Accounts-bloggen

Staten tar över sjuklöneansvaret

(Uppdatering 2022-02-07) Under perioden april 2020 till september 2021 samt perioden december 2021 till mars 2022 får arbetsgivare ersättning för en större del än normalt av sina sjuklönekostnader. När anställda är sjuka betalar arbetsgivaren sjuklön med minst 80% av normal...