Accounts-bloggen

Kiva-lån som julgåva

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Fick återigen en intressant fråga som jag vill dela med mig av. Märk dock att detta är lite funderingar kring frågan och inte en rekommendation om hur man bör gå till väga.

Det började med en tweet om att ge bort Kiva-lån till kunder som julgåva. Kiva har jag tidigare skrivit om, men är i korthet en ideell organisation som ger dig möjlighet att ge mikro-lån till företagare i utvecklingsländer.

Med anledning av tweeten fick jag sedan frågan av en kund om detta går för sig och om det funkar likadant i enskilda firmor och aktiebolag.

Julgåvor är till att börja med inte avdragsgilla. Läs mer hos SKV. Däremot är enklare reklamgåvor av mindre värde (max 180 kr) avdragsgilla. Detta hindrar dock inte att mängder av företag förmodligen ger sina kunder julgåvor och drar av dem för glatta livet ändå. Sannolikt klarar många fall granskning p g a att beloppen är obetydliga. Men reglerna är i alla fall rätt tydliga. Samma regler gäller hursomhelst för alla bolagsformer.

Kiva-lån då? Tja, om man sätter in pengar på Kiva i kundens namn blir det väl en gåva som då enligt reglerna inte är avdragsgill. Men är det överhuvud taget möjligt? Jag menar, du lär väl inte få skapa Kiva-konton i andras namn hursomhelst. Så mer sannolikt är väl att man sätter in pengarna i sitt eget namn och talar om för kunden att man gjort det som en julgåva till dem, ungefär som när man planterar ett träd, skänker till välgörande ändamål, etc. Rent bokföringsmässigt borde det ju då bli en fordran, eller hur? Och det borde ju också vara korrekt att skriva ned fordran till noll i bokföringen, eftersom du inte väntar dig att få tillbaka pengarna (de flesta på Kiva lånar ut återbetalade pengar om och om igen tills de till slut har försvunnit p g a kreditförluster). Och då blir det ju en avdragsgill förlust, kan man tycka.

Detta är verkligen inte kollat med revisorer eller Skatteverket, och det är fullt möjligt att de skulle ha åsikter om detta. Men rent teoretiskt borde det ju funka. Eventuellt kan det falla på att om man från början inte förväntar sig att få tillbaka pengarna, blir det automatiskt klassat som gåva och då inte avdragsgillt. Det är ju i vilket fall som helst verksamhetsfrämmande, måste man ju säga. Hursomhelst, detta är inget upplägg ni bör använda utan att kolla av det, utan snarare en fundering kring problematiken.

1 Kommentar

  • För att komplettera lite: hur gör man om man själv i sitt företag lånar ut pengar till Kiva?

    Om man planerar att få tillbaka pengarna och så att säga ”ta ut dem” från Kiva i slutändan, kan jag inte se annat än att det blir en fordran. Den del som förväntas betalas inom ett år blir kortfristig och övrig del långfristig. När man får tillbaka pengarna bokas fordran helt enkelt bort. Då måste man å andra sidan bokföra Kiva-saldot som ett slags bankkonto, alternativt en separat fordran. Enklast är nog att ha ett enda konto för Kiva-fordringar och inte röra det så länge pengar lånas ut och betalas tillbaka, men stannar på Kiva-kontot.

    Om man planerar att aldrig få tillbaka pengarna utan låna ut dem om och om igen tills de ”tar slut” pga kreditförluster? Tja, strictly speaking är ju kreditförluster avdragsgilla. Å andra sidan om avsikten är att aldrig ta ut pengarna igen, kan nog SKV argumentera att det ska ses som en gåva, dvs ej avdragsgillt. Osäkert här.

    När man lånar ut har man också möjlighet att frivilligt stödja Kiva med en summa pengar. Jag antar att man skulle kunna hävda att det är en finansiell kostnad eller nåt. Å andra sidan är den frivillig, så SKV skulle också kunna hävda att det är en ej avdragsgill gåva/välgörenhet. Osäkert här också.

    Om igen, mig veterligen har detta inte prövats, så det är bara spekulationer från min sida. Hur skulle jag göra i mitt eget företag? Boka hela Kiva-kontot som en fordran och boka Kiva-donationer som finansiella kostnader. Men jag skulle å andra sidan se fram emot en diskussion med SKV, så jag kan ju inte rekommendera den metoden till andra. 🙂

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *