Accounts-bloggen

Utnyttja din skattefria utdelning

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

2010 är sista året att utnyttja eventuell skattefri utdelning i aktiebolag. Om du har ett outnyttjat s k lättnadsbelopp, kan du utnyttja det genom att ta en aktieutdelning innan årsskiftet.

Vad gäller det?

I de s k 3:12-reglerna, som reglerar skatten på reavinster och aktieutdelningar för delägare i fåmansaktiebolag, fanns det tidigare en komponent som kallades lättnadsbelopp. Enkelt uttryckt var det ett belopp man varje år fick ta ut som skattefri aktieutdelning. För några år sedan förändrades reglerna och lättnadsbeloppet togs bort, men man tillät att sparat lättnadsbelopp kunde utnyttjas t o m 2010. Och nu börjar alltså tiden rinna ut – efter årsskiftet förfaller beloppet.

Har jag ett sparat lättnadsbelopp?

Om du är delägare i ett fåmansbolag bör du ha skickat in en K10-blankett med din inkomstdeklaration våren 2010. På K10:ans sista sida under avsnitt E kan du se i ruta 409 om du har ett sparat lättnadsutrymme. Detta förutsatt att den som har gjort deklarationen har skrivit in denna frivilliga uppgift. Du kan även titta i specifikationen som skickades med din inkomstdeklarationsblankett i våras. Kom då ihåg att det är status per 1 jan 2009 och att du måste dra av om du utnyttjade en del av beloppet under 2009.

Jag har ett sparat lättnadsutrymme, vad gör jag nu?

Vill du utnyttja lättnadsbeloppet (eller lättnadsutrymmet, samma sak) måste du ta en aktieutdelning innan årsskiftet. Det kan vara en ordinarie aktieutdelning eller en extrautdelning – spelar ingen roll.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *