Accounts-bloggen

Revisionsplikten avskaffad

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Nyheter

Goda nyheter för alla småbolag: Nu är det beslutat att revisionsplikten för mindre aktiebolag avskaffas fr o m 1 november 2010.

Vilka gäller det?

För att undvika revisionsplikten måste aktiebolaget under två räkenskapsår i följd uppfylla minst två av följande kriterier:

  1. Högst tre anställda (Räknas ägaren? Förmodligen.)
  2. Högst 1,5 miljoner kr i balansomslutning (dvs totala tillgångar i balansräkningen)
  3. Högst 3 miljoner kr i nettoomsättning

De allra flesta företag med högst tre personer uppfyller därför kriterierna för att slippa revisionskravet.

När gäller det?

Ett företag som uppfyller kriterierna kan välja att inte ha revisor för det första räkenskapsår som börjar efter 1 nov 2010, normalt sett kalenderåret 2011. För ett nybildat bolag måste stiftelseurkunden vara daterad tidigast 1 nov 2010. För att avsätta sin revisor måste företaget fatta beslut om det på årsstämma/bolagsstämma och anmäla det till Bolagsverket. Märk dock att företaget fortfarande måste göra riktigt bokslut och en årsredovisning som ska in till Bolagsverket, även om den inte måste granskas av en revisor.

Vad blir effekterna?

Det kommer att ställas högre krav på oss redovisningskonsulter vad gäller bokslut och årsredovisningar. Alla har som bekant inte örnkoll och det kommer att lämnas in en hel del felaktiga årsredovisningar till Bolagsverket – ska bli intressant att se hur deras arbetsbörda påverkas av detta. Revisorernas roll kommer att påverkas och de kommer att behöva röra sig mot andra tjänster för att behålla sina intäkter (vilket de började med för flera år sedan). Skatteverket ges möjlighet att göra löpande kontroller under året – återstår att se i vilken utsträckning de kommer att göra det. Troligen kommer vissa intressenter att kräva revisor oavsett revisionsplikt, t ex långivare, externa ägare och externa styrelseledamöter.

Vad tycker vi?

Vi på Account Factory tycker det är ett alldeles utmärkt beslut. En- och tvåmansbolagen har ofta rätt begränsat behov av en revisor, så länge man har en kompetent redovisningskonsult. För många bolag är det bara en onödig kostnad, som nu kan undvikas. Dessutom kommer det delvis att ”skilja agnarna från vetet” på redovisningsmarknaden, där många aktiebolag utan revisor nu kommer att vända sig till sin redovisningskonsult för bokslutskunskap och mer avancerad rådgivning.

För våra kunder

För de av Account Factorys kunder som vill avsätta sin revisor, ingår det såklart i våra paket att vi sköter hela processen.

Läs mer på Bolagsverket.

1 Kommentar

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *