Villkor och detaljer

Lite mer detaljer om priser, fakturering, provision och annat.

Fakturering

Vi fakturerar kvartalsvis och tar betalt per bokförd månad. Fakturering sker den 15:e i andra månaden i varje kvartal, med 30 dagars kredit. Arvodet för jan-mars betalas alltså den 15 mars osv.

Prisjusteringar

Ibland händer det att vi behöver justera ditt pris. Oftast för att ditt företag har vuxit (eller ibland krympt) och därför även omfattningen på bokföringen. Det kan också ha att göra med komplexiteten i uppdraget.
Vi ser normalt över ditt pris inför ditt bokslut. Vi aviserar prisjusteringar i förväg, så du vet alltid vad din nästa faktura visar.

Vad påverkar priset?

Den viktigaste faktorn är naturligtvis mängden transaktioner. Fler transaktioner tar helt enkelt längre tid att bokföra.
Därnäst kommer nog mängden kompletteringar, dvs när vi saknar underlag eller information och måste ställa frågor till dig för att senare komplettera eller korrigera bokföringen.
Det finns även en komplexitetsfaktor – vissa verksamheter är administrationsmässigt mer komplexa än andra, vilket påverkar tidsåtgången.

Provision

Om du värvar en kompis som kund till oss ger vi dig två månader gratis bokföring. När den nya kunden betalat för sex månaders bokföring, drar vi av två månader på vår nästa faktura till dig. Provision ges per ny kund med upp till 20% av den nya kundens årspris eller 5 000 kr.

Uppsägningstid

Ingen alls. Om du inte vill vara kund hos oss längre avslutar vi helt enkelt uppdraget och du betalar endast för de månader vi bokfört åt dig.
Vi har däremot gett oss själva 30 dagars uppsägningstid om vi behöver avsluta uppdraget, så du får lite extra tid att hitta en ny lösning. Men det är rätt sällsynt att vi säger upp uppdrag – det sker oftast i samförstånd med vår kund när de behöver en annan lösning.

Ansvar

Vem har ansvaret för att din redovisning utförs korrekt?
Vårt uppdrag är att sköta din redovisning så bra som möjligt baserat på det material och den information vi får av dig. Men det är endast ett åtagande gentemot dig som kund.
Gentemot myndigheter och inför lagen har du alltid själv ansvar för din bokföring och dina skatter – det är något du inte kan skriva över på en redovisningsbyrå.
Och detta är viktigt att komma ihåg – bara för att du lejer en redovisningsbyrå måste du ändå ha lite koll på vad din byrå gör.

Vad händer om uppdraget avslutas?

När ett uppdrag av någon anledning avslutas, strävar vi alltid efter att göra ett så bra avslut som möjligt. Det ingår i en kvalitetsleverans att du efter din tid som kund hos oss får med dig ditt material i så bra skick som möjligt, för att underlätta arkivering och överföring till andra lösningar.

Personuppgifter

Lagrar Account Factory personuppgifter? Jajamensan, och vi har samlat all den informationen i vår personuppgiftspolicy.