Accounts-bloggen

Släng ut din gamla bokföring!

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

Det händer i alla fall litegrann på arkiveringsfronten. Från den 1 januari 2011 ändrades bokföringslagen så att arkiveringstiden för bokföringsmaterial sänktes från tio till sju år. När sju år har gått från bokslutsdatum kan alltså det årets bokföringsunderlag kastas. Detta gäller räkenskapsinformationen, i korthet alla bokföringsunderlag, avtal, protokoll och allt annat material som är underlag för bokföringen eller behövs för att följa och förstå bokföringen.

Är det bara att rensa då? Nja, dels kan andra regler kräva att du behåller underlagen längre än sju år. Dels är det ibland en bra idé att spara vissa underlag. Exempel kan vara köpebrev för fastigheter, värdepapper och andra större tillgångar.

Papperslöst då?

Hur är det med digitala underlag då? Som tidigare måste alltid räkenskaps­informationen sparas i sin originalform. Får man den på papper ska den sparas på papper och får man den digitalt ska den sparas digitalt. Nytt är att om man gör t ex en digital kopia av ett underlag, får man efter tre år kasta originalet. Med digital bokföring har då den fysiska lagringstiden hastigt reducerats till tre år!

Läs mer hos PwC.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *