Accounts-bloggen

Julgåvor och julfester

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap, Okategoriserad

Vi har tidigare skrivit om Julgåvor och julbord, men det var ett tag sedan och det är dags för en uppdatering.

Se längst ned för en beskrivning av termerna ”avdragsgill”, ”anställd” mm.

Julgåva till personal

(Uppdatering 2021-06-07: Från 2021 har beloppet höjts från 450 kr till 500 kr inkl moms)

Här har samma regler gällt ganska länge. Arbetsgivaren kan ge varje anställd en skattefri julgåva värd upp till 450 kr inklusive moms men exklusive ev fraktkostnader. Man räknar med beloppet det skulle ha kostat den anställde att köpa gåvan, inte det arbetsgivaren de facto har betalat (med t ex mängdrabatt, återförsäljarpris etc). Så vad gäller om varan är på rea? Det sägs inte rakt ut vad jag har kunnat hitta, men jag kan ju tycka att den anställde då hade kunnat köpa varan för samma pris så det borde ju funka om reapriset är max 450 kr.

Gåvan får inte bestå av pengar, vara utbytbar mot pengar eller bestå av en gåva till välgörenhet i den anställdes namn – annars finns inga direkta begränsningar vad gäller typ av gåva. Dvs presentkort går bra så länge man inte kan byta ut det mot pengar.

Julgåva ska ges till samtliga anställda (eller i alla fall en stor grupp anställda) för att vara skattefri. Om gåvan är värd mer än 450 kr blir hela gåvan skattepliktig.

Notera att just i år (2020) kan julgåvan kombineras med ”Coronagåvan” för ett totalt värde på 1450 kr, se nedan.

Reglerna gäller även för anställda i enskilda firmor och handelsbolag, dock tyvärr inte för ägarna själva i EF/HB.

Skatteverkets information om gåvor.

Tillfällig skattefri gåva 2020 pga Corona

(Uppdatering 2021-11-28: Under 2021 är beloppet 2000 kr inkl moms)

Under 2020 får arbetsgivare ge anställda en extra skattefri gåva till ett värde av upp till 1000 kr inkl moms. Det är samma definition av ”värde” som för julgåvor ovan.

Gåvan får inte vara ersättning för arbete och på samma sätt som julgåvan får den inte bestå av pengar osv. Och den kan alltså kombineras med julgåvan för en gåva på totalt 1450 kr inkl moms (2020). Men till skillnad från julgåvan, om gåvans värde är mer än 1000 kr blir endast överskjutande delen skattepliktig. Innebär det då att man kan ge en julgåva på 1600 kr och skatta på endast 150 kr? Vi har inte läst något om just den frågan – man skulle kunna dra den slutsatsen, men bergsäkert är det ju inte.

Även denna regel gäller också för anställda i enskilda firmor och handelsbolag, dock tyvärr inte för ägarna själva i EF/HB.

Skatteverkets information om gåvor.

Julgåva till kunder och andra externa personer

Det finns tyvärr inget stöd för avdrag för julgåvor till kunder och andra externa personer. Man kan ge representationsgåvor till kunder och samarbetspartners, för att ”inleda eller bibehålla en affärsrelation” (klassisk formulering för representation). Då får man avdrag för kostnad upp till 300 kr exkl moms per person och får även lyfta moms på det beloppet, medan resten blir ej avdragsgill kostnad. Även ”reklamgåvor” (enklare presentartiklar med företagets logo osv) är avdragsgilla upp till 300 kr exkl moms per person.

Dessa är alltså de generella reglerna för representations- och reklamgåvor till kunder. Men om en representationsgåva ges bara för att det är jul, dvs inte som ett led i normal representation, blir den alltså ej avdragsgill och moms får inte lyftas.

Julfest med personalen

Julfest med personalen ses som en personalfest, som i sin tur sorterar under ”intern representation”. Detta gäller:

  • Skattefritt för de anställda
  • Moms får lyftas på kostnaderna upp till vissa belopp
  • Måltidskostnader är ej avdragsgilla kostnader
  • ”Kringkostnader” (lokal, musik mm) är avdragsgilla med upp till 180 kr per person
  • Taxi och andra resor till/från evenemanget är avdragsgilla

Man säger att upp till två personalfester per år är avdragsgilla. Notera att det gäller avdragsrätten för moms, kringkostnader, resor och sånt, men det är alltså fullt möjligt att ha fler personalfester per år fast med lite sämre avdragsrätt.

Man får även ta med familjemedlemmar på personalfester till samma villkor som anställda.

Skatteverkets information om julfester med personalen mm

Skatteverkets information om moms och avdrag på representation

Julfest med kunder

Julfester med kunder sorterar under ”extern representation”, dvs det är samma regler som vanligt – att det ska ha ett samband med verksamheten, i samband med affärsförhandlingar, för att fira ett kontrakt el dyl. Avdragsreglerna är samma som intern representation ovan.

Avdragsgillt och ej avdragsgillt

Vi använder termer som ”avdragsgillt”, ”ej avdragsgillt” och ”lyfta moms”, men vad innebär de egentligen?

Enkelt uttryckt: en avdragsgill kostnad minskar företagets skattemässiga resultat och därmed skatten på vinsten.

Ett aktiebolag som har intäkter på 1000 kr, avdragsgilla kostnader på 100 kr och ej avdragsgilla kostnader på 50 kr, har ju ett resultat på 850 kr. Men det skattemässiga resultatet är 900 kr (1000 – 100 kr) och man betalar alltså bolagsskatt beräknat på 900 kr. Man kan säga att ej avdragsgilla kostnader betalas med bolaget beskattade pengar.

Detsamma gäller enskilda firmor och handelsbolag, men istället för bolagsskatt betalar man sociala avgifter och inkomstskatt. Det innebär att för EF/HB är en ej avdragsgill kostnad samma som att betala med privata pengar.

Att ”lyfta moms” betyder att momspliktiga företag får tillbaka den ingående momsen i sin momsdeklaration. Detta benämns också ibland lite förvirrande att momsen är ”avdragsgill”. När man av nån anledning inte får lyfta momsen – t ex om man inte är momspliktig eller över vissa belopp vid representation – bokförs momsen istället som kostnad. Om resten av kostnaden är avdragsgill blir även den kostnadsförda momsen det, och vice versa.

Vi har en lite djupdykning om detta på Avdragsgillt och ej avdragsgillt.

Anställda, styrelsemedlemmar, uppdragstagare

Som anställda räknas normalt:

  • Vanliga anställda (heltid och deltid)
  • Anställda ägare (ej ägare i EF/HB)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Uppdragstagare

För uppdragstagare gäller rimligen uppdragstagare med varaktiga uppdrag. Där kan det säkerligen uppkomma gränsfall och det blir i så fall en bedömningsfråga från fall till fall.

Skatteverkets ställningstagande om personalförmåner till uppdragstagare

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *