Accounts-bloggen

Kontantmetoden och faktureringsmetoden

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Alla bolag bokför enligt någon av faktureringsmetoden eller kontantmetoden. Kontantmetoden kallas också av Skatteverket för bokslutsmetoden, av nån anledning. Vad är skillnaden och för-/nackdelar?

Till att börja med ska man vara konsekvent och använda samma metod för kund- och leverantörsfakturor, samt samma metod hela tiden. I exemplen nedan använder jag kundfakturor, men samma princip gäller för leverantörsfakturor.

Man väljer metod i Skatte- och Avgiftsanmälan (där man även momsregistrerar sig och ansöker om F-skatt). Om du är osäker på vilken metod du har, hittar du det på registreringsbeviset från SKV som du får vid registrering eller i början av varje år.

Faktureringsmetoden

Denna metod används av alla större och många mindre företag och är den ”normala” metoden. Den innebär att kundfakturor alltid bokförs på sina respektive fakturadatum, även om de betalas senare. Intäkten och momsskulden uppkommer på fakturadatum och bokas mot kontot kundfordringar. När betalningen kommer in, bokas kundfordran bort från balansräkningen.

Fördelen är att resultatet blir mindre förskjutet i tid, eftersom intäkten/kostnaden bokas upp på fakturadatum. Det kan även gynna likviditeten för företag som ofta får tillbaka moms från Skatteverket, då all moms bokas på fakturadatum istället för betalningsdatum.

Nackdelen är att varje faktura innebär två bokföringstransaktioner och att man måste hålla någon slags reskontra för att hålla reda på betalningarna. Dessutom, om en kund inte betalar sin faktura, är man ändå tvungen att betala in momsen till SKV tills fakturan ev krediteras eller skrivs av.

Kontantmetoden

Med kontantmetoden bokförs istället en faktura inte förrän den är betald och först då uppkommer även intäkten och momsskulden. Detta är en förenklingsregel som är tillgänglig för de minsta företagen.

Fördelen är färre bokföringstransaktioner samt förenklad reskontra – företagaren kan helt enkelt sätta in obetalda fakturor i en pärm och sedan lägga dem i ”bokföringshögen” när de är betalda. För företag som normalt sett betalar in moms till SKV blir även momsskulden något förskjuten (gäller ej årsmoms).

Nackdelen är att vid årsskiftet inträder en specialregel som säger att man ändå måste boka upp obetalda skulder och fordringar, vilket kan bli lite bökigt med två olika rutiner. Resultatet blir något förskjutet i tid jämfört med faktureringsmetoden. Det är också lite bökigt att bokföra när fakturor delbetalas.

Använder du redovisningsbyrå?

För kunder till redovisningsbyråer spelar det mindre roll vilket man väljer ur ”admin & bök”-synpunkt. De allra flesta byråer har system som smidigt hanterar faktureringsmetoden, så det innebär sällan något extra jobb. Kanhända är kontantmetoden något enklare för kunden, men det är lite upp till var och en. I vissa situationer kan det finnas stora likviditetsfördelar med den ena eller andra metoden – hör med din redovisningskonsult.

1 Kommentar

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *