Accounts-bloggen

Att vidarefakturera kostnader

En fråga som dyker upp väldigt ofta är om hur man fakturerar vidare kostnader till sin kund eller gör utlägg för sin kund, speciellt ur momshänseende. Enkelt uttryckt har vi tre varianter. 1. Du har kostnader som din kund ska...