Accounts-bloggen

Årsmoms – en förklaring

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap

Efter regeländringar 2013 har den årsvisa moms­deklarationen blivit en aning förvirrande, med EU-handel, olika deadlines mm. Här kommer en rejäl genomgång för den intresserade.

Ta alla detaljer om vem som bestämde vad och varför med en liten nypa salt, de reflekterar min uppfattning om hur saker gick till. Det viktiga är vad som gäller nu.

Tre olika momsperioder

Man kan välja att deklarera och betala moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Kvartalsvis redovisning får endast användas av företag med en årsomsättning på max 40 miljoner kr och årsvis med max 1 miljon kr.

Tidigare regler för årsmoms

Månads- och kvartals­moms har alltid deklarerats på en separat moms­deklaration, medan årsmoms innan 2013 deklarerades på en speciell bilaga till inkomst­deklarationen. Deadline för årsmoms var även samma som för inkomst­deklarationen, dvs kring den 2 maj.

EU kliver in

Mycket av moms­lag­stiftningen regleras av EU och i det här fallet gjordes 2013 ändringar i deklarations­tidpunkter för årsmoms. Nu skulle man deklarera all årsmoms den 26:e i andra månaden efter boksluts­dagen. Så om du gör bokslut den 31 december ska momsen deklareras den 26 februari osv. Det ska dessutom göras på en speciell moms­deklaration, precis som för månads- och kvartalsmoms.

Detta tyckte många var lite tight med tid, speciellt för mindre bolag som kanske bokförs lite mer sällan (t o m årsvis). Och när man tittade närmare på det hela insåg man att EU faktiskt inte bryr sig så mycket om företag som inte har någon handel med andra EU-länder. Så man bestämde då att företag utan EU-handel fick även fort­sättningsvis lämna moms­deklarationen i samband med inkomst­deklarationen, fast numera på en speciell moms­deklaration. Med ”EU-handel” menas alla inköp från och all försäljning till andra EU-länder. Dvs om du köper Google Apps i ditt aktiebolag så har du EU-handel. Det gäller dock inte (utgår jag ifrån) om du t ex åker taxi i Berlin, utan endast ”distansköp” med omvänd moms.

Hursomhelst, detta med två olika deadlines var väl menat, men blev rätt rörigt.

Vad gäller nu?

Företag med EU-handel ska deklarera den 26:e i andra månaden efter boksluts­dagen, dvs 26 februari för bokslut 31 december, 26 augusti för bokslut 30 juni osv.

Företag utan EU-handel ska deklarera den första normala deklarations­tidpunkten efter deadline för inkomst­deklaration. Dvs för enskilda firmor blir det 12 maj. Aktiebolag har även fått nya deklarations­tidpunkter för inkomst­deklarationer fr o m 2013, se mer hos Skatteverket. Nedan är alla deklarations­tidpunkter för aktiebolag, där INK2 är inkomst­deklarationen för aktiebolag:

Bokslutsdag   INK2 på papper   INK2 elektroniskt   Årsmoms
31 januari 1 november 1 december 12 december
28 februari 1 november 1 december 12 december
31 mars 1 november 1 december 12 december
30 april 1 november 1 december 12 december
31 maj 15 december 15 januari 17 januari
30 juni 15 december 15 januari 17 januari
31 juli 1 mars 1 april 12 april
31 augusti 1 mars 1 april 12 april
30 september 1 juli 1 augusti 17 augusti
31 oktober 1 juli 1 augusti 17 augusti
30 november 1 juli 1 augusti 17 augusti
31 december 1 juli 1 augusti 17 augusti

 
Lite bängligt med två olika deklarations­­tidpunkter, men ändå hanterbart.

Så vad är problemet?

Jo, Skatteverket sätter ju ut en deadline (deklarationsdag) för ditt företag på deklarations­­blanketter och i e-tjänsten för moms­­deklarationer. Och eftersom de inte vet huruvida du har EU-handel eller inte så gissar de lite. Första året baseras deadline på vad du sagt om EU-handel när du registrerade företaget för moms. Kommande år baseras det (gissningsvis) på vad du deklarerat tidigare år.

Så vad händer om du har deadline 26 februari men inte har någon EU-handel? Eller om du har deadline 12 maj men faktiskt har EU-handel. Vi pratar här om en enskild firma som exempel.

I en perfekt värld ska du ”i god tid” innan 26 februari anmäla till Skatte­verket att du behöver ändra deklarations­­dag. Vad ”i god tid” innebär är lite oklart men en hand­läggare sa till mig en gång ”minst två veckor innan”. Har tyvärr inget mer exakt än det. Men om du anmäler i god tid och deklarerar enligt den nya, korrekta deadlinen är det frid och fröjd.

Utmaningarna med detta är flera:

  1. En företagare som hanterar sin egen moms har inte alltid koll på detta. Skatteverkets information på området är tyvärr rätt bristfällig.
  2. En företagare som har redovisningsbyrå inser inte alltid att de kanske måste deklarera 26 februari och lämnar in underlagen för sent för att hinna deklarera i tid.

Vad händer om du inte hinner ändra?

Vi använder fortfarande enskilda firman som exempel, med antingen 26 februari eller 12 maj som deadline. För aktiebolag blir det såklart andra datum.

Har tidig deadline men borde ha sen deadline

Vi säger att du har utsatt deadline 26 februari men har ingen EU-handel och borde ha deadline 12 maj.

Hinner du inte ändra och skjuta fram deadline måste du tyvärr deklarera och betala enligt den tidiga deadlinen, för att undvika en försenings­­avgift på 625 kr och hög kostnads­­ränta med (2016) 16,25%.

Det finns kanske en teoretisk chans att Skatteverket har överseende om de ser att du inte haft någon EU-handel och skulle kunna haft sen deadline. Men det går inte att förlita sig på.

Har sen deadline men borde ha tidig deadline

Vi säger att du har utsatt deadline 12 maj men har haft EU-handel och borde ha deadline 26 februari.

Hinner du inte ändra deadline till 26 februari, men ser till att deklarera och betala senast 26 februari är det inga problem. Men din moms­deklaration kommer inte att hand­läggas av Skatte­verket förrän 12 maj, så först då kommer momsen att debiteras skatte­kontot och matchas mot din inbetalning. Moms­pengarna kommer alltså att ligga och skvalpa på skatte­kontot fram tills dess.

Men vad händer om du deklarerar efter 26 februari, t ex i mars eller rentav 12 maj? Egentligen borde du här få en försenings­avgift på 625 kr och hög kostnads­ränta med (2016) 16,25% från 26 februari till betalning. Men hittills verkar Skatte­verket faktiskt inte ha gjort så.

Vi brukar lyckas tjata in underlagen i tid från våra kunder, så vi har bara två case hittills där vi haft sent deadline, borde ha haft tidig deadline men inte deklarerat innan den tidigare deadlinen. Och där har mycket riktigt ingen försenings­avgift eller hög kostnads­ränta delats ut (phew).

Talade med Skatte­upplysningen idag och de sa samma sak – hittills verkar detta inte ha gjorts. Det enda som har hänt är att deadline för nästa år justeras till den tidiga.

Men det finns absolut inga garantier för att detta inte börjar göras när som helst. Som sagt borde det ju bli försenings­avgift och kostnads­ränta. Kanhända har Skatte­verket haft överseende under en inkörnings­period. Och gissningsvis är även de lite förvirrade i hur detta ska skötas, och kanske därför valt att hellre fria än fälla.

Handelsbolag då?

För handels- och kommanditbolag med årsmoms är det föredömligt enkelt i jämförelse. Momsdeklarera alltid 26 februari, punkt.

Se upp med avslutade företag

Märk att om du avslutar ditt företag (eller rättare sagt avregistrerar dig för moms) t ex den 20 oktober, så anses ditt räkenskapsår ha slutat den 20 oktober. Har du EU-handel ska du alltså då deklarera 26 december. Deadline för inkomstdeklaration är däremot oförändrad.

Detta gäller även företag med månads- eller kvartalsmoms – vid avslut 20 oktober ska momsen deklareras 12 december.

Sammanfattning och tips

Om du har nån som helst EU-handel under året måste årsmoms deklareras den 26:e i andra månaden efter bokslutsdagen. Utan EU-handel är det i samband med inkomstdeklarationen. Men Skatteverket kanske har en annan uppfattning om din deadline.

Några tips för dig med årsmoms:

  1. Håll koll på vad din deadline är och vad din deadline borde vara. Du ser detta i e-tjänsten för momsdeklaration samt på pappersblanketten (om du får någon).
  2. Försök att justera deadline redan under inkomst­året, om det behövs. Detta gör du enklast i verksamt.se.
  3. Om du kan, sikta alltid på att kunna deklarera och betala till den tidiga deadlinen. Bara ifall att du får EU-handel – som sagt räcker det med ett iTunes- eller Googleköp.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *