Accounts-bloggen

Tillfälligt anstånd med skattebetalningar

(Senast uppdaterat 2023-02-17 med utökade möjligheter till anstånd) För att förbättra likviditeten under Coronakrisen ges företag möjlighet att skjuta på vissa skattebetalningar under upp till två år. I februari 2022 beslutades om möjlighet att förlänga anstånd med upp till ytterligare...