Personuppgiftspolicy

Här beskriver vi hur Account Factory behandlar dina personuppgifter när du t ex besöker vår webbplats, registrerar dig på vår blogg, skickar en kontaktförfrågan, blir kund hos Account Factory eller på annat sätt interagerar med oss. Främsta anledningen är såklart Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), men det kan ju faktiskt också vara intressant för dig att veta hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sammanfattning

Account Factory samlar endast in personuppgifter vi har konkret behov av och nästan enbart genom att du aktivt delger oss informationen. Vi använder aldrig personuppgifter för direktmarknadsföring och delar aldrig med oss av personuppgifter till tredje part, såvida vi inte är skyldiga att göra så enligt lag eller enligt vårt avtal med dig, eller efter uttryckligt godkännande från dig. Genom att du delger oss personuppgifter godkänner du att vi lagrar och använder personuppgifterna på de sätt och för de syften som beskrivs nedan.

Allmänt

Från den 25 maj 2018 regleras företags hantering av personuppgifter av GDPR (General Data Protection Regulation), en europeisk förordning som ersätter nationell lagstiftning på området. I Sverige ersätter den Personuppgiftslagen (PUL). GDPR reglerar bl a hur personuppgifter får samlas in, vilka uppgifter som får behandlas, arkivering och radering av personuppgifter, personers rätt att få veta vilka uppgifter som registrerats om dem samt personers rätt att ”bli glömd”.

Sammanfattningsvis gäller detta för de personuppgifter vi behandlar för vår egen verksamhet i vår interaktion med dig, dvs där vi är personuppgiftsansvarig.

För dig som är kund hos Account Factory behandlar vi även personuppgifter för din räkning och på ditt uppdrag som en del av de tjänster vi utför, t ex när vi sköter din bokföring eller lönehantering. På GDPR-språk är det då du som är personuppgiftsansvarig och vi är personuppgiftsbiträde. För information om denna behandling av personuppgifter hänvisar vi till vårt uppdragsavtal och i förekommande fall personuppgiftsbiträdesavtal.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Här följer en beskrivning av de fall då Account Factory samlar in personuppgifter, vilka uppgifter vi samlar in, varför vi gör det, rättslig grund och hur länge vi sparar uppgifterna.

Kontaktförfrågningar

När du skickar en kontaktförfrågan till Account Factory från vår webbplats eller direkt i email, bifogar du normalt din kontaktinformation (t ex telefonnummer och epostadress) samt ibland annan information om dig och ditt företag. Vi registrerar dessa uppgifter för att hålla kontakten med dig och för användning i processen mot att du eventuellt blir kund hos Account Factory. Om processen avslutas utan att du blir kund hos Account Factory, raderar vi direkt eventuella känsliga personuppgifter. Ifall du önskar raderar vi samtliga personuppgifter (kontaktinformation mm), annars sparas de tills vidare för eventuella återkommande förfrågningar i framtiden.

Account Factorys blogg

Om du kommenterar på vår blogg måste du ange ett namn och en emailadress. Du kan även ange en URL till din webbplats. Dessa sparas automatiskt av vårt bloggverktyg WordPress, tillsammans med IP-adressen varifrån du skrev kommentaren. Uppgifterna samlas in för att motverka spam-kommentarer och för att möjliggöra notiser till dig om svar på din kommentar. De används aldrig för andra syften och delas aldrig med tredje part. För andra läsare på bloggen syns endast det namn och eventuella URL du angav. Uppgifterna sparas tills du ber oss radera dem.

Som kund hos Account Factory

Om du blir kund hos Account Factory samlar vi för vårt uppdrag in följande personuppgifter:

  1. Namn och personnummer på firmatecknare som skriver under avtal med oss.
  2. Namn, personnummer och kopia av ID-handling på ditt företags VD och styrelseledamöter, för att uppfylla ”Know Your Customer”-kraven i Penningtvättslagstiftningen.
  3. Namn på personer på ditt företag som är berättigade till den information vi har om ditt företag.
  4. Kontaktinformation till ditt företag (vilket i vissa fall innebär personuppgifter) för löpande kommunikation och fakturering.

Cookies

Vid besök på Account Factorys webbplats lagras cookies i din dator, men inga personuppgifter samlas in i samband med detta.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter

För att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig måste man uppfylla en eller flera villkor i dataskyddsförordningen, s k rättslig grund. Account Factory behandlar personuppgifter med stöd av följande rättsliga grunder:

  1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med vår kund.
  2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Account Factory som personuppgiftsansvarig, t ex räkenskapshandlingar, kundavtal och krav i Penningtvättslagstiftningen.
  3. Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Account Factorys berättigade intressen, t ex dokumentation på det arbete vi utför åt vår kund.

Account Factory använder inte dina personuppgifter för marknadsföring och liknande kommunikation, endast för kommunikation av informativ karaktär till befintliga kunder som ett led i vårt uppdrag mot vår kund, t ex information om lagar, regler och deadlines.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi lagrar alltid dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, eftersom de är nödvändiga för att utföra vårt uppdrag. Viss information kan behållas längre då det krävs pga andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vi arkiverar det material vi framställt under vårt uppdrag för dig, i den händelse frågor uppstår från myndigheter eller från dig som kund angående vårt uppdrag. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.