Accounts-bloggen

EU-försäljning utan VAT-nr

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Om du har tjänsteintäkter från företag i andra EU-länder är det en del att tänka på vad gäller momsen, och det har dessutom skett några förändringar på sistone. Jag går inte igenom hela regelverket kring EU-moms här (kräver snarare en bok än ett blogginlägg), utan endast hur man gör när köparen inte har något VAT-nr.

Normalfallet med VAT-nr

För de flesta vanliga elektroniska tjänster, konsulttjänster och liknande lägger man inte på moms när man fakturerar företagskunder i andra EU-länder. Istället sätter man ut köparens VAT-nr på fakturan och hänvisar till regelverket kring omvänd moms (”reverse charge”).

Ett VAT-nr är helt enkelt köparens momsregistreringsnummer, vilket är ett tecken på att köparen är momsregistrerad i hemlandet och därför kan hantera momsen själv på sin kant.

Köpare utan VAT-nr

Vad händer om köparen säger att den inte har något VAT-nr? Det kan t ex röra sig om en förening eller ett företag som inte bedriver momspliktig verksamhet. I Sverige är t ex banker, försäkringsbolag, många naprapater och kiropraktorer, tandläkare m fl inte momspliktiga. Vissa länder har även regler som säger att företag med tillräckligt låg omsättning inte behöver momsregistrera sig. Så vad göra om det inte finns något VAT-nr?

Vi förutsätter nu att det du säljer i övrigt uppfyller kraven för omvänd moms. Och här säger regelverket att om köparen är en ”beskattningsbar person”, dvs har ”ekonomisk verksamhet”, kan man använda regelverket kring omvänd moms och alltså inte lägga på moms på fakturan. Det är alltså inte absolut nödvändigt med ett VAT-nr, bara köparen har ekonomisk verksamhet. Den tidigare formuleringen om ”näringsidkare” har tagits bort ur momslagstiftningen.

Vad är då ”ekonomisk verksamhet”? Något förenklat kan man säga att man ska ha omsättning (dvs försäljning) eller ha som avsikt att ha omsättning. Ett utvecklingsbolag som inte börjat sälja ännu, kan alltså sägas ha ekonomisk verksamhet. Däremot inte ett holdingbolag som endast äger aktier i andra bolag.

UPDATE: För den som vill dyka djupare, har Hogia i sitt utmärkta nyhetsbrev ekonomi-info.nu en mer utförlig beskrivning av begreppet ”beskattningsbar person”, vilket i sin tur är en sammanfattning av Skatteverkets ställningstagande.

UPDATE: Vi har haft diskussioner med kunder om vilket typ av intyg som behövs från kunden. Detta är lite svårt att svara på – såvitt vi vet finns inget fast format för ett sådant intyg. Vi har inte heller fått något tydligt svar i våra kontakter med Skatteverket, så förmodligen avgör Skatteverket från fall till fall om de tycker att ett intyg är tillräckligt. Man får helt enkelt falla tillbaka på grundprincipen att det är kundens ansvar att visa att svensk moms inte behöver läggas på. Har kunden inget VAT-nr får denne kontakta sin egen skattemyndighet och försöka få loss ett tillräckligt intyg. Detta regelverk borde ju dessutom varje skattemyndighet inom EU känna till.

Vad måste köparen göra?

Det enklaste är om köparen momsregistrerar sig i sitt hemland, trots att verksamheten kanske inte är momspliktig. Då får köparen ett VAT-nr som du kan sätta ut på fakturan. Så ska t ex en tandläkare i Sverige göra för att hantera omvänd moms på inköp från utlandet.

Vad händer om regelverket i köparens land av nån anledning förhindrar detta? Då måste köparen försöka få loss något slags intyg från sitt lands skattemyndighet som visar att köparen är en beskattningsbar person och skicka detta till dig. Detta är tyvärr inte helt enkelt i alla lägen.

Eftersom du inte har något VAT-nr att uppge i din periodiska sammanställning, får du istället skicka in en kopia av intyget till Skatteverket.

Vad gör man annars?

Vad händer om köparen inte är en beskattningsbar person, t ex en förening eller ett företag utan ekonomisk verksamhet? Eller om köparen inte vill eller kan skaffa fram ett tillräckligt intyg? Då måste du tyvärr lägga svensk moms på fakturan.

När du momsdeklarerar måste du uppge omsättning med omvänd moms inom EU (i ruta 39). Och om summan på din periodiska sammanställning inte stämmer överens med momsdeklarationen, kommer du att få en fråga från Skatteverket. Så du måste få de här siffrorna att stämma överens, och om du fakturerar utan moms måste du ha ett VAT-nr eller giltigt intyg att visa upp. Och tyvärr, finns varken VAT-nr eller intyg är det svensk moms som gäller.

2 Kommentarer

  • Om kunden utan VAT uppfyller kravet på att driva ekonomisk verksamhet och har intyg på detta – hur ska då detta redovisas på skatteverket? Man kan ju inte fylla i en periodisk sammanställning utan vatnr även om man har ett intyg.

    • Hej Jool,

      I det här fallet rör det tjänsteförsäljning, eftersom med varuförsäljning måste (från 2020) köparen ha VAT-nr för att du ska kunna sälja med omvänd moms.

      Du kan mycket riktigt inte redovisa beloppet i en periodisk sammanställning, utan får istället skicka in en separat skrivelse till Skatteverket med en kopia av intyget, där du anger beloppet. Detta är i alla fall vad Skatteverket säger.

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *