I Så funkar det: Fåmansbolagsreglerna gick vi igenom i korthet hur fåmansbolagsreglerna fungerar avseende framför allt aktieutdelning. Men i kommentarstråden blev det tydligt att fenomenet aktieutdelning kan behöva lite mer förklaring. So here we go. Vi kommer framför allt att...