Accounts-bloggen

Julgåvor och julfester 2022

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Okategoriserad

Det är tiden på året då julgåvor, julfester och annat trevligt blir aktuellt för dig med företag. Här kommer en sammanfattning av reglerna.

Se längst ned för en beskrivning av termerna ”avdragsgill”, ”anställd” mm.

Julgåva till personal

Här har samma regler gällt ganska länge. Arbetsgivaren kan ge varje anställd en skattefri julgåva värd upp till 500 kr inklusive moms men exklusive ev fraktkostnader. Man räknar med beloppet det skulle ha kostat den anställde att köpa gåvan, inte vad arbetsgivaren de facto har betalat (med t ex mängdrabatt, återförsäljarpris etc). Så vad gäller om varan är på rea? Det sägs inte rakt ut vad jag har kunnat hitta, men jag kan ju tycka att den anställde då hade kunnat köpa varan för samma pris så det borde ju funka om reapriset är max 500 kr.

Gåvan får inte bestå av pengar, vara utbytbar mot pengar eller bestå av en gåva till välgörenhet i den anställdes namn – annars finns inga direkta begränsningar vad gäller typ av gåva. Dvs presentkort går bra så länge man inte kan byta ut det mot pengar.

Julgåva ska ges till samtliga anställda (eller i alla fall en stor grupp anställda) för att vara skattefri. Om gåvan är värd mer än 500 kr blir hela gåvan skattepliktig.

Reglerna gäller även för anställda i enskilda firmor och handelsbolag, dock tyvärr inte för ägarna själva i EF/HB.

Skatteverkets information om gåvor.

Julgåva till kunder och andra externa personer

Det finns tyvärr inget stöd för avdrag för julgåvor till kunder och andra externa personer. Man kan ge representationsgåvor till kunder och samarbetspartners, för att ”inleda eller bibehålla en affärsrelation” (klassisk formulering för representation). Då får man avdrag för kostnad upp till 300 kr exkl moms per person och får även lyfta moms på det beloppet, medan resten blir ej avdragsgill kostnad. Även ”reklamgåvor” (enklare presentartiklar med företagets logo osv) är avdragsgilla upp till 300 kr exkl moms per person.

Dessa är alltså de generella reglerna för representations- och reklamgåvor till kunder. Men om en representationsgåva ges bara för att det är jul, dvs inte som ett led i normal representation, blir den alltså ej avdragsgill och moms får inte lyftas.

Julfest med personalen

Julfest med personalen ses som en personalfest, som i sin tur sorterar under ”intern representation”. Detta gäller:

  • Skattefritt för de anställda
  • Moms får lyftas på kostnaderna upp till vissa belopp
  • Måltidskostnader är ej avdragsgilla kostnader
  • ”Kringkostnader” (lokal, musik mm) är avdragsgilla med upp till 180 kr per person
  • Taxi och andra resor till/från evenemanget är avdragsgilla

Man säger att upp till två personalfester per år är avdragsgilla. Notera att det gäller avdragsrätten för moms, kringkostnader, resor och sånt, men det är alltså fullt möjligt att ha fler personalfester per år fast med lite sämre avdragsrätt.

Man får även ta med familjemedlemmar på personalfester till samma villkor som anställda.

Skatteverkets information om moms och avdrag på representation

Julfest med kunder

Julfester med kunder sorterar under ”extern representation”, dvs det är samma regler som vanligt – att det ska ha ett samband med verksamheten, i samband med affärsförhandlingar, för att fira ett kontrakt el dyl. Avdragsreglerna är samma som intern representation ovan.

Välgörande ändamål

Det är förmodligen extra vanligt i juletider att skänka pengar till välgörande ändamål. Företag kan absolut göra detta, men kostnaden blir ej avdragsgill i företaget. Se också upp med fallgropar som att en företagare kan bli förmånsbeskattad om välgörenheten egentligen är ”privat”. Och om en arbetsgivare skänker pengar i sina anställdas namn (t ex istället för julklapp) så blir det en skattepliktig förmån för de anställda.

Läs mer på Välgörenhet i företaget.

Avdragsgillt och ej avdragsgillt

Vi använder termer som ”avdragsgillt”, ”ej avdragsgillt” och ”lyfta moms”, men vad innebär de egentligen?

Enkelt uttryckt: en avdragsgill kostnad minskar företagets skattemässiga resultat och därmed skatten på vinsten.

Ett aktiebolag som har intäkter på 1000 kr, avdragsgilla kostnader på 100 kr och ej avdragsgilla kostnader på 50 kr, har ju ett resultat på 850 kr. Men det skattemässiga resultatet är 900 kr (1000 – 100 kr) och man betalar alltså bolagsskatt beräknat på 900 kr. Man kan säga att ej avdragsgilla kostnader betalas med bolaget beskattade pengar.

Detsamma gäller enskilda firmor och handelsbolag, men istället för bolagsskatt betalar man sociala avgifter och inkomstskatt. Det innebär att för EF/HB är en ej avdragsgill kostnad samma som att betala med privata pengar.

Att ”lyfta moms” betyder att momspliktiga företag får tillbaka den ingående momsen i sin momsdeklaration. Detta benämns också ibland lite förvirrande att momsen är ”avdragsgill”. När man av nån anledning inte får lyfta momsen – t ex om man inte är momspliktig eller över vissa belopp vid representation – bokförs momsen istället som kostnad. Om resten av kostnaden är avdragsgill blir även den kostnadsförda momsen det, och vice versa.

Vi har en lite djupdykning om detta på Avdragsgillt och ej avdragsgillt.

Anställda, styrelsemedlemmar, uppdragstagare

Som anställda räknas normalt:

  • Vanliga anställda (heltid och deltid)
  • Anställda ägare (ej ägare i EF/HB)
  • Styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Uppdragstagare

För uppdragstagare gäller rimligen uppdragstagare med varaktiga uppdrag. Där kan det säkerligen uppkomma gränsfall och det blir i så fall en bedömningsfråga från fall till fall.

Skatteverkets ställningstagande om personalförmåner till uppdragstagare

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *