Accounts-bloggen

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2022-03-12) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år. I februari 2022 beslutades om möjlighet att förlänga anstånd med upp till ytterligare 36 månader med en speciell...