Accounts-bloggen

Att tänka på inför årsskiftet

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Årsskiftet 2010/2011 börjar närma sig och för företagaren är det vissa saker som behöver ses över innan året är slut. Det blev en ganska lång bloggpost, så kolla vilka rubriker som är intressanta för dig.

Ska du starta AB?

Om du är på gång att starta AB i dagarna, bör du göra det innan årsskiftet. Se förra veckans bloggpost.

Boosta balansräkningen (EF)

Vid årsskiftet är det bra att ha så stort eget kapital som möjligt i sin enskilda firma. I praktiken innebär det så stora tillgångar som möjligt. Anledningen är att underlagen för expansionsfond och räntefördelning beräknas på det egna kapitalet vid årsskiftet. Det kan hjälpa dig att få ned din skatt.

Att stoppa in pengar den 30 december och sedan ta ut dem den 2 januari funkar inte – det är endast ”beständiga” insättningar som räknas. Men du kan se till att alla verksamhetens bankkonton faktiskt bokförs i firman. Om du t ex sätter av pengar till framtida skatte- och momsbetalningar bör det kontot också bokföras.

Jämna ut din inkomst (AB/EF)

Detta gäller både AB-ägare och enskilda firmor. I det svenska skattesystemet börjar vi ju betala ytterligare 20% statlig skatt på våra inkomster utöver brytpunkten, som 2010 är 384 600 kr. Om man har möjlighet att jämna ut sin inkomst över åren kan man minimera sin statliga skatt.

När man räknar på brytpunkten använder man bruttolönen för AB-ägare och nettointäkten (ungefär vinst minus 25%) för enskilda firmor.

Enkelt uttryckt är det bättre att tjäna 350 tkr i år och 350 tkr nästa år, än att tjäna 100 tkr i år och 600 tkr nästa år. Vet du med dig att du kommer att tjäna mer eller mindre nästa år, kan det alltså vara idé att försöka flytta inkomster/utgifter mellan åren. I ett AB är det rätt enkelt att bestämma när man tar ut lön. Lite knivigare i enskilda firmor.

Hur flyttar man inkomster/utgifter mellan åren? (EF)

Till viss del kan man använda avsättningar i deklarationen, men det skadar inte att hjälpa dem lite på traven. Ska man följa reglerna är det däremot inte alltid så enkelt som man kan tro.

Större inköp kanske kan flyttas till lämplig sida av årsskiftet. Tänk på att det är oftast leveransdagen som räknas. Större jobb kanske kan göras eller köpas in på lämplig sida av årsskiftet. Här är det oftast när jobbet utförs som styr vilket år det tillhör – det räcker alltså knappast att bara flytta fakturan. Bolla gärna med din redovisningskonsult om du är osäker.

Boosta din inkomst (AB/EF)

Å andra sidan kanske du inte vill ha för liten inkomst heller. För att t ex få maximal allmän pension ska du under 2010 tjäna 412 400 kr. Även här är det bruttolön respektive nettointäkt som räknas.

Det går alltså inte att få max allmän pension och samtidigt undvika statlig inkomstskatt. Pick your poison!

På samma sätt kan du vilja se till att din Sjukpenningsgrundande Inkomst (SGI) är på en hyfsad nivå. Denna styr din sjukpenning och föräldrapenning från försäkringskassan. För AB-ägare styrs den av lönen (för de senaste 6 månaderna, om du har ojämnt löneuttag), medan det är lite luddigare för enskilda firmor. Man brukar använda deklarerad inkomst, ibland i kombination med vad som är normalt för branschen.

Maxa 3:12-reglerna (AB)

Betalar ditt AB ut totala löner (brutto) på minst 463 000 kr under 2010? I så fall kan det vara idé att se över ditt eget löneuttag. Om du kommer upp i en viss nivå kan du nämligen få ett högre gränsbelopp, som innebär möjligheter till aktieutdelning till lägre skatt.

Att räkna på det s k löneunderlaget är rätt knepigt, så ta gärna hjälp av en redovisningskonsult.

Boosta inkomsten för att utnyttja ROT/RUT (AB/EF)

ROT- och RUT-avdragen görs ju numera i form av en skattereduktion på upp till 50 000 kr per person och år. Men det krävs att du faktiskt betalar tillräckligt mycket skatt för att den ska kunna reduceras, annars missar du reduktionen. Håll med om att det vore snopet! Det krävs en inkomst (bruttolön/nettointäkt/inomst av kapital) på ca 300 000 kr för att få utnyttja den maximala skattereduktionen på 50 000 kr.

Pensionsinbetalningar (AB/EF)

Det kan diskuteras om man ens ska pyssla med pension och i så fall vilken sorts pension. Men den som vill göra pensionsinbetalningar gör oftast klokt i att göra inbetalningen så den sitter på kontot hos pensionsinstitutet senast 30 december. Undantaget är när ett AB gör inbetalningar för en anställds/ägares räkning, då lite andra regler gäller.

Undvik ”aktiefållan” (AB)

Om ditt AB investerar i börsaktier finns det en specialregel som säger att förluster endast är avdragsgilla mot aktievinster, inte mot verksamhetens övriga vinster. Finns inga aktievinster hamnar förlusterna istället i den s k ”aktiefållan”, vilket innebär att man sparar dem tills man i framtiden får vinster att dra dem mot.

Har du förluster under året och dessutom orealiserade vinster, kan det vara en idé att realisera tillräckligt med vinster för att täcka förlusterna. Antingen genom att sälja aktierna permanent, eller att ”vända” dem, dvs sälja dem och direkt köpa tillbaka dem till t ex dig själv. Du kan såklart även vända dem på börsen, men då får du betala courtage.

Var det allt?

Såklart inte. Det finns naturligtvis fler åtgärder man kan vidta, men de är ofta rätt specifika för varje företag. Tänk helt enkelt till litegrann kring ditt företag och din inkomst såhär i slutet av året. Om du har en redovisningskonsult tycker jag du kan slå dem en signal och få deras input.

PS. Allt ovan som gäller enskilda firmor gäller även delägare i handelsbolag.

PPS. Det finns såklart en del att göra för privatpersoner också. Här går jag bara in på det som rör företag och ägarnas inkomst från sina företag.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *