Accounts-bloggen

Alternativregeln försvinner

 |  Av Mikael Green  |  Postat i Kunskap, Nyheter

Redo för lite bokföringsnörderi? Men detta kan faktiskt ha betydelse för hur du redovisar intäkter i bokslutet i ditt aktiebolag.

TLDR;

För alla bokslut i aktiebolag som avslutas i juli 2016 och senare, har den s k alternativregeln tagits bort för redovisning av intäkter från tjänster på löpande räkning. Alla sådana intäkter måste hädanefter redovisas enligt huvudregeln, dvs baserat på när tjänsterna utförts.

Men det kanske inte gäller dig alls: om du alltid fakturerar upparbetad tid senast den sista i varje månad, har detta ingen som helst effekt för dig.

För dig som är kund hos Account Factory tar vi upp detta med dig vid varje bokslut, och förhoppningsvis gör andra byråer samma sak. Om du gör ditt eget bokslut får du läsa på lite nedan. 🙂

Vad är alternativregeln?

OK, då dyker vi ned i bokslutsreglerna. Till att börja med är det regelverket K2 vi pratar om, eller ”Bokförings­nämndens allmänna råd om års­redovisning i mindre aktiebolag”. Detta är det regelverk som de flesta små aktiebolag använder för att upprätta bokslut.

I K2 finns en mängd regler för hur det ena och det andra ska redovisas i bokslutet. T ex pratar man om intäkter från ”tjänste- och entreprenads­uppdrag”, vilket i princip innebär uppdrag där du på något vis säljer tjänster till en kund. Själva gräns­dragningen är naturligtvis mer komplicerad än så, men de allra flesta konsulter tillhör t ex den här kategorin.

Sådana tjänsteuppdrag kan enligt K2 vara fastpris­uppdrag eller uppdrag på löpande räkning. Här kommer vi bara prata om löpande räkning, som i princip innebär att du tar betalt per tidsenhet. Timarvode kanske är det vanligaste exemplet på uppdrag på löpande räkning.

Tidigare har det funnits två sätt att redovisa dessa intäkter:

  1. Huvudregeln innebär enkelt uttryckt att intäkterna redovisas när arbetet utförs. Så för de timmar du arbetat t o m boksluts­dagen ska du bokföra intäkterna i bokslutet, även om de faktureras först efter boksluts­dagen.
  2. Alternativregeln innebär enkelt uttryckt att intäkterna redovisas när de faktureras, dvs på fakturadatum. Om timmar faktureras på första dagen efter bokslutet, ska intäkten inte tas med i bokslutet.

Vad är skillnaden?

Uppenbarligen är alternativregeln betydligt enklare att använda – man bokför en intäkt när den faktureras, punkt slut. Det innebär ju även att man kan skjuta på beskattningen av intäkter genom att fakturera dem efter boksluts­dagen.

Men många företag vill ha en rättvisande bokföring, som faktiskt tar upp intäkter då arbetet utförs, och använder då huvud­regeln. Man kan även vilja få företaget att se så lönsamt och stabilt ut som möjligt, t ex för att förbättra kredit­värdigheten.

Det är dessutom möjligt att använda huvudregeln i bokföringen men alternativ­regeln i inkomst­deklarationen. Mer om det nedan.

Om igen, om du alltid fakturerar ut all upparbetad tid senast den sista i varje månad, har detta ingen effekt för dig.

Så vad är nytt?

Efter påtryckningar från EU har Sverige nu tvingats ta bort alternativregeln för uppdrag på löpande räkning. Detta gäller för alla räkenskapsår som avslutas efter 2016-07-10.

För löpande räkning måste nu alltså ditt företag alltid ta upp upparbetade intäkter i bokslutet, även om fakturering sker efter bokslutsdagen.

Inkomstdeklarationen då?

Fast detta gäller endast redovisnings­reglerna. I inkomst­deklarationen kan du fortfarande använda alternativ­regeln (fast jag tror inte den kallas så i skatte­sammanhang).

Och nu är det nog några som börjar få lite huvudvärk. Hur gör man för att använda en regel i bokföringen och en annan i deklarationen?

Jo, säg att vi fakturerar ut intäkter den första i varje månad. Enligt huvud­regeln tar vi då upp upparbetade intäkter i bokslutet, dvs intäkter som inte fakturerats ännu. Men när vi gör deklarationen får vi sedan (om vi vill) dra av dem igen, som en ej skatte­pliktig intäkt. Det innebär att det skatte­mässiga över­skottet i deklarationen, som bolags­skatten beräknas på, inte inkluderar de upparbetade intäkterna.

Kommande år då? Jo då måste vi ju lägga tillbaka dessa intäkter och sedan om igen dra av det aktuella årets upparbetade intäkter. Man kan säga att man justerar med förändringen i upparbetade intäkter.

Snurrig än? 🙂

Sammanfattning

Om du alltid fakturerar ut löpande intäkter senast den sista i varje månad behöver du inte bry dig om detta.

Om du fakturerar efterföljande månad och tidigare använt alternativ­regeln i dina bokslut, måste du framöver använda huvud­regeln, dvs alltid ta upp upparbetade intäkter i bokslutet.

Du kan däremot, om du vill, fortsätta att använda alternativ­regeln i bolagets inkomst­deklarationer.

Och självklart, om du använder en redovisningsbyrå ska ju din byrå ta den här diskussionen med dig vid varje bokslut.

0 Kommentarer

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *