Accounts-bloggen

Preliminärskatt, fyllnadsinbetalning och kvarskatt

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Många företagare har hört att man bör fyllnadsbetala skatten i februari. Här reder vi ut hur företagarens skattebetalningar fungerar. Detta rör ”skattesubjekten” (dvs såna som betalar skatt) aktiebolag, enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.

Din totala skatt

I inkomstdeklarationen varje år deklarerar du din inkomst vilket används för att beräkna din totala skatt. I din totala skatt ingår en rad skatter, framför allt inkomstskatt, sociala avgifter och moms (för den som har årsmoms). Ibland kan även andra skatter som t ex fastighetsskatt, särskild löneskatt mm ingå.

Tre sätt att betala skatt

Din totala skatt kan betalas in på upp till tre olika sätt:

 1. Preliminärskatt (ofta F-skatt) under inkomståret
 2. Fyllnadsinbetalning efter inkomstårets slut
 3. Kvarskatt

1. Preliminärskatt

När man registrerar sitt företag hos Skatteverket fyller man även i en preliminär självdeklaration över vad man tror att man kommer att tjäna. Detta bör man även göra varje år för kommande inkomstår i en separat preliminär självdeklaration. Baserat på din uppskattning skickar Skatteverket varje januari ut ett besked om hur mycket du ska betala i prelskatt varje månad. Om du inte skickat in någon preldeklaration, gissar Skatteverket istället baserat på tidigare år. Prelskatten för inkomståret 2011 betalas under perioden februari 2011 till januari 2012. Om du känner att din prelskatt är för hög eller för låg, kan du när som helst under inkomståret skicka in en uppdaterad preldeklaration.

2. Fyllnadsinbetalning

När inkomståret är slut och man gör bokslut kanske man inser att man betalat för lite i prelskatt. Då kan man göra en fyllnadsinbetalning under året efter inkomståret (=taxeringsåret). Detta kan göras fram till slutskattebeskedet kommer.

3. Slutskattebesked

I december under taxeringsåret (året efter inkomståret) kommer slutskattebeskedet, där det står vad din totala skatt blev. Om du redan har betalat mer än din totala skatt i prelskatt/fyllnadsinbetalning, får du skatteåterbäring som betalas ut i samband med slutskattebeskedet. Har du däremot betalat för lite får du istället kvarskatt, som ska betalas senast den 12 mars året efter taxeringsåret.

Summering tidslinje

För inkomståret 2011 betalas alltså prelskatten under perioden februari 2011 till januari 2012. Fyllnadsinbetalning kan göras under 2012, ofta i början av året. Inkomstdeklarationen görs i maj 2012. Slutskattebeskedet och ev skatteåterbäring kommer i december 2012, medan kvarskatt ska betalas senast 12 mars 2013.

Ränta på kvarskatten

Varför ska man då fyllnadsinbetala och inte helt enkelt skjuta på all skatt så länge som möjligt? Två orsaker:

 1. Många vill helt enkelt ”bli av med” skatteskulden så fort som möjligt för sin egen sinnesro.
 2. Det beräknas ränta på kvarskatten fr o m våren efter inkomståret.

På de första 20 000 kr i kvarskatt räknas ”låg kostnadsränta” (i skrivande stund 2%) från den 2 maj taxeringsåret (=året efter inkomståret). För nästa 10 000 kr (dvs kvarskattebeloppet mellan 20 och 30 000 kr) räknas låg kostnadsränta från den 12 februari taxeringsåret. För kvarskatt därutöver räknas ”mellan kostnadsränta” (i skrivande stund 2,5%) från 12 februari taxeringsåret. Ränta på skattekontot är aldrig avdragsgill. Se Skatteverkets grafiska översikt över ränteberäkningen samt räntesatser.

Bör man fyllnadsinbetala?

Tja, det är egentligen upp till var och en. Räntan på skattekontot är i och för sig inte avdragsgill, men kan ändå vara relativt billig finansiering om företaget har likviditetsbrist. Det gäller i så fall bara att hålla koll på när den slutliga kvarskatten ska betalas.

Om man å andra sidan har pengarna sittandes på ett konto utan ränta – ja, då kan man väl lika gärna fyllnadsinbetala.

3 Kommentarer

 • Tack!
  Det var precis det här jag sökte. Varför göra det svårt, ni har visat hur enkelt det är.

  Hälsningar Christian
  Dewedo AB

 • Vilket konto skall jag fyllnadsbetala r 2017?

  • Alla fyllnadsinbetalningar gör man till sitt skattekonto. Du kan logga in på Skatteverkets e-tjänst Skattekonto för mer information om hur du betalar. Det brukar även stå på skattekontoutdrag och slutskattesedeln.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *