Accounts-bloggen

Välj karensdagar för lägre sociala avgifter

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

En mindre känd möjlighet för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag är att öka sitt antal karensdagar och på så sätt sänka sina egenavgifter.

Bakgrund

Som EF/HB har en företagare fortfarande rätt till sjukpenning vid sjukdom. Som grund för sjukpenningen används din SGI – Sjukpenningsgrundande Inkomst. Det är samma SGI som används vid föräldraledighet, för övrigt. Reglerna för uträkningen av SGI för företagare är härligt flummiga, men baseras framför allt på din årsvinst samt vad man borde tjäna i ditt yrke.

Karensdagar

Anställda har ju en karensdag vid sjukdom, dvs en dag då man inte får betalt alls, innan man sedan får sjuklön av sin arbetsgivare sjukdag 2-14 och därefter sjukpenning från Försäkringskassan. Liknande fungerar det för enskilda näringsidkare och HB-delägare, förutom att man efter karenstiden direkt får sjukpenning (man har ju ingen arbetsgivare). Numera har företagare däremot hela sju karensdagar, vilket har kompenserats med en generell sänkning av egenavgifterna. Man får alltså helt enkelt sjukpenning fr o m sjukdag åtta.

Välj fler karensdagar

Många företagare vet dock att de aldrig kommer att utnyttja sjukpenningen och möjligheten finns då att välja ett större antal karensdagar. I gengäld får man lägre egenavgifter. Inga stora nedsättningar, men ändock lägre:

7 karensdagar: 28,97%
14 karensdagar: 28,86% (0,11% lägre)
30 karensdagar: 28,68% (0,29% lägre)
60 karensdagar: 28,46% (0,51% lägre)
90 karensdagar: 28,32% (0,65% lägre)

Grupper med lägre egenavgifter

Om du inte fyllt 26 år vid årets ingång är dina egenavgifter istället 14,88% vid 7 karensdagar. Även du får rabatt vid fler karensdagar, men rabatten är så obetydlig att den knappt är värd att nämna (ned till 14,74% vid 90 karensdagar). Om du är över 65 år är dina egenavgifter alltid 10,21%.

Passiv näringsverksamhet

Om du bedriver passiv näringsverksamhet, betalar du inte egenavgifter utan istället särskild löneskatt på 24,26%. Då kan du inte få sjukpenning för näringsverksamheten och därför inte heller välja antal karensdagar.

Hur gör jag?

Ändrat antal karensdagar ska meddelas till Försäkringskassan. I skrivande stund finns inte blanketten på deras webbsida, ring 0771-524 524 för mer info.

Är du kund hos Account Factory, meddela oss så fixar vi ansökan.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *