Accounts-bloggen

Fasta priser på bokföring

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Account Factory

På Account Factory arbetar vi endast med fasta årspriser för våra tjänster. Varje kund blir placerad i en av ett antal fördefinierade priskategorier, snarare än att vi bestämmer ett individuellt pris för varje kund. Det finns flera anledningar till vårt val av prismodell.

Först och främst upplevde vi att det var något framför allt de minsta kunderna efterfrågade. Många känner att de har dålig koll på vad bokföringen kommer att kosta och varför kostnaden hamnar på en viss nivå.

Om man ser till våra interna faktorer, sysslar vi ju inte med personaluthyrning utan tillhandahåller en tjänst. Många redovisningsbyråer gör lite av båda – de hyr ut personal ibland (konsult som sitter ute hos en kund en dag i veckan) och ibland inte (konsult som sitter på hemmakontoret och lägger de antal timmar som behövs på varje kund). I båda fallen tar man oftast betalt per timme, vilket vi tycker är vettigt i första fallet men inte i det andra.

På Account Factory sitter vi aldrig ute hos kund, utan gör allt vårt arbete från vårt kontor. Vi lägger mycket kraft på att finslipa våra rutiner och system, vilket är svårt att baka in i ett timpris. Vi försöker sätta ”rätt person på rätt jobb”, dvs att olika moment kan utföras av olika personer med olika kompetenser, vilket med timprismodellen skulle innebära flera olika timpriser för olika konsulter – krångligt!

Framför allt är timpriset ett väldigt dåligt jämförelsemått för kunden. För vad innebär egentligen ett timpris när du inte vet nånting om hur många timmar som kommer att gå åt eller vad kvaliteten på arbetet blir? Det som egentligen är intressant är ju vad du totalt betalar per år och vad du får för pengarna.

Det finns några varianter på fastprismodellen där ute:

Pris per transaktion: Denna modell förstår vi inte riktigt hur man ska applicera, eftersom det är lite luddigt vad en transaktion egentligen är. Man kan dessutom ofta välja att klumpa ihop eller särredovisa transaktioner – antalet transaktioner kan alltså bli lite godtyckligt.

Fasta priser på vissa moment: Många kör med timpris på den löpande bokföringen men med fasta priser på deklarationer, bokslut, skattedeklarationer mm. Det är också oftast på de fasta priserna man får hyfsade marginaler. Så varför då inte köra fasta priser på allt, tycker vi?

”Inofficiella” fasta priser: Med det menar vi att man tar betalt så mycket man tycker att det man levererat är värt eller så mycket man kan ta betalt. Sedan divideras summan med timpriset för att få det antal timmar som ska skrivas på fakturan. Så vill vi helst inte arbeta.

OK, men varför ha fasta prispaket och inte anpassa det fasta priset till varje kunds situation? För oss är svaret enkelhet – både för oss och för kunden. Vår egen administration blir enklare med ett fåtal prispaket, speciellt när vi satsar på att ha väldigt många, små kunder. Vår marknadsföring blir dessutom mycket tydligare – med fasta prispaket kan vi ge ett stort antal potentiella kunder ett pris redan på vår hemsida.

Det finns några utmaningar med vår modell. För att ha fasta prispaket krävs att vår kundgrupp är ganska homogen, både i storlek och komplexitet. Hade vi inte nischat oss på de allra minsta företagen hade det varit svårare att använda denna modell. Vi kommer dessutom att behöva vara ganska hårda mot kunder som inte levererar de underlag de ska.

Men vi tror att branschen måste och kommer att gå mer åt detta håll i sin prissättning, både för sin egen lönsamhets skull och för att kunderna kommer att kräva det.

Har du erfarenheter av olika prismodeller hos redovisningskonsulter eller liknande branscher? Kommentera gärna.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *