Accounts-bloggen

Hur fungerar sociala avgifter?

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Här kommer ett stycke tung kunskap för den som undrar över uttryck som sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, egenavgifter och särskild löneskatt.

Vad är sociala avgifter?

De sociala avgifter man oftast kommer i kontakt med är:

 1. Arbetsgivaravgifter
 2. Egenavgifter
 3. Särskild löneskatt

Vi tar väl och går igenom dem en och en, eller hur?

Arbetsgivaravgifter

Dessa betalas av företag som har anställda. Varje gång lön betalas ut till en anställd ska även uppbörd betalas in till Skatteverket. Uppbörden består av avdragen skatt (dvs skatten som dras på en löneutbetalning) och arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna baseras på bruttolönen och procentsatsen varierar med den anställdes ålder (för 2011):

 • Normal nivå är 31,42%.
 • För personer som inte fyllt 26 år vid årets ingång är nivån 15,49%.
 • För personer födda 1938-1945 är nivån 10,21%.
 • För personer födda 1937 och tidigare är nivån 0. Japp, zero procent!

Om total bruttolön till en och samma person understiger 1000 kr under ett år, betalas inga arbetsgivaravgifter för den personen det året. Om bruttolönen är minst 1000 kr betalas arbetsgivaravgifter på hela beloppet.

Läs mer hos Skatteverket.

Egenavgifter

Om man driver enskild näringsverksamhet betalar man också sociala avgifter, fast då kallas de ”egenavgifter”. Nivån är något lägre och beräkningen lite krångligare. Själva beräkningen görs i den årliga inkomstdeklarationen och jag går inte in på detaljerna här. Nivåerna är (för 2011):

 • Normal nivå är 28,97%.
 • För personer som inte fyllt 26 år vid årets ingång är nivån 14,88%.
 • För personer födda 1938-1945 är nivån 10,21% (gäller även pensionärer 61-64 år och om du tagit ut sjukersättning, läs mer hos SKV).
 • Om du bedriver passiv näringsverksamhet betalar du istället särskild löneskatt, se nedan.

Du kan öka ditt antal karensdagar och få ned dina egenavgifter, men ”rabatten” är tyvärr rätt obetydlig (läs mer hos SKV).

Något som inte är obetydligt är ”Nedsättningen av egenavgifterna”. Om din inkomst av näringsverksamhet är minst 40 000 kr och du är 26-64 år får du fem procenenheters rabatt på egenavgifterna, upp till en total rabatt på 10 000 kr per år (eller 20 000 kr per handelsbolag). Du måste kryssa i en ruta på inkomstdeklarationen om att du yrkar nedsättningen.

Särskild löneskatt

Det finns två typer av särskild löneskatt:

 • Särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF) – det allra vanligaste är enskilda näringsidkare som har passiv näringsverksamhet.
 • Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) – betalas av arbetsgivare och enskilda näringsidkare som satt in pengar i pensionsförsäkringar eller pensionsstiftelser.

Nivån på särskild löneskatt är 24,26%. Läs mer hos Skatteverket.

Varför betalar vi sociala avgifter?

Länkarna ovan leder till SKV:s webb med bl a en förteckning över vad de sociala avgifterna går till. Men de största posterna är ålderspension, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och allmän löneavgift.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *