Come work with us

Open positions and what it’s like to work with us

So far we work mainly with Swedish clients and solid Swedish skills are a requirement for our consultants. So we actually didn’t bother to translate this page to English. Sorry. 🙂

Vi söker inte aktivt efter fler anställda just nu, men vi är alltid nyfikna på intressanta personer. Om du tror att Account Factory kan vara något för dig och att du kan vara något för Account Factory – nu eller kanske lite längre fram – hör gärna av dig till oss på jobs@accountfactory.com.

Hur är det att arbeta på Account Factory?

Vi är inte riktigt som andra redovisningsbyråer och på några punkter skiljer vi oss ganska mycket.

Kollektivt kundansvar

Framför allt har vi kollektivt kundansvar, dvs våra konsulter har inte “sina egna” kunder. Alla kunder går in i samma kö och vi tar hand om dem tillsammans. Sedan gör vi såklart en viss fördelning mellan oss beroende på vilket arbetsmoment det gäller – t ex kanske inte alla konsulter gör bokslut.

Det innebär att om du är på semester, föräldraledig eller sjuk, samlas inte ditt arbete på hög medan du är borta. Vi får en automatisk kvalitetskontroll eftersom vi är flera på varje kund. Och om vi ligger efter i vårt arbete är det inte bara ditt problem utan vårt gemensamma problem att lösa.

Breda kunskaper

När du arbetar med 100+ kunder istället för att bara sköta dina egna 20-30 kunder, krävs det bredare kunskaper. Du kommer att stöta på många fler olika typer av frågor än när du sköter samma företag hela tiden. Om du vill bli en riktigt kunnig redovisningskonsult är det här en fantastisk skola. Men det krävs att du är villig att lära och kan ta eget ansvar för ditt lärande.

Allas ansvar…ditt ansvar

När du inte sitter som redovisningsassistent under en kundansvarig finns det inte heller någon som automatiskt kollar av ditt jobb och tar smällen mot kunden om det blir fel. Det är du som måste avgöra om du behöver be om hjälp för att se till att det blir rätt.

Och när du inte själv sköter en viss kund hela tiden kan du inte göra för mycket “fulhack” och speciallösningar, eller lämna olösta saker och tänka “äsch, jag löser det nästa månad”. Du behöver alltså se till att den som tar över efter dig förstår vad du gjort och varför.

Team

Sa vi att vi delar på alla kunder? Det är en sanning med modifikation – vi har nyligen börjat med en modell där vi delat upp oss i team om 3-4 personer och delat upp våra kunder mellan teamen. Varje team bestämmer själv hur man planerar sitt arbete. Det finns inga teamansvariga eller gruppchefer.

Gränserna mellan teamen är inte vattentäta – vi flyttar kunder mellan teamen vid behov för att jämna ut arbetsbördan. Kunskapsutbyte sker såklart frekvent mellan kollegor från alla team. Och vi kommer säkerligen även att flytta personer mellan team i framtiden.

Vår teammodell är ett försök att hitta en “sweet spot” mellan flexibiliteten i det kollektiva kundansvaret och kundkännedomen hos det enskilda kundansvaret.

Datorintensivt

Då vi är helt papperslösa är vårt arbete väldigt datorintensivt. I princip allt vi gör involverar en dator. När du på en “gammelbyrå” hade bläddrat i pärmar kommer du hos oss att bläddra bland PDF:er. Även om vi har lite böcker stående i hyllorna, sker den mesta kunskapsinhämtningen på webben eller i e-böcker. Och visst pratar vi med våra kunder i telefon eller öga-mot-öga ibland, men majoriteten av vår kundkommunikation sker på email.

Du förstår vad vi försöker säga – du måste vara väldigt datorvan hos oss. Dvs du behöver vara snabb på tangentbordet, väl bevandrad i filhantering, Office och framför allt webben, samt van att själv hitta smarta sätt att effektivisera ditt datorarbete.

Nästa position

Nästa gång vi anställer kommer vi förmodligen leta efter en erfaren redovisningskonsult som vill testa något nytt i byråvärlden.

Praktikplatser

Vi har i dagsläget svårt att ta in praktikanter på ett bra sätt men arbetar på en modell där vi kan erbjuda väldigt bra praktikprogram för redovisningsstudenter och andra som vill in i redovisningsyrket.