Accounts-bloggen

Förslag på sänkt bolagsskatt

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

Det som många pratat om är nu bekräftat: regeringen har föreslagit en sänkning av bolagsskatten från 26,3% till 25,3% fr o m 1 januari 2013.

Detta får två effekter:

Aktiebolag får helt enkelt en procentenhet lägre skatt på sina vinster. Detta gäller även periodiseringsfonder som skattas fram. Det blir alltså en skattevinst när p-fonder har skapats tidigare år då bolagsskatten varit högre, och tas fram igen 2013 och framåt (om än en blygsam sådan).

Även skatten på expansionsfonder för enskilda firmor och delägare i handelsbolag sänks i motsvarande mån. Hur blir det då om man betalat 26,3% vid avsättningen till expansionfond och sedan bara får tillbaka 25,3% vid upplösningen? Det har man tänkt på och förslaget är att Skatteverket ska fixa detta åt oss med minsta möjliga krångel för deklaranten.

Utan att ha någon åsikt om fördelningspolitiska effekter, jämförelser med andra länder och statsbudgeten i sin helhet, måste man väl ändå konstatera att från företagar­perspektiv gäller: Hög skatt dåligt. Lägre skatt bra.

Läs mer:

Ekonomi-info.nu

Regeringen

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *